Lietuvos respublikos teisesaugos institucijos

300 dokumentų
Teisėsaugos institucijos 6
Teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Pagrindinės kurso sąvokos ir sistema. Lietuvos respublikos teismų sistema. Lietuvos respublikos teisingumo ministerija. Lietuvos respublikos prokuratūra. Vidaus reikalų organų sistema. Policija lietuvos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 32 puslapiai
2016 07 25
Teisėsaugos institucijos skaidrės
Tema. Teisėsaugos institucijų samprata.Teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Pagrindiniai teisėsaugos institucijų keliami uždaviniai. Pagrindiniai teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Pagrindinės teisėsaugos institucijų funkcijos. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 29
Teisėsauga
Įvadas. Teorinis teisėsaugos institucijos sąvokos paaiškinimas. Teisėsaugos institucijų veiklos teisėtumas. Teisėtvarką užtikrinančios vykdančiosios institucijos. Etikos darbuotojams reikalavimai teisėsaugos statutinėse tarnybose. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 11 01
Teisėsaugos institucijos
Teisėsaugos institucijos. Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema ir pagrindiniai veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos (visos sistemos). Pagrindinės teisėsaugos institucijų veiklos kryptys. Teisminė valdžia. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 07 23
Teisesaugos institucijos ir jų darbas
Teisėsaugos institucijų dalykas, sistema ir šaltiniai. Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema ir veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Teisminė valdžia. Lygybės įstatymui ir teismui principas. Pažeistų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2012 02 08
Advokatas ir jo veikla
Naudota literatūra Lietuvos Respublikos Konstitucija Teisėsaugos institucijos Lietuvos Respublikos Advokatūros įstatymai.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 05
Teisėsaugos institucijos Lietuvoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisėsaugos institucijų samprata, uždaviniai ir veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų veiklos kryptys ir funkcijos. Teisėsaugos funkcijas vykdančios institucijos. Teisminė valdžia Lietuvoje. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2014 09 22
Lietuvos teisėsaugos institucijos samprata, institucijų veiklos bruožai
Įvadas. Teisėsaugos institucijų samprata. Teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų veiklos funkcijos ir kryptys. Lietuvos teisėsaugos institucijų sistema. Išvados. ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 05 27
Lietuvos teisinė sistema
Lietuvos teisinė sistema. Lietuvos teisėsaugos institucijų kursas. Teisėsaugos sąvoka. Teisėtumas ir teisėtvarka. Teisingumas. Teisėsaugos institucijų sąvoka. Teisėsaugos institucijų uždaviniai. Teisėsaugos institucijų veiklos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 27
Teisėsauga skaidrės
Teisėsauga. Teisėsauga – veikla, kurios metu yra įgyvendinama, realizuojama teisė. Teisėsauga yra viena iš pagrindinių valstybės funkcijų. Teisėsaugos institucijos. Teisėsaugos institucijos – struktūros. Tikslas. Teisėsaugos ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 12 04
Teisėsaugos institucijos 4
Lietuvos teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir jos pagrindiniai bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Lietuvos teismai. Lietuvos respublikos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 02 03
Prokuratūra ir prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje
Lr prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Įvadas. Lr teisėsaugos institucijos. Prokuratūra. Prokuratūros statusas, sandara, funkcijos ir veiklos pagrindai. Prokuroras. Prokurorų veikla teismuose. Ikiteisminio tyrimo kontrolė. ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 18
Teisėsaugos institucijų samparata
Teisėsaugos institucijų samprata. Pagrindinės teisinės sąvokos. Teisėsaugos institucijų sąvoka, sistema, pagrindiniai veiklos bruožai. Pagrindiniai veiklos bruožai. Teisėsaugos institucijų uždaviniai ir funkcijos. Pagrindinės ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 01
Teisėsaugos institucijų samprata
Tema. Teisėsaugos institucijų samprata. Pagrindinės teisinės sąvokos. Tesėkūros subjektų ir teisėsaugos institucujų vieta teisinėje sistemoje. Pagrindiniai teisėsaugos institucijų keliami uždaviniai. Pagrindinės tesėsaugos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 25
Teisės sistema
Apibrėžti teisėsaugos institucijų sąvoką. Išvardyti teisėsaugos institucijų pagrindinius veiklos bruožus. Teisėsaugos institucijų veiklos bruožai. Apibrėžti teisėsaugos sąvoką. Išvardyti teisėsaugos institucijų uždavinius. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 01
Teisėsaugos institucijos Ikiteisminio tyrimo institucijos
Teisėsaugos institucijos. Ikiteisminio tyrimo institucijos. Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Teisės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2013 10 29
Teisesaugos institucijos Lietuvoje 2
Konstitucinis teismas. Lietuvos respublikos bendros. Kompet. Teismų sistema. Teisėjų taryba ir visuotinis teisėjų susirinkimas. Teisėjai. Draudimas priimti į teismo antstolio pareigas. Teismo antstolių pareigos. Teismo antstolių teisės. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2012 02 08
Teisėsaugos institucijos 10
Muitinės teisė. Sąvoka, dalykas, objektas, metodas, mt principai, sistema. Santykis su finansų teise. Muitinės teisė. Reguliavimas turi du principus. Pagr. Teisinio reguliavimo tikslas. Muitinės teisės sistema. Muitinės teisės norma ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2012 02 02
Praktika teisės srityje
Teisėsaugos institucijos veiklos organizavimo ir aplinkos vertinimas. Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Baigiamosios praktikos programa. Studijų programa. Teisė. Apsvarstyta. Marijampolė. / 2017 m. M. Praktikos veiklos planas. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2019 02 19
Teisėtvarka
Įvadas. Teisėtvarkos istorija. Lietuvos teisės ištakos. Prieškario Lietuvos teisėsaugos sistema. Teisėsaugos institucijos. Teismai. Prokuratūra. Anstolis. Policija. Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Valstybės saugumo departamentas. ...
Teisės referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 11 24
Teisėsaugos institucijos 8
Teisingumo sąvoka ir savybės. Lietuvos aukščiausiasis teismas,lietuvos apeliacinis teismas,apygardų ir apylinkių teismai. Apylinkės teismo kompetencija. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Teisėjo atleidimas iš pareigų. Teisėjo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2016 07 25
Teisėsaugos institucijų samprata skaidrės
Teisėsaugos institucijų samprata. Temos aktualumas. Teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinio reglamentavimo studijų dalykas. Disciplinos tikslas. Norminių aktų skirstymas. Teisėsaugos ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2017 03 24
Teisėsaugos institucijos konspektas
Lr teisėsaugos institucijų (lrti) kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Sovietinė teismų sistema lietuvoje. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 puslapiai
2016 07 25
Teismų vieta ir reikšmė teisėsaugos institucijų sistemoje
„ teismų vieta ir reikšmė lr teisėsaugos institucijų sistemoje “. Teisminė valdžia. Konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Apylinkės teismai. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 06
Valdžios institucijos skaidrės
Valdžios rūšys. Teisminė valdžia Teismų rūšys Vykdomoji valdžia Leidžiamoji valdžia Privatumo požymių turinčios institucijos. Teisminė valdžia. Nepriklauso nuo politinės įtakos. Teisminė valdžia remiasi įstatymais Materialieji ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 28
Teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas saugant pramoninę nuosavybę
Įvadas. Institucijos, atsakingos už pramoninės nuosavybės apsaugą. Teisingumo ministerija. Valstybinis patentų biuras. Lietuvos Respublikos patentiniai patikėtiniai. Konkurencijos taryba. Muitinės departamentas. Lietuvos kriminalinės ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 05 14
Lietuvos finansų institucijos
Lietuvos finansų institucijos. Аtlikо. Finansų sistema. Finansų sistema –. Finansų sistemą sudaro Infrastruktūros. Finansų rinkos. Finansų rinkos – sudedamoji finansų sistemos dalis. Finansų institucijos – tai institucijos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 01 02
Lietuvos Respublikos vyriausybė
Kas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė? Skyrimo tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės funkcijos. Vyriausybė privalo atsistatydinti taip pat šiais atvejais. Institucijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Apibendrinimas. Šaltiniai.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 03 01
Lietuvos Respublikos vyriausybė projektas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės dabartinė kadencija. Vyriausybės darbovietė. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ministerijos. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Lietuvos Respublikos energetikos ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2020 01 10
Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos ataskaita
Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Teisėsaugos institucijos veiklos praktikos vertinimo kriterijai. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2017 03 13
Lietuvos Respublikos Prezidento institucija Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios institucijų sistemoje
Lietuvos Respublikos Prezidento institucija Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios institucijų sistemoje. 1918m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Valstybinės valdžios institucijos. Valdžių padalijimo idėjos esmė yra ta. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 03 13
1920 ir 1922m. Lietuvos Konstitucijų analizė
Įvadas. 920m. (laikinoji) Lietuvos respublikos konstitucija. 920m. Lietuvos respublikos valstybės institucijos. 922m. Lietuvos respublikos konstitucija. Išvados. Naudoti literatūros šaltiniai.
Istorijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2015 04 26
Finansų institucijos ir jų funkcijos
Finansų institucijos ir jų funkcijos. Finansų institucijos. Pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą(2002 m. ). Depozitinės institucijos. Bankai. Taupymo institucijos. Kredito unijos. Centrinė kredito unija. Nedepozitinės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 04 24
Lietuvos respublikos konstitucinio teismo reikšmė teisėsaugos sistemai
Įvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statusas ir kompetencija šalies teisinėje terpėje. Istorinė konstitucinio teismo genezė lietuvoje. Dabartinio lietuvos respublikos konstitucinio teismo statusas ir sudėtis. Konstitucinio ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 05 22
Studijų programos šakos praktikos ataskaita
Teisės, vadybos ir komunikacijos katedra. Teisėsaugos institucijų veiklos praktikos aprašas. Numatomi praktikos rezultatai. Praktikos ataskaitos pristatymas ir gynimas. Teisėsaugos institucijos veiklos praktikos vertinimo kriterijai. ...
Teisės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2017 03 13
Klausimai iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
Klausimai iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Pirmoji Lietuvos Respublikos nuolatinė konstitucija buvo. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją. Konstitucija nurodo, jog Lietuvos valstybės himnas yra. Remiantis Lietuvos Respublikos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 30
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo