Lietuvos žemės ūkio raida

300 dokumentų
Lietuvos žemės ūkio raida referatas
Įvadas. Bendri žemės ūkio raidos faktai. Žemės reforma 1919-1940m. Karo nuostoliai ir ūkio atkūrimas. Žemės ūkio finansavimas. Žemės reforma ir socialiniai pokyčiai. Lietuvos ūkis dabar. Pagrindinė grėsmė žemės ūkiui - kainų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2018 03 30
Lietuvos ūkio raida
Lietuvos ūkio raida. Lr ūkio situacija sovietinio centralizmo periode. Ltsr ekonominio savarankiškumo koncepcija. Ūkio reformos etapai. Rinkos ekonomikos kūrimas. Įmonių pertvarkymas. Kainų reforma. Mokesčių reforma. Bankų ir pinigų ...
Istorijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 03 19
Žėmės ūkis Lietuvoje referatas
Įvadas. Žemės ūkio dabartinė situacija. Lietuvos žemės ūkio raida ir perspektyvos. Gyvulininkystė. Miškininkystė. Žuvininkystė. Augalininkystė. Žemės ūkio nauda. Investicijos. Eksportas. Žemės ūkio plėtros problemos. Parama ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 03 26
Žemės ūkio raida Lietuvoje
Įvadas. Žemės ūkis Lietuvoje. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika. Žemės ūkio ir maisto produktų prekyba. Pagrindinės žemės ūkio šakos. Netradicinio žemės ūkio apžvalga. Ekologinio žemės ūkio privalumai. Inovacijos ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 03 01
Lietuvos žemės ūkis
Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkio istorija. Atkūrus nepriklausomybę, lietuva pradėjo žemės ūkio reformą. Reformos padariniai. Žemės ūkio pertvarkymas sukėlė didelių soc. Problemų kaime. Žemės ūkio dalis šalies ekonomikoje ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 05 15
Žemės plėtra
Pasaulio ūkio ištekliai ir jų reikšmė ūkio plėtrai lietuvos ūkio raida ir galimos plėtros tendencijos. Žemė, dirvožemis ir augalininkystės plėtra. Žemės ir dirvožemio samprata. Žemės funkcijos ir kokybės indikatoriai. Žemės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 28
Lietuvos žemės ūkis pristatymas
Lietuvos žemės ūkis. Augalininkystė Lietuvoje. Augalininkystės raida labai priklausė nuo šalies visuomeninės. Gyvulininkystė Lietuvoje. Auginti gyvulius maistui, vėliau – darbui pradėta neolite. Žemės ūkio raida. Tarpukario ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 01 17
Žemės ūkio šaka: istorija, mokymai, ekonomika
Žemės Ūkis. Žemės ūkis – ūkio šaka. Žemės ūkis (iki XVIII-XIX amžių) buvo labai svarbi ūkio šaka. Istorija. Lietuvos žemės ūkis – Lietuvos ūkio šaka. Lietuvos Žemės Ūkis. Žemės Ūkio mookymo centrai Kaune. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 01 20
Pasaulio ūkio ištekliai ir jų reikšmė ūkio plėtrai
Įvadas. Formavimosi ir raidos etapai. Pramonės perversmas. Žemės vertė ir našumas. Žemės išteklių panaudojimo augalininkystėje raida ir perspektyvos. Žemės funkcijos ir kokybės indikatoriai. Pasaulio ūkio sistemos struktūra. Lietuvos ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 02
Žemės ūkio integracija į Europos sąjungą
Įvadas. Žemės ūkio integracijos į es rinką reikšmė, tikslai. Europos Sąjungos žemės ūkio politika. Integracijos dava šalies žemės ūkiui. Žemės ūkio vaidmuo ikiintegraciniu laikotarpiu. Integracijos į Europos pasekmės Lietuvos ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 12 10
Žemės ūkio kultūros
Žemės ūkio kultūros - kviečiai, rugiai, kukurūzai, grikiai, ryžiai. Kviečių produkcija. Kukurūzų produkcija. Ryžių produkcija.
Žemės ūkio namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2012 01 11
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika Lietuvoje
Įvadas. Ekonomikos sąsaja su žemės ūkiu. Žemės ūkio istorija. Bendroji žemės ūkio politika. Lietuvos ūkio situacija. Plėtros galimybės. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategija 2007m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 02 11
Kaimo plėtra
Žemės ūkio struktūrų plėtros analizė. Įvadas. Žemės ūkio struktūrų raida nuo lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir bendroji jų charakteristika. Žemės ūkio struktūrų raida Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Europos Sąjungos ...
Žemės ūkio magistro darbai, Magistro darbas, 67 puslapiai
2014 03 27
Ūkio raida tarpukario Lietuvoje
Ūkio raida tarpukario Lietuvoje. Aplinkybės apsunkinančios Lietuvos vystimasį. Po pirmojo pasaulinio. Tarpukaryje Lietuva ir toliau liko žemės ūkio kraštu. Žemės ūkis. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam. Žemės reforma. Buvo paliekama 80 ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 01 09
Žemės ūkio valdymas, jo problemos
Žemės ūkio valdymas, jo problemos. Lietuvos žemės ūkio svarba visuomenei. Žemės ūkio paskirtis. Žemės ūkio pasiekimai. Žemės ūkio problemos. Žemės ūkio konkurencingumas. Netausus gamtos išteklių valdymas. Nedarnus teritorinis ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 29
Lietuvos žemės ūkis skaidrės
Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkis Lietuvos Žemės. Žemės ūkis. Žemės ūkis - ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui gauti. Lietuvos Žemės fondas. Visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti privati. Lietuvos Respublikos ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 24
Lietuvos ūkio raida XX a. pradžioje iki Sovietų Sąjungos
Įvadas. Lietuvos ūkio formavimasis ir raida 1918-1940 m. laikotarpiu. Pramonė. Žemės ūkis. Transportas. Užsienio kapitalas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Istorijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 12
Lietuvos žemės ūkio integracija į ES
Įvadas. Lietuvos integracija į europos sąjungą. Naujų narių priėmimo į es sąlygos. Europos sutartis ir jos reikšmė. Lietuvos narystės europos sąjungoje perspektyvos. Lietuvos žemės sektoriaus apžvalga. Lietuvos žemės ūkio ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 01 03
Lietuvos ūkio raida projektas
Lietuvos ūkio raida. Lietuvos ūkis po 1990 metų. Rietavo alaus darykla statyta XXIa. Marijampolės cukraus fabrikas statytas 1831m. Lietuvos ūkio kaita po 1990m. Lietuvos ūkio plėtros galimybės. Europos Sąjungos paramos viešinimo ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 05 06
Lietuvos Žemės Ūkis projektas
Lietuvos Žemės fondas. Žemės ūkio naudmenos. Ūkių naudmenos 2014m. Lietuvos žemės ūkio produkcija. Gyvulininkystė. Ką mums teikia gyvulininkystė? Miškininkystė. Augalininkystė. Žemės ūkio mokslo įstaigos. Ūkių skaičius. ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2017 12 26
Lietuvos augalininkystės plėtra ir galimybės
Įvadas. Lietuvos žemės ūkis. Žemės ūkio reikšmė. Žemės ūkio raida ir būklė Lietuvoje. Augalininkystės samprata. Augalininkystės priklausymas nuo dirvožemio derlingumo. Ekologinė augalininkystė. Augalininkystės plėtros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 11 29
Lietuvos žemės ūkis projektas (2)
Lietuvos žemės ūkis. Pakeliui į modernų žemės ūkį. Žemės naudojimas. Kintantis Lietuvos laukų vaizdas. Bendrosios ŽŪ produkcijos struktūra. Žemės ūkio produktų prekybos srautai. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas ir ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 01 05
Žemės ūkio politika skaidrės
Žemės ūkio ir kaimo politikos tikslai. žemės ūkio struktūra. POLITIKA ― tai bendro žmonių gyvenimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla. Terminas „Politika“ nurodo valstybės gyvenimą. ŽEMĖS ŪKIO ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2017 11 13
Žemės ūkio produktų kainų pokyčiai ir veiksniai Lietuvoje
Žemės ūkio produktų kainų pokyčiai ir veiksniai lietuvoje. Įvadas. Žemės ūkio produktų rinkos specifika žemės ūkio produktų rinkos samprata. Žemės ūkio produktų paklausos ir pasiūlos ypatumai. Žemės ūkio produktų kainų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 17
Lietuvos žemės ūkio politika ir jos sąsaja su ES BŽŪP
Įvadas. Kas yra Lietuvos žemės ūkio politika? Istorija. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas (COMAGRIŪkininkai. Žemės ūkio svarba. Ekologiškumas. Bendroji žemės ūkio politika. BŽŪP reformos teisės aktų pasiūlymai. Tiesioginės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 02 10
Lietuvos žemės ūkio integracija į Europos sąjungą
Įvadas. Lietuvos žemės ūkio politika ir vystymosi tendencijos. Žemės ūkio vaidmuo nacionalinei ekonomikai. Situacija kaimo vietovėse. Kaimo gyventojų pajamos ir išlaidos. Vandens infrastruktūra. Gyvulininkystė ir paukštininkystės ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 48 puslapiai
2013 12 22
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimas. LR Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas 2014 m. Teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės turi. Reikalavimai netaikomi ir leidimas įsigyti žemę yra neprivalomas jeigu. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 01 31
Lietuvos žemės ūkis ir jo politikos instrumentai
Lietuvos žemės ūkis ir jo politikos instrumentai. BVP struktūra Lietuvoje, ES ir pasaulyje. Žemės ūkio veiklos. Žemės ūkio produktyvumas. (JAV doleriais). Žemės ūkio produkcijos apimties pokyčiai. (palyginti su praėjusiais metais, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2014 03 16
Lietuvos ūkio šakos
Lietuvos ūkio šakos. Įvadas. Atskiras veiklos vienetas. Ūkis yra skirstomas į tokias šakas. Finansai. Viena iš pagrindinių ūkio šakų. Finansus sudaro. Energetika. Valstybės ekonominės veiklos sritis. Energetiką sudaro. Statyba. Veikla, ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 04 02
ES bendroji žemės ūkio politika
Įvadas. Europos Sąjungos benroji žemės ūkio politika. Bendrosios žemės ūkio politikos institucijos. Bendrosios žemės ūkio politikos mechanizmai. ES bendrosios žėmės politikos finansavimas. ES bendrosios žemės ūkio politikos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 05 07
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika Lietuvoje
Įvadas. Žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos istorija Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Naujos žemės ūkio politikos kūrimas. Lietuvos valstybės politika. Naujų technologijų diegimas. ES Bendroji žemės ūkio politika po 2013 metų. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 21
Žemės ūkio samprata ir statistika
Žemės ūkis. samprata ir statistika. Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui (iš)gauti. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsirado būtinybė pertvarkyti žemės ūkio sektorių. Aiškesnę kryptį žemės ūkio ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 10 17
Žemės ūkio reforma
Žemės ūkio reforma. Reformos priežastys. Žemės reformos įstatymas. Kuri žemė nusavinama? Žemių nusavinimas. Kam ir kiek žemės atitenka. Sąlygos, kuriomis žemė duodama. Skirstymas viensėdžiais. Reformos vykdymas ir įtaka žemės ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 06 04
Žemės ūkio prekyba
Įvadas. 3I. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais prieš krizinį laikotarpį. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais 2007-2008 metais. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas. Žemės ūkio ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 06 12
Lietuvos žemės ūkio politika ir jos sąsaja su ES BŽŪP skaidrės
Lietuvos žemės ūkio politika ir jos sąsaja su ES BŽŪP. Kas yra Lietuvos žemės ūkio politika? Kas vykdo? Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP). Istorija. Pagrindiniai principai. Bendroji žemės ūkio politika po 2013 metų. Tiesioginės ...
Žemės ūkio skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 28
LR Žemės ūkio paskirties žemės analizė
Įvadas. Lietuvos žemės fondas. Lietuvos Respublikos žemės fondo pasiskirstymas. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis. Išvados. Literatūra. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis.
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 06
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo