Literaturinis rasinys apie maironio eilerascius

300 dokumentų
Lietuva Maironio lyrikoje
10( 2 atsiliepimai )
Lietuva Maironio lyrikoje. Lietuvių kalbos rašinys apie Maironio - Jono Mačiulio poeziją ir jos ryšį su tėvyne Lietuva.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 09 30
Maironis rašinys
Rašinys yra apie Jono Mačiulio - Maironio kūrybą, o būtent apie eilėraščius "Užtrauksim naują giesmę" , "Nebeužtvenksi upės" ir "Pasitikėjimas savimi". Rašinyje parodoma kokiu būdu Maironis kvietė tautą atgimti ir kodėl buvo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 15
Kryžiažodis iš Maironio biografijos. Kuo maironis buvo literatūroje? Kokia tikroji maironio pavardė? Ką maironis studijavo kijevo universitete? Kokiame laikraštyje pasirodė pirmasis rimtas maironio kūrinys "lietuvos vargas"? Koks buvo ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 05 29
Tėvynės praeitis ir dabartis Maironio lyrikoje
Maironis – didysis mūsų poetas, Tėvynės dainius. Jis kėlė lietuvių tautinio sąjūdžio idealus, išsakė tikėjimą tautos galiomis. Visai XIX a. pabaigos tautinio sąjūdžio literatūrai būdingas romantizmas. Jis akivaizdus Maironio ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 01 09
Literatūrinis rašinys Jono Mačiūlio - Maironio kūryba
Literatūrinis rašinys Jono Mačiūlio - Maironio kūryba.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 02 26
Kaip rašyti literatūrinį rašinį pavyzdys
10( 2 atsiliepimai )
Literatūrinis rašinys Kaip jį rašyti. Literatūrinis rašinys. !!! Lyginamoji pastraipa. Lyginamosios pastraipos struktūra. Pirmas sakinys. Antras sakinys. Pirmos teiginio dalies įrodymas. Siejamasis sakinys. Vis dėlto , tačiau , kita ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2016 03 31
Skepticizmas baroko laikotarpyje
Tai literatūrinis rašinys apie žmogaus skepticizmą baroko laikotarpyje,kokiais būdais jis mažinamas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 12 05
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje
Tėvynė Maironio ir J. Aisčio poezijoje. Mūsų kraštiečiai, paklausti, kas jiems yra tėvynė, atsako skirtingai. Taigi paieškokime tėvynės Maironio kūryboje. Paskaitę Jono Aisčio kūrybą randame, kad ir jam buvo svarbu tėvynė, poetas ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 08 03
Literatūrinis rašinys pavyzdys
Literatūrinis rašinys Hamletiškos asmenybės lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2016 03 01
Maironio eileraščio Išnyksiu kaip dūmas analizė
9( 2 atsiliepimai )
maironio kūryboje svarbiausias yra pirmasis dvidešimtmetis: tada poetas sukūrė beveik visus žymiausius lyrinius kūrinius, išryškėjo esminiai jo poetinio pasaulio bruožai. Ankstyvajame kūrybos laikotarpyje parašytų „pavasario ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 03 26
Religija Maironio kūryboje
Maironio kūryba. Eilėraščiai, kuriuose atskleidžiamas tikėjimas. Pagrindiniai motyvai. Maironio eilėraščiuose dažnai minima dvasia. Dvasia - religijoje tapatinama su dievu, antgamtine esybe, į kurią galima tik tikėti. Dažnai suprantama ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 18
Maironio tevynės paveikslas
Maironio tėvynės paveikslas. Maironis didis kaip tautos budintojas. Maironio kūryba žadino laisvės troškimą. Viena iš jo kūrybos temų patriotinė. Tėvynės meilė. Ryškiausi tėvynės paveiksle. Taip pat ir herojiškos praeities ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 02 19
Draugo portretas
Mano stebimoji – mergina. Pasirinkau ją stebėti todėl, kad man ji atrodo įdomi ir išskirtinė asmenybė. Stebimosios apranga įvairi: vieną dieną gali būti su juodu paltu, kitą - su mėlynu. Vieną dieną pilkai apsirengusi, kitą – ...
Psichologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 12 13
Lietuvos kalvos ir vandenys Maironio kūryboje
Lietuvos kalvos ir vandenys Maironio kūryboje. Maironis yra vienas svarbiausių lietuvių literatūros vardų. Maironis atskleidžia ryšį. Nuo vaikystės poetas pamėgo. Literatūros šaltiniai.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 01 30
Rašinys apie Maironį
Sveiki, esu Radviliškio Vaižganto gimnazijos 3 klasės mokinė ir Jaunųjų maironiečių klubo narė. Maironis... Turbūt visi žinote, jog šis iškilus žmogus buvo, yra ir bus vienas iškiliausių lietuvių kalbos tausotojų. Dėje, daugelis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 01 14
Altorių šešėly rašinys
Altorių šešėly rašinys - interpretacija.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 01 15
Tautosakos įvaizdžiai Maironio kūryboje
Maironio kūrybos pasaulio ištakos. Maironio rinktinėje lyrikoje galime pastebėti dvi tautosakos rūšis. Maironio didžiosios vertybės. Eilėraščiuose ,,augo putinas’’ ir ,,tėvynės dainos’’ mergelės paveikslai yra. Dar vienas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 03 26
Maironio aktualumas vakar ir šiandien
Tai eilės, kurios XX amžiaus žmogui buvo ne tik gerai atpažįstamos, bet ir labai brangios. Manau, šiandien ne visi žinotų, kad šios eilės – Jono Mačiulio – Maironio – lietuvių tautos dainiaus. Turbūt retas mokėtų kitus jo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 03 19
Tautosaka maironio poezijoje
Tautosaka maironio poezijoje. Įvadas. Romantizmas. Maironio poezijos tautosakėjimas. Maironio dainų rinkimas, jų paplitimas. Maironis ir muzika. Išvados.
Lietuvių referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 02 22
Ruošiamės literatūriniam rašiniui Literatūrinis Gražinos paveikslas. (pagal A. Mickevičiaus poemą „Gražina“)
Literatūrinis Gražinos paveikslas. (pagal A. Mickevičiaus poemą „Gražina“). Ruošiamės literatūriniam rašiniui. Kas yra literatūrinis rašinys? Literatūrinis rašinys –. Adomas Mickevičius – romantizmo epochos rašytojas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 02 14
Vilnius rašinys
Maironis sąmoningai formavo Vilniaus – senosios ir amžinosios Lietuvos sostinės – refleksiją. Kaip Vilnius vaizduojamas Maironio ir šiandienos Lietuvos poezijoje? Vilnius (prieš aušrą).
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 11 25
Ruošimasis „gražinos paveikslas“ rašiniui
Literatūrinis Gražinos paveikslas (pagal A.Mickevičiaus poemą „Gražina“). Kas yra literatūrinis rašinys?. Literatūrinis Gražinos paveikslas. Dėstymas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 22
Hamletas rašinys
Vienas žinomiausių vėlyvojo Renesanso epochos kūrinių neabejotinai yra puikaus anglų poeto ir dramaturgo Viljamo Šekspyro tragedija „Hamletas“. Tai filosofinis kūrinys, verčiantis mąstyti apie pasaulyje egzistuojantį blogį, apie ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 09 24
Tėvynės meilės vaizdai Maironiopoezijoje
Tėvynės meilės vaizdai maironio poezijoje. Viena iškiliausių asmenybių lietuvių literatūroje. Kūrybos esmė viena - lietuva. Ypač ryški meilė lietuvai matoma eilėraščių rinkinyje. Pavasario balsai. Maironio kūrybos svarba neblėsta.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2013 03 05
Maironio satyros
Maironis, lietuvių poetas, romantikas, atgimimo laikotarpio dainius, kunigas, rašė ne tik eilėraščius, kurių didžioji dalis pakliuvo į eilėraščių rinkinį „Pavasario balsai“, bet ir satyras. Jonas Mačiulis satyromis pasijuokia ir ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2014 03 20
Testas apie Maironį skaidrės
Testas. Kurioje Lietuvos dalyje gimęs Maironis. Besimokant Kauno gimnazijoje labai nesisekė. Kieno pavyzdžiu sekdamas įstojo į kunigų seminariją. Kas lėmė Maironio pasirinkimą stoti į kunigų seminariją. Maironio veiklos sritys. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 11 15
Tautinio atgimimo idėjos Maironio kūryboje
Tautinio atgimimo idėjos Maironio kūryboje. Tikslas. Aptarti tautinio atgimimo idėjas Maironio kūryboje, išanalizuoti eilėraščius. Istorinė situacija. XIX a. pradžioje prasidėjo lietuvių tautinės sąmonės atgimimas. Pasekmės. Tai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 03 05
Maironis prezentacija
Biografija ir kūryba. Kunigas, profesorius. Tikrasis vardas. Biografija. Gimė pasandravyje, raseinių rajone. Pasandravio dvaras. Kūryba. Reikšmingiausia kūrybos dalis. Maironio kūryba yra susijusi su. Maironio kūryba yra susijusi su. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 01 08
Samprotavimo rašinys ir literatūrinis rašinys
Samprotavimo rašinys. ir. literatūrinis rašinys. Simboliai. Lyginimo aspektas – objektas. Lyginimo aspektas – išeities pozicija. Lyginimo aspektas – tikslas. Lyginimo aspektas – intencija. Lyginimo aspektas – rašomo teksto tipas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 01 12
Maironio gyvenimas ir kūryba skaidrės
Maironio gyvenimas ir kūryba. Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu, gimė 1862 m. Maironio gyvenimas Jo tėvas buvo mažaraštis, bet apsukrus turtėjančių kaimo sluoksnių atstovas. Po Mačiulių stogu visa, kas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 08
Maironis skaidrės
Maironis. Nacionalinio išsivadavimo kova. Viskas apie maironį , jo gyvenimą ir panašiai 20 skaidrių. Maironio biografija. Kūrybinis kelias. Visi jo kūriniai. Maironio lyrika. Maironio lyrika. Nebeužtvenksi upės. Užtrauksime naują giesmę. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 05 17
Maironis. Biografija.
Maironis (1862 – 1932). Jonas Mačiulis, pasirašinėjęs Maironio slapyvardžiu, gimė 1862 m. Lapkričio 2 d. Buv. Raseinių apskrityje, Šiluvos valsčiuje, netoli nuo Tytuvėnų, laisvų nuo baudžiavos, vadinamųjų “karališkųjų”, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2010 03 03
Referatas apie Maironį
Maironio gyvenimas ir kūryba. Įvadas. Maironio gyvenimas. Poeto vaikystė. Jaunystė. Kijevo universitete bręsta nacionalinė Maironio savimonė. Novatoriškas dėstytojas. Darbas Peterburgo dvasinėje akademijoje. Jono Mačiulio mirtis. Maironio ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 11 15
Refleksija. Įžvalgos apie Dievą ir žmogų
Nuo gyvūnų žmogus skiriasi tuo, kad instinktai negali jam nurodyti, ko siekti. Nuo vakarykščio žmogaus jis skiriasi tuo, kad tradicijos negali jam nurodyti, ką jis privalo daryti. Nežinodamas nei ko jam reikia, nei ką jis privalo daryti, ...
Tikybos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 03 12
Literatūrinis rašinys Pasijutau lietuviu esąs
Vincas Kudirka tai žmogus, iš kurio mes galėtumėme mokytis ir mokytis. Jis - žmogus, kuris dėl Lietuvos padarė labia daug. Jis ne tik redagavo laikraštį “Varpas”, ragino lietuvius kovoti už tėvynę, laisvę ir kalbą. Taip pat jis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2015 05 13
Maironio lyrikos žmogus
Maironio lyrikos žmogus. Jonas Mačiulis –. Maironio poezijai būdingos įvairios temos meilė tėvynei. Maironio lyrikos žmogus yra labai branginantis tėvynę. Maironio lyrikos žmogus satyrose yra labai kandus. Maironio lyrikos žmogus ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 12 11
×