Logistika tiekimo grandinės

300 dokumentų
Logistika ir tiekimo grandines vadyba
Logistika ir tiekimo grandinės vadyba. Logistikos grandinė ir aplinka Logistikos aplinka – tai veiksniai. Literatūroje dažniausiai minimos. Jei žaliavų šaltiniai ar vartotojų rinka yra kitoje šalyje. Logistika ir tiekimo. Efektyvus ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 05
Tiekimo logistika ir jos paskirtis
Įvadas. Tiekimo logistikos valdymo esmė. Apibrėžimas ir vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje. Tiekimo grandinių klasifikavimas. Tiekimo grandinė valdymo struktūra. Tiekimo grandinės valdymo etapai. Logistikos vidinės tiekimo grandinės ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 12 03
Tiekimo grandinės valdymas versle
Įvadas. Tiekimo grandinės vadyba. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės sistema. Tiekimo grandinės modeliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 04
Tiekimo grandinės valdymas: samprata, grandinės pavyzdys, valdymo komponentai
Tiekimo grandinės valdymas. Darbo uždaviniai. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės pavyzdys. Tiekimo grandinės valdymas. TGV efektyvumas. Tiekimo grandinės valdymo komponentai. Valdymo funkcijų srautai. Tgv svarba. Tiekimo ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 10 29
Logistika ir tiekimo grandinės valdymas
Logistika ir tiekimo grandinės valdymas. Logistikos grandinė. Aprūpinimo logistika (žaliavų rinka arba pirkimai). Klientų logistinis aptarnavimas. Atsarginių detalių tiekimo pagrindinis uždavinys – atsarginių detalių aprūpinimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 29
Tiekimo grandinės valdymo procesai skaidrės
Tiekimo grandinės valdymo procesai. Tiekimo grandinės valdymo samprata. C. Cook (2004) tiekimo grandinė yra siejama su seka įvykių. Lummus, Krumwie, Vokurka (2001) pateikdami tiekimo grandinės apibrėžimas. Paprastai pasakius, tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 02
Tiekimo grandinės projektas
„ov time“ tiekimo grandinės projektas. Įvadas. Trumpas įmonės „ov time“ pristatymas. Produkto kūrimo ir proceso projektavimas. Tiekimo grandinės projektavimas. Tiekimo grandinės planavimo ir kontrolės projektavimas. Išvados ir ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 puslapiai
2013 04 18
Tiekimo grandinė gamyboje konspektas
Tiekimo grandinė gamyboje. Vilnius , 2015 Tiekimo grandinės samprata ir struktūra. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės valdymo tikslai ir ypatumai. Tiekimo grandinės valdymas yra daugiau strateginis planavimo. Tiekimo grandinės valdymo ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 06 14
Tiekimo grandinės pažeidimo priežastys
Tiekimo grandinės pažeidimo priežastys. Tiekimo grandinė. Kas yra tiekimo grandinė? Paprasta tiekimo grandinė yra sudaryta iš penkių arba mažiau dalyvių. Iš ko sudaryta tiekimo grandinė? Neplanuoti ir nenumatyti įvykiai tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 04 06
Tiekimo grandinės valdymas
Tiekimo grandinės kūrimas ir valdymas. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės samprata (II). Kiekvienos tiekimo grandinės dalyviai susiduria su 3 rūšių srautais. Pagrindiniai tiekimo grandinės dalyviai. Standartinė tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 07 04
Sūrio tiekimo grandinė
Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Sūrio tiekimo grandinės analizė. Sūrio tiekimo grandinės schema. Logistikos tiekimo grandinės elementų logistinės veiklos. Transportavimas sūrio tiekimo grandinėje. Sandėliavimas sūrio tiekimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 28
Tiekimo grandinės valdymas projektas
Įvadas. Tiekimo gradinės samprata. Tiekimo grandinės valdymas. Tiekimo grandinės valdymo funkcijos. Tiekimo grandinės svarba įmonėje. UAB „Isma“. UAB „ISMA“ tikslas ir vizija. UAB „ISMA“ krovinių gabenimo kryptys. UAB ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 05 18
Tiekimo grandinės vadyba referatas
Įvadas. Tiekimo grandinės vadybos samprata ir tikslai. Tiekimo grandinės planavimas ir valdymas. Esminiai faktoriai, įtakojantys tiekimo grandinės vadybą. Aplinkos neapibrėžtumas. Informacinės tchnologijos. Santykiai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 10 07
Pieno grandinės tiekimo analizė
Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Pieno produkto tiekimo grandinės analizė. Pieno produkto tiekimo grandinės schema. Logistikos tiekimo grandinės elementų logistinės veiklos. Transportavimas pieno produkto tiekimo grandinėje. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 06 03
Tiekimo grandinės valdymas kursinis darbas
Vadas Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo objekto , informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Informaciniai šaltiniai. Tyrimo metodika. Tiekimo grandinės planavimo teorinė ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 04 28
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai projektas
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai. Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės skirstymas. Vietinė tiekimo grandinė. Globali tiekimo grandinė. Globalumo įtaka tiekimo grandinei. Tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 12 20
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje
Tiekimo grandinės valdymas transporto įmonėje. Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Tiekimo grandinės sąvoka. Rizikos tiekimo grandinėje. Tiekimo grandinės valdymas. UAB ,, transtira“ veiklos pristatymas. Tyrimas. UAB ,, ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 01 27
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai
Globalios tiekimo grandinės įtaka verslo organizacijai. Tyrimo tikslas - Išanalizavus globalios tiekimo grandinės sampratą. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimas – tai. Tiekimo grandinės skirstymas. Bet kuris verslas yra pradedamas ir ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 11 14
„Paulig“ kavos tiekimo grandinė skaidrės
„Paulig“ kavos tiekimo grandinė. Logistika – mokslas. Tiekimo grandinės samprata  . Tiekimo grandinė – tai sujungtų ir tarpusavyje susijusių organizacijų tinklas. Tiekimo grandinė – grupė trijų arba daugiau įmonių. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 05 03
Tiekimo grandinės valdymo procesai referatas
Tiekimo grandinės valdymo procesai. Tiekimo grandinės valdymo samprata. Tiekimo grandinės atramos taškas. Rizikos tiekimo grandinėje valdymas.
Ergonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 10 19
Globali logistika
Įvadas. Tiekimo grandinės valdymas. Tiekimo grandinės srautai. Gamybos logistikos tikslai. Gamybos principai. Istorija. Tarptautinis pripažinimas. „Švyturio Ekstra“ kokybės deklaracija. “Švyturio ekstra“Alaus gimimas. Išvados.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 08 05
Tarptautinis transporto aptarnavimas
Tarptautinės transporto grandinės valdymas. Tikslas ir uždaviniai. Naudojamos sąvokos. Transporto grandinės teoriniai aspektai. Transporto grandinės subjektai. Tarptautinės transporto grandinės lankstumas. Transporto grandinės tikslas. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 12 18
Tiekimo grandinės valdymas (3)
Atsiskaitomojo darbo užduotis. Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Tiekimo grandinės nauda įmonės dalyviams ir procesmas. Logistikos paslaugas teikiančios įmonės vidinės tiekimo grandinės valdymas ir projektavimas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 12 21
Tiekimo logistikos grandinė
Įvadas. Tiekimo logistikos valdymas. Tiekimo grandinių klasifikavimas. Tiekimo grandinės valdymo etapai. Logistikos vidinės tiekimo grandinės valdymas ir paskirstis. Logistikos išorinės tiekimo grandinės valdymas ir paskirstis. Išvados. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2019 03 17
Columbus tiekimo grandinės valdymo sprendimai
Columbus tiekimo grandinės valdymo sprendimai. Valdymo grandinės sėkmės kriterijai. Kuo programa naudinga? Sandėlio valdymas Paskirstymo valdymas Tiekimo grandinės integracija. Įvadas. Columbus Tiekimo grandinės. Taigi tai užtikrina ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 05 15
Tiekimo grandinės valdymas (2)
Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonės pagrindinės ir pagalbinės veiklos. Įmonės pagrindiniai, pagalbiniai ir valdymo procesai. Krovinių pervežimo tipai, jų ypatumai versle. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 05 30
Tiekimo grandinės valdymas skaidrės
Tikslas – Nustatyti. Žalioji tiekimo grandinė - sveikos aplinkos išsaugojimas. Žalioji tiekimo grandinė. Žaliosios tiekimo grandinės valdymas – tai kryptingas visos tiekimo grandinės dalyvių valdymas. Žaliosios grandinės valdymo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 03 01
Rimi prekybos tinklo Kauno rajone tiekimo sandėlio vietos analizė
Tiekimo grandinės sudedamosios dalys. Logistika – tiekimo grandinės dalis. Sandėlių svarba logistikos sistemoje. Sandėlio funkcijos. Sandėliavimo strateginiai sprendimai. Sandėlio geografinė vieta. Sandėlio nuosavybės forma. Prekių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2020 03 24
Tiekimo grandinė skaidrės
Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės schema. Tiekimo grandinės tinklas tarp tiekėjų, gamintojo ir klientų - vartotojų. Globali tiekimo grandinė (pvz. Duonos ir pyrago gaminių technologinė eiga. Tiekimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2018 11 19
Verslo logistika
Verslo logistika. Verslo logistikos sąvoka apima. Logistika yra pagrindinis tiekimo grandinės valdymo elementas. Pagrindinės verslo logistikos operacijos. Verslo logistikos uždavinys įmonėje. Pagrindinis verslo logistikai įmonėje keliamas ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 04 13
Organizacijos dinaminių gebėjimų poveikis pokyčiams tiekimo grandinėje
Organizational dynamic capabilities impact on changes in supply chain. Organizacijos dinaminių gebėjimų poveikis pokyčiams tiekimo grandinėje. Įvadas. Didžioji dalis organizacijų. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimas – tai. Tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 12 05
AB „Žemaitijos pienas“ tiekimo grandinės valdymas
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės planavimas ir valdymas. Įmonės prekės paskirstymo grandinė. AB „Žemaitijos pienas“ tiekimo grandinė ir jos valdymo procesai. Apie Bendrovę. Bendrovės paskirstymo tiekimo grandinė. ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2017 05 02
Logistika ir tiekimo grandinės valdymas skaidrės
Logistikos grandinė ir aplinka. Logistikos aplinka. Logistikos sistema. Logistikos sistemą sudaro įvairios posistemės. Literatūroje dažniausiai minimos. Projektuojant materialaus ar. Logistikos grandinė. Logistikos sistemos grandys. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2018 05 24
Tiekimo grandinės valdymo procesai
Įvadas. Tiekimo grandinės valdymas. Procesai tiekimo grandinėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 05 10
Transporto logistika konspektas
Logistikos tiekimo grandinė. Logistikos raidai svarbios datos. POZITYVI STRATEGIJA ‘‘ Auksines ‘‘ srauto judesio taisyklės. Makro logistikos problematika. Logistikos tiekimo grandines valdymo priemones. Visapusiskas poveikis ekonomikai ...
Transporto konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2017 01 09
UAB Greencarrier tiekimo grandinės valdymo analizė
UAB “Greencarrier” tiekimo grandinės valdymo analizė. Įvadas. Temos aktualumas –. Įmonės tiekimo grandinės valdymo analizė. Veiksniai įtakojantys tiekimo grandinės pažeidžiamumą Blogas informacijos perdavimas. Sandėliavimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 12 17
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo