Logistikos įmonės veiklos analizė

300 dokumentų
Logistikos įmonės veiklos analizė UAB „Renesansas“
Trumpai apie ,,renesanso“ logistika. Uab ,,Renesanso“ logistika darbo saugos reikalavimai. Įmonės vizija,misija, tikslai ir strategijos. Uab ,,Renesansas“ vertybių politika. Svarbiausi sektoriaus veiklą reglamentuojantys teisės aktai. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2018 03 30
Logistikos įmonės logistinės veiklos vertinimas
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Logistikos paslaugų samprata. Logistikos įmonės konkurentai, klientai ir tiekėjai. Logistikos įmonės logistinės veiklos efektyvumas. Tyrimo dizainas. Tyrimo eigos pristatymas. Logistikos įmonės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 03 05
Logistikos valdymas įmonėje
9( 2 atsiliepimai )
X įmonės logistikos valdymo gerinimas. Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „x“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 05 09
Logistikos įmonės veiklos pristatymas ir jos specifika - praktikos ataskaita
Įvadas. Logistikos įmonės veiklos pristatymas ir jos specifika. Logistikos įmonės komunikacinis procesas. Logistikos įmonės personalo valdymo sistemos analizė. Kokybės sistema ir jos ypatumai. Individuali užduotis. Išvados. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2017 05 24
Logistikos praktika UAB „Agroekspedicija“
Įvadas. Apie įmonę. Įmonės charakteristika. Įmonės struktūra. Įmonės logistinės veiklos analizė. Logistikos veiklos sritis ir funkcija. Logistinės operacijos ir jų dokumentai. Logistikos informacinės sistemos. Klientų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2019 12 26
Logistikos reikšmė x įmonės veikloje
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Logistikos proceso samprata. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistinės veiklos analizė. Produktų užsakymas. Sandėliavimo sistema. „X“ įmonės veiklos aprašymas. Logistikos reikšmė „X“ įmonės veikloje. Logistinių ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 04 29
Taikomieji tyrimai konspektas (2)
Darbo anotacija. Įvadas. Logistikos veiklos teorinio aspekto analizė. Logistikos samprata. Logistikos veiklos sritys. Uab ,,Ars Shipping‘‘ veiklos analizė. Uab „Ars Shipping“ veikla. Uab ,,Ars Shipping‘‘ veiklos vidaus politika. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2016 04 28
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
Logistikos organizavimas
Įvadas. Logistikos reikšmė. Įmonės organizavimo logistika. Organizavimo formos. Logistikos ryšys su organizavimu. Terminai. Veiklos sritis. Veiklos tinklas. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Sandėlių veiklos organizavimas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2012 03 23
Logistikos įmonės praktikos ataskaita
Bendra organizacijos charakteristika. Veikla ir jos pubūdis Lietuvoje. Išorinė verslo aplinka. Vidinė įmonės aplinka. Įmonės veiklos planavimas, organizavimas bei kontrolė. Rinkodaros kompleksas ir logistikos procesai. Konkurentų analizė. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2015 02 20
 Rinkodaros veikla UAB „Jumisa“
Įvadas. Logistikos įmonės “Jumisa” apžvalga. Logistikos įmonės “Jumisa” rinkodaros aplinkos analizė. Logistikos įmonės “Jumisa” makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2017 03 21
UAB „A4U“ Logistinės veiklos organizavimas
Įvadas. Logistinės veiklos organizavimo teoriniai aspektai. Logistinės veiklos organizavimo samprata. Pagrindinės logistikos veiklos rūšys ir kryptys. Prekių gabenimo reikšmė logistikos sistemai. Transporto sistemos ir paslaugų ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2018 12 12
Transporto ir logistikos situacija Lietuvoje
Transporto vieta ekonomikoje. Transportas ir BVP. Transporto veiklos statistiniai rodikliai 2011-2012m. Transporto rūšys, jų funkciniai ir fiziniai elementai. Logistikos verslas. Logistikos termino samprata. Logistikos vystymosi veiksniai. ...
Logistikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2015 05 18
Logistikos proceso analizė
Įvadas. Logistikos proceso samprata. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „tromina“. Uab „tromina“ veikla. Logistikos funkcijų valdymas uab „tromina“. Klientų aptarnavimas ir užsakymų valdymas. ...
Logistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 04 25
Logistikos įmonės verslo planas UAB „Transiva“
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Pest analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslai ir galimybės. Paslaugos aprašymas. Įmonės veiklos išskirtinumas. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Įmonės UAB „Transiva“ pardavimo strategija. ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 15 puslapių
2018 03 04
Logistikos vadybos ypatumai UAB „Lyderis“
Logistikos vadyba. Santrauka. Įvadas. Logistikos vadyba – naujausia vadybos mokslo šaka. Valdymas kaip veiklos sritis. Logistikos mokslo ištakos. Pagrindinės valdymo funkcijos. Planavimas logistikoje. Logistinio proceco organizavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 04 05
Logistikos praktikos ataskaita „Salda UAB“
Įvadas. Įmonės veiklos sritys. Struktūra ir padaliniai. Logistikos veiklos sritys vykdomos įmonėje. Įmonės logistinės operacijos. Logistikos informacinės sistemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2018 11 23
Gamybinė įmonės logistika
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos veiklos rūšys. Vartotojo aptarnavimo politika i standartai. Užsakymų tvarkymas. Atsargų valdymas. Transportavimas. Sandėliavimas ir saugojimas. Logistikos reikšmė įmonei. Logistikos tikslai ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2019 10 30
Pieno žvaiždės praktika
Įvadas. Logistikos veiklos teorinis kontekstas. Logistikos samprata ir esmė. Logistinės veiklos rūšys. Transportavimo svarba. AB ,,pieno žvaigždės“ įmonės pristatymas. AB „Pieno žvaigždės" įmonės raida. AB „Pieno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2017 01 02
Įmonės veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veiklos analizė. Įmonės valdymas. Darbo santykiai. Konkurencija. Įmonės ryšiai su išorinė aplinka. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Išvados. Priedai.
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2010 03 03
Technologinės praktikos ataskaita UAB „Salda“
Įmonės pristatymas ir veiklos sritys. Struktūra ir padaliniai. Logistikos informacinės sistemos. Logistikos veiklos sritys vykdomos įmonėje. Prekių laikymo ir saugojimo įranga. Logistinėms operacijoms naudojami dokumentai. Veiksniai ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2019 12 05
Logistikos reikšmė
Logistikos reikšmė. Logistika – mokslas. Logistikos apibrėžimas. Logistika yra ne viena po kitos išdėstytos priemonės. Prisiminkite pavyzdį kai einama į parduotuvę pirksiu atitinkamų prekių. Logistika - tai su įmonės tikslais ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 01 05
Logistikos įmonių rinkos paklausos tyrimas
Įvadas. Logistikos sąvoka. Logistikos tikslai. Logistikos uždaviniai. Logistikos operacijos. Logistikos pritaikymo sritys. Logistikos pritaikymo sritys ir uždaviniai. Šiuolaikinės technologijos logistikoje. Paklausi logistikos įmonė. ...
Marketingo referatai, Referatas, 35 puslapiai
2015 08 18
Aptarnavimo logistikos analizė
Įvadas. Aprūpinimo logistikos veiklos analizė. Aprūpinimo logistikos apibrėžimas. Aprūpinimo logistikos valdymas. Aprūpinimo logistikos veiklos valdymo ypatumai. Aptarnavimo logistikos ryšiai logistikos grandinėje. UAB „Sander ...
Logistikos analizės, Analizė, 24 puslapiai
2016 11 06
„CM Logistik“ logistikos veiklos (procesų) organizavimas
Įvadas. Logistikos veiklos reikšmė. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Krovinių paruošimas ir pervežimas. UAB „Cm logistik“ logistikos procesų analizė. UAB „Cm logistik“ veiklos apžvalga. UAB „Cm ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2020 01 04
Logistikos valdymo analizė
Uab „LS Grupė“ Logistikos procesų valdymo analizė. Įvadas. Tyrimo metodai. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Uab „LS Grupė“ atlieka šiuos logistikos sprendimus. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 06 29
Įmonės veiklos analizė: Sporto klubas
Įmonės aprašymas. Juridinis statusas, pavadinimas, rekvizitai. Įmonės veiklos aprašymas už praeitus 3 metus. Įmonės turto aprašymas. Darbuotojų skaičius. Pareigybių aprašymas. Įmonės struktūra. Įmonės reklaminis šūkis. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2018 03 31
Transporto įmonės „Euros transport” ekonominė analizė
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Transporto įmonės veiklos ypatumai. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Transporto plėtros galimybės Užienyje. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė. Įmonės organizacinė struktūra ir ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 04 27
Logistikos samprata ir raida
Logistikos samprata ir raida. Logistikos terminologija ir apibūdinimas. Pagrindinės žinios apie logistikos sampratos istorinę raidą. Įmonės veiklos logistika. Informacijos ir prekių srautą judėjimas. Logistikos plėtros veiksniai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 12 23
Profesinės pažintinės praktikos ataskaita „Linava“
Transporto vieta ekonomikoje. Kas yra transportas? Transporto veiklos statistiniai rodikliai 2016 – 2017 m. Trasporto rūšys, jų fiziniai ir funkciniai elementai. Logistikos verslas. Logistikos termino samprata. Logististikos verslo ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2020 01 08
Logistikos raida ir vystymasis
Išvados. išvados. 15psl. Logistikos termino samprata. Įmonės veiklos logistika. Apibendrinamasis verslo logistikos tinklas. Logistikos plėtros veiksniai.
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 09
Profesinės praktikos ataskaita logistikos įmonėje
Įvadas. Įmonės UAB "Transtira" pristatymas. Įmonės vizija, misija, pranašumai ir vertybės. Teikiamos paslaugos. Apie įmonę, jos velklą ir funkcijas. Praktikos užduočių analizė. Atskirų skyrių funkcijos įmonėje. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 05
Įmonės teikiamų logistinių paslaugų organizavimo analizė
Logistikos vadybos studijų programos rezultatų, įgyvendintų baigiamajame darbe, sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Teikiamų logistikos paslaugų organizavimo teorinė ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2017 04 01
Logistikos įmonė vadybinės veiklos analizė
Vadyba. Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės logotipas. Įmonės vertybės. Įmonės privilegijos. Uab,,lotos baltica” valdymo struktūra. Planavimo sistema įmonėje. Įmonės swot analizė. Žmogiškųjų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 02 04
Veiklos efektyvumo vertinimas UAB Smile
Įvadas. Įmonių veiklos efektyvumo teoriniai vertinimo aspektai. Efektyvumo samprata ir rūšys. Verslo aplinkos bei efektyvumą įtakojantys veiksniai. Įmonės makroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės mikroaplinkos veiksnių įtaka. Įmonės ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 49 puslapiai
2014 12 22
Logistinės įmonės veiklos analizė UAB „Vylaista“
Uždaviniai Darbo aktualumas. Įmonės veiklos analizė. UAB „Vylaista“ logistinės veiklos apimtys, problemos ir perspektyvos UAB „Vylaista“ logistikos veiklos optimizavimas. Išvados.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 11 02
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo