Logistikos informacines sistemos

300 dokumentų
Logistikos informacinės sistemos ir jų naudojimas logistikoje
Įvadas. Logistikos informacinės sistemos. Duomenų rinkimas. Informacinių technologijų pritaikymas logistikoje. Praktinė dalis. Išvada. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 03 30
Logistikos informacines sistemos kursinis darbas
Logistikos informacines sistemos kursinis darbas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 02 29
Logistikos informacinės sistemos kūrimas. Įvadas. Koncepcinis modelis. Loginis modelis. Fizinis modelis. Literatūros šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 08 13
Logistinės informacinės sistemos
Logistikos informacinės sistemos. Logistikos informacinė sistema – informaciniai srautai. Logistinių informacinių sistemų. Logistinės informacinės sistemos. Dispozicinės (dispečerinės) informacinės. Operatyvinės informacinės ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 10 17
Informaciniai srautai logistikoje referatas
Pagrindinis informacijos poreikis. Informacinės sistemos planavimas. Informaciniai srautai logistikoje. Informacinės logistikos sistemos , jų tikslai ir vaidmuo. Informacijos srauto funkcija tarptautinėje logistikoje. Integruotos logistikos ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 02
Informacinės sistemos konspektas
IS yra organizacijų dalis. Informacinių sistemų klasifikacija. Informacinės sistemos versle. Vadybos informacinės sistemos. Sprendimų informacinės sistemos,. Įstaigų automatizavimo sistemos. Apskaitos informacinės sistemos. Ekspertinės ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 05 13
Informacinės sistemos
Turinys. Informacinės sistemos tikslai ir uždaviniai. Informacinių sistemų klasifikavimas. Reikalavimai informacinei sistemai. Is projektavimas ir kūrimas. Informacinės sistemos integravimas. Tradicinis būdas. Inovacinis būdas. Efektyvumo ...
Informatikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 31
Praktika logistikos įmonėje praktikos ataskaita
Įvadas. UAB „Sidabrinė srovė“ veikla. Logistikos sritys ir operacijos. Atsargų laikymo įranga. Logistikos informacinės sistemos. Įmonės logistinė grandinė. Darbų sauga. Išvados. Literatūros ir informacijos šaltiniai.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 04 15
Informacinės kompiuterinės sistemos
Įvadas. Informacinių sistemų samprata. Informacinių technologijų savybės ir funkcijos. Informaconės sistemos gyvavimo ciklas. Informacinės sistemos analizė. Išskirstytosios informacinės sistemos. Išvados. Naudota literatūra.
Informatikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 02 28
Informacinės sistemos - kas tai
Informacinės sistemos – gan plati sąvoka, apimanti įvairias su informacijos apdorojimu, kaupimu bei analizavimu susijusias sritis. Informacinė sistema sudaroma kompiuterinės sistemos pagrindu ir ją sudaro 5 komponentai. Naudota literatūra.
Informatikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 08 31
AB „Achema“ logistikos sistemos kūrimas Airijoje
Santrauka. Abstract. Įvadas. Tarptautinės logistikos sistemos teoriniai pagrindai. Logistikos sampratos raida ir logistikos sistemos sąvoka. Tarptautinės logistikos sistemos, jų funkcijos ir tikslai. Logistikos sistemos, orientuotos į ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2017 12 11
Telekomunikacijos bendrovės „Balticum“ klientų informacinės sistemos projektas
Įvadas. Tyrimo objekto analizė. Įmonės veiklos analizė. Informacinės sistemos panaudojimo atvejų modelis. Reikalavimų specifikavimo dokumentas. Projektinių sprendimų analizė. Projektiniai sprendimai. Informacinės sistemos duomenų bazės ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 04 06
Logistikos praktikos ataskaita „Salda UAB“
Įvadas. Įmonės veiklos sritys. Struktūra ir padaliniai. Logistikos veiklos sritys vykdomos įmonėje. Įmonės logistinės operacijos. Logistikos informacinės sistemos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2018 11 23
Paslaugų kokybės vertinimas
Įvadas. Rėmimo komplekso teoriniai aspektai. Rėmimo samprata. Rėmimo komplekso elementai. Reklamos samprata ir jos sudedamosios dalys. Pardavimų skatinimas, jo priemonės ir funkcijos. Ryšiai su visuomene, jo tikslai ir uždaviniai. Asmeninis ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2014 01 15
Praktika UAB „Kesko Senukai Lithuania“
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Apie įmonę. Įmonės charakteristika. Prekybos centro organizacinė struktūra. Prekybos centro logistikos veiklos sritys ir funkcijos. Prekybos centro „Senukai“ logistinės veiklos analizė. Logistikos ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2019 10 06
Informacinės sistemos tyrimas
Gamybinės praktikos programa. Įvadas. Uab „x įmonės“ pristatymas. Veiklos sritys:. Tikslai:. Misija. Strateginės kryptys:. „x įmonės“ valdymo struktūra. Personalo struktūra:. Sporto klubo „x įmonės“ lankytojų kiekybinė ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2012 10 09
Logistikos sistemos planavimas gamybinėje įmonėje
Įvadas. Logistikos sistemos samprata. Logistikos sistemos planavimo pagrindai. Gamybos įmonės produkto gyvavimo ciklas. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 11 12
Informacinės sistemos keleivių vežime
Įvadas. Informacijos sąvoka ir jos procesai. Informacinės sistemos transporte. Informacinė sistemos taikomos keleivių pervežime. Viešojo transporto sistemos organizavimas. Lietuvos keleivių vežimo įmonių informacinės sistemos. GIS ...
Transporto referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 11 10
Mokyklos informacinė sistema
Įvadas. Informacinės sistemos tikslai. Informacinės sistemos duomenų bazė. Informacinės sistemos vartotojo galimybės. Vartotojo sąsaja. Duomenų srautai. Architektūra. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 20
Informacinių technologijų sistemos konspektas
Informacinės sistemos samprata Informacinė sistema. Informacinę sistemą sudaro 5 komponentai. Įvesdami duomenis žmonės atlieka tokius veiksmus. Informacinėje sistemoje yra vykdomos 4 pagrindinės procedūros. Informacinės visuomenės ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 06 03
Transporto įmonės informacinė sistema
Įvadas. Informacinės sistemos modeliavimas. Informacinio lygmens užduočių diagrama. Esybių ryšių modeliavimas. Reliacinių db lentelių normalizavimas. Duomenų srautų diagramos. Esybių gyvavimo ciklo diagramos. Sprendimų medžiai. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 07 24
Informacinės technologijos sandėlių logistikoje
Tema. informacinės technologijos sandėlių logistikoje. Naujausių IT taikymas sandėlių valdyme. Užsakymų tvarkymo ir įmonės logistikos valdymo sistemos integravimas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 04 08
Jūrų uostų informacinės sistemos
Įvadas. Bendros jūrų uostose naudojamos informacinės sistemos. AIS Laivų stebėjimo informacinė sistema. GPS pagrindinės sistemos. Informacinių sistemų tarptautiniai tinklai. Kitos sistemos. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste naudojamos ...
Informatikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 22
Transporto informacinės technologijos Lietuvoje
Dalykinė rodyklė. Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. IT integravimasis Lietuvoje transporto srityje. AInformacinių transporto sistemų klasifikavimas. BInformacinės transporto sistemos ...
Transporto referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 02 17
Remax Lietuva informacinės sistemos
Įvadas. Lietuvos re/max veiklos aprašymas. Re/max mokymai. Re/max struktūra. Informacinė sistemos. Informacinės sistemos ir informacinės technologijos. Uml ir merode. Re/max panaudos ir būsesos diagramos. Re/max panaudos diagramos. Re/max ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2015 01 13
Logistikos centrai paskirtis, reikšmė, funkcijos
Logistikos samprata ir ištakos. Logistikos atsiradimo socialinės – ekonominės aplinkybės. Logistikos aprėptis ir sritys. Logistinė veikla jos tikslai ir funkcijos. Transporto sistemos svarba. Logistikos centrų sąvoka. Logistikos centrų ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 01
Ekspedijavimo užsakymų valdymo sistemos projektavimas
Įvadas. Ekspedicijos įmonės veikla. Krovinių ekspedijavimo ypatumai. Pervežimo užsakymo sudarymas. Informacinės sistemos poreikio nustatymas. Esamos būklės ir rinkos analizė. Esamos sistemos būklės įvertinimas. Panašių sistemų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 62 puslapiai
2014 03 28
Informacinė sistema analizė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Informacinės sistemos samprata. IS kūrimo gyvavimo ciklas. Duomenų bazė – IS sudėtinė dalis. Informacinės sistemos kokybė ir saugumas. Programa „vandens apskaita“. Programos aprašymas. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 04 26
Transakcijų apdorojimo apskaitos informacinėje sistemoje tyrimas
Įvadas. Informacinės sistemos samprata. Informacinės sistemos struktūra. Apskaitos informacinės sistemos samprata. Transakcijų apdorojimo sistemos. Transakcijų apdorojimas. Transakcijų ciklai. Kompiuterinės apskaitos sistemos. Įrašų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 03 12
Administracijos informacinės sistemos ir kompiuterinės įrangos atnaujinimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Analitinė dalis. Užduoties analizė. Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Esamos informacinės sistemos ir kompiuterinės ...
Informatikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 74 puslapiai
2012 05 30
Biuro informacinė sistema įmonėje
Įvadas. Informacinių sistemų samprata ir analizė. Informacinių sistemų vystymosi raida. Informacinės sistemos samprata. Informacinės sistemos funkcijos. Informacinės sistemos taikymas uždarojoje akcinėje bendrovėje „Xxx“. Tyrimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 15
Informacinė logistika skaidrės
Informacinė logistika. Informacinės logistikos ir informacinės sistemos samprata. Logistikos grandinė įmonėje. Logistinės veiklos sritis. Informacinės technologijos grandinėje taikomos. Logistinėje. Informacija. Tai duomenys apie ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 74 puslapiai
2017 12 12
Informacinės sistemos logistikoje Krovinių paieškos informacinės sistemos
Įvadas. Krovinių paieškos informacinės sistemos. Išvados. Nauduotas informacijos šaltinis.
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 03 29
Krovinių vežimas laivais
Įvadas. Informacinės sistemos vandens transporte. Konteinerių gabenimo komunikacijų sistemos. Geografinės informacinės sistemos taikymas klaipėdos uoste. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 15
Ekspedicijos agentūrų paslaugos ir tarpininkai
Ekspedicijos agentūrų paslaugos ir tarpininkai. Logistikos ir gamybos sąsajos. Sandėlių veiklos organizavimas. Informacinės sistemos taikymas sandelyje ” rivilė gama “ ir „ scan2sort “. Logistikos samprata ir funkcijos. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 04 18
ERP sistemos ir sąvokos
Informacinės sistemos ir verslo valdymo informacinės sistemos. ERP sistemos. Verslo valdymo sistemos susideda iš sekančių pagrindinių komponentų / modulių grupių. Domėdamiesi ERP sistemomis jūs susidursite su tokiais terminais. Ryšių ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 11 19
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!