Logistikos samprata ir funkcijos

300 dokumentų
Logistikos centrai paskirtis, reikšmė, funkcijos
Logistikos samprata ir ištakos. Logistikos atsiradimo socialinės – ekonominės aplinkybės. Logistikos aprėptis ir sritys. Logistinė veikla jos tikslai ir funkcijos. Transporto sistemos svarba. Logistikos centrų sąvoka. Logistikos centrų ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 01
Logistikos centrai ir jų funkcijos
Įvadas. Logistika, jos suvokimas ir funkcijos. Logistikos centrų sąvoka ir vieta logistinės sistemos elementų hierarchijoje. Logistikos centrų paskirtis. Logistikos centrų funkcijos. Logistikos centrų rūšys. Pagrindiniai logistikos centro ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 02 10
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos vystymasis. Logistikos funkcijos. Operatyvioji ir koordinacinė logistikos funkcija. UAB “Senukai”. „Senukų“ logistikos centras. Išvados. Naudota literatūra.
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 13 puslapių
2017 02 20
Logistikos samprata referatas
Įvadas. Logistikos samprata. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Pagrindinės logistikos pritaikymo sritys. Logistikos vystymosi veiksniai. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Išvados. Literatūros ...
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 04 05
Gamybos logistikos sąvoka ir atliekamos užduotys
Įvadas. Gamybos logistikos teorinis aspektas. Logistikos samprata. Gamybos samprata. Logistikos atsiradimo socialinės – ekonominės aplinkybės. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos taikymas įmonėje. Logistikos svarba gamybinėje ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 04 01
Logistikos samprata ir jos raida
Referatas logistikos samprata ir jos raida. Įvadas. Logistika – tai materialiųjų vertybių judėjimo ir jų transformavimo ar virsmo procesas. Logistikos samprata. Logistikos raida. Ieva Meidutė “Logistikos sistema”. Ramūnas Palšaitis ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 05 10
Parduotuvių logistika
Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekybos logistikos samprata. Prekybos logistikos sudedamosios dalys, jų funkcijos. Prekybos logistikos prekių judėjimo sistema. Svarbiausi etapai. Parduotuvių logistika samprata, jos ypatumai. Prekių ...
Logistikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 07 29
Marketingo logistika
Įvadas. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos subsistemos. Sandėlių sistema. Atsargų sudarymo sistema. Prekių gabenimo sistema. Prekių laikymo sistema. Informacijos sistema. Marketingo logistikos funkcijos, tikslai, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 06 11
Logistikos samprata ir esmė
Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Logistikos veiklos organizavimas. UAB “ norsistas ” logistikos procesų analizė. UAB “ Norsistas ” veiklos apžvalga. UAB „ Norsistas “. Socialiniai - kultūriniai ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 03 01
Logistikos samprata ir raidos etapai
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos rūšys. Logistikos verslo plėtra Lietuvoje. Logistikos vystymosi veiksniai. Logistikos raida. Analitinė dalis (straipsnio ištrauka). Straipsnio ir referato išvados. Naudota literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 13
Prekybos logistikos esmė, struktūra, bruožai
Prekybos logistikos objektas, struktūra ir funkcionavimo bruožai. Prekybos logistika, jos samprata, vieta ir reikšmė. Prekybos logistikos ryšys su kitomis mokslo ir praktikos sritimis. Logistikos uždaviniai ir funkcijos. Logistikos ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 03 14
Logistikos gamybiniai procesai
Įvadas. Logistikos sąvoka, funkcijos ir svarba. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos principai. Logistiniai gamybos proceso valdymo metodai. Gamybos logistikai įtaką darantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 06 17
Logistikos funkcijos referatas
Logistikos koncepcija. Sisteminio principo įgyvendinimas. Universalus technologinio įrenginio atsisakymas. Techninio proceso humanizavimas, šiuolaikinių darbo sąlygų sudarymas. Logistinių išlaidų visoje logistinėje grandinėje apskaita. ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 12 10
Logistikos samprata ir tikslai
Logistikos sąvoka, tikslai. Srautai logistikoje. Materialinio aprūpinimo logistikos tikslai ir logistikos misija. Poreikio rūšys. Pirkimo metodai. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėlių funkcijos. Prekiniai – piniginiai mainai. Pirkėjų ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 05 27
Logistikos samprata ir raida
Logistikos samprata ir raida. Logistikos terminologija ir apibūdinimas. Pagrindinės žinios apie logistikos sampratos istorinę raidą. Įmonės veiklos logistika. Informacijos ir prekių srautą judėjimas. Logistikos plėtros veiksniai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2014 12 23
Logistikos pagrindų egzamino konspektas
Logistikos istorinė raida , logistikos principai. Logistikos raidai svarbios datos. Logistikos sistemos. ( Tiekimo grandinė , logistikos posistemės Logistikos tiekimo grandinė. Makro ir mikro aplinka logistikoje. Medžiagų valdymo funkcijos. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 06 03
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
Logistikos paskaitų konspektas
Logistikos paskaitu konspektas. TEMA. Logistikos įvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos koncepcija. Logistikos, kaip integralaus sąnaudų mažinimo instrumento, idėja dar nekeliama. Į logistikos interesų sritį patenka ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 324 puslapiai
2015 10 12
Verslo logistika, konspektas
Prielaidos logistikos vystymuisi. Trumpai apibūdinkite logistikos taisykles 7R. Trumpai apibūdinkite logistikos operacijų srautus. Apimantis logistikos veiklas. Judėjimas susijęs su materialiųjų. Informacinių srautų judėjimu. Duomenų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2020 02 08
„CM Logistik“ logistikos veiklos (procesų) organizavimas
Įvadas. Logistikos veiklos reikšmė. Logistikos samprata ir esmė. Logistikos funkcijos ir uždaviniai. Krovinių paruošimas ir pervežimas. UAB „Cm logistik“ logistikos procesų analizė. UAB „Cm logistik“ veiklos apžvalga. UAB „Cm ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2020 01 04
Knygyno sandėliavimas, sandėliai ir jų funkcijos
Uab „ alg knygynai ” sandėliavimas , sandėliai ir jų funkcijos. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Sandėliavimo optimizavimo teorijos aspektai. Pagrindinė samprata. Pagrindinis sandėlių valdymo uždavinys. Sandėlių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 05 10
Profesinės pažintinės praktikos ataskaita „Linava“
Transporto vieta ekonomikoje. Kas yra transportas? Transporto veiklos statistiniai rodikliai 2016 – 2017 m. Trasporto rūšys, jų fiziniai ir funkciniai elementai. Logistikos verslas. Logistikos termino samprata. Logististikos verslo ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2020 01 08
Reversinės logistikos samprata
Reversinės logistikos samprata. Pagrindinės reversinės logistikos problemos. Pagrindiniai reversinės logistikos procesai. Reversinės logistikos taikymo privalumai. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 12 04
Logistikos samprata, reikšmė visuomenėje ir įmonių veikloje
Logistikos reikšmė visuomenėje ir įmonių veikloje. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos aplinka. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Logistikos raida, veiklos sritis.
Logistikos konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2020 03 04
Logistikos samprata ir veiklos rūšys
Logistinės veiklos rūšys pagal funkcijas. Logistikos pritaikymo sritys. Logistikos koncepcija produktas. Koncepcijai keliami reikalavimai. Logistikos tikslų santykiai. Planavimo principai logistikoje. Logistikos paslaugų reikšmė. Klientų ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 11 15
Logistikos samprata, raida ir plėtros perspektyvos
Logistikos samprata, raida ir plėtros perspektyvos. Aptarti logistikos raidą ir plėtros perspektyvas. Pateikti įvairius logistikos apibrėžimus ir apibūdinti veiklos sferą. Paaiškinti logistikos vietą ir svarbą įmonės veikloje. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2019 05 07
Logistikos procesas UAB ‘‘Impo“
Įvadas. Logistika. Logistikos samprata. Logistikos paslaugos. Veiklos rūšys, funkcijos. Kaštų tikslai. Transporto logistikos specifika. Transporto sistemos logistikoje. Logistikos proceso valdymas „Impo“ įmonėje. „Impo“ įmonės ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 05 02
Logistikos kanalo dalyviai
Logistikos kanalas. Logistikos kanale išskiriami trijų rūšių srautai. Logistikos kanalo dalyviai, jo subjektai. Yra pagrindiniai dviejų tipų kanalai. Logistikos kanalo dalyviai, jo subjektai. Logistikos kanalo tarpininkai. Tarpininko ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 05
Verslo logistikos tendencijos Lietuvoje referatas
Įvadas. Logistikos veikla Lietuvoje. Logistikos samprata. Logistikos raida Lietuvoje. Lietuvos logistikos asociacija. Logistikos plėtros tendencijos Lietuvoje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 28
Marketingo špera (2)
Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Kas yra strategija? Segmentavimo kriterijai. Marketingo tikslai, uždaviniai. Pozicionavimas. Rinkos ir marketingo tyrimai. Tyrimų reikalingumas, nauda ir poreikis. Marketingo tyrimų rūšys. Tyrimo ...
Marketingo šperos, Špera, 4 puslapiai
2013 12 09
Logistikos raida ir vystymasis
Išvados. išvados. 15psl. Logistikos termino samprata. Įmonės veiklos logistika. Apibendrinamasis verslo logistikos tinklas. Logistikos plėtros veiksniai.
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 09
Logistikos tikslai skaidrės
Logistikos tikslai. Logistika. Sąvoka logistika gana plačiai vartojama jau kelis tūkstantmečius. Logistinio darbo kriterijai. Logistikos tikslai. Tikslo aspektai. Logistikos tikslų struktūriniai lygiai. Logistinė veikla. Pagal veiklos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 04 05
Logistikos aktualijos
Logistikos aktualijos. Logistikos sąvoka. Logistikos istorija. Logistikos vystymosi veiksniai. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Logistikos misija. Logistikos plėtra Lietuvoje. Pagrindinės logistikos rūšys. Transportavimo logistikos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 06 13
Verslo logistikos samprata ir atsiradimo prielaidos
Įvadas. Verslo logistikos samprata. Logistikos sąvoka. Logistikos rūšys. Verslo logistika. Verslo logistikos atsiradimo prielaidos. Kodėl atsirado verslo logistika? Verslo logistikos evoliucijos pagal etapus. Verslo logistika šiandien. ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2017 12 07
Logistikos sąvoka, tikslai ir uždaviniai, logistiniai procesai bei jų svarba analizuojant įvairių įmonių veiklą
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos tikslai. Logistikos uždaviniai. Materialieji, informaciniai ir finansiniai srautai. Logistikos vadybininko veiklos sritys ir kompetencijos ribos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 12
Logistikos proceso analizė
Įvadas. Logistikos proceso samprata. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „tromina“. Uab „tromina“ veikla. Logistikos funkcijų valdymas uab „tromina“. Klientų aptarnavimas ir užsakymų valdymas. ...
Logistikos analizės, Analizė, 16 puslapių
2012 04 25
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo