Logistikos uzsakymo ciklas (2)

300 dokumentų
Azoto apytakos ciklas
Azoto apytakos ciklas. Pagrindiniai azoto (N) šaltiniai yra keturi. Azoto nuostoliai ar jų kompensavimas priklauso nuo dirvožemio vandens ciklo procesų.
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 11 01
Logistikos esė mokslinių straipsnių analizės pagrindu
Kursinio darbo (esė) straipsniai. Įvadas. Logistikos įmonių konkurencingumo didinimo elementai. Logistikos grandinės procesų efektyvumas. Transportavimas – pagrindinis logistikos veiklos veiksnys. Logistikos lygio indekso panaudojimas. ...
Logistikos esės, Esė, 11 puslapių
2018 04 03
Logistikos verslo analizė
Įvadas. Bendroji logistikos verslo apžvalga. Logistikos verslo šakos lyderiai. Logistikos verslo teisiniai reglamentai. Logistikos verslo šakos įtaka Lietuvos ekonominei – socialinei aplinkai. Logistikos verslo pagrindinės problemos ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 08 03
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
Aprūpinimo logistikos reikšmė ir uždaviniai
Logistikos uždaviniai. Regioninė logistika. Nacionalinė logistika. Globalinė logistika. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. Logistikos tikslai ir ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 11 13
Logistikos paskaitų konspektas
Logistikos paskaitu konspektas. TEMA. Logistikos įvadas. Logistikos samprata. Logistikos reikšmė. Logistikos koncepcija. Logistikos, kaip integralaus sąnaudų mažinimo instrumento, idėja dar nekeliama. Į logistikos interesų sritį patenka ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 324 puslapiai
2015 10 12
Logistikos pagrindų egzamino konspektas
Logistikos istorinė raida , logistikos principai. Logistikos raidai svarbios datos. Logistikos sistemos. ( Tiekimo grandinė , logistikos posistemės Logistikos tiekimo grandinė. Makro ir mikro aplinka logistikoje. Medžiagų valdymo funkcijos. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2017 06 03
Atsargų valdymo funkcija logistikoje
Įvadas. Logistikos ir atsargų valdymo teoriniai aspektai. Logistikos sąvoka. Sandėliavimas logistikoje. Atsargos ir jų valdymas. Klasikiniai atsargų valdymo modeliai. UAB „Baltic line“ atsargų valdymo organizavimas. UAB „Baltic ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 05 15
MAXIMA prekybos logistika
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Atsargos ir jų valdymas. Atsargų paskirtis. Atsargų tipai. Atsargų valdymo tikslai. Sandėliavimo sąnaudos. Užsakymo sąnaudos. Pasibaigusių atsargų nuostoliai. Atsargų valdymas. Abc analizė. Atsargų valdymo efektyvumo analizė. ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 04 18
Logistikos koncepcija
Įvadas. Logistikos koncepcijos raida. Logistikos koncepcija. Logistikos koncepcijai keliami reikalavimai. Logistikos koncepcijos pagrindiniai teiginiai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 10 19
Logistinio proceso prekybos įmonėje organizavimo analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekių užsakymo tvarka. Prekių realizavimo sistema. Sandėliavimo logistikos ypatumai. Atsargų valdymas. Išvados. Literatūra.
Logistikos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 01 07
Logistikos verslo šakos analizė
Įvadas. Bendra logistikos verslo apžvalga. Logistikos verslo lyderiai Lietuvoje. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys logistikos verslo įmonių veiklą. Logistikos verslo šakos įtaka bendrai Lietuvos ūkio ekonominei verslo įmonių ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2014 05 27
Atsargų valdymas skaidrės (2)
Atsargų valdymas. Atsargų valdymo tikslas yra atsargų valdymo išlaidų mažinimas. Atsargų valdymas apima. Atsargų užsakymų dydžių privalumai. Atsargų klasifikavimas. Atsargų valdymo išlaidos skirstomos į šias grupes laikymo ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2017 10 03
Logistinės informacinės sistemos
Logistikos informacinės sistemos. Logistikos informacinė sistema – informaciniai srautai. Logistinių informacinių sistemų. Logistinės informacinės sistemos. Dispozicinės (dispečerinės) informacinės. Operatyvinės informacinės ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 10 17
Logistikos sąvoka, tikslai ir uždaviniai, logistiniai procesai bei jų svarba analizuojant įvairių įmonių veiklą
Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos tikslai. Logistikos uždaviniai. Materialieji, informaciniai ir finansiniai srautai. Logistikos vadybininko veiklos sritys ir kompetencijos ribos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 12
Didžiausi Lietuvos logistikos centrai
Didžiausi Lietuvos logistikos centrai. Uab „Tarptautinės logistikos centras“. Uab „Vingės transsphere logistika“ (trakų r. ). „Transekspedicija“ logistikos centras (vilniaus r. ). „Via baltica logistic“. (kauno r. ). ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 29
Logistikos tendencijos skaidrės
Logistikos tendencijos. Savarankiškas darbas. Logistikos plėtros tendencijos. Logistikos tendencijos. Logistikos transportavimo tendencijos po įstojimo į ES. Nepalankūs faktoriai po įstojimo į ES. Logistikos sandėliavimo tendencijos po ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 05 15
Logistika gamyboje
Pagrindines logistinės veiklos rūšis. Visuminių sąnaudų koncepciją ? Integruotos logistikos sąvoką ? Kuri sąvoka platesnė – logistikos ar tiekimo grandinės valdymo , kodėl ? Paaiškinkite ką reiškia BI trumpinys ? Kuo planavimas ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2018 01 17
Prekybos logistikos esmė, struktūra, bruožai
Prekybos logistikos objektas, struktūra ir funkcionavimo bruožai. Prekybos logistika, jos samprata, vieta ir reikšmė. Prekybos logistikos ryšys su kitomis mokslo ir praktikos sritimis. Logistikos uždaviniai ir funkcijos. Logistikos ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 03 14
Logistikos tinklų esmė ir vaidmuo
Logistikos tinklų esmė ir vaidmuo. Logistikos tinklų dalyviai. Tinklinės logistikos tinklų sistema. Logistikos tinklų optimizavimo uždaviniai. Faktoriai apsprendžiantys įmonės logistikos tinklų vidinę ir išorines aplinkas.
Logistikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 11 04
Logistikos raida ir vystymasis
Išvados. išvados. 15psl. Logistikos termino samprata. Įmonės veiklos logistika. Apibendrinamasis verslo logistikos tinklas. Logistikos plėtros veiksniai.
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 04 09
Logistikos tikslai skaidrės
Logistikos tikslai. Logistika. Sąvoka logistika gana plačiai vartojama jau kelis tūkstantmečius. Logistinio darbo kriterijai. Logistikos tikslai. Tikslo aspektai. Logistikos tikslų struktūriniai lygiai. Logistinė veikla. Pagal veiklos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 04 05
Atvirkštinė logistika ir ekologiškų logistikos būdų tobulinimas aplinkosauginiam tvarumui
Atvirkštinė logistika ir ekologiškų logistikos būdų tobulinimas aplinkosauginiam tvarumui. Įvadas. Logistikos ir tiekimo grandinės koncepcijos. Logistikos veikla skirstoma. Tiekimo grandinė (angl. Supply chainAtvirkštinės arba ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 12 05
Logistikos koncepcija skaidrės
Logistikos koncepcija. Įvadas. Logistika – viena iš sričių. Logistikos koncepcijos raida. Prekių ir materialių vertybių judėjimo sistemoje išskiriami trys periodai ikilogistinis periodas. Pagrindinis logistikos uždavinys yra optimalus ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 03
Logistika konspektas
Logistikos esmė. Paskaitos tikslas. Pagrindinės temos. Pratimas apšilimui. Apibrėžimo problematika. Pavadinimų įvairovė. Funkcinės logistikos sritys. Tinkamiausio apibrėžimo klausimas. Pagrindiniai logistikos komponentai ir jų. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2016 06 27
Logistikos galimybių ir konkurencinio pranašumo vertinimas
Įvadas. Logistikos esmė ir paskirtis. Logistikos samprata ir tikslai. Esminiai logistikos sistemos funkcionavimo principai. Pagrindiniai įmonės verslo logistikos tikslai ir uždaviniai. Konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 04 24
Logistikos reikšmė
Logistikos reikšmė. Logistika – mokslas. Logistikos apibrėžimas. Logistika yra ne viena po kitos išdėstytos priemonės. Prisiminkite pavyzdį kai einama į parduotuvę pirksiu atitinkamų prekių. Logistika - tai su įmonės tikslais ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2020 01 05
Logistikos pagrindai
Įvairūs logistikos uždaviniai. Reisų skaičius . Regioninė logistika. Nacionalinė logistika. Globalinė logistika. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2013 06 16
Logistikos valdymas įmonėje
9( 2 atsiliepimai )
X įmonės logistikos valdymo gerinimas. Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „x“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 05 09
Logistikos paslaugų vystymosi ir tobulinimo perspektyvos Lietuvoje
Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Logistikos esmė ir paskirtis. Logistikos samprata ir tikslai. Esminiai logistikos sistemos funkcionavimo principai. Logistikos sistema įmonėje. Pagrindiniai įmonės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 65 puslapiai
2018 04 09
Parduotuvių logistika
Įvadas. Įmonės charakteristika. Prekybos logistikos samprata. Prekybos logistikos sudedamosios dalys, jų funkcijos. Prekybos logistikos prekių judėjimo sistema. Svarbiausi etapai. Parduotuvių logistika samprata, jos ypatumai. Prekių ...
Logistikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 07 29
AB „Achema“ logistikos sistemos kūrimas Airijoje
Santrauka. Abstract. Įvadas. Tarptautinės logistikos sistemos teoriniai pagrindai. Logistikos sampratos raida ir logistikos sistemos sąvoka. Tarptautinės logistikos sistemos, jų funkcijos ir tikslai. Logistikos sistemos, orientuotos į ...
Logistikos magistro darbai, Magistro darbas, 92 puslapiai
2017 12 11
Skaidrės Logistika
Kas yra Logistika? Logistika Logistikos raida Tarptautinės logistikos tipai Logistikos plėtros veiksniai Kas yra logistikos vadyba. Logistika – praktinės ir mokslinės veiklos sritis. Valdymą nuo žaliavų ir medžiagų įsigijimo iki ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 11 29
Logistikos procesų poveikis
Logistikos procesų poveikis. Temos aktualumas ir naujumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Logistikos procesų visuma. Logistikos procesai ir jų poveikis. Informacijos apdorojimas. Logistikos procesų komponentai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 05 09
Logistikos konspektas
Prekybos sritys ir rūšys. Tiesioginis marketingas – tai visuma marketingo veiksmų. Pagrindiniai aprūpinimo logistikos uždaviniai yra šie. Poreikių nustatymas. Tiekėjo pasirinkimas. Kaip atliekama potencialių tiekėjų paieška? Pirkimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 56 puslapiai
2016 07 04
Tarptautinė logistika
Įvadas. Šiuolaikinės tarptautinės logistikos esmė. Logistikos sąvoka. Tarptautinės logistikos sfera. Tarptautinės logistikos kanalai. Tarptautinio logistikos kanalo funkcija. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo grandinės. Tarptautinių ...
Logistikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 05 07
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo