Lyderystės

113 dokumentų
Mano lyderystės samprata
Darbo problema. Darbo uždaviniai. Kas yra lyderis , lyderystė. Ar sunku tapti lyderiu ? O galbūt lyderiu yra gimstama. Kai kurie žmonės šiuo atžvilgiu yra talentingi. Ar lyderis skiriasi nuo vadovo. Lyderystės principai , kurie padeda tapti ...
Lyderystės referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 05 14
Lyderystes stiliai referatas
Įvadas. Lyderystė yra iššūkis ir atsiverianti galimybė. Efektyviai lyderystei didžiausios įtakos turi. Lyderystės stiliai. Lyderystės samprata. Lyderystei reikalingas. Lyderystės sampratos apibrėžimų grupes. Lyderystės stiliai. ...
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 14
Lyderystės referatas
Lyderystė. Įvadas. Lyderystės ir lyderio sampratos analizė. Lyderystės sampratos analizė. Lyderio sampratos analizė. Lyderio biografija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 05 14
Organizacine elgsena. Lyderystės (lyderio elgsenos) įtaka darbuotojų veiklai
Lyderystes (lyderio elgsenos) itaka darbuotoju veiklai,luderiavimo samprata,lyderiu veiklos funkcijos,tipai,bruozai,lyderiavimo teorija. Įvadas. Lyderiavimo samprata. Lyderių veiklos funkcijos. Lyderių tipai. Lyderių bruožai. Bihevioristinė ...
Sociologijos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2016 07 30
Mokslinio straipsnio analizė švietimo lyderystės skirtingose interesų grupėse Lietuvos mokyklose tema
9( 2 atsiliepimai )
Mokslinio straipsnio tikslas, tyrimo metodai. Problemos naujumas , aktualumas ir nuoseklumas. Reikšmingiausios mintys , tyrimai ir atradimai. Išvados ir siūlymai.
Pedagogikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 03 30
Lyderystės stiliai
Įvadas. Lyderystės apibūdinimas. Lyderystės stiliai. Tyrimo pristatymas. Koks mokyklos vadovo lyderystės stilius? Kokie mokyklos vadovo bruožai ir lyderystės orientacijos vyrauja? Kaip skiriasi mokyklų vadovų, mokytojų, mokinių ir jų ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 10 08
Lyderystės ir vadovavimo analizė
Įvadas. Vadovavimas. Vadovavimo samprata. Vadovavimo teorijos. Bruožų teorijos. Kelio – tikslo teorija. Charizmatinis vadovavimas. Vadovo funkcijos. Vadovų tipai. Lyderystė. Lyderystės samprata. Lyderystės tipai. Lyderystės stiliai. ...
Lyderystės referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 02 26
Vadovo lyderystės raiškos sąsajos su organizacijos veiklos kokybe
Įžanga. Lyderiavimas ir jo teorijos. Lyderio pareigos. Kokybė ir jos supratimas. Lyderio įtaka organizacijos veiklos kokybei. Tyrimo metodika. Respondentai. Tyrimo charakteristika. Anketos charakteristika. Organizacijos charakteristika. Tyrimo ...
Lyderystės referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 05 14
Lyderystės ugdymas
Lyderystės ugdymas(is). Lyderiškumo saviugda. Lyderystės principų. Apie lyderes - moteris. Lyderių ugdymas organizacijose. Nuo ko pradėti mokyti lyderystės ar diegti ją įmonėje? Ko tikimasi iš lyderio pozicijas užimančios verslo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2016 06 25
Lyderystės poveikis sveikatos priežiūros įmonių efektyviam valdymui
Įvadas. Lyderiavimas. Lyderiavimo funkcijos, lyderių tipai ir svarbiausi bruožai. Efektyvaus vadovavimo sveikatos priežiūros įstaigose pagrindiniai reikalavimai. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 14
Lyderystės pavojai
Įvadas. Lyderio apibūdinimas. Lyderystės problemos. Lyderio problemos dėl stilių nesuderinamumo. Problemos, kylančios dėl lyderio savybių. Lyderystės problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Tyrimas „lyderystės pavojai ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 10 08
Mano lyderystės samprata savarankiškas darbas
Mano lyderystės samprata savarankiškas darbas.
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 04 28
Mano, kaip pedagogo, lyderystės galimybės
Mano, kaip pedagogo, lyderystės galimybės. Naudota literatūra.
Pedagogikos esės, Esė, 3 puslapiai
2019 01 14
Verslumo ir lyderystės konspektas
Lyderystės samprata. Lyderystės sąvoka. Lyderystės teorijos.
Vadybos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 03 26
Lyderystės atvejo pristatymas Arvydo Sabonio organizacija
Įvadas. Arvydo Sabonio organizacijos pristatymas. A. Sabonio kaip asmenybės pristatymas. Teorinė tiriamojo lyderio apžvalga. Tyrimo aprašymas. Tyrimo duomenų analizė. 8. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lyderystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2016 12 06
Situacinė ir aplinkybinė lyderystės
Situacinė ir aplinkybinė lyderystės. Situacinė lyderystė Aplinkybių teorijos. Situacinė lyderystė. Situacinė lyderystė dėmesį sutelkia į lyderio veiksmus konkrečiomis situacijomis. Situacinės lyderystės privalumas yra jo ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 02
Lyderystės sudedamosios dalys: Lyderystė ir vadyba
Pagrindinės lyderystės aktualumą lemiančios sąlygos. Nepriklausomą nuo neeilinių asmenybių. Lyderystės sudedamosios dalys. Lyderystė ir vadyba. Lyderystės pasidalinimo sąlygos. Pasidalytosios lyderystės taikymas praktikoje. Trys ...
Lyderystės konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2019 01 20
Vadovo lyderystės raiškos sąsaja su organizacijos veiklos kokybe
Darbo problema. Darbo objektas. Darbo dalykas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Teorinis darbo reikšmingumas. Situacinis lyderiavimo modelis. Hersey ir. Charizmatinis lyderiavimas.
Lyderystės referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 02 15
Lyderystės bruožų ugdymas
Įvadas. Pagrindinės lyderystės teorijos. Lyderystės bruožai. Lyderiui būdingi bruožai. Pagrindės lyderiavimo savybės. Lyderystės bruožų ugdymas. Lyderystės bruožų ugdymas vaikystėje. Lyderystės bruožų ugdymas darbe. Lyderystės ...
Lyderystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 21
Vadovavimo ir lyderystės skirtumai darbo vietoje
Įvadas. Teorinė darbo dalis. Grynojo eksporto samprata. Tarptautinė prekyba. Lietuvos eksportas nuo 2000 iki 2013 metų. Grynasis eksportas ir jo įtaka BVP. Praktinė analitinė darbo dalis. Realiojo prekių ir paslaugų grynojo eksporto įtaka ...
Lyderystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 01 05
Vadovavimo ir lyderystės poveikis organizacijos veiklos rezultatams
Taikomųjų tyrimų metodologija. Pateikite planuojamo tyrimo metodologinį pagrindimą. Tema Vadovavimo ir lyderystės poveikis '' x'' organizacijai veiklos rezultatams. Tyrimo problema Kaip vadovavimas ir lyderystės veikia organizaciją. ...
Vadybos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2019 12 04
Lyderystės vystymo modeliai savivaldybėse ir mokyklose
Projekto “Lyderių laikas 2” Kėdainių savivaldybės stažuotė Druskininkuose. Druskininkų “Atgimimo” mokykla. Gimtojo miesto realijų panaudojimas ugdyme. Pamokos kitose erdvėse. Pamokų netradicinėse aplinkose pliusai. Pamokų ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 01
Valstybinės įstaigos vadovų nuomonė apie lyderystės svarbą įstaigoje
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Literatūros apžvalga. Lyderystės samprata. Vadovo ir lyderio skirtumai. Lyderystės teorijos. Metodika. Rezultatai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 03 06
Lyderystės aprašymas
Teigiama, jog lyderis privalo atsiţvelgti į unikalius organizacijos poreikius. Lyderis privalo ne tik būti sėkmingas kaip lyderis, bet ir uţtikrinti organizacijos ir jos darbuotojų sėkmę. Pabrėţiama, jog nėra teisingo ar neteisingo ...
Etikos aprašymai, Aprašymas, 15 puslapių
2016 10 30
7 dalykai kodėl verta mokytis lyderystės
Priežąstys kodėl verta mokytis lyderystės. Ar vis dar verta mokytis lyderystės? „Vertės“ padidėjimas darbo rinkoje. Įgavimas naujų įgūdžių bendravime. Lyderystė skatina žmogaus sugebėjimus. Skatina bendravimą bei ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 12 05
Lyderystės pavojai referatas
Šaime darbe pasistengsiu išanalizuoti lyderystės problemas ir lyderių trūkumus. Tai bus mano darbo tikslas.atsitiktinumų modelis, kur didžiausias dėmesys kreipiamas į išorinę aplinką, jos poveikį lyderio bruožams ir elgsenai, ...
Lyderystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 01 19
Lyderystės teorija
Lyderystes teorija. Lyderystė gali būti apibrėžiama kaip “Noras kontroliuoti įvykius. Septyni lyderystės veiksniai. Efektyvus lyderis – Savidisciplina Lyderis gyvena pagal apsibrėžtas moralines taisykles. Efektyvus lyderis - tikslas ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 11 28
Lyderio ir lyderystės sampratos
Lyderystė, kaip reiškinys, žinomas ir aptariamas dar nuo Antikos laikų. Lyderystė nėra ir niekuomet netaps amatu. Lyderystės kilmė. Žodžio lyderystė (angl. Procesinės ir savybių lyderystės schema. Apibrėžimų įvairovė. Daugybė ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 09 13
Naujos lyderystės ypatumai
Įvadas. Lyderystės samprata. Nauja lyderystė. Žymiausių lyderių sėkmės istorijos ir jų priešingybė. Išvados. Literatūra.
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 03 18
Lyderystės bruožai
Įvadas. Lyderystės teoriniai aspektai. Lyderio samprata. Būdingi lyderio asmenybės bruožai. Lyderio bendravimo savybės. Lyderio įtaka darbuotojų darbo efektyvumui. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2019 03 03
Emocinės lyderystės efektyvumas
Emocinės lyderystės efektyvumas. Įvadas Rašto darbo aktualumas. Tyrimo probleminis klausimas. Tyrimo logika nuoseklumas. Emocinės lyderystės stiliai. Autoritetingas ( įžvalgus lyderis ). Priverstinis vadovaujantis lyderis.
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 11 25
Referatas apie Lyderystę
Įvadas. Lyderystės sąvoka. Lyderiavimo stiliai. Lyderiai organizacijose. Lyderystės teorijų raida. Lyderystės ir vadovavimo skirtumai. „ naujosios paradigmos“ lyderystė. Lyderis, kaip organizacijos konstruktorius. Penkios lyderystės ...
Lyderystės referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 28
Šiuolaikinė lyderystė
Įvadas. Šiuolaikinės lyderystės samprata. Lyderystės procesas. Šiuolaikinės lyderystės įtaką organizacijoje. Išvados. Literatūra.
Lyderystės referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 12 05
Lyderystė, lyderio vaidmuo organizacijoje
Įvadas. Kas yra lyderystė? Skirtumas tarp lyderių ir vadovų. Vadybos ir lyderystės skirtumai. Požiūris į lyderystę. Lyderystės stilius. Lyderystės teorijos. Fiedlerio modelis. Vroom – Yetton – Jago norminamasis modelis. Kelio – ...
Lyderystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2015 05 14
Lyderio vaidmuo specialistų komandos darbe
Lyderio vaidmuo specialistų komandos darbe. Šio darbo tikslas. Bendroji komandos sąvoka. Specialistų komandos vaidmenys ir jų funkcijos. Komandinės lyderystės aspektai. Lyderis ir jo bruožai. Pagrindinės lyderio funkcijos. Efektyvios ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2019 11 17
Lyderiavimas skaidrės
Skaidrės apie lyderystę. Lyderystės sampratos ir jos praktiniai pavyzdžiai. Lyderystės sampratos. Lyderystė yra procesas. Lyderystė reiškia darbą su žmonėmis. Lyderystei rūpi. Švietimo lyderystė. Nuolatinis nuoseklus mokymas ir ...
Lyderystės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 20
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!