M dauksa prakalba

227 dokumentai
Mikalojus Daukša: gyvenimas ir kūryba pristatymas
Mikalojus Daukša. Sakinys tiltas. Mikalojus Daukša- švietėjas. „Prakalba į malonųjį skaitytoją“. „Prakalba“- vienas svarbiausių tautinės savimonės dokumentų mūsų kultūroje. Tauta. Tauta- tai bendruomenė, kurią vienija ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 25
Mikalojus Daukša: „Postilės“ prakalba
Mikalojus Daukša. humanistas, kontrreformacijos veikėjas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų. Mikalojus Daukša manoma jog gimė Babėnuose, Kėdainiuose. Išvertė iš lenkų kalbos dvi knygas- Ispanų jėzuito J. „Postilės“ prakalba ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 01 14
M. Daukšos kūrybos ypatybės
Mikalojus Daukša. Tai Renesanso epochos XVI a. (apie 1527-1613) Medininkų (Žemaičių) kanauninkas. Gimė bajorų šeimoje. Daukša dirbo Krakių klebonu, vėliau Žemaičių kanauninku Varniuose. Kūryba. M. Daukša išleido pirmąsias ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 02 05
Mikalojus Daukša Prakalba į malonujį skaitytoją interpretacija
Mikalojus Daukša Prakalba į malonujį skaitytoją interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2015 03 01
Klasikinė pastraipa apie 16 a. vertybes remiantis Daukša ir Mažvydu
Teiginys. Vienos iš svarbiausių vertybių, kurios buvo aukštinamos lietuvių tautos, tai gimtoji kalba, knygos ir patriotizmas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 12 19
M. K. Daukša skaidrės
Mikalojus daukša. Mikalojus Daukša –. Gimė apie 1527 m. arba 1538 m. Babėnuose (Kėdainių r. ). M. Daukša – Renesanso epochos kūrėjas. Renesansas – epocha gyvavusi XV-XVI a. Renesanso atstovai užsienyje. Šekspyras F. Rablė Dž. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 02 19
M. Daukša Renesansas
Mikalojus daukša. renesansas. Renesansas. Reformacija. Renesansas LDK. Renesanso idėjos LDK. Architektūra. Kultūra. Literatūra. Humanizmas. Humanizmas LDK. Mikalojus daukša. M. Daukšos veikla. Svarbiausi darbai. Katekizmas. Katekizmo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 12 09
M. Daukšos, M. Mažvydo, J. Radvano kūrinių analizė
Kūrinio pavadinimas, jo autorius, kūrinio žanras. Idėjos, vertybės. Citatos. Kontekstas. Mikalojus Daukša. „Postilės“ „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ (lenkų k. Žanras - prakalba. Martynas Mažvydas. ,,Knygelės pačios bylo ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 01 28
Mikalojus Daukša apie autorių, kūryba
Naudingasis kontekstas. Reprezentuojantis kūrinys (Prakalba į malonųjį skaitytoją. Apibendrinant.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2016 11 26
Privalomi autoriai konspektas
Privalomi autoriai konspektas. Renesansas. (XIV – XVI a. Martynas mažvydas. (renesansas. XVI a. Pr. – XVI a. II pusė"Katekizmas". (svarbiausia prakalba „ Knygelės pačios bylo Lietuvininkump Ir Žemaičiump“Šiuolaikinis kontekstas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2017 05 13
Kuo žmogus gražus lietuvių literatūroje

Lietuvių autorių kontekstai ir kūriniai jonas biliūnas. Kūrybos bruožai. Skriauda ir skausmas. Apsakymas ,, Kliudžiau “. Apsakymas ,, Vagis “. Apsakymas ,, Ubagas “. Apsakymas ,, ...

Potemės 2020, 16 puslapių
2016 06 06
Mikalojaus Daukšos asmenybė ir darbai
Mikalojaus Daukšos asmenybė ir darbai. Biografinis kontekstas. Mikalojus Daukša gimė. Daukša augo ir gyveno Reformacijos klestėjimo metais. Mikalojaus Daukšos asmenybė. Daukša buvo vienas iš retų Žemaitijos kunigų. M. Daukšos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 10 20
Mikalojus Daukša skaidrės
Mikalojus daukša. Kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas. Biografija. Mokėsi viename iš vakarų europos universitetų. Vu krakių klebonas. Mokėjo kelias kalbas. Betygala. Kūryba. Kūriniai pasižymi savitu stiliumi, turtinga kalba. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 11
Daukša
Mikalojus Daukša (1527/1538- 1613). Kontekstas. Kūryba. Kuo M. Daukša svarbus lietuvių literatūrai.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2014 03 05
Mikalojus Daukša
Mikalojus Daukša. Biografija. Mikalojus Daukša. Mikalojus Daukša. Renesansas. Renesansas. Humanizmas. Renesansas Lietuvoje. Kontrreformacija Lietuvoje. Daukša patriotas. Kūriniai. M. Daukšos literatūriniai darbai. Svarbiausias M. Daukšos ...
Lietuvių projektai, Projektas, 24 puslapiai
2013 05 28
Mykolojus Konstantinas Daukša
Mikolojus daukša. M. Daukšos biografija. Nežinoma kurią mokyklą lankė, bet išmokti skaityti ir rašyti , pramokti kalbų (lotynų, lenkų, rusų, taip pat manoma ,kad mokėjo ir graikų kalbą. Mikalojui daukšai pasitaikė gyventi, z. ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 20 puslapių
2013 05 28
M. Daukšos svarbiausi kūriniai
Mikalojus Daukša. M. DAUKŠa. Manoma, kad yra gimęs apie 1527 arba 1538 m. Faktai apie m. Daukšą. Mikalojus Daukša gimė tikriausiai Babėnuose. Svarbiausi kūriniai. M Daukša. Pagrindinės temos „Postilės”. Kreipiamasi į didikus, jie ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 02 04
Lietuvių kalbos konspektas: autoriai ir jų kūriniai
Martynas Mažvydas. Katekizmas. Mikalojus Daukša . Postilė. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Jonas Radvanas .Radviliada Viljamas Šekspyras Hamletas Antanas Baranauskas. Liūdna pasaka. Vincas Mykolaitis Putinas. Altorių šešėly. Jurgis ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2019 03 19
M. Daukšos biografija, kontekstai, kūriniai
Mikalojus Daukša. Kontekstai. Asmenybė. Epocha. Lit. Srovės. Grožinė kūryba. Kultūriniai kontekstai. Kūrybos aktualumas šiandien. Samprotavimo temos. Literatūrinės sąvokos, tinkančios šiam autoriui. VII Prasmingos kūrinio citatos.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 03 18
 Mikalojus Daukša lietuvių skaidrės
Mikalojus Daukša. G. apie 1527 ar 1538 m. Babėnuose – 1613 m. vasario 16 d. Varniuose. Kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas. Kūriniai. M. Daukša išleido pirmąsias lietuviškas knygas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 02 28
Mikalojus Daukša projektas
Mikalojus daukša. Mikalojus Daukša  – lietuviškos katalikiškos literatūros pradininkas, pirmųjų LDK lietuviškų knygų autorius. Biografija. Gimė bajorų šeimoje. Darbai. M. Daukšos kūryba pasižymi savitu stiliumi.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 11 14
Lietuvos asmenybės
Mindaugas. Gediminas. Vytautas. Mikalojus daukša. Lietuvos tautinės mažumos.M.Daukša iš amžininkų išsiskyrė išsilavinimu plačiu akiračiu turėjo didelę biblioteką. Jo biblioteka buvo viena didžiausių 16a. LDK. Daikšos kūriniai buvo ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2010 03 03
Mikalojus Daukša pristatymas
Mikalojus Daukša. M. Daukša. Gyvenimas Apie M. Daukšos gyvenimą žinoma labai mažai. Apie išsilavinimą. M. Daukša buvo vienas labiausiai išsilavinusių katalikų dvasininkų. M. Daukša nebuvo vienintelis rašto žmogus iš kunigų tarpo. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 04 25
Mikalojaus Daukšos veiklos reikšmė
Mikalojaus Daukšos veiklos reikšmė. Biografija. Veikla. M. Daukša išleido pirmąsias lietuviškas knygas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Svarbiausioji Postilės ir drauge literatūrinio M. „Prakalba į malonųjį skaitytoją” ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 03 14
Literatūros konspektas 11 ir 12 klasei: autoriai ir jų kūriniai
Mažvydas „ Katekizmas “. Mažvydas. Prakalba „ Knygelė pati byloja lietuviams ir žemačiams “. Daukša „ Postilė “. Daukša. „ Prakalba į malonųjį skaitytoją “ – tai lietuvių kalbos teisių gynimo manifestas. Radvanas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2018 04 14
Protmūšis apie Mikalojų Daukšą ir jo kūrinius
Protmūšis. Ar galima teigti, kad M. Daukša sukūrė „Postilę“? Kur susiformavo kultūrinis centras, atitinkantis Renesanso epochos humanistinius centrus XV-XVI a. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje modernią tautos ir valstybės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 01
Kūrinių aprašymai: „Dėdės ir dėdienės“, „Hamletas“, „Kainas“, „Skirgaila“, „Sename dvare“, „Madagaskaras“
Šekspyras - hamletas. Vaižgantas – dėdies ir dėdienės. Dž. Baironas – kainas. Martinaitis - kukučio baladės pirmas variantas. Stilius ir forma. Eilėraščių tipai Lyrinis. Ivaškevičius – madagaskaras. Mikalojus Daukša „ ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 03 20
Mikalojus Daukša referatas pavyzdys
Mikalojus Daukša referatas. Turinys. Laikotarpis. Biografija. Veikla ir kūryba. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 7 puslapiai
2018 01 16
Daukša skaidrės
Mikalojus Daukša. Biografija. Mikalojaus Daukšos dvasininko pasiekimai. M. Daukšos darbai. M.Daukša-Lietuvos kultūra. Veiksniai, nulėmę M. Daukšos požiūrį į gimtąją kalbą. Svarbiausi tautos bruožai. Mikalojaus Daukšos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2014 01 20
Pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo“ ir M. Daukšos Postilės analizė
Pirmoji lietuviška knyga. Autorius. Jo tikėjimas. Knygos pavadinimas. Išleidimo metai ir vieta. Egzempliorių skaičius. Kam knyga skirta? Kokios visuomeninės aplinkybės paskatino knygos išleidimą. Akrostichas. Kas žinoma apie autorių? ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2020 01 29
Pirmosios knygos lietuvių kalba ir raštijos plėtra
Pirmosios knygos lietuvių kalba ir raštijos plėtra. spaustuvių ir spaudos raida. bibliotekų reikšmės išaugimas. Tai pirmasis išlikęs jėzuitų leidinys lietuvių kalba LDK. Lenkiškoji „ Prakalba į malonųjį skaitytoją “. Daukša ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 10 24
Asmenybės strategija
Asmenybės strategija. Istoriniai tekstai. Mikalojus daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Kunigaikščio mykolo kleopo oginskio „priesakai sūnui“. Kazys pakštas. Mūsų kelias. Vytautas mačernis. Keli būsimojo lietuvio kataliko ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 68 puslapiai
2013 03 27
Mikalojus Daukša skaidrės (2)
Mikalojus daukša xvi a. . (renesansas). M. Daukšos kūryba pasižymi savitu stiliumi, turtinga kalba. M. Daukša ,,Postilėje“ pabrėžė tautos savitumo bruožus. Kūrinyje autorius aukštino gimtąją kalbą. M. Daukša įrodinėjo ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 05 11
Mikalojus Daukša kontekstai
Renesansas – Europos laikotarpis nuo XIV iki XVII amžiaus, laikomas perėjimu iš viduramžių į Naujųjų laikų istoriją. Mikalojus Daukša. Biografinis kontekstas. Epochos kontekstas. Kultūrinis Istorinis kontekstas. Religinis ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 11 20
Mikalojus Daukša: biografija ir kūriniai
Mikalojus Daukša. Mikalojus Daukša gimė apie 1527 ar 1538 m. Biografija. Spėjama kad. Paminklo centre – kolona, simbolizuojanti XVI amžiuje vykusį Lietuvos kultūros. Mokėjo kelias kalbas, turėjo biblioteką. Paminklas vysk. M. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 05 07
Renesanso pasaulėžiūra konspektas
Renesansas. Patenkinamas pasiekimų lygis. Įvardykite ir apibūdinkite Renesanso epochos pasaulėžiūrą. Įvardykite – 3 idėjas , aukštinamas Renesanso rašytojų kūriniuose. – 3 sakiniais apibūdinkite Martyną Mažvydą – kultūros ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 04 27
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo