Maironio eilerastis kur bega sesupe

300 įrašai
Kur bėga šešupė
Jonas Mačiulis – Maironis „Kur bėga Šešupė“. Autoriaus biografija - kūryba. Eilėraščio „Kur bėga Šešupė“ vieta rinkinyje. „Kur bėga Šešupė“. Eilėraščio sandara - prasmė. Eilėraščio tema. Eilėraščio pasaulis. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 puslapių
2013 10 10
Maironio eilėraščių kraštovaizdžio analizės pristatymas
Maironio eilėraščių kraštovaizdžio analizė. Įžanga. Jonas Mačiulis –. Lietuva brangi. „
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 05 04
Maironis Kur bėga Šešupė analizė skaidrės
Jonas Mačiulis - Maironis. „Kur bėga Šešupė”. Kur bėga Šešupė. Pavadinimo reikšmė. Pavadinimas „Kur bėga Šešupė“ pasako. Eilėraščio tema. Gimtoji žemė pajuntama kaip stiprus ryšys. Eilėraščio pasaulis. Gamta ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 26
Maironio eilėraščių „Lietuva brangi“ , „Mano gimtinė“ , „Kur bėga Šešupė“ kraštovaizdžio analizė
Įžanga. Lietuva brangi. Mano gimtinė. Kur bėga šešupė. Išvada.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 05 06
Žmogaus santykis su Dievu Maironio eilėraščiuose
Žmogaus santykis su dievu maironio eilėraščiuose. Dievas suvokiamas, iš kurio žmogus gavo savo galias. Žmogus maironio eilėraščiuose. Žmogus – dievo kūrinys. Kodėl dievas suteikė galių žmogui? Dievas suvokiamas, iš kurio ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2018 06 04
Maironio „Mano Gimtinė“ ir „Kur Bėga Šešupė“ eilėraščių analizė
Maironio „Mano Gimtinė“ ir „Kur Bėga Šešupė“ eilėraščių analizė.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2020 04 15
Maironis Dvi žvaigždės
Dvi žvaigždės. Nesunkiai suradęs savo žemaitiškąjį kelia, lietuvių romantikas jonas Maciulis – Maironis visą gyvenimą ieškojo ir kito, daug reikšmingesnio vedančio į pažinimą ir žmogaus vertes suvokimą. Pats savo kūrybą ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2010 03 03
Maironio biografija ir žymiausi kūriniai
Maironio biografija. Maironio gyvenamasis laikotarpis. Maironis(1862-1932Maironio paveikslas. Svarbiausios datos. Kūryba. Kūryba vaikams ir jaunimui. Nuo birutes kalno, jurate ir kastytis. Kęstučio mirtis, jaunoji Lietuva. Vienas žymiausių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2019 12 19
Gėlės ir jų simbolika Maironio kūryboje
Gėlės ir jų simbolika Maironio kūryboje. Maironis. Kūriniai. „Pavasario balsai“. „Kur bėga Šešupė“. „Vakaras (ant ežero keturių kantonų)“. „Neužmirštuolė gėlė“. „Tėvynės dainos“. „Sudieu“.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 22
Maironis: biografinis kontekstas ir kūryba
Maironis. (Jonas mačiulisIstorinis kontekstas. Epochos kontekstas. Biografinis kontekstas. Kūrybos kontekstas. Kitas kontekstas. Pagrindiniai kūriniai. „Pavasario balsų” pirmasis eilėraštis yra. “Taip niekas tavęs nemylės”. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 12 13
Maironis Pavasario balsai prezentacija
Maironis “Pavasario balsai”. Patriotiniai eilėraščiai. Bendrumo ir atskirumo jungtis “Pavasario balsuose”. Eilėraštis “Poezija”. Eilėraštis ”Kur bėga Šešupė”.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 02 24
Jonas Mačiulis (Maironis) pristatymas
Jonas Mačiulis (Maironis). (g. 1862 m. ). Agnė Ambrazaitytė, 12 kl. Batakių vidurinė mokykla. Biografija. Jonas Mačiulis (slapyvardis Maironis) – lietuvių kunigas. Maironio tėviškė. Anotacija. Serijos „Lietuvių literatūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 04 01
Konspektas apie Maironį
Maironis konspektas Maironis – garsiausias lietuvių romantikas. Svarbiausia Pavasario balsų “ tema. Vakaras Ant ežero Keturių Kantonų “. Dvi erdvės svetima. Ir sava. O Lietuvos. Tėvynė – tai kalba. Susiejama su lietuvių kalba. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 02 19
Maironis aprašymas
„Pavasario balsai“. Poeto ir poezijos tema. Eilėraščiai „Taip niekas tavęs nemylės“ ir „Poezija“. Taip niekas tavęs nemylės. Poezija. Tėvynės paveikslas. Eilėraščiai ,,Mano gimtinė“, ,,Kur bėga Šešupė“. Mano ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 20 puslapių
2016 12 07
Maironis „Kur bėga Šešupė“ eilėraščio analizės pristatymas
Jonas Mačiulis – Maironis. „Kur bėga Šešupė“. Suformuluokite eilėraščio temą. Aptarkite vartojamų gimtinės ir tėvynės sąvokų reikšmes. Išrinkite gimtinės ir tėvynės erdvės nuorodas. Ar esama individualios aplinkos – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 03 09
Maironis. Eilėraščio „Praeitis“ analizė ir interpretacija
Maironio eilėraščio „Praeitis“ analizė ir interpretacija. Net ir praėjus daugiau nei dešimtmečiui po Lietuvos valstybingumo atkūrimo euforijos Maironio poezija tebėra vertinama ne estetiniais, o “sakralinių”, “tautinių”, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2010 03 03
Maironio eilėraštis „Uosis ir žmogus“
Uosis ir Žmogus. Tema. Problema. Pagrindinė mintis. Tipas. Mirtis eilėraštyje. Kūrinyje gausu meninių priemonių. Maironio „Raktiniai“ žodžiai ir archaizmai. Eilėraščio rimas. Kūrinio erdvė. Kūrinio laikas. Romantizmo bruožai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 07 01
Maironis Trakų pilis interpretacija
“Trakų pilies” žanras - eilėraštis. Tai vienas žinomiausių maironio eilėraščių. Šiame kūrinyje aktuali laiko tema. Pasak autoriaus laikas yra viską griaunantis ir naikinantis. Eilėraščio nuotaika gana liūdna, nes kalbama apie ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 01 20
Lietuvių literatūros klasiko eilėraščiai, tapę dainomis
Lietuvių literatūros klasiko eilėraščiai , tapę dainomis. Įvadas. Dėstomoji dalis. Įvadas. Dėstomoji dalis. Maironis ,,tėvynės dainos“. Maironis ,,daina (už raseinių, ant dubysos“). Maironis ,,kur bėga šešupė“. Išvados. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 27
Tautosakos įvaizdžiai Maironio kūryboje
Maironio kūrybos pasaulio ištakos. Maironio rinktinėje lyrikoje galime pastebėti dvi tautosakos rūšis. Maironio didžiosios vertybės. Eilėraščiuose ,,augo putinas’’ ir ,,tėvynės dainos’’ mergelės paveikslai yra. Dar vienas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 03 26
Romantikai: autoriai, aspektai
Romantikai autorius aspektas adomas mickevičius antanas baranauskas maironis. Tapatybė / tautiškumas. Tapatybės supratimas gali būti kintantis. GAMTA IR ŽMOGUS ABEJONĖS GYVENIMO PRASMIN GUMU Tautiškumas atsiskleidžia kaip individo ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 11 17
Gamtos vaizdai Maironio lyrikoje
Gamtos vaizdai Maironio lyrikoje. Gustė. Teiginys. Žmogui yra artima gamta, nes ji kaip ir žmogus jaučia tuos pačius išgyvenimus. „Užmigo žemė“. Šiame eilėraštyje Maironis. Pagrindinė mintis Gamta ir žmogus yra tarsi vientisa ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Eilėraštis mamai
Buvau maža,buvau kvaila, bet supratau ką reiškia tas brangus žodis „mama“maži lašeliai iš akių riedėdavo, bet tu juos nuvalydavai. Sakydavai „aš visad čia, šalia“kartodavau, kad nepaliksiu niekada, neišeisiu, neskaudinsiu tavos ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 03 11
Maironis Nebeuztvenksi upės
Maironio eilėraščio pavadinimas nusako kovingą, veržlią nuotaiką. Gamtos įvaizdis – pavasarinė upė, kuri kyla, veržiasi ir neišsitenka savo vagoje. Tai oratorinio tipo eilėraštis. Eilėraščio tema – žmogaus ir tėvynės ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2012 03 26
Lietuvos peizažas Maironio eilėraščiuose
Lietuvos peizažas Maironio eilėraščiuose. Lietuvos peizažas. Tėvynės grožis. Didelį dėmesį Maironis skiria Lietuvos upėms Nemunui. „Kur bėga Šešupė, kur Nimunas teka. Eilėraščiuose pabrėžiami kalnai. „Tarp kalnų, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 05 08
Maironis “Trakų pilis”
Maironis - “Trakų pilis”. “Trakų pilies” žanras - eilėraštis. Tai vienas žinomiausių Maironio eilėraščių. Šiame kūrinyje aktuali laiko tema. Pasak autoriaus laikas yra viską griaunantis ir naikinantis. Eilėraščio nuotaika ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Tautinės tapatybes ženklai renesanso literatūroje skaidrės
Pasirengimas. mokomajam rašiniui. išėjus senosios literatūros. Tema. Kurie tautinės tapatybės ženklai. Renesanso literatūroje svarbūs. ir mūsų dienomis? Tautinė tapatybė – kas tai ? Tai, kas paveldėta. * gimtoji žemė. * ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 25
Maironis eilėraščio Skausmo balsas analizė
Skausmo balsas. Reikšmė. Pavadinimas reiškia. Eilėraščio tema. Eilėraštis yra apie smerkimą. Eilėraščio erdvė. Eilėraščio laikas. Eilėraščio žmogus. Kūrinio nuotaika. Eilėraščio vertybės. Retorinis klausimas. Epitetas. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 12 07
Jono Mačiulio - Maironio biografija ir poezija
Jonas Mačiulis-Maironis. Poetas, katalikų dvasininkas, teologijos daktaras, profesorius. Kas jis? Gimė turtingoje laisvųjų ūkininkų šeimoje dab. Raseinių r. Jau būdamas 12 metų pasižymėjo matematiniais gabumais. Gabus vaikas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2021 01 27
Maironis. Jonas Mačiulis.
Įvadas. Maironio biografija (1862 – 1932). Jono Maironio-Mačiulio kūryba ir požiūris. Maironio sonetas “praeitis”. Poeto vaidmuo ir samprata. Maironio požiūris į pagonybę ir krikščionybę. Poemos ir dramos. Išvada. Naudota ...
Lietuvių referatai, Referatas, 5 puslapiai
2010 03 03
Maironis - poetas romantikas
Maironis-poetas romantikas. Romantizmui būdingi bruožai. Poeto svarbumas. Apie Maironį ir jo kūrybą. Tipiškos romantizmo charakteristikos žavėjimasis gamtos grožiu. Maironis savo kūryboje sujungė etninės lietuvių kultūros ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 05 18
Maironis 2
Jonas Mačiulis, pasirašinejęs Maironiu, gimė 1862 metais Pasandravyje (dabar Raseinių raj.) turtingo valstiečio šeimoje. Mokėsi namie, nuo 1873 metų Kauno gimnazijoje. Mėgo literatūrą, ypač lenkų poetų ir rašytojų Adomo ...
Lietuvių referatai, Referatas, 1 puslapis
2012 03 26
Tautinio atgimimo idėjos Maironio kūryboje projektas
Tautinio atgimimo idėjos Maironio kūryboje. Tėvynės paveikslas Maironio kūryboje Maironio lyrikos branduolį sudaro eilėraščiai apie Tėvynę. Tautinis atgimimas. Tautos atgimimą Maironis jaučia kaip esminių permainų laiką po ilgų ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 05 20
Maironis eilėraščio Pavasaris analizė
Eilėraštis Pavasaris ir jo analizė skaidrėse. Erdvė - išorinis pasaulis. Jausmai. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2012 10 09
Maironis Aš norėčiau prikelti interpretacija
Jonas mačiulis, dar kitaip žinomas maironio slapyvardžiu, gimė. Metais, raseinių krašte, bernotuose. Augo valstiečių šeimoje, mokėsi kūnigų seminarojoje, buvo gabus matematikai. Labai domėjosi lietuvos istorija, todėl nenuostabu, jog ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2012 02 17
Maironio kūrybos apibendrinimas
Maironio kūrybos apibendrinimas. Maironis yra ne. Maironio kūryba skirstoma į lyrikos Maironinį ir pomaironinį laikotarpį. Eilėraščio ,,Užmigo žemė“ analizė. Šis eilėraštis „Užmigo žemė“ atskleidžia jauno žmogaus ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 05 15
×
39 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo