Makroekonominiai terminai pinigu paklausa

300 dokumentų
Makroekonominiai terminai
Centrinis Bankas. Komercinis bankas. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Subalansuotas biudžetas. Biudžeto perteklius ir defecitas. Mokesčių sistema. Valstybės mokesčiai ir pajamos. Pinigų paklausa. Nedarbas. Darbo užmokestis. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2014 12 29
Pinigai ir šiuolaikiniai bankai konspektas
Pinigai ir šiuolaikiniai bankai. Pinigų funkcijos. Visuotinis vertės ekvivalentas. Pinigai. Barterinė ekonomika. Kvazipinigai. Istorinė pinigų raida. Moneta. Monometalizmas. Bimetalizmas. Indėlis. Čekis. Kredito kortelė. Aukso standartas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 38 puslapiai
2012 12 17
Makroekonominiai rodikliai
Makroekonominiai rodikliai. Makroekonomikos reikšmė. Bendrasis nacionalinis produktas (bnp). Nacionalinių sąskaitų sistema. Nacionalinių pajamų gamyba, paskirstymas. Prekių ir paslaugų gamyba valstybės mąstu. Nacion. Pajamų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 07 27
Pinigų pasiūlos ir paklausos reguliavimas
Įvadas. Pinigų raida. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos reguliavimas. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Pinigų paklausa. Pinigų ir finansų raida europoje. Pinigų ir finansų raida lietuvoje. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 12 29
Krovinių gabenimas (2)
Įvadas. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Lietuvos Respublikos pinigų istorija. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų pasiūla ir jos reguliavimas. Pinigų pasiūlos reguliavimas. Pinigų pasiūlos reikšmė ekonomikai. Paklausa ...
Logistikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 12 30
Pinigų rinka Pinigų paklausos teorijos
Pinigų rinka. Pinigų paklausos teorijos. Pinigų rinka. Pinigų rinkos nauda. Pinigų rinkos dalyviai. Apie dalyvius. Pinigų rinkos priemonės. Pinigų rinkos finansinės priemonės. Pinigų rinkos priemonių rizika. Pinigų paklausa. Pinigų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 04
Pinigai ir ekonomika
Turinys. Įvadas. Pinigų samprata. Pinigai ir jų savybės. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai ir bankų veikla. Šiuolaikinių bankų veikla ir pinigai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 55 puslapiai
2012 01 12
Pinigų rūšys jų paklausa ir pasiūla
Įvadas. Pinigų samprata, rūšys ir funkcijos. Pinigų rinka. Pinigų pasiūla ir jos reguliavimas. Pinigų paklausa ir jos didėjimas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 11 25
Pinigų rinka ir jos funkcionavimas
Įvadas. Pinigų rinka. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Pinigų rinkos dalyviai. Pinigų rinkos finansinės priemonės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 06 12
Makroekonominiai rodikliai pabaltijo šalyse
Įvadas. Makroekonomika. Makroekonominiai rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Nedarbo lygis. Infliacija. Investicijos. Makroekonominiai rodikliai pabaltijo šalyse. Lietuvos makroekonominiai rodikliai. Latvijos makroekonominiai rodikliai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 22
Istorinė pinigų sistemos raida ir jos formos
Įvadas. Pinigų sistemos samprata. Ankstyvųjų pinigų sistema. Metalistinė pinigų sistema. Popierinių pinigų sistema. Aukso standarto sistema. Bretono vudo sistema. Plaukiojančių valiutų kursų sistema. Makroekonominiai pinigų sistemos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 05 10
Pinigų rinka ir pinigų politika
Pinigų rinka ir pinigų politika. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla siauruoju ir plačiuoju požiūriu. Pinigų paklausa. Pinigų politika ir pinigų politikos priemonės.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 42 puslapiai
2018 06 03
Finansų rinka
Finansų rinka. Lietuva pinigų struktūra. Lietuvos pinigų sistemos struktūrinė kaita 2003-2004 metų rugpjūčio mėn. Bankų sistemos funkcijos. Pinigų paklausa. Pinigų paklausos struktūra. Pinigų pasiūla. Pinigų kūrimo prielaidos. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 24
Pinigai.
Įžanga. Kas yra pinigai? Pinigų funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Kas lemia pinigų vertingumą, jų perkamąją galią. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos modelis ir pinigų multiplikatorius. Pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 12
Valstybės fiskalinė ir monetarinė politikos, jų galimas poveikis
Įvadas. Fiskalinės politikos ir jos disciplina. II Monetarinės ir fiskalinės politikos. Kuri iš jų yra svarbesnė, valdant visuminę paklausą? 1 Monetarinė politika ir palūkanų norma. Pinigų kiekis ir paklausa jam. Monetarinė politika. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 08 01
Makroekonominiai terminai savarankiškas darbas
Kauno Technologijos Universiteto mokomajame vadovėlyje „Makroekonomika“ puikiai pateiktas pavyzdys kaip stambios kompanijos vykdo tokią politiką, “visas pajamas panaudoja greitai, perkant palūkanų duodančius aktyvus , kad perparduotu ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 01 12
Makroekonomikos teorija
Makroekonomikos rodikliai. Vartojimas ir taupymas. Investicijos. Atvira ekonomika. Valstybinis sektorius. Valstybės biudžeto deficitas. Valstybės skola. Ūkinės veiklos ciklai. Nedarbas, jo rūšys, pasekmės. Nedarbo mažinimo priemonės. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 77 puslapiai
2012 01 10
Pinigai ir monetarinė politika
Pinigų paklausa , pasiūla ir perkamoji galia. Bankų veiklos principai ir ypatumai. Monetarinės politikos priemonės ir jų pasekmių traktavimas. Išvados Naudota literatūra Įvadas. Pinigų kilmė ir funkcijos. Pinigų raida. Pinigų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 10 07
Pinigų raida savarankiškas darbas
Pinigų raida savarankiškas darbas Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Portfelio teorija. Pinigų rinka. Pinigų rinkos dalyviai. Pinigų rinkos finansinės priemonės.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 05 12
Pinigų paklausos ir pasiūlos reguliavimas
Įvadas. Pinigų savybės bei funkcijos. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų rinka. Pinigų paklausos ir pasiūlos reguliavimo priemonės. Komerciniai bankai ir rezervų bankininkystė. Rezervų reglamentavimas. Diskonto norma. Atvirosios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 12 10
Bankai, pinigai ir monetarinė politika
Įvadas. Pinigų kilmė ir funkcija. Pinigų kilmė. Lietuviški pinigai – litas. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa, pasiūla ir perkamoji galia. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Perkamoji galia. Bankų veiklos principai ir ypatumai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 11 24
Pinigų politika Lietuvoje (2)
Įvadas. Pinigų prigimtis ir rūšys. Šiuolaikinių pinigų funkcijos ir jų rūšys. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūlos reguliavimas. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Monetarinė politika. Monetaristai - pinigų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 11 28
Pinigų teorija
Pinigų esmė, turinys, forma ir prigimtis. Pinigų formų įvairovė. Pinigų apibrėžimai. Pinigų rūšys: prekiniai, ,,tikrieji" (auksiniai), ,,popieriniai", kreditiniai, pilnaverčiai ir nepilnaverčiai, ,,elektroniniai”, grynieji ir ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 03 02
Pinigai, bankai ir monetarinė politika
Įvadas. Pinigai ir jų savybės. Istorinė pinigų raida. Lietuvos respublikos pinigų istorija. Pinigų funkcijos. Mainų priemonės funkcija arba mainų (cirkuliacijos) priemonė. Apskaitos vieneto (vertės mato) funkcija. Teisėtos mokėjimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 12 03
Pinigai. Referatas.
Įvadas. Pinigai, jų rūšys ir funkcijos. Kas yra pinigai? Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla, paklausa ir pinigų rinka. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų rinka. Pinigų rinkos pusiausvyros poslinkiai. Kas lemia ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2012 01 12
Pinigai ir centrinis bankas
Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Pinigų prigimtis ir jų funkcijos. Pinigai yra mainų priemonė. Atsirado bankai, imta naudotis popieriuje surašytais skolų pasižadėjimais – banknotais. Pinigų esmė pasireiškia ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2016 07 05
Makroekonomikos rodiklių dinamika
Makroekonominių rodiklių 2010-2012 metų dinamika. Makroekonominiai rodikliai. Makroekonominiai rodikliai kodėl tai svarbu. Makroekonominiai rodikliai BVP. Pramonės produkcijos rodiklis. Makroekonominiai rodiklis BNP. Eksportas. Importas. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 17 puslapių
2013 06 10
Valstybinis pinigų rinkos reguliavimas
Valstybinis pinigų rinkos reguliavimas. Įvadas. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 02 20
Pinigų politika
Įvadas. Pinigų politika lietuvoje. Pinigų politikos samprata. Pinigų politikos tikslai. Didelis užimtumas. Stabilios kainos. Tinkamas valiutos kursas. Ekonomikos kilimas. Pinigų prigimtis ir rūšys. Pinigų paklausa ir pasiūla. Klasikinis ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 05 04
Pinigai referatas apie pinigus
Teorinė dalis. Kas yra pinigai? Kokios yra pinigų funkcijos? Kas yra pinigų paklausa? Kokie pagrindiniai jos elementai? Kas yra pinigų pasiūla ir kokie jos pagrindiniai elementai? Kokias funkcijas atlieka šalies centrinis bankas? Kokiais ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 09 22
Pinigų apskaita kursinis darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Pinigų esmė. Pinigų funkcijos ir formos. Sintetinė pinigų apskaita. Kasos operacijų apskaita. Sąskaitų bankuose apskaita. Pinigų masėir apyvarta. Pinigų vertė, pasiūla ir paklausa. Praktinė dalis. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 11 23
Pinigų vaidmuo, šiuolaikinės jų formos
Pinigų vaidmuo ekonomikoje ir šiuolaikinės jų formos. Tyrimo uždaviniai. Pinigų sąvoka ir jų raida. Pinigai ir jų raida. Pinigų funkcijos. Pinigai ekonomikoje. Pinigų paklausa. Pinigų pasiūla. Pinigų rinka. Keinsistinis ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 04 05
Infliacijos politika
Pagal reiškimosi pobūdį. Pagal infliacijos mąstą. Esminės infliacijos atsiradimo priežastys. Hiperinfliacijos atsiradimo priežastys. „ Piktoji “ monetarinė. Vartotojų kainų indeksas. Bendrojo vidaus produkto. Infliacijos tempų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 03 18
Pinigai ir jų vaidmuo ekonomikoje
Įžanga. Kas yra pinigai? Monetos. Valstybiniai ir bankiniai popieriai. Notos. Čekiai. Vekseliai. Kokie turi būti pinigai? Pagrindinės pinigų funkcijos. Mainų priemonės funkcija. Apskaitos vieneto arba apskaitos mato funkcija. Teisėtos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 06 16
Problemų analizė
Pinigų kilmė ir funkcijos. Pinigų paklausa, pasiūla ir perkamoji galia. Bankų veiklos principai ir ypatumai. Monetarinės politikos priemonės ir jų pasekmių traktavimas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 10 07
Pinigai, bankai ir moenetarine politika
Ekonomikos referatas „PINIGAI, BANKAI IR MONETARINĖ POLITIKA“. Tikslai. Sužinoti apie pinigų kilmę ir jų funkcijas. Išsiaiškinti kas yra pinigų paklausa, pinigų pasiūla ir perkamoji galia. Aptarti bankų veiklos principus ir ypatumus. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 08 06
×