Mamates paveikslas

300 dokumentų
Moteriškumo samprata Šatrijos Raganos apysakoje ,, Sename dvare“ – mamatės paveikslas
Moteriškumo samprata Šatrijos Raganos apysakoje ,, Sename dvare“ – mamatės paveikslas.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2014 10 19
Mamatės paveikslas rašinys
Mamatės paveikslas rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2015 05 20
Š. Raganos Sename dvare mamatės paveikslas
Š. Raganos Sename dvare mamatės paveikslas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 05 21
Subjektyvumas ir jausminio pasaulio suvokimas impresionistinėje literatūroje
Subjektyvumas ir jausminio pasaulio suvokimas impresionistinėje literatūroje. Xx amžiaus pradžioje susikūrė nauja literatūros ir meno kryptis- impresionizmas. Ši meno kryptis siekia atskleisti autoriaus subjektyvius akimirkos jausmus. Impresionistai išsiskiria tuo, kad jiems tampa svarbiau ne šalta rašymo technika, o dvasinė rašytojo ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 07 18
Šatrijos Ragana ir Johanas Volfgangas Gėtė
Šatrijos Ragana ir Johanas Volfgangas Gėtė. Šatrijos Ragana. (Marija Pečkauskaitė). 1877. Biografija. Literatūros kryptis. Kultūrinis, istorinis ir literatūrinis kontekstai. Istorinis, kultūrinis kontekstai. Literatūrinis kontekstas. Svarbiausi kūriniai. ‚,Sename dvare‘‘. APYSAKA. Tematika. Problematika. Kūrinyje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2016 05 02
Sename dvare skaidrės
Šatrijos Ragana „Sename dvare“. Irusios paveikslas. Turi du broliukus. Tai maža mergaitė patikliom, mylinčiom ir laimingom akim žvelgianti į pasaulį. Dievina,kuomet mamatė groja pianinu. Drovi, kartais baikšti. Mamatės numylėtinė. Sumani,kūrybinga. Turi įsipareigojimų ir tikslų. Namuose jai gerai ir ramu, todėl kartais ji ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2015 03 26
Šatrijos Ragana „Sename dvare“ Mamatės paveikslas
Šatrijos Ragana "Sename dvare" Mamatės paveikslas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2017 04 02
Lietuvio paveikslas lietuvių literatūroje

Lietuvių kultūros būklė spaudos draudimo sąlygomis. Romantinė tautos sielos samprata. ...

Lietuviai – įvairiapusiška tauta, turinti gerųjų ir blogųjų savo bruožų. Taip pat ...

Kalbėjimo potemės 2018, 11 psl.
2016 03 14
Sename dvare analizė
Brandus ir modernus kūrinys. Tai yra autobiografinis kūrinys. Vidiniai jausmų pasauliai, mintys, jausmai. Kalbėjimas pirmuoju asmeniu, pateikiamas dienoraštis Mamatės užrašai. Buities klausimai požiūris į amžinybę. •. Pasakotojas ,,aš” – suaugusi moteris, kuri prisimena prabėgusį gyvenimą dvare. Užventės dvaras, Kelmės ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2014 02 16
Apskaitos dokumentai ir jų klasifikavimas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Apskaitos dokmentų klasifikavimas. Išvados. Literatūra. Paveikslas. Apskaitos dokumento rekvizitai. Paveikslas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas. Paveikslas. Kasos išlaidų orderis. Paveikslas. Kasos pajamų orderis. Paveikslas. Avanso apyskaita. Paveikslas. PVM Sąskaita - faktūra. Paveikslas. Darbo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2017 02 21
Įmonės UAB „Katilai“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės strategija 5 metams. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos finansinių rodiklių analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas (veiklos įvertinimas), išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai. Paveikslas. OVS ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2016 12 02
Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas
Paveikslas. Respondentų lytis. Paveikslas. Respondentų amžius. Paveikslas. Ar reklama turi įtakos jūsų prekių ar paslaugų pasirinkimui. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis yra efektyviausia. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis turi didžiausią įtaką jums. Paveikslas. Kokia reklamos rūšis visiškai netuti įtakos jums. Paveikslas. Kuri ...
Marketingo referatai, Referatas, 22 psl.
2017 12 12
Lietuvos makroekonominė padėtis pagal BVP rodiklį
Įvadas. Tiriamojo objekto svarbos pagrindimas ir analizuojamų duomenų pateikimas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų matematinė analizė. Išvados. Naudota literatūra. Paveikslas Lietuvos simbolikos paveikslas. Paveikslas Grafiškai pateikti 1995 -2016 metų BVP ketvirčiais. Paveikslas Metinis BVP vienam gyventojui(eurais). ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 03 05
Gražinos paveikslas
Rašinėlis. Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje “Gražina”.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 11 27
Vaikų darželis informacinės sistemos modeliavimas
Įvadas. Verslo sistemos modeliavimas. Raiškusi paveikslėlis. Verslo taisyklės. Įstaigos tikslų medis. Organizacinė struktūra. Veiklos diagramos. Išteklių modelis. Informacinių ir programų sistemų modeliavimas. Būsenų diagrama. Sprendimų medis. Struktūrizuota anglų kalba. Paveikslas 1. Raiškus paveikslėlis. Paveikslas 2. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 psl.
2017 10 04
Severijos paveikslas
Severjos paveiklas. Lietuvių kalbos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 09 29
Šventieji ir menas skaidrės
Šventieji ir menas. Lietuvos bažnytinis menas. Ikonografija. Trakų bažnyčios paveikslas. Aušros vartų paveikslas. Šv. Ona. Šv. Onos paveikslas. Trakų bažnyčios paveikslas. Šv. Marijos Magdalienės vaizduojama nusidėjeles paveikslas. Šv. Jonas Krikštytojas su nendriniu kryžiumi. Šv. Jonas krikštytojas.
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2016 03 01
Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje
Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 01 15
MAGLEV technologija traukiniuose Apžvalga ir analizė
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. „Maglev“ technologija. „Maglev“ pradžia. „Maglev“ veikimo principas. „Maglev“ technologijos svarbumas. Šių dienų praktika. Šanchajus - pudongas. „Linimo“ linija. Icheon oro uostas. „Maglev“ jungtinėse amerikos valstijose. „Maglev“ lyginant su įprastais ...
Transporto referatai, Referatas, 14 psl.
2017 11 29
Mamatė skaidrės
„Sename dvare”. Mamatė. Mamatė – dvaro ponia, trijų vaikų motina (Irutės. Gyvenanti nelaimingoje santuokoje. Jausminga, bet bijanti atskleisti savo jausmus. Rūpestinga, pasiaukojanti (rūpinosi ne tik šeima. Mėgsta skaityti „Be. Ji labai myli. Nori pamatyti ir išgirsti garsiuosius Peterburgo. Į žmogaus gyvenimą šiame pasaulyje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 04 09
Moters paveikslas V.Mačernio kūryboje
Moters paveikslas Vytauto Mačernio kūryboje rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2012 12 19
Maironio tevynės paveikslas
Maironio tėvynės paveikslas. Maironis didis kaip tautos budintojas. Maironio kūryba žadino laisvės troškimą. Viena iš jo kūrybos temų patriotinė. Tėvynės meilė. Ryškiausi tėvynės paveiksle. Taip pat ir herojiškos praeities palikimas. Ryškiausi eilėraščiai. Maironio eilėraščiuose iškeliama ištikimybė tautos vertybėms. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2013 02 14
Prekės ženklo įvaizdžio gerinimas Lietuvoje
Paveikslas Buitinių šaldytuvų rinkos pelningumas. Paveikslas Senas ir naujas prekais ženklo „Ženklas“ logotipas. Paveikslas I FGD žodžio „šaldytuvas“ asociacijų žemailapis. Paveikslas II FGD žodžio „šaldytuvas“ asociacijų žemailapis. Paveikslas III FGD žodžio „šaldytuvas“ asociacijų žemailapis. Paveikslas I ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 92 psl.
2017 11 17
Socialinis auditas
Įvadas. Netradicinių audito rūšių plėta. Netradicinių audito rūšių plėtros perspektyvos. Socialinio audito plėtra. Socialinis auditas. Socialinio audito poreikis ir tikslai. Socialinio audito nuoseklumas. Socialinio audito objektas. Socialinio audito ataskaitos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Paveikslas 1. Audito ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 02 21
LED šviesoforas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Statistika. Produkto aprašymas. Produktui realizuoti reikalingos priemonės. LED šviesoforų privalumai palyginus su tradiciniais šviesoforais. LED šviesoforų galimi minusai. Konkurentai. Ateities perspektyvos. Išvados. Šaltiniai. Paveikslas 1. Transporto priemonių skaičius ir žuvusiųjų skaičius 1996. ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 11 psl.
2017 05 10
Akcijų rinkos kainos dinamika
Įvadas. Makroekonominė analizė. Tarptautinė aplinka. Bvp. Prekių eksportas. Transportas. Darbo rinka. Sektoriaus analizė. Fundamentinė analizė. Finansinių rodiklių analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Akcijų rinkos kainos dinamika. Išvados. Literatūra. Paveikslas 1. 1. BVP vienam gyventojui, Eur (šaltinis Statistikos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 psl.
2016 05 26
Įmonės veiklos analizė “Snaigė”
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Įmonės rizikos įžvalga ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2017 02 21
Koks lietuvio lietuvės paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.) - Kalbėjimo potemė 12 klasei

Tema: 14. Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje ...

Lietuviai - užsigrūdinusi tauta, dėl galimybės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 14 potemė
2017 01 01
Fibės paveikslas
Fibės paveikslas : išmintis, meilė, vaikiškumas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 20
Vincas Krevė. Lapino paveikslas "Skerdžiuje"
Lapino paveikslas V. Krėvės “Skerdžiuje”. Apsakymų rinkinyje "Šiaudinėj pastogėj" atsiveria rašytojo Vinco Krėvės (Mickevičiaus) vaikystės laikų kaimas - sodžiaus buitis, žmonės, jų gyvenimo įvairios situacijos ir atsitikimai. Krėvės sodžius nutapytas labai realistiškai. Tikroviška, sodri buitis, gyvi, ryškūs ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03