Mamates paveikslas

300 dokumentų
Moteriškumo samprata Šatrijos Raganos apysakoje ,, Sename dvare“ – mamatės paveikslas
Moteriškumo samprata Šatrijos Raganos apysakoje ,, Sename dvare“ – mamatės paveikslas.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 10 20
Mamatės paveikslas rašinys
Šatrijos Ragana- XIXa. Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės pradžios rašytoja, pedagogė, krikščioniškos asmenybės vykdytoja. Autorės kūrybos centre yra viena vertybė – žmogaus siela. Dvasios subtilumą, turtingumą ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 05 21
Š. Raganos Sename dvare mamatės paveikslas
Š. Raganos Sename dvare mamatės paveikslas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 05 21
Subjektyvumas ir jausminio pasaulio suvokimas impresionistinėje literatūroje

Subjektyvumas ir jausminio pasaulio suvokimas impresionistinėje literatūroje. Xx amžiaus pradžioje susikūrė nauja literatūros ir meno kryptis- impresionizmas. Ši meno kryptis siekia ...

Xx amžiaus pradžioje susikūrė nauja literatūros ir meno kryptis- impresionizmas. Impresionizmo kūryniuose galima rasti pačių rašytojų autobiografinių detalių, taip ...

Potemės 2018, 2 puslapiai
2012 03 26
Šatrijos Ragana ir Johanas Volfgangas Gėtė
Šatrijos Ragana ir Johanas Volfgangas Gėtė. Šatrijos Ragana. (Marija Pečkauskaitė). 1877. Biografija. Literatūros kryptis. Kultūrinis, istorinis ir literatūrinis kontekstai. Istorinis, kultūrinis kontekstai. Literatūrinis kontekstas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2016 07 06
Sename dvare skaidrės
Šatrijos Ragana „Sename dvare“. Irusios paveikslas. Turi du broliukus. Tai maža mergaitė patikliom, mylinčiom ir laimingom akim žvelgianti į pasaulį. Dievina,kuomet mamatė groja pianinu. Drovi, kartais baikšti. Mamatės numylėtinė. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 29
Šatrijos Ragana „Sename dvare“ Mamatės paveikslas
Šatrijos Ragana "Sename dvare" Mamatės paveikslas.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 04 02
Lietuvio paveikslas lietuvių literatūroje

Lietuvių kultūros būklė spaudos draudimo sąlygomis. Romantinė tautos sielos samprata. Pasakotojas ir jo veikėjai. Mykolas Šiukšta. Severja Pukštaičia. Tema ir kompozicija. Dvaro ...

Lietuviai – įvairiapusiška tauta, turinti gerųjų ir blogųjų savo bruožų. Taip pat mūsų, lietuvių tauta, kaip ir kitos, yra savita bei išsiskirianti savo būdo savybėmis. ...

Potemės 2018, 11 puslapių
2016 03 15
Ezopas Pasakėčios
Turinys. Erelis, kuosa ir piemuo. Lakštingala ir vanagas. Katinas ir pelės. Neišmanėlis gydytojas. Žmonės ir dzeusas. Ožka ir asilas. Astronomas. Vėžlys ir jo motina. Šykštuolis. Keleivis ir hermis. Du krepšiai. Du šunys. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2018 03 08
Apysaka Sename dvare analizė
Brandus ir modernus kūrinys. Tai yra autobiografinis kūrinys. Vidiniai jausmų pasauliai, mintys, jausmai. Kalbėjimas pirmuoju asmeniu, pateikiamas dienoraštis Mamatės užrašai. Buities klausimai požiūris į amžinybę. •. Pasakotojas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 02 24
Apskaitos dokumentai ir jų klasifikavimas
Įvadas. Apskaitos dokumentai. Apskaitos dokmentų klasifikavimas. Išvados. Literatūra. Paveikslas. Apskaitos dokumento rekvizitai. Paveikslas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas. Paveikslas. Kasos išlaidų orderis. Paveikslas. Kasos pajamų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2017 02 21
Įmonės UAB „Katilai“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės strategija 5 metams. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Techniniai ekonominiai rodikliai. Įmonės veiklos finansinių rodiklių analizė. Įmonės veiklos rezultatų apibendrinimas (veiklos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 12 04
Reklamos priemonių poveikio vartotojams tyrimas
Paveikslas. Respondentų lytis. Paveikslas. Respondentų amžius. Paveikslas. Ar reklama turi įtakos jūsų prekių ar paslaugų pasirinkimui. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis yra efektyviausia. Paveikslas. Kuri reklamos rūšis turi ...
Marketingo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 12 12
Lietuvos makroekonominė padėtis pagal BVP rodiklį
Įvadas. Tiriamojo objekto svarbos pagrindimas ir analizuojamų duomenų pateikimas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų matematinė analizė. Išvados. Naudota literatūra. Paveikslas Lietuvos simbolikos paveikslas. Paveikslas Grafiškai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 03 05
Gražinos paveikslas
Rašinėlis. Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje “Gražina”.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 11 28
Vaikų darželis informacinės sistemos modeliavimas
Įvadas. Verslo sistemos modeliavimas. Raiškusi paveikslėlis. Verslo taisyklės. Įstaigos tikslų medis. Organizacinė struktūra. Veiklos diagramos. Išteklių modelis. Informacinių ir programų sistemų modeliavimas. Būsenų diagrama. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2017 10 04
Severijos paveikslas
Tradiciškai moteris yra laikoma šeimos židinio sergėtoja, kurios sukurtas paveiklas dvelkia švelnumu, rūpestingumu, atsidavimu artimiesiems. Būtent tokią moterį vaizduoja XIX a. Jonas Biliūnas bei Žemaitė. Apsakymo ,,Liūdna pasaka“ ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 10 01
Šventieji ir menas skaidrės
Šventieji ir menas. Lietuvos bažnytinis menas. Ikonografija. Trakų bažnyčios paveikslas. Aušros vartų paveikslas. Šv. Ona. Šv. Onos paveikslas. Trakų bažnyčios paveikslas. Šv. Marijos Magdalienės vaizduojama nusidėjeles paveikslas. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 03
Mamatė skaidrės
„Sename dvare”. Mamatė. Mamatė – dvaro ponia, trijų vaikų motina (Irutės. Gyvenanti nelaimingoje santuokoje. Jausminga, bet bijanti atskleisti savo jausmus. Rūpestinga, pasiaukojanti (rūpinosi ne tik šeima. Mėgsta skaityti „Be. Ji ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 30
Lietuvos paveikslas lietuvių literatūroje

Lietuvių literatūroje gausu kūrinių, kuriuose aprašoma Lietuva. Tokių kūrinių ypač padaugėja romantizmo epochoje, kai patriotizmas iškeliamas kaip visuomenei ir individui ...

Lietuvių literatūroje gausu kūrinių, kuriuose aprašoma Lietuva. Tokiųkūrinių ypač padaugėja romantizmo epochoje, kai patriotizmasiškeliamas kaip visuomenei ir ...

Potemės 2018, 1 puslapis
2014 01 16
MAGLEV technologija traukiniuose Apžvalga ir analizė
Paveikslų ir lentelių sąrašas. Įvadas. „Maglev“ technologija. „Maglev“ pradžia. „Maglev“ veikimo principas. „Maglev“ technologijos svarbumas. Šių dienų praktika. Šanchajus - pudongas. „Linimo“ linija. Icheon oro ...
Transporto referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 11 30
Moters paveikslas V.Mačernio kūryboje
Moters paveikslas Vytauto Mačernio kūryboje rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2012 12 28
Maironio tevynės paveikslas
Maironio tėvynės paveikslas. Maironis didis kaip tautos budintojas. Maironio kūryba žadino laisvės troškimą. Viena iš jo kūrybos temų patriotinė. Tėvynės meilė. Ryškiausi tėvynės paveiksle. Taip pat ir herojiškos praeities ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2013 02 19
Prekės ženklo įvaizdžio gerinimas Lietuvoje
Paveikslas Buitinių šaldytuvų rinkos pelningumas. Paveikslas Senas ir naujas prekais ženklo „Ženklas“ logotipas. Paveikslas I FGD žodžio „šaldytuvas“ asociacijų žemailapis. Paveikslas II FGD žodžio „šaldytuvas“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 92 puslapiai
2017 11 18
Socialinis auditas
Įvadas. Netradicinių audito rūšių plėta. Netradicinių audito rūšių plėtros perspektyvos. Socialinio audito plėtra. Socialinis auditas. Socialinio audito poreikis ir tikslai. Socialinio audito nuoseklumas. Socialinio audito objektas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 02 21
LED šviesoforas
Paveikslų sąrašas. Įvadas. Statistika. Produkto aprašymas. Produktui realizuoti reikalingos priemonės. LED šviesoforų privalumai palyginus su tradiciniais šviesoforais. LED šviesoforų galimi minusai. Konkurentai. Ateities perspektyvos. ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 05 10
Tėvynės gynėjo paveikslas
XVI amžiuje J. Radvanas herojiniame epe „Radviliada“ sukūrė Tėvynės gynėjo paveikslą. Kūrinio veikėjas-istorinė asmenybė, žymus Livonijos karo karvedys. Tai kunigaikštis, etmonas ir Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Rudasis, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2016 10 26
Akcijų rinkos kainos dinamika
Įvadas. Makroekonominė analizė. Tarptautinė aplinka. Bvp. Prekių eksportas. Transportas. Darbo rinka. Sektoriaus analizė. Fundamentinė analizė. Finansinių rodiklių analizė. Vertikalioji ir horizontalioji analizė. Akcijų rinkos kainos ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2016 05 27
Įmonės veiklos analizė “Snaigė”
Įvadas. Įmonės veiklos pristatymas. Horizontalioji ir vertikalioji finansinių ataskaitų analizė. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė pagal nagrinėjamas rodiklių grupes. Likvidumo rodikliai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2017 02 21
Koks lietuvio lietuvės paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.) - Kalbėjimo potemė 12 klasei

Tema: 14. Koks lietuvio (lietuvės) paveikslas kuriamas įvairių laikotarpių literatūroje (Marius Ivaškevičius ir kt.). Kalbėjimo potemė 12 klasei. 14 temos kalbėjimo pavyzdys. ...

Lietuviai - užsigrūdinusi tauta, dėl galimybės laisvai ir nepriklausomai gyventi savo žemėse. Taip pat, tai išskirtinė tauta, turinti archajiškiausią iš visų gyvųjų ...

Potemės 2018, 4 puslapiai
2016 02 18
Fibės paveikslas
Fibės paveikslas : išmintis, meilė, vaikiškumas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 27
Vincas Krevė. Lapino paveikslas "Skerdžiuje"
Lapino paveikslas V. Krėvės “Skerdžiuje”. Apsakymų rinkinyje "Šiaudinėj pastogėj" atsiveria rašytojo Vinco Krėvės (Mickevičiaus) vaikystės laikų kaimas - sodžiaus buitis, žmonės, jų gyvenimo įvairios situacijos ir atsitikimai. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2010 03 03
Koks Vytauto paveikslas vaizduojamas M.Husoviano kūrinyje Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę ?
Koks Vytauto paveikslas vaizduojamas M.Husoviano kūrinyje giesmė apie stumbro išvaizda, žiauruma ir medžiokle“ ?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 02 02
Žemaitė. Motinos paveikslas kūriniuose
Motinos paveikslas žemaitės kūriniuose. Ant kuklaus knygos pavidalo jos antkapio Marijampolės kapinėse iškaltas paprastas, bet labai prasmingas užrašas: ,,liaudies rašytoja žemaitė”. Tokiu vardu vadinti žemaitę turime visišką ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2010 03 03
Vaižgantas Mykoliuko paveikslas rašinys
Tai Vaižganto kūrinio "Dėdės ir dėdienės" pagrindinio veikėjo Mykoliuko paveikslas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 27
Ruošimasis „gražinos paveikslas“ rašiniui
Literatūrinis Gražinos paveikslas (pagal A.Mickevičiaus poemą „Gražina“). Kas yra literatūrinis rašinys?. Literatūrinis Gražinos paveikslas. Dėstymas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 22
×