Mano lyties tapatumo formavimasis

300 dokumentų
Tapatumo paieškos šiuolaikinėje visuomenėje
Įvadas. Tapatumas ir jo formavimasis. Tapatumo rūšys (asmeninis, grupinis, nacionalinis). Vyrų, moterų tapatumas. “Lietuvos” nacionalinio tapatumo bruožai. Tapatumo formavimo/išlaikymo/keitimo pavyzdžiai žiniasklaidoje, atliktuose ...
Sociologijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2013 10 09
Tapatumo raida paauglystėje
Tapatumo raida paauglystėje. Paauglystė. Tapatumo sąvoka. Socialinė raida. Tapatumo ieškojimas. Tapatybės formavimasis. Tapatumo lygmenys. Neaiškus tapatumas. Užsisklendimas. Moratoriumas. Pasiektas tapatumas. Šaltiniai.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 12 02
Lyties keitimas skaidrės
Teisė pasikeisti lytį. Biologinė sąvoka. Lytis yra esminis skirtumas. Lyties pakeitimas. Transeksualas. Transseksualizma. Psichinis lyties tapatumo sutrikimas. Nesusituokęs pilnametis. Lyties pakeitimo sąlygas. Lyties pakeitimo operacijos. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2012 12 18
Europinio tapatumo koncepcijos raiška
Europinio tapatumo koncepcijos raiška. Įvadas. Kas yra Europa?. Dilemos. G. Europinio tapatumo formavimasis. Pokyčiai politinėje europos sąjungos santvarkoje. Pagrindiniai aptariamo laikotarpio politiniai įvykiai. Išvada. Klausimai. Naudota ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 03 19
Lyčių psichologija
Lyčių psichologija. Lyčių psichologijos tyrimų filosofiniai bei politiniai aspektai. Tyrimo metodai kiekybiniai tyrimai. Stereotipų formavimasis. Lyčių kategorizacija šališkas santykis į savo ir priešingą grupę. Lyčių ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 05 03
Tapatumo būsena
Tapatumo būsena. Asmenybės tapatumo samprata. E. H. Eriksonas tapatumo sąvoką vartojo asmenybės brendimo procesui atskleisti. J e. Tapatumo būsenos. Difuzijos būsena. Individai gali jaustis išgyvenantys krizę. Moratoriumas. Šią būseną ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 09 02
Lyties lemimas ir formavimasis
Lyties formavimasis. Lyties formavimosi sutrikimai. H - y antigenas ir lyties lėmimas. Moteriško genotipo gemaluose volfo latakas nyksta, o iš miulerio latako susidaro kiaušintakiai, gimda ir makštis. Šalinimo-lytinis antis virsta ...
Biologijos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2010 03 03
Tapatumo problema sociologijoje. Tapatumas ir identitetas
Tapatumo problema sociologijoje. Tapatumas ir identitetas. Aš. A. Giddens tapatumo komponentai (I). A. Giddens tapatumo komponentai (II). A. Giddens asmens dilemos. Kitas. Z. Bauman kito kategorijos. Z. Bauman tapatumo metaforos. Bastūnas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 05 18
Lyties keitimo operacijos referatas
Žmogaus lytiškumas. Lyties keitimas. Lyties keitimo pasėkmės. „Už“ lyties keitimą. „Prieš“ lyties keitimą. Įstatymai. Išvados. Naudoti šaltiniai.
Etikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 04 09
Lyties keitimo operacija skaidrės
Lyties keitimo operacija. TErminai. Transvesticizmas. Transseksualumas. Lyties keitimas iš teisinės pusės. Lyties Keitimas iš Medicininės pusės. Lyties Keitimas iš Etinės pusės. Bažnyčios požiūris į Lyties keitimą. Pavyzdžiai ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2015 03 16
Lyčių sistema
Įvadas. Kas yra lytiškumas? Lytinis auklėjimas šeimoje. Tėvų ir vaiko lyties vaidmuo lytinio tapatumo stadijoje. Žaidimas ir lytiškumas. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Sveikatos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 10
Lyties determinacija
Lyties determinacija. Chromosominė lyties determinacija. Pirminė lyties determinacija. Pirminės lytinės determinacijos mechanizmai. Fibroblastų augimo faktorius 9 (Fgf9 ). SF1 – transkripcijos faktorius. DAX1 potencialus sėklides slopinantis ...
Medicinos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2014 03 17
Lyties keitimo operacija
Lyties keitimo operacija. Lyties keitimas. Chirurginė intervencija, kuri yra derinama su hormonų terapija. Transseksualizmas mediciniškai apibūdinamas pagal tokius kriterijus. Transseksualizmas. Skiriasi nuo homoseksualizmo, transvesticizmo, ...
Medicinos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 05 06
Paauglystė pedagogikos referatas
Įvadas. Vidinio pasaulio atradimas. Prastas savęs vertinimas. Sujaudintos emocijos. Kova su suaugusiaisiais. Tapatybės formavimasis. Eriksonas apie tapatumo krizę. Išvados.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 05 13
Homoseksualumas
Homoseksualumas. Homoseksualumas – kas tai?. Homoseksualumas – tai viena iš lytinės orientacijos krypčių. Homoseksualumo priežastys. Lyties tapatumo supainiojimas. Požiūris į homoseksualumą. Baimė atskleisti seksualinę orientaciją ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 12 08
Lyties genetika
46, xy. Normalus vyriškos lyties individo kariotipas. Žmogaus chromosomos. Įvairūs lyties determinavimo pavyzdžiai. Toks lyties sąlygojimo tipas būdingas kai kuriems vabzdžiams – žiogui. Toks lyties sąlygojimo tipas yra dažnas tarp ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 04 23
Individo ir tautos tapatumo problemos
Individo ir tautos tapatumo problemos. Įvadas. Individo tapatumas. Tautos tapatumas. Sąmoningumas. Egocentriškumas. Vertybės. Kitas sąmoningumo formos. Subjektyvumas ir objektyvumas. Išlikti kintant. Išvados. Literatūra.
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 10 17
Lyties ir giminės savokos. Lyčiu vaidmenys
Įvadas. Lyties ir giminės sąvokos. Šiuolaikinė lyties samprata. Biologinis ir socialinis lyties aspektai. Lyčių vaidmenys. Lyčių skirtumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Grožinė literatūra. Lyčių vaidmuo grožinėje literatūroje. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2012 04 25
Homoseksualų gėjų lesbiečių santuoka. Tos pačios lyties asmenų santuokos teisinis pripažinimas Lietuvoje
Įvadas. Santuokos samprata ir jos reikšmė. Tos pačios lyties asmenų teisių pripažinimo ir apsaugos raida. Vienos lyties asmenų santuokos teisių apsauga ir įgyvendinimas lietuvoje. Tos pačios lyties asmenų santuokų pripažinimas ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 04 23
Šeimos ir draugų įtaka mano gyvenime
Šeimos ir draugų vaidmuo mano gyvenime. Šeima ir „Aš“. Vertinimas ir pripažinimas. Socialinis priimtimumas. Vystimasis ir auklėjimas. Autoritetas – tėvai ar bendraamžiai? Šeimos ir tėvų įtaka paaugliui. Bendraamžių įtaka. ...
Tikybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 07 17
Europinio tapatumo ir nacionalinės valstybės dilema
Įvadas. Kas yra Europa? Nacionalinė vastybė kaip principas. Ar išnyks nacionalinės valstybės Europos Sąjungoje? Europinio tapatumo paieškos Lietuvoje. Europinis tapatumas šiendien. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 05 18
Homoseksualizmas klausimai ir atsakymai
Homoseklsualizmas Kokios priežastis lemia homoseksualizmą Seksualinis išnaudojimas. Lyties tapatumo supainiojimas. Maištas prieš valdžią. Ar visuominė privalo toleruoti homoseksualius santykius Kokiais būdais homoseksuali šeima gali “ ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 11 27
Seksualiniai sutrikimai
Seksualiniai sutrikimai, jų diagnostika, gydymo principai. Seksualinė anamnezė. K. Imielinskio klasifikacija. Seksualinės funkcijos sutrikimai, nesusiję su organiniu sutrikimu, ar liga (psichoseksualiniai sutrikimai). F. F64 Lyties tapatumo ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2014 04 12
Lietuvos raštijoje ir literatūroje pastebima tautinio tapatumo sampratos kaita. Ar svarbu pažinti šį istorinį procesą?

18 potemė 12 klasei 2015 m. Literatūra (Kultūra). Literatūros šaltiniai. Kalbėjimo planas. Potemė tautinis tapatumas ir jo kaita. 1

Lietuvai ir jos piliečiams praeityje teko išgyventi ne vieną okupaciją, represijas ir kitokius pasikėsinimus į tautos suverenitetą. Į mūsų tauta bene visą istorijos ...

Kalbėjimo potemės 2018, 12 klasė, 18 potemė
2015 01 30
Lyties raiška Slaugos veiksmų planas
Studijų programa „ Bendrosios praktikos slauga ”. Lyties raiška. Gyvybinės veiklos apibūdinimas įvertinimas Lyties raiška. Medicininė diagnozė. Slaugos veiksmų planas. Slaugos poreikių nustatymas. Slaugos problema reali ir ...
Slaugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 06 10
Tos pačios lyties asmenų santuokos teisinis pripažinimas Lietuvoje
Įvadas. Santuokos samprata ir jos reikšmė. Santuokos sudarymas. Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims. Šeima kaip valstybės ir visuomenės institucija. Žmogaus asmens lytiškumas ir homoseksualumo samprata. Tos pačios lyties ...
Teisės referatai, Referatas, 25 puslapiai
2016 03 14
E. H. Eriksono tapatumo samprata
E. H. Erikson. tapatumo samprata. Sąvokos. Biografija. Svarbiausi darbai. Ego asmenybės teorijos. Skirtumai tarp Froido ir E. Eriksono teorijų. Epigenetinis principas. Asmenybės raida pagal Froidą ir E. Eriksoną. Asmenybės raidos (gyvenimo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 19
Lytis pristatymas
Lytis. Lytis – biologinė sąvoka, apibūdinanti priklausomybę vienai iš dviejų gyvųjų būtybių gimčių vyriškajai arba moteriškajai. Lytis yra daiktavardis, kilęs nuo veiksmažodžio lieti („Daryti ką iš sulydytos masės. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 10 22
Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims Lietuva ir pasaulis
Draudimas tuoktis tos pačios lyties asmenims: lietuva ir pasaulis. Įvadas. Tos pačios lyties asmenų santuoka. Homoseksualų santuokos samprata. Santuokos galiojimui būtinas valstybės pripažinimas. Draudimas tuoktis tos pačios lyties ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 04 14
Lietuvių bendrinės kalbos formavimosi momentai
Svarbesni lietuvių bendrinės kalbos formavimosi momentai. Raštvedybos (dokumentų valdymo) lietuvoje atsiradimas ir vystymasis.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 03 26
×