Marketingo komplekso elementų analizė

300 dokumentų
Paslaugų marketingo komplekso elementų analizė
Įvadas. Všį „Oranžinis stilius“ veikla. Marketingo elemento „Vieta“ tyrimas. Všį „Oranžinis stilius“ kainodara. Všį „Oranžinis stilius“ rėmimo priemonės. Paslaugos dalyvių ir paslaugos teikimo procesas įmonėje. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 05 03
UAB „Krovinių karavanas“ paslaugų marketingo komplekso elementų analizė
Įvadas. Įmonės pristatymas. Teikiamų paslaugų pristatymas. Įmonėje vykdomas marketingas ir kainodara. Veiklos analizė (planavimas, organizavimas). Įmonėje vykdoma kainodara. Išvados. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 12 04
UAB Kesko Senukai Lithuania marketingo komplekso elementų analizė
Įvadas. Marketingo komplekso sudėtis. Tradicinio marketingo komplekso elementai. Marketingo komplekso funkcijos. Marketingo komplekso išplėtimas. Prekės samprata marketinge. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Kainos politika. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 01 25
Marketingo komplekso analizė x įmonėje
Marketingo komplekto analizė „x“ įmonėje. Įvadas. Parduotuvės „x“ prekių asortimento tyrimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo organizavimo etapai. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 03 06
Marketingo komplekso analizė
Įmonės marketingo komplekso analizė. Įvadas. Marketingo teorijos apžvalga. Marketingo kompleksas. X prekės gyvavimo ciklo stadija (pgc). Kokią kainų strategiją tikslinga taikyti x įmonės produkcijai? Kokie pardavimų skatinimo veiksmai ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 09 28
Marketingo aplinka skaidrės
Situacijos analizė. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos elementų analizė (PEST). Makroaplinkos analizė. Marketingo galimybių. analizė. Bostono konsultacinės grupės matrica. Marketingo komplekso. elementų analizė.
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 64 puslapiai
2014 04 13
Marketingo komplekso tobulinimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo komplekso elementų ryšys. Ab “Lietuvos telekomas”. AB “Lietuvos ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 puslapiai
2014 06 20
Viešbučio marketingo komplekso elemento tyrimas
Įvadas. Marketingo kompleksinės sudėtinės dalys. Produkto - paslaugos kompleksas. Prezentacijos kompleksas. Kaina. Rėmimas / komunikacinis kompleksas. Paskirstymas. Paskirstymo esmė. Paskirstymo kanalai. Paskirstymo kanalų pasirinkimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2011 06 22
Marketingo komplekso analizė Eurokos
Įvadas. Marketingo komplekso teorinė analizė. Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Prekių paskirstymas. Marketingo valdymas įmonėje. Uab „kosmelita“ šilalės padalinio „eurokos“. Marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 16
Marketingo komplekso politika
Įvadas. Marketingo komplekso teoriniai aspektai. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Uab „baldai“ marketingo komplekso politikos. Analizė. Uab „baldai“ ekonominiai ypatumai. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2013 05 14
Kavos marketingas analizė
Įvadas. Kavos „lavazza caffe espresso“ apibūdinimas. Kavos „lavazza caffe espresso“ analizė remiantis marketingo komplekso elementu – preke. Prekės lygmuo. Prekė pagal naudojimo būdą. Prekės identifikavimas. Prekių asortimentas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2013 09 29
Marketingo konspektas, mokymo priemonė
Įvadas. Marketingas ir kitos verslo koncepcijos. Marketingo komplekso elementai aplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Rinkos ir jų segmentavimas. Vartotojų elgsena. Marketingo komplekso elementas “Prekė”. Marketingo komplekso ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 114 puslapių
2016 11 19
Marketingo valdymas
Įvadas. Įmonės charakteristika. misija, vizija ir tikslai. Ab „Anykščių vynas“ perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Veiksniai įtakojantys įmonės veiklą. Mikroaplinkos analizė. Ab „Anykščių vynas“ marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 19
UAB “Skadora“ rinkodaros analizė skaidrės
UAB “SKADORA” rinkodaros analizė. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Strateginis planas tai. Rinkodaros plano nuoseklumas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Metodai skirti rinkodaros planavimui. Marketingo strategijos pagal tikslinę rinką. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 11 19
Įmonės ,,Sportas – sveikata” marketingo komplekso analizė
Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Įmones mikro aplinkos analizė. Rinkos tyrimas. Vartotojai. Konkurentai. ‚,Sportas - sveikata“ įmonės pranašumai ir trūkumai. Įmonės marketingo komplekso elementų ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2016 02 13
Marketingo komplekso strategija
Marketingo strategiju kursinis. Marketingo komplekso strategijų formavimas. Įvadas. Marketingo komplekso strategijų formavimas teoriniu aspektu. Marketingo komplekso strategijų samprata. Prekės samprata ir strategija. Kainos samprata ir ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 05 24
Marketingo kompleksas
Įvadas. Marketingo komplekso samprata. Marketingo komplekso elementai. Produktas. Prekių ir paslaugų klasifikavimas. Kaina. Kainų rūšys. Paskirstymas. Rėmimas. Reklama. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 08 31
„Danske Bank“ įmonės marketingo komplekso analizė
Įvadas. Marketingo kompleksas. Danske bank. Organizacinė struktūra. „Danske bank“ marketingo komplekso elementų apibūdinimas. Prekės (paslaugos) ir kainos. Vieta/paskirstymas. Prekių (paslaugų) rėmimas. Išvados. Darbo raktiniai ...
Marketingo analizės, Analizė, 17 puslapių
2017 04 08
Marketingo strategijos rengimas UAB „Coca-Cola“
Įvadas. Marketingo strategijos rengimo teoriniai aspektai. Marketingo strategijos samprata. Situacijos analizė. Išorinė aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Vidinė aplinkos analizė. Marketingo komplekso ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2017 05 31
Strateginis marketingo valdymo planas
Įvadas. Teorinė dalis. Kas yra rinkodara ir kas rinkotyra? Marketingo strategijos samprata bei marketingo komplekso strategijos. Marketingo strateginė analizė. Marketingo komunikacijos naujovės kaip keičiasi vartotojai? Analitinė dalis. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 10 27
UAB marketingo planas
Įvadas. Uab “SAGRA” trumpa charakteristika. Įmonės misijos nustatymas. Uab “SAGRA” situacijos analizė. Rinkos segmentų nustatymas. Makro ir mikro aplinkos analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. Prekė – paslauga. Kaina. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 05 16
Viešbučio „Jūratės B&B namai“ marketingo veiksmų ir priemonių planas
Įvadas. Viešbučio „Jūratės b&b namai“ marketingo aplinkų analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Viešbučio „Jūratės b&b namai” marketingo komplekso vertinimas. Teikiamų paslaugų vertinimas. Kainodaros ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 04 24
Marketingo ir paskirstymo veiklų analizė
Įvadas. Organizacijos apibūdinimas. Marketinginės ir logistinės priemonės. Organizacijos marketingo ir paskirstymo veiklų analizė. Marketingo komplekso elementų analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Organizacijos marketingo ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2013 06 10
Marketingo planas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės ir jos prekių charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo strategijos. Marketingo tikslų nustatymas. Marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 07 14
Marketingo komplekso analizė IĮ “Paslaugų centras”
Įvadas. Marketingo kompleksas teoriniu aspektu. Marketingo komplekso samprata. Prekė ir paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Žmonės. Procesai. Fizinis aktyvumas. Paslaugų marketingo strategijos. Iį „Paslaugų centras“ marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 03 31
Marketingo plano parengimas UAB Rūta
Įvadas. Uab ,,rūta” įmonės apžvalga. Uab ,,rūtos” marketingo apžvalga. Prekių analizė. Uab ,,rūta” prekių asortimentas. Tyrimo objektas. Pakuotė. Etiketė. Prekių kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 38 puslapiai
2011 06 05
Statoil konkurencingumo stiprinimas marketingo priemonėmis
Patvirtinimas apie profesinio bakalauro baigiamojo darbo parengimo sąžiningumą ir savarankiškumą. Įvadas. Marketingo teoriniai aspektai. Marketingo sapmrata ir reikšmė. Marketingo aplinka. Mikroaplinka. Marketingo komplekso elementai. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2012 05 15
Elektros tinklų marketingo plano rengimas
Vilniaus elektros tinklų ir jų prekių bei teikiamų paslaugų charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Marketingo tikslų nustatymas. Tikslinių rinkos segmentų parinkimas bei jų aprėpimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2011 06 22
Marketingo komplekso analizė kursinis darbas
Įvadas. Marketingo kompleksas teoriniu aspektu. Marketingo komplekso samprata. Prekė ir paslauga. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Žmonės. Paslaugų marketingo strategijos. Uab „Revijona“ marketingo komplekso ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 29
Marketingo veiksnių analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Marketingo veiksnių teoriniai aspektai. Marketingo samprata ir atsiradimo priežastys. Marketingo aplinka. Marketingo kompleksas. Marketingo komplekso ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2015 01 08
×