Marketingo strategija logistikos įmonėje

300 dokumentų
Marketingo logistika
Įvadas. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos subsistemos. Sandėlių sistema. Atsargų sudarymo sistema. Prekių gabenimo sistema. Prekių laikymo sistema. Informacijos sistema. Marketingo logistikos funkcijos, tikslai, ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 06 11
Marketingo planavimas AB „Lietuvos geležinkeliai“ įmonėje
Įvadas. Marketingo planavimas. Marketingo planavimo svarba. Strateginis ir taktinis marketingo planavimas. Marketingo planai. Marketingo strategijos kūrimas. Tikslinės rinkos strategija. Paslaugų diferencijavimo strategija. Vidaus marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 14
Marketingo logistikos strategija
Logistika. Logistikos samprata. Logistika – tai dviejų ar daugiau veiklos sričių. Logistikos rūšys. Pagrindinės logistikos paslaugos. Logistikos centrų politiniai aspektai. Nuolat plečiantis tarptautinei. Konkrentų analizė. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 04 23
Marketingo logistika Verslo logistikos rašto darbas
Logistika. Logistikos termino samprata. Logistikos rūšys. Marketingo logistika. Esmė ir reikšmė. Marketingo logistika. Marketingo logistikos tikslai. Marketingo logistikos sprendimai. Užsakymo vykdymas. Sandėliavimas. Prekių atsargos. ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 11 22
Reklamos priemonių planas
Logistikos referatas. Reklamos priemonių planas. Pratarmė. Logistikos esmė ir paskirtis. Pagrindinės sąvokos ir apibrėţimai. Logistikos tikslas ir uždaviniai. Praktinis verslo logistikos koncepcijos taikymas. Verslo logistika. Istorinės ...
Transporto referatai, Referatas, 33 puslapiai
2016 07 28
Marketingas logistikoje
Įvadas. Marketingo logistika. Marketingo ir logistikos sąsaja. Marketingo logistikos samprata. Marketingo logistikos tikslai ir uždaviniai. Marketingo logistikos kaštai. Paslaugų kokybė logistiniu aspektu. Marketingo logistikos subsistemos. ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 12 31
Reklama kaip marketingo įrankis įmonėje DSV
Įvadas. Reklama ir jos samprata. Reklamos funkcijos ir tikslai. Marketingo reikšmė. Marketingo funkcijos ir uždaviniai. Marketingas ir reklama. Reklama logistikos įmonėje. DSV įmonė. DSV tarptautinio marketingo modelis. Reklama DSV ...
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 11 13
Internetinio marketingo logistikos vertinimas
Internetinio marketingo logistikos vertinimas. Internetinio marketingo ir logistikos sąsaja. Marketingo logistikos samprata. Paslaugų kokybė logistiniu aspektu. Klientų aptarnavimas marketingo logistikoje. Vertės klientui sukūrimas. Klientų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 04 17
Marketingo strategija ir valdymas
Marketingo strategija ir valdymas. Strateginis ir taktinis planavimas. Taktinio planavimo skirtumai nuo strateginio planavimo. Marketingo planavimo nuoseklumas. Misijos sąvoka. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. SWOT analizė. Išoriniai ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2013 11 28
Marketingo strategijos parengimas įmonėje
Įvadas. Įmonės rekvizitai. Uab”juginda”misija. Uab ”juginda” tikslai. Uab “juginda” perspektyvų tyrimas. Įmonės makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė ir techninė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Socialinė ir ...
Vadybos analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 07 28
Marketingo špera (2)
Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Kas yra strategija? Segmentavimo kriterijai. Marketingo tikslai, uždaviniai. Pozicionavimas. Rinkos ir marketingo tyrimai. Tyrimų reikalingumas, nauda ir poreikis. Marketingo tyrimų rūšys. Tyrimo ...
Marketingo šperos, Špera, 4 puslapiai
2013 12 09
Logistikos įmonės mikroaplinka
Logistikos įmonės mikroaplinka. Mikroaplinka. Marketingo mikroaplinka. Pirkėjai. Pardavimo tarpininkai. Pardavimo pagalbininkai. Tiekėjai. Konkurentai. Organizacinė logistikos įmonės struktūra. Svarbiausios mikroekonominės problemos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 06
Logistikos sistema
Įvadas. Informacija apie uab „vikeda“. Uab „vikeda” maisto saugos ir kokybė. Uab „vikeda“ logistikos sistema. Uab „vikeda“ logistikos skyrius. Užsakymų tvarkymo procesas. Žaliavų valdymas. Įpakavimas. Paskirstymo sistema. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2012 01 04
Marketingo samprata ir jos taikymas įmonėse
Įvadas. Marketingo samprata. Marketingo tikslas, strategija ir taktika. Marketingo kompleksas. Marketingo taikymas įmonėse (straipsnių analizė) Vadybinė marketingo koncepcija. Marketingo valdymo proceso modelis prekybos įmonėje. Išvados. ...
Marketingo referatai, Referatas, 11 puslapių
2020 03 05
Gamybos logistikos sąvoka ir atliekamos užduotys
Įvadas. Gamybos logistikos teorinis aspektas. Logistikos samprata. Gamybos samprata. Logistikos atsiradimo socialinės – ekonominės aplinkybės. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos taikymas įmonėje. Logistikos svarba gamybinėje ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 04 01
Rinkodaros logistikos praktika ir jos efektyvumo galimybės
Įvadas. Marketingo logistikos pagrindai. Marketingo logistikos strategija. Logistika pirkimo ir tiekimo funkcijos. Kainos ir kokybės santykis logistikoje. Įtaka paskirstymo grandinėms. Rinkodaros logistikos praktika Lietuvoje ir užsienyje. ...
Vadybos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2014 01 25
Logistikos procesų valdymo analizė
Santrauka. Įvadas. Bendrovės veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Logistikos procesų valdymo teorinė analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijos. Uab „ls grupė“ ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 06 17
Marketingo komplekso analizė
Įmonės marketingo komplekso analizė. Įvadas. Marketingo teorijos apžvalga. Marketingo kompleksas. X prekės gyvavimo ciklo stadija (pgc). Kokią kainų strategiją tikslinga taikyti x įmonės produkcijai? Kokie pardavimų skatinimo veiksmai ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 09 30
Marketingo valdymas
Įvadas. Įmonės charakteristika. misija, vizija ir tikslai. Ab „Anykščių vynas“ perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Veiksniai įtakojantys įmonės veiklą. Mikroaplinkos analizė. Ab „Anykščių vynas“ marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 19
Logistikos marketingas
Logistika. Marketingo logistikos vieta verslo logistikoje. Marketingo logistika. Marketingo logistikos svarba. Pagrindinės veiklos (subsistemos) marketingo logistikoje. Transportavimas. Automobiliai. Geležinkelis. Oro transportas. Vandens ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 04 15
Marketingo strategija įmonėje
Įvadas. Įmonės pristatymas (įmonės charakteristika). „Gudienos technika“ situacijos analizė. Ssgg (swot) analizė. Pest analizė. Bostono matrica. Marketingo strategija. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 25
Marketingo samprata konspektas
Marketingo samprata Marketingo kompleksas. Marketingo pagrindinis tikslai. Porekis ir noras. Poreikis. Skirtumas tarp poreikio ir noro Poreikis. Socialinio marketingo orientacija. Marketingo aplinka Marketingo aplinka. Marketingo mikroaplinką ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 04 28
Taktiniai logistikos sprendimai
Taktiniai logistikos sprendimai. Tikslas. Logistikos pagrindai. Logistinio darbo kriterijai. Ekspedicinėms įmonėms tikslinga jungtis. Logistika. Logistikos tikslai. Logistikos uždaviniai. Trumpai tariant. Logistikos strategija. Logistikos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 02 05
Įmonės logistikos strategijos organizavimas
Įvadas. Logistikos savoka ir terminai. Logistikos strategija. Klasikinė strategija. Medžiagų reikalavimo planavimo strategija. Gamybos organizavimas. Sandėlio parinkimas. Transporto parinkimas. Krovinių transportavimui tarptautiniais ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 19
Logistikos valdymas įmonėje
9( 2 atsiliepimai )
X įmonės logistikos valdymo gerinimas. Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas uab „x“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2014 05 09
Marketingo komplekso analizė x įmonėje
8( 2 atsiliepimai )
Marketingo komplekto analizė „x“ įmonėje. Įvadas. Parduotuvės „x“ prekių asortimento tyrimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo organizavimo etapai. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2013 03 11
Verslo logistika
Verslo logistika. Verslo logistikos sąvoka apima. Logistika yra pagrindinis tiekimo grandinės valdymo elementas. Pagrindinės verslo logistikos operacijos. Verslo logistikos uždavinys įmonėje. Pagrindinis verslo logistikai įmonėje keliamas ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 04 13
Įmonės strategija
Rekomenduojamos strategijos įgyvendinimas Kraft foods įmonėje. Rekomendacijos įmonės strategijai. Stipriosios verslo savybės. Didesnės rinkos dalies užvaldymo strategija.
Ekonomikos referatai, Referatas, 1 puslapis
2012 06 29
Profesinės praktikos ataskaita logistikos įmonėje
Įvadas. Įmonės UAB "Transtira" pristatymas. Įmonės vizija, misija, pranašumai ir vertybės. Teikiamos paslaugos. Apie įmonę, jos velklą ir funkcijas. Praktikos užduočių analizė. Atskirų skyrių funkcijos įmonėje. Įmonės ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 05 05
Marketingas. Marketingo valdymas.
Marketingo savokos. Marketingo valdymas. Marketingo proceso valdymas. Marketingo informacijos sistemos. Marketingo tyrimu organizavimas. Marketingo strategija, planavimas ir kontrole. Marketingo veiklos kontrole. Komunikaciju su uzsakovais ir ...
Marketingo referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 11
Marketingo strategija (2)
Strateginio planavimo esmė ir reikšmė. Marketingo strategija. Marketingo planavimas. Marketingo strateginio planavimo reikšmė. Srateginio planavimo esmė. Marketingo strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 02 28
Logistikos procesas UAB ‘‘Impo“
Įvadas. Logistika. Logistikos samprata. Logistikos paslaugos. Veiklos rūšys, funkcijos. Kaštų tikslai. Transporto logistikos specifika. Transporto sistemos logistikoje. Logistikos proceso valdymas „Impo“ įmonėje. „Impo“ įmonės ...
Logistikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 05 02
Universiteto marketingo strategija
Įvadas. Teorinö marketingo strategijos rengimo analizė. Marketingo samprata ir esmė. Marketingo ypatumai paslaugų sektoriuje. Marketingo aplinka ir jos svarba priimant marketingo sprendimus. Marketingo strategijos esmė ir turinys. Universiteto ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 78 puslapiai
2012 03 16
Marketingo strategijos parengimas
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Įmonės ”anykščių vynas” perspektyvų tyrimas. Tarptautinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2012 04 09
Marketingo vaidmuo logistikoje
Logistikos ir marketingo sąvokos ir jų samprata. Marketingo ir logistikos sąsaja. Marketingo vaidmens logistikoje samprata. Naudota literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2015 11 09
Marketingo esmė ir aplinka
Marketingo esmė ir aplinka. Paruošė Silvija Sokolovaitė. Planas. Marketingo tikslas ir strategija Marketingo principai Marketingo aplinka. Marketingo tikslas ir strategija. Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 12 05
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo