Matavimo jutikliai (3)

300 dokumentų
Matavimo prietaisai
Matavimo prietaisai. Grandinių tyrimo priemonės. Išmokti naudotis matavimo generatoriumi, fazometru, voltmetru, oscilografu, dažniamačiu. Išvados. Įjungiame ir parengiame darbui prietaisus. Išmatuojame tiriamos grandinės elementų įtampų ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 01 16
Absoliutiniai dydžiai
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos. petro vileišio geležinkelio transporto fakulteto. transporto vadybos katedra. Absoliutiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Matavimo vienetai. Natūriniai matavimo vienetai. Natūriniai ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 03 08
Matavimo priemonių metrologinės charakteristikos: Tiesinė ir pramoninė metrologija
Įvadas. Matavimo priemonės. Matavimo keitikliai. Keitiklių dinaminių savybių aprašymas. Matavimo prietaisai. Tiesinė metrologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Elektronikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 02 13
Detalių matmenų tikslumo statistinė analizė
Staklių, kuriuomis buvo pagaminta detalė, pavadinimas, modelis ir techninės charakteristikos. Detalės eskizas. Matavimo įrankio duomenys: matavimo ribos, padalos vertė. Matavimo rezultatai. Matavimo rezultatai. Apskaičiuoti didžiai.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2012 03 12
Istorinė metrologija
Atstumo matavimo vienetai. Ploto matavimo vienetai. Tūrio matavimo vienetai. Svorio matavimo vienetai. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 02 23
Eksperimentinės įrangos įsisavinimas: pagrindiniai elektriniai parametrai, jų matavimo priemonės bei matavimo būdai
Laboratorinių darbų ataskaitos sandara. Titulinis lapas. Užduotys. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo priemonės, prietaisai, medžiagos. Matavimo schema. Darbo eiga. Matavimų rezultatai. Išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 12 01
Pagreičio jutikliai akcelerometruose ir gyroskopuose
Pagreičio jutikliai akcelerometruose. Pagreičio jutikliai gyroskopuose. Šaltiniai.
Fizikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 12 03
Elektros aparatai ir jutikliai Praktikumas
Elektros aparatai ir jutikliai. Elektromagneto oro tarpo magnetinės varžos nustatymas. ẟ , mm. Mm , mm δ δ , mm2 µ0 , mm2 λδ. Mm δ , mm2 µ0 , mm2 λδ. Δ = 325m. Elektromagneto magnetinės sistemos modeliavimas. ∙ ≈ ≈
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2016 10 25
Elektros aparatai ir jutikliai
Elektros aparatai ir jutikliai. Apie programa alpha. Užduoties algoritmo schema. Užduoties alikimas su alpha. Išvados.
Elektronikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2013 07 12
Jutikliai
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. AVS signalų rūšys. Jutiklių funkcinė schema ir jautrieji elementai. Jutiklių vystymosi tendencijos ir perspektyvos. Įvairių spinduliuojančių efektų panaudojimas jutikliuose. Jutiklių ...
Elektronikos referatai, Referatas, 35 puslapiai
2013 05 27
Matavimo priemonės laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Matavimo priemonės Darbo tikslas. Matavimo plytelės. Matavimo pavyzdys. Sudedamosios dalys. Veikimo ir matavimo principas. Darbo priemonės.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 11 18
Atstumo jutikliai automobiliuose
Ultragarsiniai parkavimo jutikliai. Montavimas. Fizikinis reiškinys (veikimo principas). Charakteristikos. Elektromagnetiniai parkavimo jutikliai. Montavimas. Fizikinis reiškinys (veikimo principas). Charakteristikos. Adaptyvi kruizo sistema. ...
Transporto referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 05 12
Variklio sūkių dažnio jutikliai
Variklio sūkių dažnio jutikliai. Laboratorinio darbo duomenys.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 01 04
Matematikos formulių konspektas
Skaičiavimai greitosios daugybos formulės. Progresijos aritmetinė progresija. Geometrinė progresija /. Matavimo vienetai ilgio matavimo vienetai. Ploto matavimo vienetai. Tūrio matavimo vienetai. Laiko matavimo vienetų sąryšiai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 08 14
Matavimo teorija špera (2)
Sistemingosios paklaidos. Sistemingųjų paklaidų nustatymo būdai. Matavimo rezultato sistemingoji paklaida. Matavimo rezultatų tvarkymas. Statistinių parametrų nustatymas. Kolmogorovo kriterijus. Normaliojo skirstinio įvertinimas, kai n
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2013 10 10
L-jetronic
Įvadas. L-jetronic įpurškimo sistema. Degalų tiekimo sistema. Matavimo įtaisai (jutikliai). Vykdomieji įtaisai. L-jetronic valdymo sistema. Signalų apdorojimas valdymo bloke. Lambda zondas. Lambda reguliavimas. L-jetronic sistemos gedimai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 07
Matavimo paklaidos
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines pakaidas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 09 13
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Išmatuoti srovės stiprumus, įtampas. Apskaičiuoti varžas. Rasti absoliutines ir santykines matavimų paklaidas. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. Teorinė dalis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2011 12 29
Neelektriniai dydžiai
Pagrindinės matavimų sąvokos ir apibrėžimai techninių matavimų svarba. Fizikinių dydžių pavyzdžiais. Matavimo vienetai ir jų sistemos matavimo vienetų sistema. Svarbiausių išvestinių vienetų yra. Pagrindiniai SI sistemos ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2019 04 05
Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai
Fizikiniai dydžiai ir jų matavimo vienetai. Kas yra Fizikiniai dydžiai?. Masė. Ilgis. Laikas. Temperatūra. Tūris. Plotas. Greitis. Tankis.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 23
Fizikiniai dydžiai
Fizikiniai dydžiai “. Masės matavimo vienetai ir priemonės. Ilgio matavimo vienetai ir priemonės. Ploto ir tūrio matavimo vienetai ir priemonės. Tankio matavimo vienetai ir priemonės. Įvairių medžiagų tankiai. Laiko matavimo vienetai ...
Fizikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 01 28
Vidaus degimo variklio jutikliai
VDV jutikliai. Detonacijos jutiklis. Jutiklio veikimo principas Jo. Žemos kokybės kuras. Benzinas, turintis mažą oktaninį kiekį ar didelį kiekį priemaišų. Gedimų priežastys. Veikimo kreivė. Oro srauto matuoklė (MAFOro srauto ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2019 04 09
Išvykos į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ataskaita
Išvykos į priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ataskaita. Gaisro sąvoka. Statistika. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. Gaisro gesinimo technika. Gelbėjimo technika. Gaisrines autocisternas. Specialius gaisrinius ir gelbėjimo automobilius. ...
Saugos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2014 02 28
Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas
Ampermetro ir voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Praplėsti didelio jautrumo elektros srovės matavimo prietaiso (mikroamper-metro, miliampermetro) matavimo ribas; tą patį prietaisą panaudoti įtampos matavimui t. Y. Pagaminti voltmetrą. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 29
Informacijos kiekio matavimo vienetai, laikmenos
Informacijos kiekio matavimo vienetai, laikmenos. Papasakosiu apie informacijos kiekio matavimo vienetus. Informacijos kiekio matavimo vienetai.Bitas. Bitas – elementarusis informacijos matavimo vienetas. Atmintis skirstoma į vidinę ir ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2020 02 12
Dažnio ir laiko intervalų matavimai
Dažnio ir laiko intervalų matavimai. Mus supantį pasaulį pažįstame tik tiek, kiek galime išmatuoti. “. Dažnio matavimo metodai. Palyginimo būdai. Tiesioginio matavimo būdai. Oscilografiniai dažnio ir laiko intervalų matavimo būdai. ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 07 06
Praktika Achema
Apie AB "Achema". Istorija. Gamyba. Investicijos. Prekyba ir marketingas. Prekiniai ženklai. Logistika. Technologinio proceso aprašymas. Azoto-vandenilio mišinio suslėgimas ir amoniako sintezė. Technologinė schema. Mnemoschema. Šaltojo apvado ...
Chemijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2016 07 28
Referatas Matematika
Matemtika. Matematikos istorija. Kuo mūsų protėviai skaičiuodavo? Skaičių magija. Greitosios daugybos formulės. Ilgio matavimo vienetai. Ploto matavimo vienetai. Laiko matavimo vienetų sąryšiai.
Matematikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 01 10
Fizikinių dydžių matavimai
Matavimo vienetų sistemos. Pagrindiniai vienetai. Papildomieji vienetai. Matavimo paklaidos. Sistemingosios paklaidos. Atsitiktinės paklaidos. Tiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Daugkartinių matavimų paklaidos. Netiesioginių ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 03 30
Metrologijos svarba šiuolaikinėje visuomenėje
Įvadas. Kas yra metrologija? Metrologijos kategorijos. Matavimai, dydžiai ir tarptautiniai matavimo vienetai. Paklaidos, jų atsiradimo priežastys ir įvertinimas. Matavimo prietaisai. Matavimo rezultatų užrašymas. Išvados. Literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 12 20
Laboratorinės įrangos tarpiniai patikrinimai
Įvadas. Matavimo priemonės. Matavimo priemonių metrologinė patikra. Tipo įvertinimas. Tipo patvirtinimas. Pirminė patikra. Periodinė patikra. Matavimo priemonių priežiūra industrinės metrologijos srityje. Matavimo metodas. Matavimo ...
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 02 02
Koordinatinės matavimo mašinos
Matavimas koordinatinėmis matavimo mašinomis. KMM struktūra ir veikimo principas. Matavimo rezultatų apdorojimas. KMM matavimo metodai ir konstrukcijos. KMM bazinės dalies komponavimas ir konstrukcijos ypatumai KMM. Koordinatinė matavimo ...
Mechanikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 12 07
Induktyviniai ir talpiniai jutikliai
Įvadas. Induktyviniai priartėjimo jutikliai. Induktyvinių priartėjimo jutiklių veikimo principas. Talpiniai priartėjimo jutikliai. Talpinių priartėjimo jutiklių veikimo principas. Induktyvinių ir talpinių priartėjimo jutiklių ...
Elektronikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 01 04
Matavimas vertikaliuoju optimetru
Matavimas vertikaliuoju optimetru. Kalibrinių tikrinimo kamščių tikrųjų ir ribinių matmenų nustatymas. Matavimo priemonės. Optimetro vamzdis Nr.630184, skalės padalos vertė 0,001mm, skalės matavimo ribos ±0,1 mm, prietaiso matavimo ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2010 03 03
Elektrinės galios matavimo būdai ir priemonės
Elektrinės galio matavimo būdai ir priemonės. Kas yra elektros srovė.Kas yra elektros srovės galia. Elektrinė galia. Elektrinė galia lygi įtampos ir srovės stiprio sandaugai. Elektros srovės prietaisai. Yra net keletas rūšių kurie ...
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 11 15
Susipažinimas su laboratorijos matavimo prietaisais ir darbų atlikimo tvarka laboratorinis darbas
Susipažinimas su laboratorijos matavimo prietaisais ir darbų atlikimo tvarka. Darbo rezultatai Darbe naudoti matavimo prietaisai. Nustatytų virpesių parametrai Prietaisų nustatytos reikšmės. Blokinė matavimo schema.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 10 26
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo