Matavimo jutikliai (5)

300 dokumentų
E. sveikatos matavimo sistemos/matavimo modeliai
E. Sveikatos matavimo sistemos/matavimo modeliai. Pav. Bazinis Delone ir McLean modelis. Patobulintas DeLone ir McLean modelis. Siūlomas DeLone and McLean modelio pakeitimas. Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2020 01 27
Aukštų įtampų matavimo prietaisai
Įvadas. Aukštų įtampų matavimo prietaisai. Aukštos įtampos detektorius. Osciloskopas. Skaitmeninis kilovoltmetras. Skaitmeninis matuoklis. Matavimo būdai. Nuolatinės įtampos matavimas. Kompleksinis nuolatinės įtampos matavimo metodas. ...
Fizikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2019 01 17
Biometrinių duomenų skaitytuvai
Įvadas. Biometriniai kūno požymiai. Biometriniai elgsenos požymiai. Pirštų antspaudai. Pirštų antspaudus nulemiantys veiksniai. Pirštų antspaudų rašto požymiai. Kaip veikia pirštų antspaudų skaitytuvai? Jutiklių tipai. Piršto ...
Informatikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 12 08
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidų skaičiavimas
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Darbo užduotis. Išmokti matuoti elektrinius dydžius ir įvertinti matavimo sistemines paklaidas. Teorinė dalis. Rodykliniuose prietaisuose išmatuoto dydžio skaitinė vertė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2019 03 20
Cheminiai indai
Cheminiai indai. Cheminiai indai – naudojami atliekant įvairius bandymus. Matavimo stiklinė. Kuginė kolba. Apvaliadugnė kolbA. Mėgintuvėlis. Biuretė. Matavimo pipetė. Matavimo cilindras. Piltuvėlis. Petri lekštė. Labaratoriniai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 11 08
Matavimai mikroskopu
Mikroskopo sandara. Matavimo priemonės ir prietaisai. Darbo eiga / planas. Sprendimas / matavimo rezultatai. Liniuotė. Plaukas. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2013 10 29
Common rail sistema skaidrės
Common rail. Vystymosi raida. Konstrukcija ir veikimas. Žemo slėgio kontūras. Aukšto slėgio kontūras. Aukšto slėgio siurblys ir purkštukai. Commol rail elektroniniai valdymo komponentai. Kuro slėgio jutiklis. Kuro slėgio jutiklio ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2017 11 04
Voltmetro matavimo ribų praplėtimo galimybės
Laboratorinis darbas Nr. Voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Laboratorinis darbas Nr. Elektrinės varžos matavimo būdai.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2020 01 21
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas
Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas. darbo tikslas. Matavimo ir skaičiavimo rezultatai. Išvados Matuojant apskritimo formos kūno matmenis su priemonėmis , radome ir suapvalinome skaičių π. Išmokome naudotis slankmačiu. C = 2r. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 10 11
Aukso pjūvis ir Žmogaus kūnas
Aukso pjūvis ir žmogaus kūnas. Tikslas. Naudinga informacija. Aukso pjūvis, arba kitaip – dieviškoji proporcija. Medžiagos ir priemonės. Jūs pats/pati, liniuotė, matavimo juostelė. Paaiškinimas. Ūgis – A-C. Duomenys. Išvados. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 12 03
Matavimų klasifikacija
Pagrindiniai apibrėžimai yra lr metrologijos įstatyme, ii straipsnis  pagr. Sąvokos. Matavimas  dydžio vertės nustatymas matavimo priemone. Matavimo tikslas  nustatyti tikrąją matuojamojo dydžio vertę. Kiekvienas matavimas ...
Fizikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 05 04
Ultragarso slopinimas ore laboratorinis darbas (2)
Užduotys. Eksperimento teorinis pagrindimas. Matavimo schemos. Darbo planas. Matavimo priemonės, prietaisai ir medžiagos. Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2016 06 09
Elektrinių matavimų darbai
Laboratorinis darbas Nr. Ampermetro matavimo ribų praplėtimas. Laboratorinis darbas Nr. Voltmetro matavimo ribų praplėtimas. Laboratorinis darbas Nr. Elektrinės varžos matavimo būdai. /. Laboratorinis darbas Nr. Varžų matavimas tiltelio ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2020 03 05
Automobilių diagnostikos pagrindai: egzamino klausimai ir atsakymai
Kelių transporto priemonių techninė būklė. Jos užtikrinimo būdai. Transporto priemonių techniniai trūkumai Įvykusio eismo įvykio priežasčių atžvilgiu. Automobilių sistemų elektroniniai valdymo moduliai EVM. Elektroninės valdymo ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2019 02 12
Įtampos ir srovės paklaidos, matavimo grandinės
Laboratorinis darbas Nr. Įtampos ir srovės paklaidos matavimo grandinės. Ω išmatuota , mA. Įtampos ir srovės paklaidos matavimo grandinės. Pagrindai. Eksperimentai. Eksperimentas. Darbo eiga. Apskaičiuokite matavimų absoliutines ir ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 05 25
Galia fizikos skaidrės
Galia. Darbo tikslai. Kas yra galia? Nuo ko priklauso galia? Žymėjimas. Matavimo vienetas. Klausimai. Ką nusako galia? Kas greičiau atliks tą patį darbą? Koks pagrindinis galios matavimo vienetas? Kieno garbei buvo pavadintas pagrindinis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 05 20
Mono motronic sistema
Mono motronic sistema. Apskaičiuoja pagrindinį įpurškiamų degalų kiekį arba pagrindinę įpurškimo trukmę. Degalų tiekimo sistema. Matavimo įtaisai jutikliai. Centrinis įpurškimo mazgas. Droselinės sklendės dalis. Droselinės ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2018 06 07
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos 12var.
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos 12 variantas. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai Mat. Srovė mA Įtampa Varža Ω Absoliutinė paklaida. MA. Pavyzdiniai skaičiavimai 1 matavimas. Išvados Absoliutinės matavimo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 12 05
Metrologijos sąvokos
Absoliutine ir santykine formomis. Angstremas , šviesmetis , parsekas , astronominis vienetas. Aplinkos temperatūra , santykinė drėgmė , atmosferos slėgis , dažnis. Kad paklaida yra išreikšta redukuota klaida , išreikšta procentais. ...
Geodezijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 03 22
Brinelio metodu kietumo matavimo būdų taikymas
Brinelio metodu kietumo matavimo būdų taikymas. S = πDh. Rokvelo metodu kietumo matavimo būdų taikymas. Vikerso kietumo matavimo būdų taikymas. Kietumo matavimo schemos. Išvada. Brinelio būdas.
Inžinerijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 02 08
Metalo ir jų lydinių kietumo matavimas
Metalų ir jų lydinių kietumo matavimas. Darbo tikslas. Susipažinti su brinelio, rokvelo ir vikerso kietumo matavimo metodais, išmokti dirbti su kietmačiais. Darbo užduotis. Susipažinti su brinelio, rokvelo ir vikerso kietmačių konstrukcija ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 04 23
Elektriniai matavimai ir prietaisai: klausimai ir atsakymai
Kam naudojami nuoseklieji rezistoriai ir šuntai. Kas yra priešvaržė. Ką reikia žinoti norint apskaičiuoti nuoseklaus rezistoriaus , šunto varžą. Kaip jungiami šuntai ir priešvarės. Kaip keičiasi magnetoelektrini prietaisų ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2018 02 21
Susipažinimas su laboratorijos matavimo prietaisais ir darbų atlikimo tvarka Elektronikos Laboratorinis
Darbe naudoti matavimo prietaisai. Prietaisų nustatytos reikšmės. Gauti rezultatai. Sinusinė. Trikampė. Stačiakampė. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 03 15
Matavimo rezultatai ir jų pateikimas
Darbo tikslas. Susipažinti su matavimo rezultatų pateikimo taisyklėmis, jų atvaizdavimo būdais, išmokti braižyti grafikus, pateikti oscilogramas, rašyti išvadas bei taisyklingai forminti ataskaitą.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 02 29
Svėrimo ir matavimo įranga
Svėrimo ir matavimo įranga. Tikslas. Uždaviniai. Svėrimo įranga. Kainą skaičiuojančios svarstyklės. Etiketes spausdinančios svarstyklės. Nesertifikuotos svarstyklės. Plataus naudojimo svarstyklės. Platforminės svarstyklės. Matavimo ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 01 29
Vieno dydžio, vienodo tikslumo atsutmo matavimo rezultatų apdorojimas
Praktinė dalis vieno dydžio , vienodo tikslumo atstumo matavimo rezultatų apdorojimas darbo uždaviniai. Taško 1005 skaičiavimas. Pauliaus skaičiavimai 1005 Eil. Nr. Matavimo rezultatas xi. ∑= 188 mm ∑ = 6168 ∑ = 2 mm. 6087025 674m ...
Geodezijos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2016 11 13
Telekomunikacijų tinklų laboratorinis
Atlikti matavimai. Charakteringų atkarpų ekrano vaizdo kopijos. Linijos nehomogeniškumas galėjo atsirasti dėl linijos sujungimų, del mechaninio pažeidimo, ar gamybinio broko. Parametrai, naudoti matavimuose: matavimo signalo dažnis – 200 ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Matavimo vienetai senovėje
Matavimo vienetai senovėje. Matai senovės Lietuvoje. Senieji lietuviški ploto matai. Senieji lietuviški masės vienetai. Ilgio matavimo vienetai Lietuvoje. Senieji lietuviški tūrio matai. Seniausieji tūrio matai susiję su žmogumi. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 07 06
Daviklių tinklai Lietuvoje (kameros, matavimo įrenginiai)
Daviklių tinklai Lietuvoje ( kameros , įv. matavimo įrenginiai. Kos stotelių tinklas. Vaizdo kamerų tinklas. Eismo intensyvumo skaitiklių tinklas. Vidutinio greičio matavimo sistema.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2017 01 02
Informacijos matavimo vienetai ir laikmenos
Informacijos matavimo vientai ir laikmenos. Informacijos matavimo vienetai. Baitas (BAtmintis. Atmintis – adresuojamoji. Išorinė atmintinė. Išorinė atmintis - tai išorinės kompiuterio detalės. Vidinė atmitinė. Vidinė atmintis - tai ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 04 08
Metrologija matavimų rezultatų apdorojimas ir pateikimas
Įvadas. Metrologinė sietis. Pagrindai. Organizacija. Taikomoji metrologija. Standartai (šiuolaikiniai standartai). Pramonės konkretūs standartai. Darbo tikslas: apžvelgti ir susipažinti su metrologijos pagrindais.
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2012 08 03
Bitas. Baitas. Informacijos laikmenos
Informacijos matavimo vienetai. Laikmenos. Laikmenų rūšys. Laikmenų priemonių pavyzdžiai ir jų talpos. Bitas – kompiuterio atmintinės talpos mažiausias matavimo vienetas. Jis žymimas b mažąja raide. Mažiausiam informacijos vienetui ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 08 08
Matavimai ir metrologijos pagrindai
Pagrindinės sąvokos ir terminai. Verčių skalės. Verčių skalė. Skalės padalos verte. Dažninėmis , pereinamosiomis. Palyginimo su matais. Pamatinė atraminė medžiaga. Matavimo priemonės jautris. Matavimo priemonės tikslumas. Matavimo ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 82 puslapiai
2018 03 30
Ažytės upės dalies batimetrinė nuotrauka bei vandens debito nustatymas
Įvadas. Analitinė dalis. Hidrometrija. Vandens gylio matavimai. Vandens srovės greičio matavimai. Debito samprata ir matavimo metodai. Matavimo prietaisai. Srovės greičio matavimo prietaiai. Gylio matavimo prietaiai. Debito nustatymo ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 03 29
Bendrosios mašinų techninės būklės vertinimas
Bendrosios mašinų techninės būklės vertinimas. Bendrieji mašinų efektyvumo parametrai. Variklio galia. Nuostoliai transmisijoje ir važiuoklėje. Pagrindiniai bendrieji diagnostiniai parametrai. Ratų galios matavimo principai. Inercinis ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 53 puslapiai
2016 07 01
Matavimų špera. Metrologija.
Metrologinės sąvokos ir matavimų samprata. Metrologija. Matavimas. Matavimo metodai. Matavimo principas. Matavimo grandine. Matavimo vienetas. Matavimo priemonės. Matavimu paklaidos. Matavimo neapibrėžtis. Kalibravimas. Matavimo kokybė. ...
Mechanikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2010 03 03
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo