Matematikos statistikos darbas

300 dokumentų
Matematikos statistikos darbas
Statistikos darbas. Darbo tikslai. Variacinė eilutė. Imties plotis. Imties standartinis kvadratinis nuokrypis. Skritulinė diagrama. Stulpelinė diagrama. Taškinė diagrama. Linijinė diagrama.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 6 psl.
2016 03 29
Matematinės statistikos namų darbas
Dviejų normaliųjų atsitiktinių dydžių parametrinių hipotezių tikrinimas. Uždavinio formulavimas. Uždavinio teorija. Uždavinio sprendimas. Pirmoji hipotezė. Antroji hipotezė.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2013 03 27
Matematinės statistikos namų darbas Nr. 1
Viso 8 uždaviniai su pilnais sprendimais. Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , dispersiją s2, patikslintąją dispersiją s21 bei ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 23 psl.
2010 12 16
Matematikos statistinis tyrimas batų dydis
Statistinis tyrimas. Nustatyti koks vidutinis batų dydis dominuoja tarp apklaustųjų asmenų. Apklausos duomenys. Apklausos lapas. Surinkta informacija apdorota statistiniais metodais. Dažnių lentelė. Santykinių dažnių lentelė. Duomenų pateikimas diagramomis. Stulpelinė diagrama. Juostinė diagrama. Sugrupuotų duomenų stulpelinė ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 03 02
Matematikos statistinis tyrimas
Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Šią temą pasirinkau, nes manau kad yra įdomu ką moksleiviai veikia laisvalaikiu- ar naudingai jie jį leidžia ar ne. Histograma. Daugiakampė. Skritulinė diagrama. Taškinė. Išvados.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 4 psl.
2011 06 19
Matematikos kontrolinis darbas nr.2 variantas 17
Kontrolinis darbas Nr 2. 17variantas (sprendimas). Apskaičiuokite integralus. Apskaičiuokite plotą figūros, apribotos linijomis. Apskaičiuokite tūrį sukinio, gauto sukant duotomis linijomis apribotą figūrą apie OX ašį. Apskaičiuokite. Išspręskite lygtis.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2012 02 19
Matematinės statistikos namų darbas 40 variantas
Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , dispersiją s2, patikslintąją dispersiją s21 bei vidutinius kvadratinius nuokrypius s ir sAr ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2012 12 17
Ekonominės statistikos 3 laboratorinis darbas
3 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse dažnių paplitimas. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje ir savivaldybėse statistika.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2010 03 03
Matematinės statistikos savarankiškas darbas
Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , dispersiją s2, patikslintąją dispersiją s21 bei vidutinius kvadratinius nuokrypius s ir s1. Ar apskaičiuota teisingai, pasitikrinkite, ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 30 psl.
2011 05 08
Matematikos savarankiškas darbas Išvestinė
Darbo užduotis. Įvadas. Sprendimas. Išvados. Naudota literatūra.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2013 10 03
Matematika 3 statistikos namų darbas 16 variantas
Matematikos namų darbas 16 variantas. Uždavinys Duota.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2014 12 02
Statistikos samprata
Statistikos samprata. Statistikos organizavimas. Statistikos kilmė. Statistikos mokslo pradininkai. Statistikos mokslo objektas. Statistikos metodas. Statistikos organizavimas, jos veiklos principai ir funkcijos.
Statistikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2013 10 25
Lietuvos statistikos departamento apžvalgos darbas
Susipažinimas su Lietuvos statistikos departamento veikla. Lietuvos statistikos departamento tikslai. Lietuvos statistikos departamento pateikta informacija apie produkcijos sumažėjimą Lietuvoje. Lietuvos statistikos departamento pateikta informacija dėl kainų didėjimo prieš euro įvedimą. Lietuvos statistikos departamento eksporto ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 11 psl.
2014 10 13
Statistikos namu darbas KTU
Užduotis. Užrašykite imties dažnį ir santykinių dažnių pasiskirstymo eilutes. Apskaičiuokite skaitines imties charakteristikas. Nubrėžkite empirinės pasiskirstymo funkcijos ir santykinių dažnių histogramos grafikus. Atsižvelgdami į santykinių dažnių histogramos formą ir skaitines imties charakteristikas, iškelkite ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2011 05 07
Matematikos naudojimas gyvenime
Matematikos taikymas gyvenime. Matematika. Formaliai matematika. Matematikai tyrinėja struktūras. Naujomis struktūromis galima sudaryti apibendrinimą. Daugelis matematikų tyrinėja tam tikras sritis. Matematikos sritys. Matematikos taikymas gyvenime. Azartiniai lošimai. Tiriami matematikos šakos – tikimybių teorijos. Pasipelnymo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 01 15
Kas yra statistika
Įvadas. Statistikos mokslas. Statistikos tyrimai. Statistikos stebėjimo metodai. Statistikos reikšmė visuomeniniame gyvenime. Išvados. Literatūra.
Statistikos referatai, Referatas, 9 psl.
2016 01 16
2 ekonominės statistikos laboratorinis darbas. Pastatytų butų kitimas visoje Telšių apskrityje 2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų skaičiaus kitimas Telšių apsk. Ir Mažeikių r. Sav. 1995-2005 metų laikotarpiu. Pastatytų butų skaičiaus Telšių apskrityje priklausomybė nuo Mažeikių r. sav. Pastatytų butų skaičiaus Telšių ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Taikomoji matematika namų darbas 4 variantas
2 kurso statybos inžinerijos matematikos pirmas namu darbas 4 variantas.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2013 03 28
Statistinis darbas miego tyrimas
Įžanga. Variacinė eilutė. Stulpelinės diagramos:. Histogramos. Taškinės diagramos. Daugiakampės diagramos. Skritulinės diagramos. Tyrimo išvados.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2012 05 15
Statistikos organizavimas ir veiklos principai
Statistikos organizavimas ir veiklos principai. Statistikos organizavimo ir veiklos principai. Atliekamos funkcijos. Nėra demokratijos be skaidrumo ir skaidrumo be statistikos (Ph. Nanopoulo). Tarptautinės organizacijos. Europos statistikos organizacijos. Statistikos tarnybų tikslai. Duomenų šaltiniai. LR statistikos reglamentavimas.
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 11 28
Matematikos pamokos planas konspektas
Išsamus matematikos pamokos planas konspektas 1 klasei.
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2012 10 08
Matematikos savarankiškas darbas (integralai)
Matematikos dalyko kontrolinis darbas variantas nr. Apskaičiuoti plotą figūros , apribotos kreivėmis. Raskite tūrį kūno , gauto sukant apie Ox ašį plokščiąją figūrą , apribotą kreivėmis. Išspręsti diferencialines lygtis. Išskirti eilučių konvergavimą.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2017 01 03
Ūkio statistikos uždavinys
Ūkio statistikos užduotis. Pirma užduotis: makroekonominių rodiklių skaičiavimas ir tyrimas. Antra užduotis: įmonės statistika. Trečia užduotis: namų ūkių vartojimo tyrimas. Ketvirta užduotis: ūkio ekonominio augimo ir jo ciklų tyrimas.
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 19 psl.
2013 02 15
Statistikos savarankiškas darbas VIKO
Statistikos savarankiško darbo užduočių lapas. Variantas. Statistikos savarankiško darbo užduočių. Atsakymai ir išvados. Uždavinys.
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2015 12 07
Statistikos organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Statistikos organizavimo principai, rūšys. Statistikos įstatymas. Statistikos organų struktūra ir informaciniai srautai. Statistikos departamento prie lr vyriausybės pagrindinės funkcijos. Šiame darbe aš stengsiuosi panagrinėti statistikos organizavimo lietuvoje pagrindinius aspektus, statistikos įstatymą bei statistikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 06 22
Pasaulio statistikos organizacijos
Pasaulyje yra nemažai įvairių statistikos organizacijų - tautų lygos statistikos komitetas, specialus jungtinių tautų departamentas, tarptautinis statistikos institutas, es statistikos organizacija “eurostat”, - tačiau dėmesys šiame darbe bus skiriamas būtent dviems pastarosioms institucijoms. Paanalizuokime jas išsamiau.
Ekonomikos referatai, Referatas, 1 psl.
2011 06 22
Matematikos ir istorijos ryšiai
Matematikos ryšiai su istorija. Kas yra istorija? Tiesioginiai matematikos ryšiai su istorija. Arabiški skaitmenys. Romėniški skaičiai. Matematikos istorija. Matematika anksčiau. Senovės matematikai. Pitagoras samietis. Pitagoro mokykla. Pitagoro trikampis. Pitagoro teorema. Senovės matematikai. Archimedas. Archimedo veikalai. Modernioji ...
Matematikos projektai, Projektas, 23 psl.
2012 04 27
Statistikos tiriamasis darbas
Įvadas. Uab „kesgvytis“ grynasis pelnas. Dinaminių eilučių analitiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis pelno padidėjimas. Pelno didėjimo tempas. Vidutinis pelno didėjimo tempas. Pelno padidėjimo tempas. Vidutinis pelno padidėjimo tempas. Duomenų padėties charakteristikos. Pelno ir įmonės darbuotojų pagal amžių struktūrinių ...
Statistikos tyrimai, Tyrimas, 24 psl.
2012 12 06
Statistikos darbas Multikino kinoteatras
Įvadas. Įmonės pristatymas. Statistinės lentelės. Statistikos duomenų vaizdavimas. Statistikos departamento statistinės lentelės. Iš eurostato statistinės lentelės. Duomenų skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statistikos projektai, Projektas, 13 psl.
2014 03 07
Matematikos projektas apie skaičių 7
Matematikos projektinis darbas. „Skaičių pasaulis“. Eilėraštis.
Matematikos projektai, Projektas, 5 psl.
2014 11 23