Maxima organicazines valdymo struktruros analize

300 dokumentų
MAXIMA analizė
Maxima lt, Uab organizacijos analizė. Trumpai apie maxima lt, Uab. Valdymo struktūra. Organizacijos vadovai. Organizacijos aplinkos analizė. Organizacijos problemų įvardijimas. Maxima LT, Uab stateginės kryptys. Veiklos procesų valdymo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 25
Kokybės sistemos Maxima
Įvadas. Kokybės vadybos teoriniai ypatumai. Kokybės vadybos sistemų svarba. Maxima lt, uab organizacinė sistema. Maxima LT, UAB charakteristika. MAXIMA LT, UAB misija, vizija. MAXIMA LT, UAB organizacinė valdymo sistema. Maxima lt, uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 01 15
MAXIMA marketingo analizė
Įvadas. Maxima lt, Uab charakteristika. Bendros žinios apie bendrovę. Maxima lt, Uab valdymo sistema. Bendrovės personalas. Maxima lt, Uab aplinkos analizė. Maxima lt, Uab ssgg analizė. Bendrovės aplinkos. Rinkos dalyviai ir konkurentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 11 10
Uab „Maxima“ valdymas
Uab „ maxima “ valdymas. Organizacijos veiklos valdymas. Valdymo funkcijos. Tradiciniai valdymo tipai , kurie naudojami organizacijose. Šiuolaikiniai valdymo tipai , kurie naudojami organizacijose. Valdymo metodai. Vadovavimo stiliai. Kokį ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 04 07
Marketingo veiklos analizė Maxima
Įvadas. Maxima lt, uab marketingo veiklos analizė. Maxima lt, uab mikroaplinka. Maxima lt, uab marketingo makroaplinka. Rinkos segmentavimas. Maxima uab, lt marketingo koplekso analizė. Prekės (paslaugos). Kaina. Paskirstymas.
Vadybos analizės, Analizė, 16 puslapių
2013 05 10
Maxima referatas
Trumpai apie bendrovę. Misija. vizija. darbo principai. Maxima stiprybė - darbuotojai. Įmonių valdymo struktūra. Įmonės istorija. Maxima parduotuvių tinklas. Apyvarta. Kokia yra maxima? Kokybė, kaina, asortimentas. Maxima visuomenei. ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 12
Rinkodaros veiklos planavimas Maxima
Įvadas. Maxima lt perspektyvos. Maxima lt veikla, misija ir tikslai. Maxima lt rinkodaros aplinkos analizė. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Maxima lt swot analizė. Prekių realizavimo politika. Prekių asortimentas. Įmonės serviso ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 19
Organizacinė Maxima veikla kaipvaldymo procesas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Maxima lt, uab įmonės planavimas, organizavimas ir kontrolė. Maximos istorija. Įmonės misija ir vizija. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Organizacijos vidinės ir išorinės aplinkos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2012 11 28
Sandėlio operacijų valdymas Maxima LT
Sandėlio operacijų valdymas UAB „MAXIMA“. Kursinis darbas. Įvadas. Logistinė grandinė. Sandėliavimo esmė ir svarba logistinėje grandinėje. Sandėlio organizacinės valdymo struktūros. Sandėlių valdymo sistemos. Sandėlio ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 11 30
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Ekologiškų prekių asortimento analizė teoriniu aspektu. Ekologiškų maisto prekių paklausa ir reikšmė prekybos centrams. Ekologiškų maisto prekių asortimento klasifikacijai ir kokybė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2017 04 06
Dokumentų valdymo analizė „Maxima“ įmonėje
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Maxima“ analizė. Juridinis statusas ir veiklos sritis. Organizacijos struktūra. Dokumentai, reglamentuojantys įstaigos dokumentų rengimą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų rengimo ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 28 puslapiai
2018 11 14
Maxima praktikos ataskaita
Įvadas. Esminė informacija ir duomenys apibūdinantys maxima lt, uab veiklos viešinimą. Maxima lt, uab sklaidos planas. Maxima lt, uab reklaminės medžiagos projekto rengimas. Maxima lt, uab pranešimo spaudai projekto rengimas. Publikacijų ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 04 15
Įmonės analizė Maxima
Darbą vertino. Maxima x. Maxima xx. Maxima xxx. Įkalbinėjimo stilius.
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 16
MAXIMA personalo valdymas
Įvadas. UAB „Vilniaus prekyba“ veikla. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. UAB „Vilniaus prekyba“ organizacinė valdymo struktūra. Įmonės padaliniai, pareigybės ir darbuotojų skaičius. Uab ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 54 puslapiai
2010 12 13
Marketingas MAXIMA
Įvadas. Maxima lt, Uab įmonė. Apie įmonę. Jos veikla. Įmonės maxima lt, Uab marketingo komplekso analizė. Įmonės MAXIMA LT gaminamos prekės ir teikiamos paslaugos. Įmonės MAXIMA LT fizinė aplinka (interjeras, eksterjeras). Įmonės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 02 10
Uždarosios akcinės bendrovės „Maxima“ dokumentų valdymo analizė
Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės „Maxima“ analizė. Juridinis statusas ir veiklos sritis. Organizacijos struktūra. Dokumentai, reglamentuojantys įstaigos dokumentų rengimą. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Dokumentų rengimo ...
Apskaitos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2020 04 23
Maxima personalo kaitos analizė
Įvadas. Maxima grupė, UAB įmonės pristatymas. Inventorizacijos skyriaus darbo aprašymas. Pagrindinės personalo valdymo veiklos MAXIMA GRUPĖ, UAB organizacijoje. Personalo kaita 2016 m. MAXIMA GRUPĖ, UAB organizacijoje. Inventorizacijos ...
Vadybos analizės, Analizė, 20 puslapių
2017 05 05
Klientų aptarnavimo analizė Maxima
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Vartotojų elgsenos analizė. Vartotojo elgsenos samprata. Pirkėjo elgesio analizė. Pirkėjų aptarnavimas. Įmonės marketingo samprata ir reikšmė. Marketingo orentacija. Klientųaptarnavimo uab "maxima"tyrimas. Prekybos centro ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 24
Informacijos analizavimas apie UAB Maxima LT
Organizacijos komunikacijos vadybos studijų programos 3 k. Darbo vadovė Lek. Ž. Petrylaitė. Šiauliai. Tyrimo objektas Maxima LT, UAB Praktikos tikslas išanalizuotą informaciją apie pasirinktą įmonę. UAB „Maxima lt“ charakteristika. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 11 23
UAB "MAXIMA LT" veiklos planas
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Tyrimo metodai. Darbo uždaviniai. Uab „Maxima lt“. Uab „MAXIMA LT“ prekės ir paslaugas. Uab „MAXIMA LT“ struktūra ir darbo organizavimas ypatybes. Uab „MAXIMA LT“ verslo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 05 09
MAXIMA pozicionavimas Lietuvos rinkoje
Įvadas. Pozicionavimas teorinių aspektų. Pozicionavimo įdėja šiolaikineje rinkoje. Pozicionavimo strategijos. Segmentavimas, tikslinės rinkos pasirinkimas. Pozicionavimo būdai. Prekių pozicionavimas. Vartotojų skatinimo priemonės. ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 46 puslapiai
2011 12 29
Organizacijos „Maxima“ vidinės aplinkos analizės pristatymas
Organizacijos „Maxima“ vidinės aplinkos analizė. „MAXIMA“ analizė pagal 7s McKinsey metodą. Strategija Struktūra Sistemos Stilius Personalas Sugebėjimai Vertybės. Strategija. Vizija  Būti labiausiai vertinama mažmeninės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 11 04
Marketingo e-priemonės įmonėje Maxima
Maxima lt, Uab įmonės charakteristika. E- verslo procesai, priemonės, kurie vyksta įmonėje. E-priemonių įmonėje "MAXIMA LT, Uab" vertinimas. Konkurentų analizė (įmonės konkurencinės aplinkos analizė). E-priemonių vertinimo kriterijai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2015 02 21
Maxima skaidrės
Mažmeninės prekybos įmonė. MAXIMA GRUPĖ, Uab – didžiausias mažmeninės prekybos tinklas Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Misija Teikiame maksimalią naudą vietos gyventojams. MAXIMA valdomų prekybos centrų klasifikacija. Parduotuvių ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 04 26
Mažmeninės prekybos įmonė Maxima skaidrės
Mažmeninės prekybos įmonė. MAXIMA valdomų prekybos centrų klasifikacija. Parduotuvių skaičius Lietuvoje. Įmonių valdymo struktūra. MAXIMA stiprybė – darbuotojai. Personalas. Vartotojai. Kodėl pirkėjai renkasi MAXIMĄ? Kokybė. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 30
Socialiai atsakingos įmonės „Maxima.lt“ analizė
Įvadas. Teorinė etikos koncepsijų analizė. Įmonių socialinė atsakomybė. Socialinis verslas. Socialinio verslo ir socialiai atsakingo verslo palyginimas. Socialinio verslo pavyzdžiai. Verslo modeliai – kas tai? Socialinio verslo ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2019 03 13
Statistinių duomenų apie UAB „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė
Uab „Maxima“ rinkimas, sisteminimas ir analizė. Statistikos projektinis darbas. Uab „Maxima“ parduotuvių augimo analizė.
Statistikos projektai, Projektas, 15 puslapių
2015 04 16
Maxima reklamos analizė
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Reklamos teorijos analizė. Reklamos samprata. Reklamos savybės. Reklamos funkcijos ir tipai. Pagrindinės reklamos priemonės. Konkurentų įtaka reklamai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 10 09
Maxima paslaugų kokybės tyrimas
Uab „maxima“ paslaugų kokybės tyrimas. Įvadas. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai. Paslaugų esmė. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmumą teikia vartotojas. Uab „maxima“ teikiamų paslaugų kokybės analizė. Tyrimo metodika. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2013 03 25
Reklama Maxima prekybos centre
Reklamos priemonių naudojimas prekybos centre Maxima. Įvadas. Reklama. Tikslai ir funkcijos. Mažmeninės prekybos tinklas "maxima". Prekybos tinkle maxima naudojamos reklamos priemonės. Spausdintinė reklama. Reklama pardavimo vietoje. Išorės ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 04 22
Uab „maxima” įmonės aplinka
Įvadas. Uab „MAXIMA LT“ – nuolat auganti privati Lietuvos įmonė. MAXIMOS istorija pradėta rašyti 1992 metais. MAXIMOS vizija - pirkėjams MAXIMA turi tapti patogiausia parduotuve ir akivaizdžiu pasirinkimu. Darbo tikslas – atlikti ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 05
Maxima shop
“Maxima” Shop. Maxima is the pirst largest retail network in Lithuania. “Iki”. Currently, the retail chain “IKI” Lithuania owned 225 “Maxima. Marketing. Maxima retail chain is one of the largest employers in the Baltic countries. ...
Anglų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 28
UAB „MAXIMA“ veiklos analizė
Įvadas. Įmonės veikla ir oficialūs duomenys. Įmonės UAB "MAXIMA" aprašymas. Įmonės rekvizitai. Įmonės istorija. Įmonės vizija, misija, tikslai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Pagrindiniai padaliniai ir jų ypatumai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 23
UAB „Maxima grupė“ istorija ir veikla
Apie įmonę. „Maxima grupė“ istorija. -ieji metai. -ieji metai. -ieji metai. -ieji metai. -ieji metai. -ieji metai. -ieji metai. -ieji metai. Misija, šūkis, vizija, vertybės. Misija. Šūkis. Vizija. Vertybės. Struktūra. Valdymo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 12 12
Maxima statistinių duomenų rinkimas, sisteminimas ir analizė
Įvadas. Projektinio darbo tikslai. MAXIMA – Lietuvos prekybos rinkos lyderė. Įmonės statistiniai duomenys. Statistiniai duomenys. Duomenys iš Lietuvos statistikos departamento ir eurostato 2014m. ir 2015m. Surinktų statistinių duomenų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 03 03
Kokybės vadybos savarankiškas darbas Maxima
Įvadas. Literatūros analizė. Uab „Maxima LT“ įmonės analizė pagal pateiktus požiūrius. Išvados.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 05 20
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo