Mcdonald strateginis veiklos planas

300 dokumentų
McDonald‘s prekės ženklo sėkmė
Įvadas. Apie korporaciją. Strategija. Tikslinė auditorija. Happy meals. Mcdonald‘s kaip gyvenimo stilius. Motyvai įsigyjant mcdonald‘s produktus. Mcdonald‘s ir globalizacija. Mcdonald‘s ir vartotojiška kultūra. ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 12 29
McDonalds referatas
McDonald istorija. McDonald Lietuvoje. Faktai apie McDonald. McDonald ir naujosios Technologijos. Restoranų tiekiama produkcija.
Marketingo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 06 02
McDonald's vizija ir misija
Mcdonald’s corporacion. „McDonald’s“ – didžiausias greito maisto restoranų tinklas visame pasaulyje. Istorija. McDonald’s™ koncepciją sugalvojo broliai Richardas ir Maurice‘as McDonaldai. Sužavėtas jų darbo. McDonald’ ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 10 25
Įmonės strateginis planas
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Įmonės UAB „Salvikdus“ strateginis planas
Įvadas. Įmonės strateginis valdymas. Įmonės UAB “Salvikdus” veiklos pristatymas. Įmonės misija ir tikslai. Įmonės ssgg/swot ir pest analizės. Įmonės UAB “Salvikdus” strateginis planas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 04 20
Įmonės AB „Telia Lietuva‘‘ strateginis veikimo planas
Įvadas. Įmonės pristatymas AB ,,telia Lietuva‘‘. AB „Telia Lietuva“ išorinės aplinkos analizė ir vertinimas. Įmonės misija ir veiklos strategija. AB „Telia Lietuva“ strateginis veiklos planas. AB „Telia Lietuva“ veiklos ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2019 11 12
Strateginis planavimas skaidrės (2)
Strateginis planavimas ir. Principinis strateginio planavimo sistemos modelis Lietuvoje. Principinis strateginio planavimo sistemos modelis Lietuvoje. (naujos redakcijos Strateginio planavimo metodikos projektas). Institucijos strateginis veiklos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2016 11 06
Strateginis planas
Įvadas. Įmonės įkūrimas. UAB „Vytelės“ charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės „Vytelė“ strategija. Įmonės misija, vizija ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Greito maisto paslaugos „McDonald’s” marketingas
Įvadas. Analitinė dalis. „McDonald’s“ raida. „McDonald‘s“ marketingo situacijos analizė skirtingose šalyse. Indija. Didžioji Britanija (UK). Kinija. “McDonald’s” marketingo situacijos analizė Lietuvoje. Sprendimų dalis. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 02 21
UAB „Šilumos centras“ strateginio veiklos plano ir metinio biudžeto sudarymas
Įvadas. Uab „Šilumos centras“ veiklos apžvalga. Uab „Šilumos centras“ veiklos apibūdinimas ir finansinės būklės įvertinimas. Finansiniai rodikliai. Uab „Šilumos centras“ aplinkos analizė, pagrindinės prognozavimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2016 04 13
Įmonės veiklos planavimas namų darbas
Įmonės pagrindiniai ekonominiai rodikliai. Produkcijos pardavimo planas. Produkcijos gamybos planas. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas. Energijos poreikio ir išlaidų planas. Personalo planas. Amortizacinių atskaitymų ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 25 puslapiai
2016 07 21
Drabužių prekyba įmonės strateginis planas
Įvadas. Bendrieji verslo strategijos suvokimo pagrindai. Verslo strategijos samprata. Organizacijos paskirties formuluotė. Strateginio planavimo reikšmė. „deja vu“ verslo pristatymas. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas ir tikslinė ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 26 puslapiai
2012 04 25
UAB „Šilumos Centras“ strateginis veiklos planas ir metinis biudžetas
Įvadas. UAB “šilumos centras” 2018-2020 metų strateginis veiklos planas. UAB „šilumos centras“ 2018 m. veiklos planas. UAB „šilumos centras“ 2018 m. biudžetai. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedai. UAB „Šilumos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 12 03
Strateginis marketingo planas
Įvadas. Marketingo teorija. Marketingo samprata. Marketingo aplinkos. Marketingo komplekso elementai. Strateginio marketingo plano sudėtis. Funkcinės marketingo strategijos. Uab“aldaresta” strateginis marketingo planas. Uab „aldaresta“ ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 07 23
Laivininkų mokyklos strateginis planas
Klaipėdos laivininkų mokyklos 2015. Strateginis planas įvadas. Strateginio švietimo plano rengimo darbo grupė. VEIKLOS KONTEKSTAS Išorės veiksniai Politiniai teisiniai veiksniai. Vidaus veiksniai Teisinė bazė ir organizacinė sistema. ...
Vadybos planai, Planas, 12 puslapių
2017 01 17
McDonald organizacinė kultūra
McDonald organizacinės kultūros analizė. Savybės McDonald organizacinės kultūros. McDonald organizacinė kultūra privalumai ir trūkumai.
Vadybos analizės, Analizė, 3 puslapiai
2017 10 18
Raseiniu rajono savivaldybes strateginis planas ir analizė
Raseinių rajono savivaldybės strateginis planas. Gyventojų skaičius raseinių r. Savivaldybėje. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %. Pagrindinės įmonės raseinių rajone. Vietos bendruomenės, jų veikla. Vietos ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2012 12 12
Įvadas. Trumpa istorija. Strateginis planavimas. Srateginio planavimo reikšmė. Ką turi apimti strateginis planavimas. Organizacijos pristatymas. Apie bendrovę. Veikla. Ūkis. Istorija. AB LESTO strategijos santrauka. AB lesto strategija. ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 11 15
Įmonės „McDonald“ ĮSA aplinkai
Įmonės „McDonald“ ĮSA aplinkai. Trumpai apie įmonę Bendrai. „McDonald’s“ – didžiausias greito maisto restoranų tinklas visame pasaulyje. Trumpai apie įmonę. Produkcija greitas maistas. Bendrai apie įmonę. Visuose ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 10 09
McDonalds prekės ženklo analizė
Mc Donald‘s. prekės ženklas. „McDonald’s“ – didžiausias greito maisto restoranų tinklas visame pasaulyje. Logotipas. Šiandien visiems gerai pažįstamas „McDonald‘s“ kompanijos logotipas – geltona. Logotipo kaita. ...
Marketingo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 01 02
Strategijos planavimas
Summary. Įvadas. Planavimo esmė. Strateginis planavimas. Misija. Tikslai. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Strategija. Rinkos plėtros tempas. Strategijos įgyvendinimas. Strateginis planas. Strateginio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 11 01
Strateginio plano ir biudžeto sudarymas UAB „Šilumos centras“
Įvadas. UAB „Šilumos centras“ 2017 - 2019 m. Strateginis planas. UAB „Šilumos centras“ vidinės aplinkos analizė. UAB „Šilumos centras“ išorinės aplinkos analizė ir pagrindinės planavimo prielaidos. Įmonės vizija, misija ir ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 41 puslapis
2017 02 19
Transporto logistika. Strateginis planavimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Logistikos procesų valdymas. Transportavimo sistemos reikšmė logistikos procesų valdyme. Išvados. Naudota literatūra:.
Transporto referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 06 24
Ekonomikos strateginiai planai
Lietuvos respublikos užsienio reikalų ministerijos. 2016 – 2018 metų strateginis veiklos planas. Nacionalinis plėtros planas Latvijos 2014.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 11 03
Strateginis planas pristatymas
Nuotrauka ir trumpas aprašymas. Pest analizė. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Ssgg analizė. Galimybės, grėsmės. Vizija. Misija. Filosofija. Strateginiai tikslai. Uždaviniai. Strateginis tipas. Išvados.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 19
Vaiko dienos centro „Versmė“ strateginis veiklos planas
Varėnos vaiko dienos centro ,,versmė“ strateginis veiklos planas. Įvadas. Vaiko dienos centras „Versmė“. Vaiko dienos centro išorinės aplinkos analizė. Interesų grupių žemėlapis. Porterio penkių jėgų modelis. Vidinės aplinkos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 03 20
Strateginio plano pavyzdys
Strateginio plano pavyzdys. UAB „ABC” strateginis planas. Stipriosios, silpnosios pusės, galimybės ir grėsmės. Vizija. Misija. Verslumo vertybės. Verslo tikslai. Pagrindinės strategijos. Pagrindiniai uždaviniai. Strateginių veiksmų ...
Ekonomikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2012 01 12
Įmonės strategija ir strateginis planas
Įmonės strategija ir strateginis planas. Pagal laiko tarpą , kurio metu vykdoma plane numatyta veikla. Įmonės strategija-tai įmonės visapusiškas planas. Strategijos naudą galima apibūdinti tokiais bruožais -didina įmonės veiklos ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 11 26
Įmonės strateginio veiklos plano kūrimas VĮ „Lou“
Įvadas. Įmonės pristatymas vį „Lou“. Vį „Lou“ išorinės aplinkos analizė ir ssgg. Įmonės misija ir veiklos strategija. Vį „Lou“ 2017-2020 m. strateginis veiklos planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 02 12
Lietuvos krepšinio federacijos strateginis planas
Lietuvos krepšinio Federacijos veiklos planas , SSGG , pajamos. Lietuvos krepšinio federacijos klubų metų veiklos planas. Norą mokytis ir tobulėti , toleranciją , atsakomybę. Lietuvos krepšinio Federacijos teisės ir pareigos. Lietuvos ...
Vadybos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2019 12 18
Sėkminga ženklo ir verslo koncepcija: MCdonalds frančizinė įmonė
Įvadas. Sėkmingo ženklo koncepcija. Verslo sėkmės principai. Frančizinė įmonė, jos pranašumai bei trūkumai. Mc‘donalds. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 10 25
Kaimo turizmo plėtra strateginis planas
Įvadas. Kaimo turizmo veiklos ir informacijos šaltinių ažvalga. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strategija. Strateginis planas. Strateginio plano įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo valdymas ir kontrolė. Tyrimas – kaimo ...
Vadybos planai, Planas, 24 puslapiai
2016 08 05
Įmonės strateginis valdymas Lietuvos įmonėje
Įmonės strateginis valdymas Lietuvos įmonėje. Kaip sukurti ilgalaikę veiklos strategiją, kai išorinė aplinka taip greitai keičiasi? Strateginis valdymas. Strateginė analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslinė orientacija. Strateginis ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 06
Rankų darbo papuošalai internetu verslo planas
Rankų darbo papuošalai internetu. Strateginis planas. Verslo plano " Crystal " pristatymas. Veiklos sritis / Verslo apibrėžimas. Įmonės įvaizdis. Pavadinimas. Interneto svetainė. Vardas. Vieta. Teisinė forma. Rinkodaros planas. Komercijos ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2015 02 05
Marketingas ir Paskirstymas „X“ organizacijos strateginis marketingo planas
Įvadas. „X“ organizacijos apibūdinimas. „X“ organizacijos strateginis marketingo planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 02 02
Strateginis planavimas kursinis darbas
Įvadas. Planavimas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo reikšmė. Strateginis planas ir jo rengimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 06 17
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo