Meiles galia literaturoje

300 dokumentų
Meilės galia
Meilė – viena didžiausių vertybių žmogaus gyvenime, pasireiškianti prisirišimu, pagarba, artumu, draugyste, aistra bei atvirumu su meilės objektu. Žmogus myli savo tėvus, artimuosius, gimtąjį kraštą, gamtą, gyvūnus, daiktus bei ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 06 18
Meilės tema lietuvių literatūroje
9,6( 5 atsiliepimai )

Meilės tema lietuvių literatūroje. (Maironis, Salomėja Nėris, Juozas Tumas Vaižgantas, Marius Katiliškis). Kalbėjimas apie meilę. Kalbėjimo potemė. Išplėstinis planas. ...

Meilę galima apibūdinti kaip patį tyriausią ir gražiausią jausmą pasaulyje, tačiau ir labiausiai išgyvenamą žmogaus gyvenime. Šis jausmas apdainuojamas dainose, aprašomas ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 07
Meilė lietuviu literaturoje referatas
Meilė lietuvių literatūroje. Meilės samprata yra labai plati. Trumpai apie kelias meilės sampratas lietuvių literatūroje. Meilė gamtai. Antanas baranauskas. ,,anykščių šilelis“. Įkvėpta jausminga giesmė apie senosios lietuvos ...
Lietuvių referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 04 23
Potemė apie meilę

Meilės tema lietuvių literatūroje. (Juozas Tumas – Vaižgantas apysaka „Dėdės ir dėdienės“, J.Biliūnas apysakoje „Liūdna ...

Meilę galima apibūdinti kaip patį tyriausią ir gražiausią jausmą pasaulyje, tačiau ne visada ji atneša vien tik laimę. Kartais tenka aukotis, galbūt atsisakyti savo svajonių ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 02 27
V.Krėvės Skirgaila
V.Krėvės gyvenimo ir kūrybos kelias ėjo per istorinį įvykių kupiną laikotarpį,kuris atsispindi dramos kūrinyje ,,Skirgaila”.Skirgailoje veiksmas vyksta,kai Lietuva,oficialiai priėmusi krikštą,buvo bejėgė kovoti su Dievo iškilimu. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 10
Meilės samprata lietuvių literatūroje

Paulius Širvys savo eilėraštyje rašo: „Neklauskit meilės vardo – Jai tūkstančiai vardų“ Todėl turbūt būtų sunku atsakyti į klausymą kas – slypi žodyje meilė. ...

Paulius Širvys savo eilėraštyje rašo: „Neklauskit meilės vardo – Jai tūkstančiai vardų“Todėl turbūt būtų sunku atsakyti į klausymą kas – slypi žodyje ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2012 12 05
Meilės galia lietuvių literatūroje

Tačiau ne tik patriotiška meilė buvo vaizduojama lietuvių literatūroje. XX a. pradžioje neoromantikas, Juozas Tumas – Vaižgantas savo kūrinyje „Dėdės ir Dėdienės“ meilės galią ...

Tačiau ne tik patriotiška meilė buvo vaizduojama lietuvių literatūroje. XX a. pradžioje neoromantikas, Juozas Tumas – Vaižgantas savo kūrinyje „Dėdės ir Dėdienės“ ...

Potemės 2020, 1 puslapis
2016 02 05
Rašinys: Meilės galia lietuvių literatūroje
Rašinys: Meilės galia lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2020 05 11
Meilės galia lietuvių literatūroje (M. Katiliškis, Putinas, V. Krėvė-Mickevičius, Vaižgantas)

Meilės galia lietuvių literatūroje (M. Katiliškis, Putinas, V. Krėvė-Mickevičius, ...

Meilė literatūroje dažnai yra apibūdinama kaip tyriausias ir kilniausias patiriamas jausmas, kuris yra toks stiprus, kad net geba keisti žmogaus gyvenimą. Toks šio jausmo ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2017 03 05
Skirgailos asmenybė
Skirgailos asmenybė. Skirgaila – aštraus proto, valingas bei ryžtingas dramos herojus. Aštraus proto, nuolat svarstantis esminius pasaulėžiūros klausimus valdovas. Skirgaila - rūstus ir garbingas. Ryžtingas žmogus.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 19
Meilės samprata
Įvadas. Meilės samprata antikoje. Meilės samprata mitologijoje. Meilės samprata literatūroje. Meilės samprata filosofijoje. Meilės samprata pagal Platoną. Meilės samprata pagal Ėrichą Fromą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 15
Meilės samprata, meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje

Meilės samprata lietuvių literatūroje. (Jonas Biliūnas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Marius Katiliškis. ...

I. Meilė -  pats tyriausias ir gražiausias jausmas pasaulyje, tačiau ne visada šis jausmas  atneša vien tik laimę. Meilė – tai didžiausia paslaptis, kurią įminti stengiasi ...

Potemės 2020, 5 puslapiai
2019 04 18
Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje

Tėvynės meilės tema lietuvių literatūroje. Štai taip , raginant gelbėti viską , kas lietuviška , garbinant istorinę praeitį , reiškėsi meilė Tėvynei Maironio kūryboje. ...

Vos gimęs žmogus jau turi Tėvynę – gimtąjį miestą ar kaimą, savus namus, kiemą. Taigi dažnam Tėvynė – pirmiausia jo artima aplinka, kurios žmogus nenori prarasti, ...

Potemės 2020, 4 puslapiai
2017 11 25
Meilė lietuvių literatūroje kalbėjimo potemė

Dažniausiai literatūroje kalbama apie meilę . Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pasvarstykite, kokia meilės samprata dažniausia lietuvių literatūroje. Meiles samprata lietuvių ...

Skaitydama lietuvių literatūrą, taip pat dažniausiai pastebiu šią tendenciją: meilė susipina su skausmu ir virsta tragizmu , verčiančiu kentėti pagrindinius veikėjus. Ši ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 02 27
Meilė literatūroje remiantis konkrečiais pavyzdžiais
Dažnai literatūroje kalbama apie meilę. Remdamiesi konkrečiais kūriniais pasvarstykite, kokia meilės samprata dažniausia lietuvių literatūroje. Meilė – amžina tema , kuri atsispindi visų tautų kūryboje. Lietuvių tauta pirmiausia ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 02 15
Meilės samprata lietuvių literatūroje - potemė

Tema Dažnai literatūroje kalbama apie meilę. Remdamiesi konkrečiais kūriniais pasvarstykite , kokia meilės samprata dažniausia lietuvių literatūroje. A. Talstojas. Maironis. S. Nėris. R. ...

Taip pat norėčiau aptarti Justino Marcinkevičiaus kūrybą. Pagrindinės rašytojo kūrybos temos – tai meilė Lietuvai, jos istorijai, gamtai ir kultūrai, pačiam lietuviui. ...

Potemės 2020, 10 klasė, 4 puslapiai
2018 04 11
Meno ir grožio galia lietuvių literatūroje V. Mačerinis ir H Radauskas

Meno ir grožio galia lietuvių literatūroje Vyt. Mačernis. ...

Pačioje Vyt. Mačernio kūryboje išryškėja siekis pažinti save, stengiamasi save tobulinti, kopti į dvasios viršūnes, vienatvėje auginti sielą; bandoma pasiduoti gyvenimo ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2016 04 19
Šeima ir meilės jausmo galia
Šeima ir meilės jausmo galia. Šeima – tai didžiuliai rūmai. Šeima turėtų būti šventovė. Svarbu, kad šeimos dažnai savęs klaustų ar jos gyvena iš meilės.  Esminės šeimos etikos sąlygos ir elementai. Įsipareigojimas. Tai ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 05
Meilės patirtys lietuvių literatūroje

Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje. V. Mykolaitis Putinas, Vincas Krėvė, Marius ...

Pasak airių poeto, dramaturgo Oskaro Vaildo, meilė – tai didžiausia paslaptis, kurios ieškojo visi pasaulio išminčiai. Meilė – niūrų žmogaus pasaulį gražiausiomis ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2019 03 08
Meilės supratimas lietuvių literatūroje

Meilės samprata lietuvių literatūroje. Maironis, Antanas Baranauskas ir Vincas ...

Lietuvių literatūroje vienas svarbiausių jausmų – meilė tėvynei. Žmogus iš prigimties yra susietas su savo tėvyne. Nuo pat XII amžiaus, susikūrus Lietuvai, vienas ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 10 29
Meilės atskleidimas lietuvių literatūroje

Meilės tema lietuvių literatūroje. Mykolaitis – Putinas, A. Škėma, M. ...

Meilė – viena dažniausių ir tikriausiai daugeliui viena įdomiausių temų lietuvių literatūroje. Vieni sako, jog meilė tai cheminė reakcija, kiti - likimo dovana. Lietuvių ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2019 01 22
Meilės tematika literatūroje

Meilės tematika literatūroje. Vincas Mykolaitis-Putinas, Jonas Radvanas ir ...

Meilė – tai didžiausia paslaptis, kurią stengėsi įminti ne vienas filosofas ar kūrėjas. Ji nuo seniausių laikų buvo garbinama mene, teatre, muzikoje, įvairiuose literatūros ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2019 04 15
Kaip meilė vaizduojama Lietuvių literatūroje

Rašinys apie tai kaip meilė vaizduojama lietuvių literatūroje, remiantis Igno Šeiniaus "Kupreliu" ir Salomėjos Nėries ...

Meilė yra labai svarbus jausmas. Tikriausiai be jos mes neįsivaizduotųme tokių dalykų kaip filmai ar spektakliai. Ne išimtis ir lietuviška literatūra, tačiau meilė mūsų ...

Potemės 2020, 1 puslapis
2013 01 16
Meilės samprata lietuvių literatūroje kalbėjimo potemė

Meilės samprata lietuvių literatūroje. (Vincas Mykolaitis – Putinas, Marius Katiliškis romanas „Miškais ateina ruduo“, Šatrijos Ragana apysaka „Sename ...

Daugelis filosofų ir rašytojų bandė apibūdinti meilės jausmą. Filosofas E. Telmanas sako: „Meilė - tai gerumas, tai vidinė šviesa, nutvieskianti žmogų ir dovanojanti jam ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 02 27
Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje

Meilės vaizdavimas lietuvių literatūroje. Juozas Tumas - Vaižgantas, Vincas Mykolaitis – Putinas, Marius ...

Visai kitokia meilė vaizduojama XXa. pirmosios pusės lietuvių poeto, prozininko, dramaturgo, filosofinės pasaulėjautos kūrėjo Vinco Mykolaičio – Putino psichologiniame ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2017 03 24
Potemė: Meilės tema lietuvių literatūroje

Meilės tema lietuvių literatūroje. Vincas Mykolaitis – Putinas, Jonas Biliūnas, Antanas ...

Dauguma iš mūsų dažnai susimąstome kas yra meilė? Kuo ji ypatinga? Kaip galime ją išreikšti? Dažnas atsakytų, kad meilė tai ryšys tarp dviejų sielomis giminingų žmonių. ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 02 27
Meilės išgyvenimai XX a. lietuvių literatūroje

Meilės išgyvenimai XX a lietuvių literatūroje (Juozas Tumas–Vaižgantas, Marius Katiliškis, Vincas ...

Taigi meilė gali pakylėti iki debesų, bet taip pat gali nuvesti ir į tamsias gelmes. Marius Katiliškis meilę vaizduoja kaip kūnišką aistrą. Tokia meilė priveda romano ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 05 23
Meilės tema lietuvių literatūroje skaidrės
Meilės tema lietuvių literatūroje. Sąvokos. Psichologinis – intelektualinis romanas Lyrinė poema Neoromantizmas Romantizmas. Paskutinis įžangos sakinys. Meilės samprata Lietuvių literatūroje yra labai plati. Teminis sakinys. Skaitant ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 24
Meilė Lietuviu literatūroje

Nuo seniausių laikų žmogus stengiasi perprasti meilės, suteikiančios jam šviesų džiaugsmą ir begalines kančias, paslaptis, mėgina įžvelgti jos esmę. Žmonijos patirtis teigia, kad ...

Kaip justino. Marcinkevičiaus eilėraštyje. prisipažinimas rašoma pakrikštytas ne vandeniu, o meile,esu čionai mylėti. tarsi apibendrina šio jausmo esmę. Meilė yra būtis, ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2012 08 15
Meilės tema lietuvių literatūroje kalba

Meilės tema lietuvių literatūroje. (M. Katiliškis, V. Mykolaitis - Putinas, J. Tumas - Vaižgantas). ...

Vienas žymiausių egzodo prozininkų Marius Katiliškis savo epiniame, realistiniame romane „Miškais ateina ruduo“ meilę pavaizdavo kaip intrigų, naujų potyrių ir gaivališkos ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2017 05 08
Meilės tema lietuvių literatūroje potemė

Meilės tema lietuvių literatūroje. (Antanas Škėma, Vincas ...

Meilė- tai prisirišimo, atsidavimo kam nors jausmas. Mylėti galima kitą žmogų, tėvynę, gamtą, meną, tačiau gal būt labiausiai meilės jausmas atsiskleidžia kalbant apie ...

Potemės 2020, 1 puslapis
2018 02 27
Meilės tematika lietuvių literatūroje

Meilės tematika lietuvių literatūroje. Jonas Mačiulis - Maironis. Antanas Baranauskas. ...

Meilė – neišsemiama tema, apie kurią kalbama jau tūkstančius metų. Į klausimą, kas yra meilė, bandė atsakyti įvairūs filosofai, mąstytojai, rašytojai, eiliniai žmonės. ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 06
Meilės tema lietuvių literatūroje lietuvių kalbėjimas

Meilės tema lietuvių literatūroje.(Jonas Biliūnas, Juozas Tumas - Vaižgantas, Marius Katiliškis). ...

Meilė – atrodo pats gražiausias jausmas pasaulyje, kuris mus pakelia lyg ant sparnų, priverčia imtis beprotiškiausių dalykų, o kartu ir pamiršti viską aplink. Dauguma tiki, ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2017 04 15
Meilės vertė lietuvių literatūroje

Meilės vertė lietuvių literatūroje. Katiliškis, Krėvė, Putinas. Kalbėjimo planas. ...

Kiekvienas žmogus galėtų teigti, kad meilė- tai pats svarbiausias jausmas kiekvieno žmogaus gyvenime. Kas nepažino meilės jausmo, tas, galima sakyti, negyveno.“ Ši žymaus ...

Potemės 2020, 5 puslapiai
2020 04 27
Meilės ir mirties vaizdavimas literatūroje

Meilės ir mirties vaizdavimas literatūroje. Viljamas Šekspyras. Johonas ...

Yra sakoma, kad meilė sena kaip pasaulis. Meilė - paprasta,skaudinanti, o tuo pačiu ir nesuprasta. Tokia pat žodžiais galime apibūdinti ir mirti. Tačiau nepamirškime, kad ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2019 12 14
Juoko galia lietuvių literatūroje

Juoko galia lietuvių literatūroje. (Balys Sruoga, Jurgis Savickas, Marius Ivaškevičius). ...

Juokas – tai dažniausiai pasitenkinimo ir džiaugsmo išreiškimas tam tikrai garsais. Juokas padeda išreikšti jausmus, būseną, emocijas, pralinksmina. Nuo seniausių laikų ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2017 05 05
×
108 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo