Meiles galia skirgailoje

300 dokumentų
V.Krėvės Skirgaila
V.Krėvės gyvenimo ir kūrybos kelias ėjo per istorinį įvykių kupiną laikotarpį,kuris atsispindi dramos kūrinyje ,,Skirgaila”.Skirgailoje veiksmas vyksta,kai Lietuva,oficialiai priėmusi krikštą,buvo bejėgė kovoti su Dievo iškilimu. ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 10
Meilės galia
Meilė – viena didžiausių vertybių žmogaus gyvenime, pasireiškianti prisirišimu, pagarba, artumu, draugyste, aistra bei atvirumu su meilės objektu. Žmogus myli savo tėvus, artimuosius, gimtąjį kraštą, gamtą, gyvūnus, daiktus bei ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2012 06 18
Meilės galia V. Krėvės „Skirgailoje“
Meilės galia V. Krėvės „Skirgailoje“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2018 09 23
Skirgailos asmenybė
Skirgailos asmenybė. Skirgaila – aštraus proto, valingas bei ryžtingas dramos herojus. Aštraus proto, nuolat svarstantis esminius pasaulėžiūros klausimus valdovas. Skirgaila - rūstus ir garbingas. Ryžtingas žmogus.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 19
Šeima ir meilės jausmo galia
Šeima ir meilės jausmo galia. Šeima – tai didžiuliai rūmai. Šeima turėtų būti šventovė. Svarbu, kad šeimos dažnai savęs klaustų ar jos gyvena iš meilės.  Esminės šeimos etikos sąlygos ir elementai. Įsipareigojimas. Tai ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 05
Meilės tema lietuvių literatūroje
9,6( 5 atsiliepimai )

Meilės tema lietuvių literatūroje. (Maironis, Salomėja Nėris, Juozas Tumas Vaižgantas, Marius Katiliškis). Kalbėjimas apie meilę. Kalbėjimo potemė. Išplėstinis planas. ...

Meilę galima apibūdinti kaip patį tyriausią ir gražiausią jausmą pasaulyje, tačiau ir labiausiai išgyvenamą žmogaus gyvenime. Šis jausmas apdainuojamas dainose, aprašomas ...

Potemės 2020, 3 puslapiai
2018 03 07
Meilės samprata
Įvadas. Meilės samprata antikoje. Meilės samprata mitologijoje. Meilės samprata literatūroje. Meilės samprata filosofijoje. Meilės samprata pagal Platoną. Meilės samprata pagal Ėrichą Fromą. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 15
Meilė lietuviu literaturoje referatas
Meilė lietuvių literatūroje. Meilės samprata yra labai plati. Trumpai apie kelias meilės sampratas lietuvių literatūroje. Meilė gamtai. Antanas baranauskas. ,,anykščių šilelis“. Įkvėpta jausminga giesmė apie senosios lietuvos ...
Lietuvių referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 04 23
Meilės galia rašinys
Meilė- viena didžiausių žmogaus vertybių. Tai jausmas, kurį jaučiame ar jautėme, tai apibūdinti labai sunku. Meilė – tai atvirumas, nuoširdumas, pagarba ir atsidavimas kitam. Žmogus gali mylėti gimtąjį kraštą, tėvus, daiktus, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 03 23
Kokia meilės galia?
Mylėti galima daug ką: šeimą, artimą žmogų, draugus, turbūt nerastume žmogaus, kuris nieko nemylėtų. Meilė tai turbūt pats gražiausias jausmas, pasaulyje. Kiek besistengtum jos neišvengsi, nes ji ateina netikėtai ir nesvarbu kokia ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 02 09
Rašinys: Meilės galia
Meilė – viena iš svarbiausių vertybių žmogaus gyvenime, pasireiškianti pagarba, sąžiningumu, prisirišimu bei atvirumu ir artumu. Žmogus myli savo gimtąjį kraštą, tėvus, gyvūnus, daiktus, tačiau dažniausiai meilė suvokiama, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2020 05 26
Meilės galia lietuvių literatūroje

Tačiau ne tik patriotiška meilė buvo vaizduojama lietuvių literatūroje. XX a. pradžioje neoromantikas, Juozas Tumas – Vaižgantas savo kūrinyje „Dėdės ir Dėdienės“ meilės galią ...

Tačiau ne tik patriotiška meilė buvo vaizduojama lietuvių literatūroje. XX a. pradžioje neoromantikas, Juozas Tumas – Vaižgantas savo kūrinyje „Dėdės ir Dėdienės“ ...

Potemės 2020, 1 puslapis
2016 02 05
Rašinys: Kokia meilės galia?
Šiais laikais neretas įvardija meilę kaip vieną iš svarbiausių, o gal net svarbiausia vertybę. Tačiau taip sakydami, jie visai nesusimąsto: kodėl taip yra? Kokia vis tik yra jos galia? Meilė tai toks turtas, kurio nenusipirksi už ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2019 05 08
Meilės galia lietuvių kūriniuose
Meilė – prisirišimo, atsidavimo jausmas taip pat tai vienas tyriausių, gražiausių ir galingiausių žmogiškųjų jausmų, tai toks dalykas, kurį jausdamas nori tapti geresniu, tobulėti. Vieniems rašytojams meilė asocijuojasi su ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2020 09 30
Meilė pristatymas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. filosofijos katedra. Pristaytmas MEILĖ. Atliko. Įvadas Kas yra meilė? Mailės. Įvadas. Dar antikos mąstytojai suprato palaimingos meilės galią ir didelę jos jėgą. Meilė – žmogaus. Meilės ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 24
Meilės galia lietuvių kalbos rašinys
Antanas Škėma vienas žymiausių XX a. vid. lietuvių išeivijos rašytojų, kuris savo romane „Balta drobulė“ vaizduoja sutrikusios sąmonės žmogų – poetą, mylintį vyrą, bandantį prisitaikyti nihilistiniame, sumaterialėjusiame ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2017 05 24
Meilė galinga rašinys
Šiais laikais meilę kiekvienas supranta skirtingai. Vieniems tai prisirišimas, artumas, pagarba, kitiems kūniški malonumai, na o daugeliui meilė jau neegzistuojantis reiškinys. Nors katalikų tikėjimas teigia, jog dvasine meile turime ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 02 06
Rašinys: Meilės galia lietuvių literatūroje
Rašinys: Meilės galia lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2020 05 11
Draugystė, meilė, meilės rūšys
Draugystė, meilė, meilės rūšys. Meilės rūšys. Meilės formulė. Keturios meilės (C. S. Lewis). Trys pagrindiniai meilės komponentai. Septynios meilės rūšys. Tobula meilė. Romantiška meilė. Susižavėjimas (Akla meilė). ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 04 29
Meilės galia Vinco Krėvės drama Skirgaila
Vincas Krėvė - Mickevičius buvo prozininkas ir dramaturgas. Savo kūriniuose rašytojas vaizdavo arba praeities didvyrius arba kaimo išminčius. Vienas žymiausių Krėvė kūrinių - drama "Skirgaila". Kūrinyje vaizduojamos XIV-XVa kovos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 05 18
Septintoji meilės elegija skaidrės
Justinas marcinkevičius „septintoji meilės elegija”. Paskutinė iš septynių meilės elegijų, išspausdintų rinkinyje. „gyvenimo švelnus prisiglaudimas. Septynetą galima suprasti. Lyrinis subjektas – paslaptis. Pirmame posme ji ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 03 18
Meilės galia Orfėjo ir Euridikės mite ir J. Vaičiūnaitės eilėraštyje „Orfėjas ir Euridikė“
Meilės galia Orfėjo ir Euridikės mite ir J. Menas yra būtinas žmogui, jis formuoja jį vaikystėje. Orfėjas ,,Mano teko rolė juodojo Orfėjo/ aš raudu rausvaplaukės Euridikės. Euridikė ,, Aš baltas manekenes/ Aš sukuosi apšviestoj ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 01
Meilės psichologija
Įvadas. Meilės sąvoka. Meilės simboliai. Mokslo dėsniai meilėje. Individualumas. Entropija. Psichodiagnostiniai tyrimai. Meilės teorija. Meilės pasireiškimas įvairiuose amžiaus tarpsniuose. Nuo paauglystės iki subrendimo. Meilė ...
Psichologijos referatai, Referatas, 30 puslapių
2011 03 20
Meilės galia lietuvių literatūroje (M. Katiliškis, Putinas, V. Krėvė-Mickevičius, Vaižgantas)

Meilės galia lietuvių literatūroje (M. Katiliškis, Putinas, V. Krėvė-Mickevičius, ...

Meilė literatūroje dažnai yra apibūdinama kaip tyriausias ir kilniausias patiriamas jausmas, kuris yra toks stiprus, kad net geba keisti žmogaus gyvenimą. Toks šio jausmo ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2017 03 05
Meilės samprata filosofijoje projektas
Meilės samprata filosofijoje. Ką reiškia meilė filosofijoje? Ką reiškia meilė šiais laikais? Kada atsirado meilės teorijos samprata? Meilės vertinimas filosofijoje. Meilės vertinimo filosofijoje raida. Platono dialogas “Puota”. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 05 12
Meilės galia lyginant Igno Šeiniaus „Kuprelį“ ir Kazio Borutos „Baltaragio malūną“
Meilės galia lyginant Igno Šeiniaus „Kuprelį“ ir Kazio Borutos „Baltaragio malūną“.
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2020 04 15
Stiprios asmenybės Skirgailoje
Stipri asmenybė pasižymi pasitikėjimu savimi, atsakomybe, individualumu ir savo nuomonės turėjimu. Tačiau dažnai stiprių žmonių mintys lieka nesuprastos arba net priimamos prieštaringai. Stipriomis asmenybėmis gali būti tie, kurie ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2020 06 15
Meilės esmė ir prasmė
Įžanga. Meilės prasmė. Meilės objektai. Broliška meilė. Motiniška meilė. Patriotizmas ir meilė žmonijai. Erotinė meilė. Meilė sau. Meilė kaip tikėjimas. Požiūris į meilę. Ar meilė yra menas? Pabaiga. Naudota literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 10
Matematika plius meilės kančios
H. G. Ir Zimmermannai. Rašytojų knygos. Knyga. Įsimintiniausios knygos ištraukos. Knygos tęsinys. Šią knygą siūlau. Skaityti paaugliams, kurie mėgsta nuotaikingas, kupinas nuotykių, lengvo turinio knygas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 11 09
Apie ką pasakojama meilės romanuose?
Apie ką pasakojama meilės romanuose? Jei kas paklaustų, apie ką pasakojama literatūros kūriniuose. Mylėti galima skirtingus dalykus. Meilės rūšys. Dažniausiai vaizduojama skirtingų lyčių žmonių meilė. Viduramžių meilė. Meilės ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 10 25
Septintoji meilės elegija
“Septintoji meilės elegija” – tai paskutinė iš septynių meilės elegijų, išspausdintų rinkinyje “Gyvenimo švelnus prisiglaudimas”(1978m). Eilėraščio pavadinime įvardytas poezijos žanras – elegija – atskleidžia, kad ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2013 03 18
Programa Meilės kalkuliatorius
Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Reziumė/summary. Programos tekstas.
Informatikos programos, Programa, 8 puslapiai
2014 03 29
Kaip suprantamas vyriškumas literatūroje?
Kaip suprantamas vyriškumas? Vyriškumas. Vyriškumas - tai. Šiais laikais vyriškumas tampa androginiškas – įgauna pusiau vyriškų. Skirgaila Krėvės „Skirgailoje“. Skirgailos būdo savybės Turintis gerą intuiciją. Kunigaikštis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 03 24
Potemė apie meilę

Meilės tema lietuvių literatūroje. (Juozas Tumas – Vaižgantas apysaka „Dėdės ir dėdienės“, J.Biliūnas apysakoje „Liūdna ...

Meilę galima apibūdinti kaip patį tyriausią ir gražiausią jausmą pasaulyje, tačiau ne visada ji atneša vien tik laimę. Kartais tenka aukotis, galbūt atsisakyti savo svajonių ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2018 02 27
Meilė. Pamokos konspektas
Tema: meilės atspalviai. Tikslai: supažindinti su meilės rūšimis,lavinti gebėjimą pažinti įvairiapusį meilės jausmą,ugyti supratimą bei norą mylėti. Uždaviniai: pristatyti mokiniams penkias meilės rūšis, padėti suprasti, jog ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2011 04 09
Meilės samprata filosofijoje
Įvadas. Senovės meilės teorijos. Meilės reiškinys filosofų akimis. Pagal platoną. Meilės reiškinys f. Nyčės ir ė. Fromo akimis. Pagal pracelsą. Išvados. Literatūra. Kas yra meilė? Kokia jos esmė ir prasmė? Tai problemos, kurias ...
Filologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 20
×
30 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo