Metalų cheminės savybes

300 dokumentų
Metalų cheminės savybės konspektas
Metalų cheminės savybės. Labai aktyvūs aktyvūs mažai aktyvūs pasyvūs. Visų metalų , esančių įtampos eilėje į dešinę. Metalų reakcijos su nemetalais. Metalų reakcija su vandeniu. M + h2o ( oh x + h. M + h2o → mo + h2 ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 03 30
Metalų cheminės savybės skaidrės
Metalų cheminės savybės. Pagal mažėjantį cheminį aktyvumą (silpnėjančias redukcines savybes) išdėstyti metalai sudaro aktyvumo eilę. Metalas išstumia iš druskų tirpalų visus metalus, esančius aktyvumo eilėje dešiniau nuo jo. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 03 07
Metalai - cheminės ir fizikinės savybes, metalų gavimas
Metalai. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas. Lydiniai. Korozija. I a grupės metalai (natris ir kalis). Paplitimas gamtoje. Gavimas. Panaudojimas. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Svarbiausi junginiai. Ii a grupės metalai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 28
Metalų technologija
Pagrindinės metalų ir lydinių savybės. Fizikinės metalų savybės. Spalva. Tankis. Lydumas. Šilumos laidys. Šiluminis plėtimasis. Elektros laidys. Magnetinės savybės. Cheminės metalų savybės. Technologinės savybės. Mechaninės ...
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 11 27
Metalai, metalų rūšys
Metalai. Metalai gamtoje Metalai žmogaus organizme ir augaluose Metalų cheminės savybės Metalai ir jų lydiniai. Metalai gamtoje. Metalai žemėje pasiskirstę labai įvariai. Metalai randami įvairuose. Metalai žmogaus organizme ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 12 10
Oksidai konspektas
Oksidai. Oksidas. Rūgštinius. Amfoterinius. Gavimas. Oksidų cheminės savybės. Hidroksidai. Hidroksidas. Metalų hidroksidai. Nemetalų hidroksidai. Hidroksido grupė organinėje chemijoje. Gavimas. Hidroksidų cheminės savybės. Netirpių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 08 05
Šarminiai metalai
Šarminiai metalai reaguoja su vandeniu, išskirdami vandenilį. Šarminių metalų savybės. Litis. Natris. Kalis. Rubidis. Cezis. Francis. Taip pat šarminiai metalai sudaro druskas. Šarminių metalų savybės. Šio projekto pagalba, turime apie ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 19
Metalai skaidrės (3)
Metalai. Metalai Metalų rūšys Kaip išgaunami metalai. Metalai – cheminių elementų grupė, pasižyminti tuo, kad metalų jonai yra jungiami metalinių jungčių. Galis. Metalų rūšys. Kaip išgaunami metalai? Skirtingi metalai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 10 04
Metalų savybės ir jų taikymas
Metalų savybės ir jų taikymas. Uždavinys. Koks ryšys tarp obuolio ir vinių? Minčių lietus. Kas. Parašyti užduoties lape vykstančios reakcijos lygtį, nurodyti medžiagų būsenas. Išvada. Kokios metalų fizikinės savybės? Kodėl tokios ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 11 22
Vandens rūšys ir savybės. Jų panaudojimas.
Vanduo. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Cheminės reakcijos. Reakcija su metalais. Reakcija su metalų oksidais. Reakcijos su nemetalais. Reakcija su nemetalų oksidais. Kitos reakcijos. Gazuotas vanduo. Vanduo mūsų organizme. Bendrosios ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 06 18
Metalai namų darbas
Kas yra metalas. Kas būdinga metalų atomų sandarai. Kokias žinote metalų rušis. Kas būdinga metalam kaip kristalinės sandaros kūnams. Kokios svarbiausios fizinės metalų savybės. Kokias žinote mechanines metalų savybes ? Kokias ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 01 02
Metalų ir lydinių savybės pristatymas
Metalų ir lydinių savybės. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Technologinės savybės. Mechaninės savybės. Kietumas. Brinelio būdas. Rokvelo būdas. Kietumo matavimo antgalis ir spaudimo jėga parenkami priklausomai nuo bandomos ...
Mechanikos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2018 03 31
Varis: fizikinės, cheminės savybės, panaudojimas
Varis. Trumpai. Varis (žymimas Cu) yra cheminis elementas. Vario fizikinės savybės. Varis yra blizgantis. Vario cheminės savybės. Vario oksidacijos laipsniai junginiuose +. Vario biologinė reikšmė. Varis reikalingas augalams, gyvūnams ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 01 24
Metalai ir nemetalai
Metalai ir nemetalai. Pamokos uždaviniai. Metalai. Fizikinės metalų savybės. Bandymas. Fizikinės metalų savybės. Bandymas. Fizikinės metalų savybės. Metalų klasifikacija. Nemetalai. Fizikinės nemetalų savybės. Bandymas. Nemetalų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 04 03
Geležis Fe2+ skaidrės
Geležis Fe2+. Geležis Fe2+. Paplitimas. Apie 95℅ viso pasaulio metalų produkcijos sudaro lydiniai. Geležies rūdos gamtoje. Žemės plutoje labiausiai paplitusios šios geležies rūdos hematitas Fe2 O. Hematitas Sideritas. Limonitas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 07
Nemetalai
Apibrėžimai. Alotropinės atmainos. Katalizatorius. Molinis dujų tūris. Teorija. Deguonis. Fizikinės ir cheminės savybės. Cheminės. Gavimas. Deguonis gamtoje. Vandenilis. Fizikinės ir cheminės savybės. Vandenilio energetika. Izotopai. ...
Chemijos šperos, Špera, 3 puslapiai
2014 02 02
Azotas ir jo junginiai skaidrės
Azotas ir jo junginiai. Azotas. Sandara. Fizinės savybės. Kitos fizikinės savybės. Atomo savybės. Cheminės savybės. Termodinaminės savybės. Azoto junginiai. Amoniakas. Gavimas. Cheminės savybės. Amonio druskos. Azoto (I) oksidas. Azoto ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2014 05 16
Metalai: klasifikacija ir savybės
Metalai. Metalai – cheminių. Iš 109 elementų daugiau nei 80 – metalai. Klasifikacija. Metalai yra klasifikuojami. Metalų savybės. Cheminės Degimas arba rūdijimas. Geriausi laidininkai. Metalų skirstymas. Metalai skirstomi į ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 11 12
Metalai konspektas
Medžiagų pažinimo istorinė raida. metalai ir jų sandara , savybės , bandymai. Kietųjų kūnų sandara. Trumpai apie metalurgiją. Metalas lot. metallum. Gr. metallurgio – kasu rūda , apdirbu metalą. Taigi tradicinė metalurgija yra ne ...
Pramonės ir gamybos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 08 15
Sieros rugšties cheminės savybės H2SO4
Sieros rugšties cheminės savybės  H2SO. Sieros rūgštis labai audringai reaguoja su vandeniu. Praskiesta sieros rūgštis reaguoja su daugeliu metalų išskirdama vandenilį. Reaguoja su metalų oksidais Reaguoja su. Sieros rūgšties ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 01 29
Kalcis
Šarminių žemių metalas kalcis. Kalcio istorija. Kalcio gavimas. Kalcis gamtoje. Panaudojimas. Cheminės savybės. Fizikinės savybės. Kalcio liepsna. Kalcis organizme. Paveikslai. Kalcis (calcium, ca), periodinės elementų sistemos ii grupės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 06 18
Anglis referatas
Įvadas. Anglies cheminės savybės. Panaudojimas. Alkanai, Alkenai, Alkinai. Alkanai. Alkanų gavimo būdai. Cheminės savybės. Alkenai. Alkenų gavimo būdai. Cheminės savybės. Alkinai. Alkinų gavimo būdai. Cheminės savybės. Karboninės ...
Chemijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 12 29
Neorganinės chemija konspektas
Pagrindinės chemijos sąvokos. / D – santykinis dujų tankis. Oksidai. Oksidų cheminės savybės. Bazių cheminės savybės. Rūgštys. Rūgščių gavimas. Druskos. Neutralių druskų gavimas. Atomo sandara. Atomo modelis. Elektronų ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 54 puslapiai
2017 12 17
Metalai projektas
Metalai. Kas yra metalai? Metalai – cheminių elementų grupė, pasižyminti tuo, kad metalų jonai yra jungiami metalinių jungčių. Kokia metalų išvaizda? Metalai yra neskaidrūs, paviršius blizgantis. Metalų klasifikavimas. Šarminiai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 10 03
IA grupės elementai ir jų savybių apžvalga
Įvadas. IA grupės elementai ir jų savybių apžvalga. IA grupės metalų charakteristika. Natris. Kalis. IA grupės metalų atradimas ir gavimas. Metalų cheminės savybės. IA grupės elementas Vandenilis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Chemijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2019 05 23
Bazės ir jų savybės
Bazės. Apibrėžimas. Hidroksidai – junginiai, kuriuos sudaro metalų katijonai ir OH- anijonai. Savybės. Bazių savybės Keičia indikatorių. Bazių cheminės savybės Tirpdamos disocijuoja. Panaudojimas. Natrio hidroksidas NaOH naudojamas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 02 26
Visiems metalams būdingos fizikinės savybės Metalų gavimas
Visiems metalams būdingos fizikinės savybės. Metalų gavimas. Elektrinis ir. Kalumas, plastiškumas- metalų savybė keisti formą dėl mechaninės jėgos poveikio. Tankis. Jei tankis >5g/ cm³, metalas sunkusis. Metalus gauti yra. Cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 03 19
IIA grupės elementai
IIA grupės elementai. IIA grupę sudaro 6 elementai (metalai) Berilis (Be). Cheminės savybės.  Pagal savo chemines savybes sunkesnieji IIA grupės metalai - Ca. IIA grupės metalai reaguoja su vandeniliu (visi išskyrus Be ir Mg). Fizikinės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 05 19
IA grupės metalai ir jų junginiai
IA grupės metalai ir jų junginiai. Metalų gavimo būdai ir radimas gamtoje. Kalis gaunamas iš. Fizinės savybės. Cheminės savybės. Metalai reaguoja su vandeniu energingai, susidariusios vandenilio dujos gali užsidegti. Metalų panaudojimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 23
Metalų vieta periodinėje elementų sistemoje ir jų atomų sandara
Metalų vieta periodinėje elementų sistemoje ir jų atomų sandaros ypatumai. Periodinė elementų sistema. Pirmąją lentelę sudarė dmitrijus mendelejevas. Metalų skirstymas. Trumpai prisiminkime. Kiekvienas periodas prasideda šarminiu ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 22
Metalų lydiniai pristatymas
Metalų lydiniai. Lydinis tai. Lydinys – kieta medžiaga, gaunama sulydant ar kitaip sujungiant du ar daugiau komponentų. Plačiau apie metalų lydinius. Metalų lydiniai, kurių atomus dažniausiai jungia metališkasis ryšys. Metalų lydiniai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 24
Deguonies pogrupis
Kokybinė reakcija sieros rūgščiai ir sulfatams atpažinti. Sieros vandenilio savybės. Fizinės savybės. Cheminės savybės. Sieros (IV) oksido savybės. Fizinės. Cheminės. Sieros (VI) oksido savybės. Fizinės. Cheminės. Sulfitinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 01 09
Gyvsidabris: fizikinės, cheminės savybės, gavimas
Metalas gyvsidarbis. Gyvsidabrio fizikinės savybes. Gyvsidabris yra sunkus. Gyvsidabris gamtoje. Gyvsidabris gamtoje labai išsisklaidęs ir telkiasi sulfidinėse rūdose. Gyvsidabrio naudojimas. Gyvsidabrio panaudojimo sritys susijusios su jo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 06 07
Alkanai pristatymas
Alkanai. Metano ir etano erdvinė sandara. Alkanų molekulių struktūra ir anglies atomų grandinės. IUPAC nomenklatūra. Alkanų sandaros vaizdavimas. Izomerija. Angliavandenilių pavyzdžiai turintys etilo ir metilo pakaitų. Fizikinės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 12 20
Spalvotieji metalai skaidrės
Spalvotieji metalai. Metalų korozija. Plastmasės. Spalvotųjų metalų , plastmasės pritaikymas baldų gamyboje. Spalvotieji metalai. Spalvotųjų metalų panaudojimas. Spalvotųjų metalų savybės. Spalvotųjų metalų apdirbimo savybės. ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2015 11 29
Maisto sacharidai
Įvadas. Sacharidai. Gliukozė (gavimas, cheminės savybės, naudojimas). Fruktozė. Galaktozė. Sacharozė (gavimas, cheminės savybės, naudojimas). Krakmolas (gavimas, cheminės savybės, naudojimas). Celiuliozė (gavimas, cheminės savybės, ...
Chemijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 12 28
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!