Metalu junginiai

300 dokumentų
IA grupės metalai ir jų junginiai
IA grupės metalai ir jų junginiai. Metalų gavimo būdai ir radimas gamtoje. Kalis gaunamas iš. Fizinės savybės. Cheminės savybės. Metalai reaguoja su vandeniu energingai, susidariusios vandenilio dujos gali užsidegti. Metalų panaudojimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 23
Metalų gavimas projektas
Metalų gavimas. Klausimai. Kokie yra 2 pagrindiniai metalų išgavimo būdai. Skirtingi metalų išgavimo būdai. Skirtingi metalai išgaunami skirtingais būdais. Yra 2 pagrindiniai. Kokį metalo išgavimo būdą pasirinkti? Metalo gavimo ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 08 30
Metalai skaidrės (3)
Metalai. Metalai Metalų rūšys Kaip išgaunami metalai. Metalai – cheminių elementų grupė, pasižyminti tuo, kad metalų jonai yra jungiami metalinių jungčių. Galis. Metalų rūšys. Kaip išgaunami metalai? Skirtingi metalai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 10 04
Metalai - cheminės ir fizikinės savybes, metalų gavimas
Metalai. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas. Lydiniai. Korozija. I a grupės metalai (natris ir kalis). Paplitimas gamtoje. Gavimas. Panaudojimas. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Svarbiausi junginiai. Ii a grupės metalai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 28
Metalų lydiniai , jų naudojimas bei šarminių ir žemės šarminių metalų junginiai ir jų naudojimas
Šarminių ir žemės šarminių metalų junginiai ir jų naudojimas NaCl – natrio chloridas arba maistinė soda. NaOH – natrio hidroksidas arba kaustinė soda. KOH – kalio hidroksidas. Na2CO3 – natrio karbonatas arba kalcinuotoji soda. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 03 03
Geležis ir jo junginiai
Geležis ir jo junginiai. Pritaikymas. Geležis ir jos. Pagrindinės charakteristikos. Geležis būna. Korozija. Korozija (iš lot. Corrosio) tai metalų irimas dėl fizikinės ir cheminės sąveikos su aplinka.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2020 02 09
Silicis ir jo junginiai špera
Silicis ir jo junginiai. Silicis gamtoje. Silicio atomo sandara. Silicio gavimas. Cheminės silicio savybės. Panaudojimas. Silicio junginiai su vandeniliu. Silicio junginiai su metalais. Silicio junginiai su halogenais. Halogenų polisilanai. ...
Chemijos šperos, Špera, 8 puslapiai
2012 01 10
Metalų struktūra ir jos ypatumai
Metalų struktūra ir jos ypatumai. Kristalinė struktūra. Polimorfizmas. Amorfinė struktūra. Junginiai lydinyje. Grūdeliai ir fazių ribos. Grūdelių grupės ir fazės. Susijungimo formos.
Medžiagų mokslo referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 11 09
Platininiai metalai ir jų neorganiniai junginiai
Platininiai metalai ir jų neorganiniai junginiai. Platininiai metalai. Platininių metalų paplitimas. Gavimo būdai. Fizikinės savybės. Rutenio cheminės savybės. Rodžio cheminės savybės. Paladžio cheminės savybės. Osmio cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2020 02 20
2B grupės elementai: Zn ir jo neorganiniai junginiai
B grupės elementai. Cinkas ir jo neorganiniai junginiai. Tikslas. B grupė. Kai kurios 2B grupės metalų charakteristikos. Elemento paplitimas. Pagrindiniai mineralai. Gavimo būdai. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Pagrindiniai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2020 02 20
Šarminiai žemių elementai ir jų savybės
Įvadas. Agrupės šarminiai žemių elementai. Berilis. Magnis. Kalcis. Stroncis. Baris. Radis. Agrupės žemės šarminių metalų bendrosios savybės. Žemės šarminių metalų gamyba ir naudojimas. A grupės metalų junginiai. Šarminiai ...
Chemijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 01 31
Metalų lydiniai pristatymas
Metalų lydiniai. Lydinis tai. Lydinys – kieta medžiaga, gaunama sulydant ar kitaip sujungiant du ar daugiau komponentų. Plačiau apie metalų lydinius. Metalų lydiniai, kurių atomus dažniausiai jungia metališkasis ryšys. Metalų lydiniai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 24
Ekologija ir aplinkotyra skaidrės
Kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką keliai kenksmingos medžiagos kas tai? Cheminė tarša. Neorganiniai junginiai. Neorganiniams teršalams priskiriami sunkiųjų metalų junginiai. Neorganinės medžiagos skirstomos į. Eutrofikacija. ...
Ekologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 04 19
Metalų gavimo būdai
Metalų gavimo būdai. Trumpai apie metalų gavimą. Metalus gauti yra sudėtinga ir brangu. Dabar metalurgijoje dažniausiai naudojami keli metalų gavimo būdai. Rūdų vaidmuo metalų gavime. Rūdos sodrinimu. Elektrolizė. Oksidacijos ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 05 28
Metalų savybės ir jų taikymas
Metalų savybės ir jų taikymas. Uždavinys. Koks ryšys tarp obuolio ir vinių? Minčių lietus. Kas. Parašyti užduoties lape vykstančios reakcijos lygtį, nurodyti medžiagų būsenas. Išvada. Kokios metalų fizikinės savybės? Kodėl tokios ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 11 22
Metalų korozija ir apsaugos būdai nuo jos
Projektinis darbas. Tikslas. Melatų korozija. Metalų apsaugos nuo korozijos būdai. Metalų paviršiaus paruošimas prieš dengiant dangomis. Apsauginės dangos. 1) Metalinės dangos. 2)Metalų junginių dangos. 3) Nemetalinės dangos. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 11 06
Sieros junginiai ir jų panaudojimas
Sieros junginiai ir jų panaudojimas. Siera – cheminis elementas, žymimas raide S. Sieros junginiai. Svarbiausi sieros junginiai FeS2 – piritas. Paplitimas. Siera yra penkioliktas pagal paplitimą elementas žemės plutoje. Siera įeina į. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 07
Konstrukcinės medžiagos
Konstrukcines medziagos. Biologiniai metalai. Metalai. Kristaline metalu sandara. Gelezies alotropija. Metalu savybes. Metalu mechaniniai bandymai. Techniniai bandymai. Metalu analize. Terminis metalu apdirbimas. Grudinimas. Atleidimas ir ...
Statybos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2015 03 18
Stambiamolekuliniai junginiai skaidrės
Stambiamolekuliniai junginiai. Polimerizacijos reakcijos. Polietilenas. Termoplastiškumas. Koncentruota azoto rūgštis ardo polietileną. Polikondensacijos reakcijos. Svarbiausi fenoplastai. Pluoštinys. Svarbiausių polimerų apžvalga. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2012 06 08
Karboniliniai junginiai
Karboniliniai junginiai – tai junginiai, turintys karbonilo grupę. Junginiu klasifikacija, nomeklatura, izomerija, fizikines ir chemines savybes. Karboniliniai junginiai. Nomenklatūra. Izomerija. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 04 18
Stambiamolekuliniai junginiai
Stambiamolekuliniai junginiai. Termoplastiškumas. Svarbiausi fenoplastai. Svarbiausių polimerų apžvalga. Sintetiniai kaučiukai. Pagrindinės sintetinių kaučiukų rūšys. Izopreno kaučiukas. Butadieno stireninis kaučiukas. Sintetiniai ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 10
Azoto junginiai, jų tipai ir susidarymo sąlygos
Įvadas. Nafta ir jos sudėtis. Naftos elementinė sudėtis. Azotas. Azoto junginiai naftoje. Azoto junginiai naftoje. Heterocikliniai azoto baziniai junginiai. Piridinas. Chinolinas. Izochinolinas. Akridinas. Neutralūs azoto junginiai. Pirolas. ...
Chemijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2013 01 03
Metalų korozija projektas
Metalų korozija. Metalų korozija vadinamos metalų ir aplinkos reakcijos. Metalų korozija yra oksidacijos‑redukcijos reakcija metalas oksiduojasi atiduodamas elektronus aplinkoje esančiai medžiagai. Tipiškiausia korozija ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 02 19
Siera ir jos junginiai Neorganinės chemijos laboratorinis darbas
Neorganinės chemijos laboratorinis darbas nr. Siera ir jos junginiai. Plastinė siera. Sieros redukuojančios savybės. Metalų sulfidai.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 05 10
Stambiamolekuliai junginiai skaidrės
Stambiamolekuliai junginiai. Stambiamolekuliai junginiai – tai anglies junginiai. Pagal savo sudėtį ir kilmę stambiamolekuliai junginiai yra skirstomi į gamtinius ir dirbtinius polimerus. Politelenų kilmė yra. Svarbiausios polimerinės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 06
Metalai ir jų pavyzdžiai
Metalai. Metalų pavyzdžiai. Plienas. Bronza. Auksas. Gyvsidabris. Geležis. Metalų paplitimas gamtoje. Metalų daugiausiai yra. Metalų Fizikinės savybės. Tvirtumas ir atsparumas. Tamprumas. Gebėjimas sugrįžti į pradinę padėtį. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2020 02 09
Neorganinės chemijos teorijos konspektas
Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai. Pagrindiniai chemijos dėsniai. Keturi kvantiniai skaičiai. Periodinė elementų sistema. Cheminės savybės bazinių oksidų. Fizikinės savybės bazinių oksidų. Savybės rūgštinių oksidų. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2019 12 04
Metalų korozija ir apsauga nuo jos skaidrės
Metalų korozija ir apsauga nuo jos. Tikslas. Metalų korozija. Kaip rūdija geležis? Metalų korozijos žala. Metalų korozija pagal kilmę skirstoma į. Cheminė korozija. Elektrocheminė korozija. Apsaugos nuo korozijos būdai. Klausimai. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 11 23
Metalai namų darbas
Kas yra metalas. Kas būdinga metalų atomų sandarai. Kokias žinote metalų rušis. Kas būdinga metalam kaip kristalinės sandaros kūnams. Kokios svarbiausios fizinės metalų savybės. Kokias žinote mechanines metalų savybes ? Kokias ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2017 01 02
Druskų sudėtis
Druskos. Kas yra druskos? Druskų. Druskos sąvoka. Tai kristalinės struktūros joniniai junginiai. Druskų sudėtis. Druskos susideda iš metalo teigiamo jono ir rūgšties liekanos. Druskų klasifikacija. Druskos yra skirstomos į 2 rūšis ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 10 04
Metalų korozija
Įvadas. Metalų korozija. Skirstymas. Cheminė korozija. Skirstymas. Dujinė korozija. Metalų korozija neelektrolitų tirpaluose. Elektrocheminė korozija. Elektrocheminė korozijos atsiradimo priežastys. Depoliarizacija. Elektrocheminės ...
Chemijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 11 24
Metalų aktyvumas ir tirpumas
Metalų aktyvumas ir tirpumas. Metalų aktyvumas iš jų druskų tirpalų kitais metalais. Metalų tirpumas įvairiose rūgštyse. Amfoterinių metalų tirpumas šarmuose.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 12 08
Metalų reikšmė. Panaudojimas.
Metalų savybės, panaudojimas. litis. Natris. Kalis. Rubidis. Cezis. Berilis. Magnis. Kalcis. Manganas. Geležis. Varis. Sidabras. Auksas. Cinkas. Kadmis. Gyvsidabris. Aliuminis. Naudota literatūra.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2010 10 24
Šarminių žemių metalai
Projektas apie sarminiu zemiu metalus. Šarminių žemių metalai. Šarminių žemių metalų paplitimas gamtoje ir buityje be-berilis. Mg-magnis. Ca-kalcis. Sr-stroncis. Ba-baris. Ra-radis. Padėtis lentelėje. Fizikinės savybės. Cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 18
Metalų technologija
Pagrindinės metalų ir lydinių savybės. Fizikinės metalų savybės. Spalva. Tankis. Lydumas. Šilumos laidys. Šiluminis plėtimasis. Elektros laidys. Magnetinės savybės. Cheminės metalų savybės. Technologinės savybės. Mechaninės ...
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 11 27
Metalų lydiniai
Metalų lydiniai. Metalų lydiniai būna. Metalų įtaka lydiniams. Aliuminio lydiniai. Geležies lydiniai. Vario lydiniai. Aukso lydiniai. Platinos lydiniai. Bronza. Duraliuminis. Konstantas. Žalvaris. Manganinas. Monelmetalas. Melchioras. ...
Chemijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2014 02 08
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo