Misku naudojimas ir apsauga

300 dokumentų
Miškų įstatymas
Įvadas. Įstatymo tikslai ir galiojimas. Pagrindinės sąvokos. Miškų grupės. Miškų nuosavybė. Valstybinės miško žemės nuoma. Valstybinis miškų valdymas ir miškų įstatymo vykdymo priežiūra. Ekonominis miškų ūkio reguliavimas. ...
Žemės ūkio analizės, Analizė, 11 puslapių
2012 05 16
Miškas mūsų turtas
Įvadas. Bendros žinios apie mišką. Lietuvos miškų fondas. Miškų naikinimas. Miškų kirtimas. Miškų gaisrai. Miškų tarša. Miškų apsauga. Miškų kirtimų reguliavimas. Miškų gaisrų apsauga. Miškų taršos apsauga. Miškų ...
Geografijos interpretacijos, Interpretacija, 10 puslapių
2011 12 21
Ūkinės priemonės siekiant išsaugoti bioįvairovę saugomose teritorijose ir ūkiniuose miškuose
Ūkinės priemonės siekiant išsaugoti bioįvairovę saugomose teritorijose ir ūkiniuose miškuose. Biologinės įvairovės išsaugojimas atkuriant it įveisiant miškus. Ugdymo kirtimai. Pagrindiniai miško kirtimai. Sanitarinė miškų ...
Ekologijos referatai, Referatas, 30 puslapių
2016 05 10
Valstybinių miškų apsauga
Valstybinių miškų apsauga. Straipsnis. Miško apsaugos uždaviniai. Straipsnis. Miško apsauga nuo gaisrų ir stichinių nelaimių. Straipsnis. Miško apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Straipsnis. Miško apsauga nuo naminių gyvulių ir ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 04 22
Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir bioįvairovės apsauga.
Kraštotvarkos įvadas. Įvadas. Gamtiniai ištekliai, kraštovaizdžio ir bioįvairovė. Biotos išteklių apsauga. Rekreacinės aplinkos apsauga. Litosferos apsauga. Vandens išteklių apsauga. Gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 04 14
Miškų apsauga nuo kenkėjų ir galimų ligų Tytuvėnų Urėdijoje
Miškų apsauga nuo kenkėjų ir galimų ligų Tyrtuvėnų urėdijoje. Tytuvėnų miškų urėdija. Įvadas. Šio darbo tikslas ir pagrindiniai užsaviniai. Pagrindinės miškų ligos ir kenkėjai. Lajų kenkėjai. Liemenų kenkėjai. Miškų ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2017 11 29
Priešgaisrinė miškų apsauga
Įvadas. Miško gaisrai ir jų rūšys. Priešgaisrinė miško apsauga. Priešgaisrinių juostų įrengimo bendrieji reikalavimai. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijų ir valstybinių parkų funkcijos. ...
Saugos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 12 09
Miškų priešgaisrinė apsauga Jurbarko urėdijoje
VĮ Jurbarko miškų urėdija. Miškų plotas. Miškų gaisrai. VĮ Jurbarko miškų urėdijos miško gaisrų statistika 2003-2010 metais . Kova prieš miškų gaisrus. Kovai prieš miškų gaisrus taikomos ir pasyvios priemonės. Priešgaisrinė ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 11 28
Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga
Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Tarptautiniai aplinkos apsaugos teisės aktai, reglamentuojantys gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga Europos Sąjungoje. Svarbiausi Europos Sąjungos ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2014 03 19
Miškų ir durpynų gaisrai
Miškų gaisrų , jų priežastys. Durpynų gaisrai, jų priežastys. Pavojingiausi durpynai. Didžiausi Lietuvos miškai. Didžiausias gaisras Lietuvoje. Didžiausi gaisrai šiais metais. Miškų ir durpynų gaisrų pasekmės. Prevencinės ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 10 26
Vilkaviškio rajono kraštovaizdžio vertinimas
Įvadas. Antropogeninis poveikis kraštovaizdžiui. Privatizacijos poveikis aplinkai. Plotų kaita. Saugomos teritorijos ir gamtinis karkasas. Inžinerinės sistemos kraštovaizdyje. Gamtinio ir kultūros paveldo naudojimas ir apsauga. ...
Žemėtvarkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 09 27
Miško apsauga
Aplinkos apsaugos politika. ES aplinkos apsaugos politika. Lietuvos aplinkos apsaugos politika. Teisės aktai , užtikrinantys miškų apsaugą ir naudojimą. ES teisės aktai. Lietuvos teisės aktai. Lietuvos aplinkos apsaugos įstatymas. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2016 12 01
Miškų teisinė apsauga (2)
Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Nutarimas dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo. Įsakymas dėl specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių nustatymo. ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 01 06
Aplinkos apsaugos darbo organizavimas Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos respublikos aplinkos ministerija. Gamtos apsauga. Aplinkos apsauga. Vandenų apsauga. Oro apsauga. Atliekų tvarkymas. Fizikinė tarša. Dirvožemio apsauga. Aplinkosauga ūkinės veiklos srityje. Energetika. Pramonė. Žemės ...
Aplinkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 23
Miškų ūkis geografijos projektas
Miškų ūkis. Miškų ūkis – bioprodukcinio ūkio sritis. Miškų ūkio tipai ir juostos. Didžiausi miškų plotai yra vidutinio klimato juostoje ir tarp atogrąžų. Šiaurės miškų juostoje vyrauja spygliuočiai. Veiklos, apimančios ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 05 22
Miškų naudojimas Lietuvoje
Miškas. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 19
Informacijos apsauga praktikos ataskaita
Įvadas. Informacijos apsauga. Kas atsako už informacijos apsaugą? Kokiai informacijai būtina apsauga? Kokia rizika dėl kompiuterių panaudojimo? Kokia apsauga reikalinga? Autorių teisių apsauga. Programinės įrangos autorių teisių ...
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2016 09 06
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga. Žemes vandens naudojimas. Gėlo vandens pasiskirstymas. ( tūkstančiai km3). Lietuvos vandens išteklių vartojimas. Racionalus vandens išteklių panaudojimo priemones galima skirti į ekologines, ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 06 02
Prekių ir paslaugų ženklų apsauga
Įvadas. Prekės ir paslaugų ženklas. Ženklo kūrimas ir įregistravimas. Registruotų ir neregistruotų prekių ir paslaugų ženklų naudojimas. Registruoto prekių ir paslaugų ženklo naudojimas. Neregistruoto prekių ir paslaugų ženklo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2012 03 26
Aplinkos ekonomika ir teisė
Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga europos sąjungoje. Svarbiausi europos sąjungos teisės ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 03 07
Kraštovaizdis
Įvadas. Gamtinio kraštovaizdžio apsauga. Miškų ūkio paskirties žemės naudojimas. Miško ūkio vystymas. Miškų kraštovaizdžio zonos. Ekologinio tinkle formavimas. Naudota literatūra.
Biologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 29
Miško reikšmė antropogeninis poveikis augalijai bioįvairovės apsauga biomai
Miško reikšmė. antropogeninis poveikis augalijai. bioįvairovės apsauga. biomai. Miškai yra svarbiausia sausumos ekosistema. Miškų plotai mažėja dėl miškų kirtimo. Miškai yra skirstomi į apsauginius ir eksploatacinius. Miškų ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 02 12
Valstybinė miškų inventorizacija. Valstybinė miškų apskaita. Miškotvarkos duomenų informacinė sistema. Miškų tvarkymo schema. Miškų inventorizacija , neturinti valstybinės miškų inventorizacijos statuso. Lietuvos respublikos ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2017 02 04
Miškų ištekliai
Miškų ištekliai. Miškų ištekliai. Miškų nuosavybės administracinis pasiskirstymas. Miškų sveikatingumas. Miškų atkūrimas. Miškų gaisringumas. Medienos ruoša. Prekyba apvaliąja mediena. Medienos pramonė. Darbuotojai. Ir darbo. ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2015 12 14
Miškų urėdijų politika
Įvadas. Lietuvos miškai. Pagrindiniai miškų ūkio veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Šiaulių apskrities miškų urėdijos. Šiaulių miškų urėdijos medelynas. Rododendrariumas. Šiaulių miškų urėdija. Šiaulių urėdijos saugomos ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 17 puslapių
2013 11 14
Lietuvos miško ūkis šalies ūkio sistemoje
Įvadas. Ekonomika ir finansai. Lietuvos miškų pagrindiniai rodikliai. Valstybinio miškų ūkio 2005 metų 9 mėnesių ekonominės ir socialinės būklės apžvalga. Šalies miškuose ūkininkaujama tik pagal nustatytas taisykles. Miškų ...
Ekologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 05 02
Programinės įrangos teisinė apsauga
Įvadas. Programinės įrangos ir duomenų teisinė apsauga. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisė. Programinės įrangos rūšys autorių teisių įstatymo požiūriu. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. ...
Informatikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 01 29
Gyvūnų populiacijų įvairovė mišriųjų miškų klimato juostoje
Įvadas. Mišriųjų miškų paplitimas ir populiacijos samprata. Mišriųjų miškų biomas ir jo charakteristika. Populiacijos, jų tipai ir struktūra. Mišriųjų miškų gyvūnų populiacijos ir rūšių įvairovė. Bendra mišriųjų ...
Geografijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 04 27
Miško verslo įmonių miško apsaugos vystymo strategija: Šiaulių miškų urėdijos pavyzdžiu
Įvadas. Gamtos apsauga. Gamtos apsaugos samprata. Gamtos apsaugos raida Lietuvoje. Miškų apsaugos politika užsienio šalyse. Kenksmingi faktoriai ir miškų apsaugos veiksniai. Miškų reikšmė ir valdymas. Miškai ir jų tipai. Ekologinis ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 84 puslapiai
2014 03 29
Pasaulio ir lietuvos miškai
Miškų ekologinės problemos. Miškas. Teritorija, tankiai apaugusi medžiais. Miškų rūšys. Visi pasaulio miškai skirstomi į. Taigą. Mišriuosius ir plačialapius miškus. Musoninius miškus. Drėgnuosius atogrąžų miškus. Drėgnuosius ...
Geografijos projektai, Projektas, 20 puslapių
2013 05 16
×