Mokesčių naštos analizė

300 dokumentų
Mokesčių naštos mokesčių mokėtojams įvertinimo problemos
Įvadas. Mokesčių našta ir jos vertinimo problemos Lietuvoje. Mokesčių našta ir jos kitimas. Mokesčių naštos vertinimo problemos. Teoriniai mokesčių naštos aspektai. Mokesčių sistemos vertinimas. Mokesčių naštos ekonominė ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 05 02
Mokesčių naštos nustatymo būdai
Mokesčių naštos nustatymo būdai. Mokesčių naštos nustatymo metodai. Įvadas. Darbo tikslas - patekti mokesčių naštos nustatymo metodus. Darbo uždaviniai - išanalizuoti mokesčių naštos teorinius aspektus, bei mokesčių naštos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 03 31
Namų ūkių mokesčių našta
Įvadas. Mokesčių našta ir jos vertinimo metodai. Namų ūkių mokesčių naštos apskaičiavimo ir vertinimo metodologija. Namų ūkių mokesčių naštos analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 12 07
Mokesčių našta verslui Lietuvoje
Įvadas. Situacijos įvardijimas. Mokesčių naštos verslui priežastys. Mokesčių naštos verslui pasekmės. Problemos diagnozavimas. Sprendimų parengimas, įvertinimas ir įgyvendinimas. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 05 05
Namų ūkio mokesčių skolų naštos vertinimo metodikų analizė
Įvadas. Teorinė darbo dalis. Namų ūkio sąvoka, susiję apibrėžimai. Namų ūkio įsiskolinimas. Politikos orientyrai. Namų ūkio pajamų esmė. Metodologinė dalis. Praktinė darbo dalis. Pagrindiniai pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamos. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
Lyginamoji Lietuvos ir Anglijos mokesčių analizė
Lyginamoji Lietuvos ir Jungtinės Karalystės mokesčių naštos 2001 - 2011 m. analizė. Įvadas. Mokesčių naštos apibrėžimas ir jos skaičiavimo metodika. Mokesčių našta pagal mokesčių rūšis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 02 18
Mokesčių sistemos analizė
Įvadas. Literatūros apžvalga. Lietuvos mokesčių sistema. Mokesčių esmė ir apmokestinimo principai. Lietuvos mokesčių sistema, jos principai sudėtis ir reformos. Mokesčių našta lietuvoje. Mokesčių naštos dydžio išmatavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 05 28
Lietuvos mokesčiai referatas
Įvadas. Teorinė dalis. Mokesčių reikšmė, būtinumas ir funkcijos. Lietuvos Respublikos mokesčių sistemos pagrindiniai aspektai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Analitinė dalis. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 08 04
Įmonių apmokestinimo principai, tarifai ir problemos Lietuvoje ir ES šalyse
Įvadas. Lietuvos mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Pagrindiniai įmonių mokesčiai Lietuvoje. Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Įmokos į garantinį fondą. Pridėtinės vertės ...
Finansų referatai, Referatas, 27 puslapiai
2015 11 22
Mokestinių pajamų ES šalyse statistinė palyginamoji analizė
Mokestinių pajamų ES šalyse statistinė palyginamoji analizė. Įvadas. Kas yra mokestinės pajamos? Mokesčių naštos es šalyse „2017 m. ekonomikos laisvės indeksai”  rodikliai. Mokesčių ir BVP santykis (Lietuvos su ES). Mokestinių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2017 11 06
Mokami mokesčiai ir jų įtaka verslo įmonėse
Mokami mokesčiai ir jų įtaka verslo įmonėse. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Mokesčių sistema Lietuvoje. Mokesčių matavimas ir mokesčių naštos palyginimas. Literatūros sąrašas. Summary charges and their impact on ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2015 06 19
Mokesčiai Europoje
Įvadas. Istorija. Mokesčių sistemos. Belgijos mokesčių sistema. Italijos mokesčių sistema. Liuksemburgo mokesčių sistema. Nyderlandų mokesčių sistema. Prancūzijos mokesčių sistema. Vokietijos mokesčių sistema. Airijos mokesčių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 05 13
Lietuvos mokesčių sistemos analizė ir vertinimas
Lietuvos mokesčių sistemos analizė ir vertinimas. Tyrimo tikslas išanalizuoti ir įvertinti mokesčių sistemą Lietuvoje. Mokesčių sistema. Mokesčiai – tai privalomo pobūdžio mokėjimai valstybei. Mokesčių funkcijos. Fiskalinė – ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 25
Mokesčių formavimasis Lietuvoje
Įvadas. Mokesčių sitemos kūrimosi prielaidos Lietuvoje. Mokesčio kilmės samprata. Mokesčių funkcijos apibūdinimas. Mokesčių struktūra ir jos vienetai. Valstybės mokesčių sistemos ypatumai. Mokesčių sistemos Lietuvoje transformacijos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2014 05 12
Ekologinių mokesčių analizė ir vertinimasekologinių mokesčių analizė ir vertinimas
Ekologinių mokesčių analizė ir vertinimas indrė bernotaitė ir enrika černevičiūtė. Ekologinių mokesčių apibūdinimas. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Angliavandenilių išteklių ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2016 12 30
Danijos mokesčių sistema ir administravimas
Įvadas. Analizė. Danijos mokesčių institucijos. Apie skat. Ką SKAT žino apie mokesčių mokėtojus. Mokesčių mokėtojai. Atvykstant į Daniją. Ribotas mokesčių įsipareigojimas. Steigiant savo verslą. Įmonių mokesčių tarifai. Danijos ...
Apskaitos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 11 18
Šiuolaikinė mokesčių sistema ir jos įtaka ekonomikai skaidrės
Temos aktualumas. Tema aktuali kiekvienam šalies gyventojui. Mokesčių sistema. Lietuvos mokesčių sistemos analizė. Įstatymą administruojami mokesčiai. Mokesčių reikšmė šiuolaikinėje Lietuvoje. Mokesčių rūšys ir klasifikacija. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 28
Lietuvoje mokami mokesčiai ir jų analizė
Įvadas. Mokesčių analizė teoriniu aspektu. Mokesčių klasifikacija. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Mokesčių surinkimo analizė. 010-2012 m. mokesčių surinkimo apžvalga. 013 m. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 11 10
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai
Šešėlinės ekonomikos įtaką Lietuvos mokesčių sistemai. Šešėlinės ekonomikos apibrėžimas. Šešėlinės ekonomikos dydis Europoje. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos ir mokesčių naštos ryšys. Šešėlis ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 10 27
Lietuvos mokesčių sistema ir jos ekonominė analizė
Įvadas. Mokesčių sistema Viktorija Š. Mokesčių sąvokos esmė ir funkcijos. Mokesčių klasifikavimas. Mokesčių elementai. Kodėl turime mokėti mokesčius? Apmokestinimo principai. Mokesčių sistema Lietuvoje Viktorija V. Lietuvos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 33 puslapiai
2014 11 07
Lietuvos mokesčių sistema ES kontekste
Lietuvos mokesčių sistema. Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių elementai. Mokesčių administravimas. Mokesčių funkcijos. Pagrindinės biudžetą sudarančių mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Gyventojų pajamų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2012 10 18
Administracinės naštos mažinimo diegiant e valdžios priemones vertinimo metodikos tyrimas
Įvadas. Tyrimo objektas ir vertinimo poreikis. EY funkcijos e. valdžios srityje. Tyrimo kontekstas. Administracinės naštos mažinimo diegiant e. valdžios priemones vertinimo metodika. Administracinės naštos mažinimo diegiant e. Valdžios ...
Sociologijos tyrimai, Tyrimas, 18 puslapių
2016 11 19
Mokesčių sistema Lietuvoje ir jos tobulinimas
Įvadas. Mokesčiai. Mokesčių klasifikavimas. Pagrindiniai mokesčių ėmimo būdai. Lietuvos mokesčių sistema. Tiesioginių mokesčių apžvalga. Juridinių asmenų pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Socialinio draudimo įmokos. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2016 07 25
Intelektualūs mokesčių vengimo būdai
Įvadas. Intelektualių mokesčių vengimo sąvoka. Mokesčiai lietuvoje ir jų vengimo būdai. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (pvm). Pelno mokestis. „šešėlinė ekonomika (verslas)“. Ofšoriniai centrai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 12 03
Rusijos mokesčių sistema analizė
Įvadas. Rusijos mokesčių sistemos pagrindai, ypatumai ir trūkumai. Trijų lygių apmokestinimo sistema. Keturi pagrindiniai mokesčių sistemos sudedamieji elementai. I ir II Mokesčių kodekso dalys. Mokesčių sistemos trūkumai. Mokesčių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 10 26
Optimal taxation models
Optimal taxation models. Apmokestinimas. Apmokestinimo objektas. LR apmokestinimo principai. LLRI apmokestinimo principai. Mokestis teisingas (santykinai vienodas) visiems mokesčio mokėtojams. Mokestis – biudžeto pajamu surinkimo įrankis, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 09 25
Mokesčių administravimo įstatymas
Mokesčių teisinis reglamentavimas. Apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principai. Mokesčių įstatymų įgyvendinimas. Mokestinė prievolė. Mokestinės prievolės pasibaigimas. Mokesčio apskaičiavimo ir perskaičiavimo senatis. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 11 24
Mokesčių sampratos raida
Įvadas. Mokesčių samprata ir raida. Mokesčių apibrėžtis. Mokesčių raida, jų reikšmė ir būtinumas. Lietuvos mokesčių istorinė raida. Duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Mokesčių nustatymo ir rinkimo ypatumai pradiniu Lietuvos ...
Finansų referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 11 24
Mokesčių sistema
Įvadas. Mokesčių sistemos teorinė apžvalga. Mokesčių samprata ir jų funkcijos. Mokesčių klasifikavimas. Apmokestinimo principai. Lietuvos mokesčių sudėtis. Pridėtinės vertės mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
Lietuvos mokesčių sistemos kitimas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Mokesčių sistemos sąvoka. Lietuvos mokesčių sistemos istorinė raida. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (ldk) mokesčiai. Rusijos imperijos ir vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Mokesčiai ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2016 07 28
×