Mokinio elgesio pamokoje stebėjimas

300 dokumentų
Asistavimas mokytojui pamokoje - praktikos ataskaita
Mokinio elgesio pamokoje stebėjimas. Stebėjimu vertinamų požymių skalės. Stebėjimo etapai Galimi reagavimo variantai Ugdytiniai. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimas mokytojui pamokoje.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 puslapių
2018 02 05
Asistento didaktikos praktikos ataskaita
Užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje. Užduotis. Mokinio ų elgesio pamokoje stebėjimas. Mokinio ių stebėjimo lapas Stebėjimo tikslas –. Stebėjimo objektas. Stebėjimo subjektas. Nurodymai užduočiai ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 05 25
Metodikos užduotis turinčių sutrikimų mokinių stebėjimas
Metodikos užduotis stebėjimas d. Ramanauskienei. Pagal užduotį, pasirinktinai stebėjau tris mokinius, turinčius elgesio sutrikimų, lankomumo ir pažangumo sunkumų atžvilgiu. Stebėdama jų elgesį pamokų, pertraukų ir užklasinės ...
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 05 07
Edukologijos praktikos ataskaita
Inesa Kamarauskaitė. Užduotis dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimas mokytojui pamokoje dalyvaukite mokytojui kuriant jų pamokų planus. Dalyvaukite bent vienoje pamokoje , kurią kūrėte kartu su mokytoju. Po pamokos apmąstykite ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2015 10 22
Sveikatos pedagogo asistento praktika
Pedagogo asistento praktikos užduotys. Pedagogo asistento praktikos užduotys 1 užduotis. dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimas mokytojui pamokoje. Užduotis. Mokinio elgesio pamokoje stebėjimas. Mokinio stebėjimo lapas Stebėjimo ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 30 puslapių
2018 04 29
Komunikacijos proceso stebėjimas
Komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. 1 – as. komunikacijos procesas. Mokinio ir mokinio.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2013 01 03
Pedagogikos II kurso praktika
8,7( 3 atsiliepimai )
Pamokos planavimas ir asistavimas mokytojui pamokoje. Mokinių elgesio pamokoje stebėjimas. Nr. 1 Stebėjimu vertinamų požymių skalės. Nr. 2 Stebėjimu vertinamų požymių skalės. Literatūros sąrašas.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2015 11 02
Vaiko elgesio stebėjimas
Vaiko elgesio stebėjimas. Namų darbas. Stebėjimas ir atvejo analizė.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2020 04 24
Praktikos atsaskaita Matematika II kursas
Praktikos ataskaita. Stebėtų pamokų analizės. Pamokos analizė. Kokie buvo pamokoje pasirinkti mokymo ir mokymosi metodai ir būdai ? Ar tinkami pagal vaikų amžių. Ar tinkamai atsižvelgiant į mokinių grupės , mokinių individualias ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 8 puslapiai
2015 04 13
Daikto kainos kitimas įvairiuose prekybos centruose
Įvadas. Pirmos dienos stebėjimas. Antros dienos stebėjimas. Trečios dienos stebėjimas. Ketvirtos dienos stebėjimas. Penktos dienos stebėjimas. Šeštos dienos stebėjimas. Septyntos dienos stebėjimas. Išvados.
Statistikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2020 01 22
Pedagoginio asistavimo praktika
8,7( 3 atsiliepimai )
Lietuvos edukologijos universitetas profesinių kompetencijų tobulinimo institutas. Vilnius , 2016 Laipsnio nesuteikiančių studijų programos Pedagogika Studento. Atliekančio praktiką įrašykite mokyklos pavadinimą. Panevėžio Vytauto ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 02 22
Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė
Televizijos diskusijų laidos „ką manai? “ stebėjimas ir analizė. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas. Atsako į klausimus.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 12 21
Bendravimo proceso stebėjimas ir analizė
Praktinių darbų dvi užduotys. bendravimo proceso stebėjimas ir analizė. Bendravimo proceso stebėjimas. Papildomi duomenys apie situaciją. Stebėjimo duomenų aprašymas ir analizė. Bendravimo proceso stebėjimo protokolas. Televizijos ...
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2018 09 23
Mokinio asmenybės bruožų vertinimas
Mokinio asmenybės bruožų vertinimo lapas. Mokinio savijautos klasėje tyrimas. Mokinio asmenybės bruožų pažinimas ir vertinimas. Mokinio savijautos klasėje tyrimo analizė ir išvados. Savęs, kaip būsimojo mokytojo, pažinimas. Literatūra.
Psichologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2014 03 29
Televizijos laidų stebėjimas
Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas.
Psichologijos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2014 02 05
Socialinio pedagogo veikla
Socialinio pedagogo veiklos programa. Mokinio asmens kortelė. Mokinio pažinimo kortelė. Probleminio elgesio situacijos analizė. Pagalbos mokiniui planas. Šeimos lankymo kortelė. Darbo su šeima sutartis. Socialinio pedagogo veiklos ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 05 09
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas
Psichologijos praktinis darbas – stebėjimas. Antras stebėjimas atliktas parduotuvės mašinų stovėjimo aikštelėje (ne prekybos centro), darbo dieną ne piko metu. Trečiasis stebėjimas buvo atliktas parduotuvėje prie brangių prekių. ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 2 puslapiai
2012 01 20
Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė psichologija
Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė. Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė televizijos laida. Transliavimo data ir laikas. Diskusijoje dalyvavusių asmenų skaičius. Profesijos ir pareigos. Asmens elgesio ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 01 12
Suaugusio žmogaus elgesio stebėjimas
Turinys. Įvadas. Metodika. Suaugusio žmogaus elgesio portretas. Rezultatų aptarimas. Išvados.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 05 01
Sažinė pamokos planas
Pamokos tema Kas yra sąžinė? Pamokos uždavinys. Dirbdami grupėse ir atrinkdami teiginius apie sąžinę, teisingai įvardins, kas ji yra ir kodėl žmogui reikalinga. Pamokos tipas integruoto turinio pamoka. Integracija su muzika, daile, ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 05 14
Tėvų prašymas dėl elektroninio mokinio pažymėjimo kortelės išdavimo
Kauno stepono dariaus ir stasio girėno gimnazija. Prašymas dėl elektroninio mokinio pažymėjimo kortelės emp išdavimo su integruota viešojo transporto elektroninių bilietų talpykla. Mokinio vardas , pavardė. Mokinio gimimo data. Aš esu ...
Teisės pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2018 06 15
Specialiūjų poreikių vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir ugdomojo darbo gairės
Specialiūjų poreikių vaikų elgesio ir emocijų sutrikimai ir ugdomojo. Specialiųjų poreikų vaikų sutrikimų klasifikacija. Intelekto sutrikimai Regos sutrikimai Klausos sutrikimai Fiziniai ir judėjimo sutrikimai. Specifiniai pažinimo ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 10 20
Pamokos modeliavimas kalbos negalią turinčiam vaikui
Santrauka, esminiai žodžiai. Įvadas. Esminės sąvokos. Mokymosi samprata, mokymosi modeliai, stiliai. Mokymosi samprata. Mokymosi modeliai. Požiūris į ugdymą. Mokymosi stiliai. Tyrimo metodika, dalyviai ir mokymo pamokoje ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 06 24
Pamokų stebėjimas mokykloje
Buvo stebėtos septintos, aštuntos ir dešimtos klasių moksleivių pamokos: rusų kalbos (vaitiekūnienė), lietuvių kalbos (pakštienė) bei matematikos (dovidonienė). Kaip žinia, kiekviena pamoka ugdo mokinių darbštumą, atsakingumą bei ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 2 puslapiai
2012 02 21
Televizijos diskusijų laidos stebėjimas
Televizijos diskusijų laidos „valanda su rūta“ stebėjimas ir analizė. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas.
Žemės ūkio savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2014 12 05
Mokinio aktyvinimo strategijos pamokoje
Mokinio aktyvinimas orientuojamas į. Šiuolaikinė mokykla. Šiuolaikinis mokymas. Šiuolaikinis mokinys. Mokymo realybės. Pagrindiniai sėkmingo mokymo dėsniai. Aktyvinimo strategijos. Kad įvertintume mokymo strategiją reikia. Veiksmingų ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2018 12 30
Žaidimų svarba pamokoje
“Žaidimas- tai ne mūsų primesta veikla, o kai vaikas pats žaidžia, kalba, kuria”.Taip, per pamoką vaikai ne patys žaidžia. Mokytoja jiems vadovauja, organizuoja jų veiklą, mokiniai kalba tai, ko mes paprašome, nurodome, ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2013 03 28
Pedagoginis stebėjimas
Stebėjimas. Mokslinis ir kasdieninis stebėjimas. Intersubjektyvumas ir objektyvumas. Tiesioginis ir netiesioginis stebėjimas. Stebėjimo duomenų interpretacija. Pedagoginis stebėjimas. Stebėjimo metodo reikalavimai. Metodo privalumai. Metodo ...
Pedagogikos aprašymai, Aprašymas, 5 puslapiai
2013 05 02
Televizijos diskusijų laidos stebėjimas ir analizė Laida „Yra kaip yra“
Turinys. Televizijos diskusijų laidos „Yra kaip yra“ stebėjimas ir analizė. Laidos stebėjimas - 2014 m. Kovo 24 d. , Tema jaunimo laisvalaikio praleidimo būdai. Asmens elgesio televizijos diskusijų laidoje analizės protokolas. Apranga, ...
Psichologijos analizės, Analizė, 6 puslapiai
2017 02 16
Stebėjimo metodas skaidrės
Stebėjimo metodas. Stebėjimas. Reikalavimai stebėjimui. Duomenų rinkimo priemonės stebėjimo metu. Stebėjimas. Standartizuotas stebėjimas. Dalyvaujančio ir nedalyvaujančio tyrėjo atliekami stebėjimai. Dalyvaujantis stebėjimas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2018 05 14
Statistinis stebėjimas skaidrės
Statistinis stebėjimas. Statistinio stebėjimo esmė. Statistinių stebėjimų pavyzdžiai. Statistinis stebėjimas. Statistinis stebėjimas. Pagrindinės statistinio stebėjimo. Organizacinės formos. Statistinis stebėjimas. Pagrindinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2019 09 08
Geometrinų figūrų atpažinimas
Pamokos planas ( geometrija. Vertinimo įsivertinimo metodai. Vertinimo įsivertinimo sėkmės kriterijai. Grįžtamojo ryšio būdai. Kaip pamokoje pasireikš personalizavimas? Kokia padėkos kultūra pamokoje. Kokie vaiko brandos gebėjimai bus ...
Matematikos planai, Planas, 2 puslapiai
2019 03 18
Duomenų apsauga projektas
Mokyklos veikla. Užtikrinant vaiko asmens duomenų apsaugą. Mokyklos pareiga. Tvarkytinų asmens duomenų rekomendacijos. Duomenų rinkimo tvarka mokyklose. Pažymių skelbimas. Elektroniniai dienynai. El. Dienyno papildomos funkcijos. ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 55 puslapiai
2018 05 28
Matematikos gebėjimų ir motyvacijos vertinimas
Įvadas. Bendrojoje programoje nurodoma. Tyrimo objektas mokinio matematikos gebėjimai. Tyrimo metodai. Teorinė analizė. Stebėjimas – tikslingas, organizuotas pedagoginių reiškinių. Demografiniai duomenys. Lytis vyras. Vardas Tadas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2017 03 12
Stebėtojo pedagoginė praktika
Stebėtojo pedagoginės praktikos užduočių analizė. Pasirinkto mokinio ir mokytojo komunikacijos proceso stebėjimas ir analizė. Komunikacijos procesų stebėjimo protokolai. Išvados.
Pedagogikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 05 23
Mokinio charakteristika
9,1( 7 atsiliepimai )
Mokinio charakteristika. Bendri duomenys. Mokymosi veikla. Bendrieji gebėjimai. Emocijų ir valios sfera. Temperamento ypatumai. Mokymosi motyvacija ir asmenybės kryptingumas. Tarpasmeniniai santykiai. Bendros išvados.
Pedagogikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2012 12 21
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo