Mokinio teisės ir pareigos

300 dokumentų
Ar šiuolaikinio mokinio elgesys su mokytojais yra normalus?
Ar šiuolaikinio mokinio elgesys su mokytojais yra normalus? Įvadas. Kritinė refleksija. Sėkmingo bendravimo principai ugdytojui ir ugdytiniui. Mokinių, mokytojų, tėvų teisės ir pareigos. Mokinio teisės ir pareigos. Tėvų (globėjų, ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 06 06
Darbdavių pareigos ir teisės
Darbdavių pareigos ir teisės. Darbo vieta. Darbuotojo instruktažas. Darbuotojų sveikatos apsauga. Darbuotojų pareigos ir teisės.
Vadybos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2012 09 30
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Tikslas. Įvadas. Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos yra prigimtinės. Žmogaus teisės. Žmogaus teisės – prigimtinės teisės priklausančios visiems žmonėms. Žmogaus pareigos. Konstitucijos 28 ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 05 19
Piliečių ir žmogaus teisės, laisvės ir pareigos, apibrėžtos Lietuvos konstitucijoje
Įvadas. Žmogaus ir piliečio teisės. Žmogaus ir piliečio pareigos. Žmogaus ir piliečio laisvės. Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas. Išvados. Naudota literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 06 17
Žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės. Asmens pareigos
Žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės. Žmogaus ir piliečio teisės bei laisvės. Asmens pareigos. Žmogaus teisės ir laisvės. Žmogaus teisės. Prigimtinės teisės. Pozityviosios teisės doktrina. Pilietinės teisės ir laisvės. ...
Teisės referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 04 10
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos skaidrės
Žmogaus ir vaiko teisės bei pareigos. Vaiko teisės. Prigimtinės vaiko teisės. Vaiko teisė gyventi ir augti bei teisė į individualybę. Vaiko teisė žinoti savo tėvus, gyventi su tėvais, būti auklėjamu. Nesusituokusių tėvų vaiko ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 10 05
Klasės konstitucija
KLASĖ 1 straipsnis. Mokinio teisės ir pareigos 5 straipsnis. Seniūnas 15 straipsnis. Mokinių seimas 17 straipsnis. Auklėtoja 22 straipsnis.
Pilietiškumo projektai, Projektas, 4 puslapiai
2015 12 06
Mokesčių administravimas Lietuvoje
Įvadas. Mokesčiai, jų reikšmė. Mokesčio sąvoka, jo elementai. Mokesčių rūšys, funkcijos bei savybės. Mokesčių administravimas. Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2011 04 05
Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės
Santrauka. Įvadas. Benra samprata. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikacija. Socialinės ekonominės ir kultūrinės teisės. Politinės teisės ir laisvės. Asmeninės teisės ir laisvės. Žmogaus ir piliečio pareigos. Išvados. Literatūros ...
Teisės referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 11 08
Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos
Sutuoktinių turtinės teisės ir pareigos. Santuokos samprata. Lygiateisiškumas. Sutuoktinių turto teisinis režimas. Įstatyminis teisinis režimas. Sutartinis teisinis režimas. Turtinės teisės ir pareigos. Lojalumas. Sutuoktinių tarpusavio ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 06 26
Geodezininkų ir matininkų teisės ir pareigos kadastriniai matavimai
Įvadas. Geodezininkas. Geodezininko teises ir pareigos. Dokumentų teikimas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimui gauti ir pažymėjimo išdavimas. Matininkas. Matininkų tėisės pareigos ir atsakomybė. Matininko kvalifikacijos ...
Geodezijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 11 27
Kas yra šeima skaidrės
Šeima. Vyro pareigos ir teisės šeimoje. Moters pareigos ir teisės šeimoje. Vaiko teises ir pareigos šeimoje. Vaiko auklėjimas. Santuoka. Kaip neišsiskirti, susidūrus su sunkumais? Išsikelkite šeimoje aukštesnę asmenybe ar Dievą, o ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 05 24
Konstitucinė teisė žmogaus teisės laisvės ir pareigos
Įvadas. Konstitucija. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės norma. Konstitucijos dalykas. Naujas požiūris į konstitucijos teisę. Konstitucinė teisė naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Konstitucinė teisė ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 11 15
Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. pirkimo – pardavimo sutarties šalių teisės ir pareigos
Įvadas. Pirkimo – pardavimo samprata. Sutarties dalykas. Pirkimo – pardavimo šalys. Sutarties forma. Sutarties kaina. Pirkimo – pardavimo sutarties teisės ir pareigos. Pardavėjo teisės ir pareigos. Pirkėjo teisės ir pareigos. Išvados. ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 02 13
Mokinio asmenybės bruožų vertinimas
Mokinio asmenybės bruožų vertinimo lapas. Mokinio savijautos klasėje tyrimas. Mokinio asmenybės bruožų pažinimas ir vertinimas. Mokinio savijautos klasėje tyrimo analizė ir išvados. Savęs, kaip būsimojo mokytojo, pažinimas. Literatūra.
Psichologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2014 03 25
Mokslinio straipsnio analizė Mokinio pareigos: įgyvendinimo problema
Mokslinio straipsnio analizė Mokinio pareigos: įgyvendinimo problema.
Pedagogikos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2017 12 06
Darbo sauga darbuotojų ir darbdavių pareigos
Darbo vietų ir jų įrengimo bendrieji reikalavimai. Darbo vietų įrengimas, žvejybos laivuose, darbo priemonėse. Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys saugų darbų organizavimą ir jų vykdymą įmonėse. Darbuotojų evakuavimo bei ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2013 02 17
Konstitucinė teisė skaidrės
Konstitucija. Konstitucinė teise. Konstitucinė teise. Konstitucijos dalykas. Kt naudojama trimis sampratomis. Konstitucinės teisės dalykas. Kt sistemos pagrindiniai elementai. Kt principai. Kt institutai. Kt normų struktūra. Kitos kt normų ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2012 11 15
Teisės normų analizė namų darbas
Teisė namų darbas nr. teisės normų analizė. Straipsnis. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir teisės. Teisės normos struktūra Hipotezė –. Teisės normos klasifikacija. Civilinis kodeksas. 345 straipsnis. Pirkėjo ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2015 11 16
Krovinio vežimo kelių transportu sutarties šalių teisės ir pareigos
Įvadas. Krovinio vežimo kelių trаnsportu sutаrtis. Krovinio vežimo sutаrties sąvokа ir esmė. Vietinio vežimo keliais teisės šаltiniai. Tаrptautinio krovinių pervežimo keliаis teisės šaltiniai. Sutаrtis trečiojo аsmens nаudai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 03 30
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos
Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos dalyviai, jų teisės ir pareigos. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Nukentėjusysis. Atstovai pagal įstatymą. Įgaliotas atstovas. Liudytojai. Ekspertas. Vertėjas. Literatūra.
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
Finansų teisė referatas
Įvadas. Finansų teisės samprata. Finansų teisės dalykas ir metodas. Finansų teisės vieta teisės sistemoje. Finansų teisės ypatumai, ryšys su kitais mokslais ir kitomis teisės šakomis. Finansų teisės sistema bendroji ir ypatingoji ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 10
Bankroto administratoriaus teisės ir pareigos
Bankroto administratoriaus teisės ir pareigos juridinių ir fizinių asmenų bankroto procese. Fizinių asmenų bankrotas. Įmonių bankrotas. Fa bankroto administratoriaus skyrimas (fabį 11 str. ). Įmonių bankroto administratoriaus skyrimas ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 03 18
Švietimo istatymas
Lietuvos respublikos švietimo įstatymas. Šio įstatymo paskirtis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos. Švietimo tikslai. Ugdymo turinys. Švietimo sistemos principai. Švietimo sistema. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinis ugdymas. Pradinis ...
Etikos konspektai, Konspektas, 60 puslapių
2012 10 15
Pacientų teisė
Pacientas turi teisę. Lietuvoje pacientų teises reglamentuoja. Paciento pareigos. Ssį nustatytos lr gyventojų pareigos sveikatinimo veikloje.
Teisės skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 04 24
Sutarčių teisė
Užduotis. Pasirinktą sutartį reikia išsamiai išanalizuoti pagal pateiktą schemą: sutarties rūšis pagal visus kvalifikavimo kriterijus. Sutarties tikslas. Sutarties šalių teisės ir pareigos (pvz. Rangovo teisės, rangovo pareigos, ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2012 02 17
Akcininkų teisės ir pareigos
Įvadas. Akcininkas. Smulkus akcininkas. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Neturtinės akcininkų teisės. Akcininko teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti ...
Teisės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 01 17
Asistento didaktikos praktikos ataskaita
Užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje. Užduotis. Mokinio ų elgesio pamokoje stebėjimas. Mokinio ių stebėjimo lapas Stebėjimo tikslas –. Stebėjimo objektas. Stebėjimo subjektas. Nurodymai užduočiai ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2016 05 23
Akcininkai referatas
Akcininkų teisės ir pareigos. Įvadas. Akcininkų teisės ir pareigos. Turtinės akcininkų teisės. Neturtinės akcininkų teisės. Akcininko balsavimo teisė. Akcininko teisė gauti informaciją. Uab „naujininkų ūkis“ įstatai. Bendrosios ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 04 10
Teisės pagrindai kospektas
Valstybės sąvoka ir požymiai. Valstybės formos. Valstybinės valdžios sistema. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės pažeidimai ir teisinė ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2013 11 04
×