Monolitinės perdangos technologija

300 dokumentų
Monolitinės perdangos projektavimas
Perdangos plokštės skaičiavimas. Sijos stiprio skaičiavimas. Įstryžojo pjūvio stiprio skaičiavimas. Išvados. Perdanga betonuojama iš sunkiojo betono C25/30. Perdangos plokštė bus armuojama tinklais iš armatūrinės vielos S500 klasės. Skaičiuotina apkrova ilgio vienete atitinka apkrovą tenkančia konstrukcijos ploto vienetui, nes ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2010 11 03
Gelžbetonio kursinis darbas
Įvadas. Monolitinės perdangos skaičiavimas. Monolitinės plokštės projektavimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Gelžbetoninės perdangos plokštės su kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės naudojimo situacijos saugos ribinio būvio skaičiavimas. Plokštės gamybos, transportavimo ir montavimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 01 25
Perdangos
Įvadas. Perdangų klasifikacija. Medinės perdangos. Medienos savybės reikalingos perdangoms. Medinių perdangų konstrukcija. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Medinių perdangų pavyzdžiai ir analizė. Gelžbetoninės perdangos. Gelžbetonis. Gelžbetoninės perdangos – surenkamos arba monolitinės. Surenkamų iš stambių ...
Statybos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 04 08
Monolitinė perdanga
Įvadas. Plokštės projektavimas. Apkrovos. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Plokštės storio ir skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Atramos skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Atramų ir įrąžų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 03 12
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunuotos plokštės skaičiavimas stiprumui
Gelžbetonio monolitinio perdenginio briaunuotos plokštės skaičiavimas stiprumui. Kursinio projekto užduoties šifro skaičius atitinka studento asmens kodo paskutinįjį skaičių. Suprojektuoti ir apskaičiuoti gelžbetonio monolitinio perdenginio stiprumą. Perdenginio planas. Plokštės apkrovų schema. Plokštės apkrovos apskaičiavimas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 5 psl.
2012 05 08
Laikančiųjų konstrukcijų komponavimas
Laikančiųjų konstrukcijų komponavimas. Perdangos plokštės projektavimas. Skaičiavimo schema ir įrąžos. Armatūros parinkimas. Skersinės armatūros skaičiavimas. Tinklų parinkimas. Kilpos parinkimas. Monolitines briaunuotos perdangos projektavimas. Monolitinio danginio plokštės skaičiavimas. Monolitinės perdangos šalutinės sijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2015 02 23
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Šalutinės sijos aukštis ir plotis. Pagrindinės sijos aukštis ir plotis. Plokštės skaičiavi mas ir montavimas. Skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Skaičiuojamosios įrąžos. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 psl.
2012 11 27
Gelžbetoninės kiaurymėtosios perdangos plokštės projektavimas. Pastato charakteristika, skaičiuotinės schemos. Plokštės apkrovų bei poveikių skaičiavimas. Plokštės skerspjūvio matmenų nustatymas. Betono ir armatūros sąvybių rodikliai. Preliminariai iš anksto įtemptos armatūros skaičiavimas. Plokštės ekvivalentiško ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2013 04 19
Perdangos plokščių montavimo Technologinė kortelė
Perdangos plokščių montavimo darbų technologija. Panaudojimo sritis. Darbų vykdymo organizavimas ir technologija. Leistinos nuokrypos ir kokybės kontrolė. Darbų sauga. Techniniai-ekonominiai rodikliai.
Statybos projektai, Projektas, 7 psl.
2015 12 02
Gelžbetonio kursinis darbas KTU
Monolitinės briaunotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Pradiniai duomenys. Perdangos konstravimas. Monolitinės briaunotos perdangos planas. Apskaičiuojamas šalutinės sijos plotis. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Apkrovų skaičiavimas. Skaičiuojamosios įražos. Armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 11 27
Perdangos plokštės permontavimas
Įvadas. Rekonstruojama perdanga. Darbo pasiruošimas. Krano parinkimas. Perdangos ardymo darbai. Gelžbetoninės plokštės keitimas. Baigiamieji darbai. Darbo sauga. Išvados. Literatūra. Šio kursinio tikslas aprašyti gyvenamo namo rekonstrukcijos ir renovacijos projektavimo procesą. Aprašyti vienos perdangos plokštės pakeitimo darbų ...
Statybos referatai, Referatas, 14 psl.
2011 06 22
Gelžbetoninės monolitinės perdangos projektavimas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Perdangos plokštės apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Plokštės armatūros parinkimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio matmenų apskaičiavimas. Išilginės armatūros skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2015 11 23
Monolitiniu pastatų statybos technologija slankiuosiuose klojiniuose
Monolitinių pastatų statybos technologija slankiuosiuose klojiniuose. Monolitinių pastatų statybos tūriniuose perstatomuosiuose klojiniuose technologija. Slankieji klojiniai labiausiai tinka aukštų (10-12 aukštų ir aukštesnių), kompaktiško plano ir vienodo pagal aukštį skerspjūvio pastatų betonavimui. Slankiuosiuose klojiniuose ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 06 22
Mano svajonių namas referatas
Statinio parametrų aprašymas. Statinio statybos teisinis reglamentavimas. Statinio pamatai. Pamatų įrengimo konstrukcija, technologija. Statinio grindys ant grunto. Grindys. Statinio sienos. Mūro darbai. Sienos. Statinio sienų apdaila. Vidaus sienų apdaila. Statinio perdangos. Perdangos plokščių montavimas. Grindys ant perdangos. Grindų ...
Statybos referatai, Referatas, 26 psl.
2015 12 01
Monolito egzaminas
Monolitinės statybos sampratos. Betono mišinių sudėtys , cheminiai priedai. Betono mišinio ir sukietėjusio betono savybių klasifikavimas. Monolitinių konstrukcijų armavimas. Monolitinės betoninės grindų siūlės. (. ( esant šaltiems orams. Betonavimo ypatumai vasarą.
Statybos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 12 13
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų kursinis
Sijinės gelžbetoninės monolitinės perdangos projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Elementų skerspjūvių parinkimas. Monolitinės perdangos plokštės projektvimas. Apkrovos. Plokštės irąžų skaičiavimas. Gelžbetoninės plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Vidinių plokščių skaičiuojamieji tarpatramių ilgiai. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2012 08 16
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijomis projektavimas
Pirmasis tarpatramis. Antrasis tarpatramis. B atrama. Sijos konstravimas. Pirmasis tarpatramis. B atrama iš kairės. Vidurinių aukštų rėmo skaičiuojamoji schema. Rygelio apkrovos. Lenkimo momentai rygelio tarpatramiuose. Lenkimo momentai prie kolonų krašto. Skersinės jėgos. Str 2. 05. 052005 „Betoninių ir gelžbetoninių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2017 01 23
Statybos technologija
Turinys. Pastato charakteristika. Pastato aprašymas. Pastato konstrukcinis aprašymas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Tinko darbų kiekių skaičiavimas. Daugiasluoksnių plokščių darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Gipso plokščių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2011 01 16
Surenkamos gelžbetoninės perdangos kiaurymėtosios plokštės ir gelžbetoninės sijinės monolitinės perdangos projektavimas
Gelžbetoninės kiaurymėtosios perdangų plokštės projektavimas. Pastato charakteristika. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Plokštės naudojimo situacijos saugaus ribinio būvio skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skaičiuotinė schema ir poveikių efektai (įrąžos). Plokštės geometriniai skerspjūvio ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2015 03 26
Transporto priemonių remonto pažangiosios technologijos, praktiniai darbai
Įvadas. Tekinimo technologija. Frezavimo technologija. Gręžimo technologija. Pratraukimo technologija. Šlifavimo technologija.
Technologijų namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2014 03 27
Konstrukcijų skaičiavimas kursinis darbas
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Medinės stogo konstrukcijos projektavimas. Apkrovos į stogo konstrukcija. Medinės gegnės tikrinimas. Monolitinės gelžbetoninės sąramos sr-. Projektavimas. Apkrovos į sąramą. Apkrova nuo stogo. Sienos virš sąramos svoris. Sąromos svoris. Apkrovos nuo perdangos. Monolitinės g/b sąramos armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 04 22
Monolitinės gelžbetoninės pedrangos skaičiavimas. Sijų išdėstymas. Sijų ilgiai ir atstumiai. Plokštės ir sijų skerspjūvių aukščių, bei pločių parinkimas. Plokštės projektavimas. A). Apkrovų skaičiavimas. B). Įrąžų skaičiavimas. A). Plokštės storis. B). Armavimo skaičiavimas. C). Tinklų pagrindinė armatura su ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 04 19
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai
Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai. Įvadas. Laikančiųjų konstrukcijų komponavimas. Skaičiuojamoji schema ir įražos. Armatūos parinkimas. Skersinės armatūros skaičiavimas. Tinklų parinkimas. Kilpos parinkimas. Monolitinės perdangos. Monolitinio denginio plokštės skaičiavimas. Monolitinio denginio šalutinės sijos projektavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2013 04 20
Tešlų ruošimo technologija
Įvairių tešlų ruošimo technologija. Tešlų rūšys:. Mielinės tešlos ruošimo technologija. Sluoksniuotos tešlos ruošimo technologija. Kapotos tešlos ruošimo technologija. Plikytos tešlos ruošimo technologija. Baltyminės tešlos ruošimo technologija. Biskvitinės tešlos ruošimo technologija. Meduolinės tešlos ruošimo ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2012 05 24
Užduotis. Monolitinės briaunuotos perdangos plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir jų išdėliojimas. Apkrovų paskaičiavimas. Armatūros analizė ir paskaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo patikrinimas ir kontrolė. Šalutinės sijos paskaičiavimas. Išilginės armatūros analizė ir paskaičiavimas.Skersinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2017 04 05
Gelžbetoninės monolitinės sijinės perdangos ir mūrinės kolonos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Šalutinės sijos apkrovų skaičiavimas. Šalutinės sijos įrąžų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 03 19
Daugiamečių pašarinių ankštinių žolių auginimo technologija ir jos vertinimas
Įvadas. Pašarinių daugiamečių ankštinių žolių bendra charakteristika. Dobilai. Raudonieji dobilai. Raudonųjų dobilų auginimo technologija ir jos vertinimas. Rausvieji dobilai. Rausvųjų dobilų auginimo technologija ir jos vertinimas. Baltieji dobilai. Baltųjų dobilų auginimo technologija ir jos vertinimas. Esparcetai. ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 24 psl.
2016 03 01
Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir konstravimas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Surenkamų konstrukcijų skaičiavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2012 10 17
Gelžbetoninės perdangos projektavimas
Gelžbetoninės perdangos projektavimas. Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Įrąžų gaubtinės sudarymas. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2012 10 07
Gelžbetonio ir mūro konstrukcijų projektavimo Kursinis darbas. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos susijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų ir įražų skaičiavimas. Armatūros skaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo patikrinimas. Šalutinės sijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 psl.
2016 06 11