Muzika aukštaičių dainos

300 dokumentų
Aukštaičių liaudies dainos
Aukštaičių tarmė. Aukštaitiškas eilėraštis. Aukštaitiški žodžiai. Sutartinės. Sutartinių rūšys. Aukštaičių dvibalsės dainos. Aukštaičių tautiniai drabužiai. Reksiuka markatnumas.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 02 23
Aukštaičių muzika
Aukštaičių muzika. Aukštaičių dainos. Sutartinės dainos. Sutartinės . Dar vadintos saugėmis, nes jų atlikimas yra stiprus ir grubokas. Sutartinių rūšys. Dvejinės - Dvejinės sutartinės atliekamos dviejų dainininkų arba jų ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 11 29
Aukštaičių dainos
Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija. Lietuvių liaudies dainos-turtingiausia, savičiausia ir vertingiausia lietuvių tautosakos dalis, priskiriama dainuojamajai tautosakai. Svarbiausias liaudies dainų bruožas yra lyrizmas-tai gilus ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 07
Lietuvių liaudies dainos referatas
Įvadas. Dėstymas. Dzūkų ir aukštaičių dainos. Šeimos dainos. Raudos. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Apibendrinimas. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 06 26
Lietuvių liaudies dainos pristatymas
Lietuvių liaudies dainos. Žemaičių dainos. Aukštaičių dainos. Suvalkiečių dainos. Dzūkų dainos. Lietuvių liaudės dainų žanrai. Lopšinės. Vaikų ir ganymo dainos. Žaidimai, rateliai ir šokiai. Dainos apie gamtą. Šeimos dainos. ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 05 01
Aukštaitijos muzika
Aukštaitija. Aukštaičių dainoms būdinga. Sutartinės. Dvėjinės sutartinės. Trėjinės sutartinės. Keturinės sutartinės. Aukštaičių liaudies dainos. Šia gaidele ir baigiame
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 03 31
Liaudies dainos referatas (2)
Lietuva – dainų šalis. Trumpa istorija. Apie dainų melodijas. Lietuvos kraštų dainos. Dzūkų dainos. Suvalkiečių dainos. Aukštaičių dainos. Žemaičių dainos. Mažosios lietuvos (prūsų lietuvių) dainos. Apie ką lietuviai dainavo. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 01 13
Dzūkų ir aukštaičių dainos
Dzūkų ir aukštaičių dainos. Dzūkų dainos. Savo dainomis nuo seno garsėjo dzūkų kraštas. Seniesiems kaimo dainininkams šios dainos buvo brangios ne tik dėl melodijos ar žodžių gražumo. Aukštaitija išsiskiria dviem skirtingomis ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 03 07
Pristatymas apie Aukštaičių regioną
Aukštaitija ir aukštaičiai. Aukštaitija. Tautiniai drabužiai. Tautiniai drabužiai (vyrų). Tautiniai drabužiai (moterų). Aukštaičių tarmė. Skiriamos trys aukštaičių patarmės. Įdomesni aukštaitiški žodžiai. Muzika. Dainos. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2015 02 24
Suvalkų muzika
Suvalkiečių muzika. Dauguma suvalkiečių dainų yra daugiabalsės. Suvalkija – lygumų kraštas. Senovėje Suvalkų krašto dainos. Daugelis Užnemunės dvibalsių mažorinių dainų anksčiau yra buvusios vienbalsės minorinės. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2014 02 26
Aukšaitijos regiono muzika
Aukšaitijos regiono muzika. Paruošė Rugilė Strikoriūtė. Liaudies muzika. Lietuvių liaudies muzika arba lietuvių muzikinis folkloras - Lietuvoje paplitusi liaudies muzika. Didelė dalis lietuvių liaudies muzikos yra labai archajiška. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 04 13
Polifoninė muzika
Polifoninė muzika. Skaidres kūrė. Polifoninės muzikos apibrėžimas. Polifonine vadinama tokia. Tačiau graikų teatruose buvo paplitęs antipfoninis (antipfonos – atsiliepiant) giedojimas. Aukštaičių sutartinės. Aukštaičių dainos yra ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 11 11
Žemaičių dainos
Žemaičių dainos dažniausiai daugiabalsės, skambios, melodingos, muzika linksma. Būdingi atskirų garsų, skiemenų pratęsimai, atsikvėpimai viduryje žodžio, įvairūs melodiniai papuošimai. Paplitęs dainavimo būdas, kai pradeda ...
Muzikos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2011 04 11
Aukštaičių dainavimo tradicijos
Aukštaičių dainavimo tradicijos. Aukštaičių dainoms būdinga. J. Čiurlionytės pastebėjo, kad aukštaičių dainos.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 01 07
Čigonų liaudies muzika
Čigonų liaudies muzika. Turtinga čigonų muzika paįvairino įvairių tautų folklorą. Romų dainas galima suskirstyti į tris grupes. Čigonų kalba sudėtos dainos mišriosios dainos čigonų dainos rusų kalba. Čigonai griežia įvairiais ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 03 12
Aukštaičiai
Aukštaičiai. Kalvotas ežerų ir miškų kraštas Aukštaitija – vieta, kur gimė Lietuvos kunigaikštystė. Aukštaitijoje nuo seno aidėdavo unikalios dainos – sutartinės. Aukštaičių moterų drabužiai – jų skiriamasis bruožas - ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2015 10 06
Lietuvių liaudies dainos referatas (3)
Lietuvių liaudies dainos. Lietuvių liaudies muzika. Lietuvos chorų muzika. Lietuvos klasikinė ir šiuolaikė modernioji muzika. Stiliai ir įvairovė. Žanrai. Raudos. Sutartinės. Giesmės. Dainos (siaurąja prasme. Lietuvių liaudies dainų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 10 28
Liaudies dainos
Įvadas. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Giesmės jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos rimas ir ritmas. Vaikų kūryba. Vaikų dainos. Jaunimo dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės. Kalendorinių ...
Muzikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 01 09
Aukštaitija skaidrės
Kalvotas ežerų ir miškų kraštas aukštaitija. Aukštaitija. Unikalios dainos. Aukštaitijos vėliava. Baltasis aukštaitijos herbas. Pilkasis aukštaitijos herbas. Lietuvos etnokultūrinis regionas. Aukštaičių tarmė. Aukštaičių tautiniai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2012 12 16
Lietuvos dainuojamasis folkloras ir liaudies muzika
Lietuvių dainuojamasis folkloras ir liaudies muzika. Žemaitija Aukštaitija Dzūkija Suvalkija. Žemaitija. Svarbiausios žemaičių dainų savybės yra šios 1 vyraujantis mažoras. Žemaičių liaudies daina. Žematija. Žemaičių ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 05 28
Lietuvių liaudies muzika
Lietuvių liaudies muzika. Vokiečių filosofas ir švietėjas J. G. Herderis pirmasis ėmė vartoti terminą „Liaudies daina“. J. G. Herderis. Xx a. Liaudies dainos prigimtiniai dalykai kad liaudies daina sukurta labai seniai. Lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 12 07
Lietuvių liaudies dainos skaidrės
Lietuvių liaudies dainos. Dainų bruožai. Lietuvių liaudies dainoms būdingas švelnumas. Lietuvių liaudies dainos skirstomos į. Raudos. Sutartinės Giesmės. Yra veikiausiai pats. Sutartinės. Sutartinės yra archajiškas aukštaičių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 20
Lietuvių muzika
Liaudies muzika. Lietuvos etnografiniai regionai ir jų folkloro ypatumai. Lietuvių muzikinio folkloro žanrai. Pasaulio tautų dainos ir dainavimo būdai. Profesionaliosios lietuvių muzikos raida. Xix a. Lietuvos muzikinis gyvenimas. Pirmieji ...
Muzikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 01 21
Muzika pokario laikais
Muzikos mokyklos. Kauno muzikos mokykla. Klaipėdos muzikos mokykla. Kauno operos teatras. Pirmieji lietuviškieji baletai. Pirmoji dainų šventė. Koncertinis gyvenimas. Žymiausi kompozitoriai. Juozas Gruodis, Stasys Šimkus, Kazimieras Viktoras ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2012 11 05
Karinės istorinės dainos
Įvadas. Karinės-istorinės dainos. Išvados. Naudota literatūra. Tautosaka skirstoma į dvi pagrindines rūšis: pasakojamąją ir dainuojamąją. Pasakojamosios tautosakos žanrai – pasaka, sakmė, padavimas, anekdotas. Dainuojamosios – ...
Muzikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2011 08 01
Dainuojamoji tautosaka skaidrės
Dainuojamoji tautosaka. Dainuojamosios tautosakos skirstymas. Asmens ir šeimos gyvenimo dainos. Liaudies dainose lietuviai išreiškšdavo jausmus. Tai vienintėlė tautosakos rūšis, kurioje liaudies kūryba išreiškiama sujungiant muziką ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 09 09
Aukštaitijos regiono geografinė padėtis ir papročiai
Aukštaitija. Aukštaitijos regiono geografinė. Regiono padėtis. Aukštaitija-Lietuvos etnografinis regionas esantis šalies šiaurės rytuose. Žemėlapis. Aukštaitija - kone pusę Lietuvos užimantis regionas. Aukštaitijos herbas. ...
Etnologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 01 18
Pasaulietinė muzika
Pasaulietinė muzika. Muzika viduramžiais. Muzika- tai garsų menas, meniškas garsų komponavimas ir tokių akustinių kompozicijų atlikimas. Muzikos užrašymas. Ją užrašydavo goljardai ( klajojantys studentai) arba vagantai ( klierkai. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 18
Muzika 10 klasei
Pagal paskirtį gyvenime dainuojamoji tautosaka yra skirstoma. Kara dainuoja lietuviai? Jaunimo ir meilės dainos. Simboliai. Karinės istorinės dainos. Dainose vaizduojama. Sutartinės – daugiabalsės dainos.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2010 12 08
Vestuviu dainos skaidrės
Vestuviu dainos. Bendri bruožai. Lietuvių liaudies dainoms būdingas švelnumas. Stiliai ir įvairovė. Vienbalsumas būdingas dzūkams. Žanrai. Visos lietuvių liaudies dainos (plačiąja prasme) gali būti skirstomos į dainas (siaurąja ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 05 12
×