Nediskretine fiskaline politika

300 dokumentų
Fiskalinės politikos esmė, tikslai ir priemonės. diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Fiskalinės politikos samprata. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Vyriausybės išlaidų multiplikatorius. Literatūra ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 05 27
Fiskalinė politika referatas (2)
Įvadas. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos tikslai. Diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika, jų sampratos ir esmė. Diskrecinė fiskalinė politika. Nediskrecinė fiskalinė politika. Lafero kreivė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 30
Valstybės fiskalinė politika
Valstybės fiskalinė politika. Fiskalinė politika – tai valstybės iždo politika. Fiskalinė politika apima. Valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas. Valstybės pajamos – tai finansiniai ištekliai. M. Lietuvoje. Mokestinės pajamos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 01
Fiskalinės politikos tendencijos
Įvadas. Valstybės fiskalinės politikos teoriniai pagrindai. Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė politika. Nediskretinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2011 03 12
Fiskalinė politika ekonomikos skaidrės
Fiskalinė politika. Esminiai fiskalinės politikos bruožai. Fiskalinės politikos tikslai. BVP apskaita išlaidų būdu (BVP sudėtis). Keinso vartojimo funkcija. Pajamų – išlaidų modelis vartojimo funkcija. Autonominės bendrosios ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 12 03
Fiskalinė politika samprata, tikslai, priemonės
Įvadas. Fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės pajamų šaltiniai. Valstybės išlaidos. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 09
Mokesčiai ir jų funkcijos
Mokesčiai, jų funkcijos, rūšys ir apmokestinimo principai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės fiskalinė politika. Diskrecinė fiskalinė politika, subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Nediskretinė fiskalinė ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 02 23
Fiskalinė politika. Biudžeto subalansavimas
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados. Literaturos sarašas. Fiskalinė ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 12 15
Fiskalinė politika biudžetinės politikos samprata ir struktūra
Įvadas. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas – fiskalinės politikos vertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2018 02 23
Fiskalinė politika referatas
I. Fiskalinė politika. I. Kas yra fiskalinė politika?I. Biudžetas. I. Pajamos. I. Išlaidos. Ii. Diskretinė ir nediskretinė fiskalinė poltika. Ii. Diskretinė fiskalinė politika:. Ii. Nediskretinė fiskalinė politika. Iii. Fiskalinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 08 16
Fiskalinė politika ir jos įgyvendinimo problemos
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Šalies biudžeto reguliavimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Lietuvos fiskalinė politika. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 06 08
Fiskaline politika konspektas
Fiskalinė politika. Valstybės biudžeto būsenos. Skatinančioji politika. Stabdančioji politika. Diskretinė fiskalinė politika. Grynieji mokesčiai. Nediskretinė fiskalinė politika. Ekonomikos nuosmukio tarpsnis. Ekonomikos infliacinis ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 08 09
Fiskalinė politika. Esmė ir tikslai
Fiskalinė politika – tai mokesčių ir vyriausybės išlaidų naudojimo principai bei praktika, kuriais siekiama paveikti visuminės paklausos lygį. Biudžeto balansas. Skiriama diskretinė (tikslinė) ir nediskretinė (netikslinė) fiskalinė ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 18
Fiskalinė ir momentinė politika
Fiskalinė ir monetarinė politika. Ekonominė politika ir politikos prioritetai. Great Depression Franklin D. Roosevelt Stabilizavimo politika. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetas. Diskretinė fiskalinė politika. Skatinamoji. Diskretinė ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 04 23
Fiskalinė politika pristatymas
Fiskalinė politika. Fiskalinė politika – tai valstybės iždo politika. Visuminė paklausa - tai reali nacionalinės gamybos apimtis. Fiskalinė politika – valstybės finansų formavimas ir naudojimas. Valstybės fiskalinė politika ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 04 09
Fiskalinė politika projektas
Fiskalinė politika. Valstybės vykdoma ekonominė politika apima   Fiskalinę politiką Monetarinę politiką Valiutos keitimo kurso reguliavimą. Fiskalinė politika- tai visuma. Fiskalinė politika- tai iždo. Fiskalinė politika- tai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 03 18
Antikrizinė fiskalinė politika Lietuvoje
Antikrizinė fiskalinė politika Lietuvoje. Fiskalinė politika. Fiskalinė politika - tai valstybės finansų naudojimas. Nuo 2009 m. Apibendrinimas. 2008 – 2012 m. Lietuvos valdžios vykdytą politiką galima apibrėžti kaip mišriąją.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 04 07
Iždo arba fiskalinė politika
Iždo arba fiskalinė politika. Fiskalinė politika. Sudėtis. Tikslai. Siekiai. Priemonės. Mokesčių koregavimas. Valstybė kartu su fiskaline politika. Panaudojimas. Fiskalinė politika gali būti naudojama. Įgyvendinimo problemos. Laiko ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 01 12
Lietuvos fiskalinė politika bei jos raida
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė. Lietuvos fiskalinė politika. Metais. Lietuvos fiskalinė politika nuo. Metų. Išvados. Literatūra. Šiame darbe nagrinėjau Lietuvos fiskalinės politikos raidą nuo 1918 metų iki šių dienų, taip pat ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 01 04
Mokesčių samprata ir teisinė prigimtis
Mokesčių samprata ir teisinė prigimtis. Valstybės fiskalinės politikos samprata. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretine fiskalinė politika.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2020 03 27
Europos Sąjungos fiskalinė politika
Įvadas. Fiskalinė politika ir jos tikslai. Fiskalinės politikos priemonės. Skatinančioji fiskalinė politika. Fiskalinis konsolidavimas. Stabdančioji fiskalinė politika. Bendrųjų fiskalinės politikos priemonių apžvalga 2010-2012 m. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 12 07
Fiskalinės politikos esmė ir priemonės
Fiskalinės politikos esmė ir priemonės. Fiskalinės politikos samprata ir esmė. Biudžeto valdymo rodikliai. Fiskalinės politikos tikslai. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 14
Fiskalinės politikos vaidmuo atviroje ekonomikoje, esant fiksuotam ir lanksčiam valiutos kursui
Fiskalinės politikos vaidmuo atviroje ekonomikoje, esant fiksuotam ir lanksčiam valiutos kursui. Fiskalinė politika. Diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Valstybės biudžetas. Valstybės pajamų šaltinis - mokesčiai. Fiksuotas ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 09 20
Paklausos skatinimas Paklausos skatinimas Fiskalinė ir pinigų politika
Paklausos skatinimas. Fiskalinė ir pinigų politikos. Paklausos skatinimo politika. Kas yra fiskalinė politika? Fiskalinė politika pajamų perskirstymas. Užduotis, Ar išaugusios viešosios išlaidos gali sukurti naujas darbo vietas. Naujos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 12 21
Fiskalinė politika bei valstybės biudžetas
Fiskalinė politika bei valstybės biudžetas. Valstybės finansai ir biudžeto samprata. Fiskalinės politikos esmė ir fiskalinės politikos priemonės. Valstybės fiskalinė politika paprastai apima. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2014 02 05
Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą
Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą. Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Makroekonomikos stabilumas. Fiskalinės politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 25
Fiskalinės politikos poveikis Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Fiskalinės politikos teoriniai ypatumai. Fiskalinės politikos priemonės ir jų poveikis ekonomikai. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės išlaidos: struktūra ir politika. Valstybės išlaidų poveikis ekonomikai. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 09 17
Valsybės finansų konspektai
Valsybės finansų konspektai. Tema įvadas į valstybės finansų kursą. Valstybės finansų apibūdinimas Finansai. Finansai vykdo šias funkcijas. Paskirstomoji funkcija. Kontrolės funkcija. Finansų sistemą sudaro dvi grandys. Finansų ...
Finansų konspektai, Konspektas, 53 puslapiai
2016 02 29
Europos fiskalinė sąjunga
Europos fiskalinė sąjunga. Fiskalinė politika. Fiskalinė politika - tai valstybei atstovaujančios vyriausybės veikla. Fiskalinės sąjungos etapai. Nauja patariamoji Europos fiskalinė valdyba (2015m. Artimiausiu metu (. Fiskalinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 11 19
Lietuvos ir švedijos fiskalinė politika ir jos pasikeitimai 2008-2013 metų laikotarpiu
Įvadas. Fiskalinė politika ir jos pagrindiniai tikslai. Fiskalinės politikos priemonės. Skatinančioji fiskalinė politika. Fiskalinis konsolidavimas. Stabdančioji fiskalinė politika. Bendrųjų fiskalinės politikos priemonių apžvalga 2008 ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2014 11 14
Infliacijos politika
Pagal reiškimosi pobūdį. Pagal infliacijos mąstą. Esminės infliacijos atsiradimo priežastys. Hiperinfliacijos atsiradimo priežastys. „ Piktoji “ monetarinė. Vartotojų kainų indeksas. Bendrojo vidaus produkto. Infliacijos tempų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2018 03 18
Ekonomika konspektas (2)
Bendroji pasiūla. Ilgalaikė tendencija Sezoniniai svyravimai Cikliniai svyravimai. Ciklinių svyravimų priežastys. Valstybės išlaidos Valstybės pajamos. Fs = B – G – Fs. Diskretinės fiskalinės politikos – specialiai vykdoma. Kai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 12 05
Ekonomikos vystymosi ciklai ir jų įtaka finansų rinkoms
Įvadas. Ekonominių ciklų sąvoka. Smukimas. Krizė. Kilimas. Bumas. Ekonomikos ciklų priežastys. Fiskalinė ir monetarinė politika. jų vaidmuo. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2017 03 27
Fiskalinė politika skaidrės
Fiskalinė politika. Valstybės fiskalinė politika realizuojama keičiant mokesčius bei biudžeto išlaidas. Keisdama mokesčius ar. Pagrindinės fiskalinės politikos priemonės mokesčiai (apmokestinimo normos bei sąlygos). Fiskalinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 28
Fiskalinė ir monetarinė politika Lietuvoje
Fiskalinė ir monetarinė politika Lietuvoje. Fiskalinės politikos samprata. Fiskalinės politikos termino apibrėžimai. Autoriaus (- iai ). Fiskalinės politikos tikslai. Fiskalinė politika turi užtikrinti visišką užimtumą bei priimtiną ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 11 26
Fiskalinės politikos esmė ir tikslai
Fiskalinės politikos priemonės. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados. Naudota literatūra. Diskretinė fiskalinė ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 08 16
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo