Nėris laisvė

300 įrašai
Laisvė ir atsakomybė (remiantis S. Neris)
9,3( 3 atsiliepimai )
Laisvė ir atsakomybė rašinys (remtis S. Nerim).
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 07
Laisvė referatas
Kas yra laisvė? Valios laisvė. Pasirinkimo laisvė. Laisvė moralės. Laisvė religijos. Vidinė laisvė. Laisvę meilėje turiu. Valdžia. Asmens laisvė. Išvados.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 03 01
Laisvės samprata ir rūšys
Laisvė. Sentencija. Kas yra laisvė? Laisvės rūšys. Fizinė ir psichologinė laisvė. Socialinė ir ekonominė laisvė. Spaudos ir žodžio laisvė. Piktnaudžiavimas laisve. Laisvė ir atsakomybė. Kada pradedame vertinti laisvę? Išvados. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 11 16
Ar suderinama laisvė ir atsakomybė?
Laisvė – galimybė nevaržomai, savo nuožiūra elgtis bei veikti. Į šią sąvoką galime žvelgti giliąja prasme: laisvais gali būti žmonės, gyvūnai, laisva galime vadinti gimtąją ar kokią kitą valstybę, taip pat kiekvienas mūsų ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2015 01 03
Salomeja Nėris prezentacija
Salomėja nėris - ryškiausia nepriklausmybės laikais išaugusi poetė, pasiekusi meno aukštumų. Savo jausmo grynumu, formos lengvumu, melodingumu ji yra tikra čiulbanti lakštingala, nesudėtinga minties gelmėmis, bet patraukianti širdies ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2016 06 19
Žmogaus pasirinkimo laisvė

Žmogaus pasirinkimo laisvė. Maironis. V. M. Putinas. S. Nėris. Kalbėjimo planas. Šaltiniai. ...

Pagrindinė mintis: Kad ir kokia sudėtinga būtų žmogaus pasirinkimo laisvė, kuri priklauso nuo jį supančių aplinkybių, laikotarpio bei artimųjų, visada galima rasti išeitį, ...

Potemės 2021, 5 puslapiai
2019 05 09
Salomėja Nėris. Gyvenimo kelias
Salomėjos Nėries gyvenimo kelias. Salomėja Nėris – viena talentingiausių lietuvių poečių. Ji - mūsų tautos lakštingala! S. Nėries kūryba - tai savotiškas lyrizmo simbolis lietuvių literatūroje. Jau pirmaisiais savo eilėraščių ...
Lietuvių referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Salomėja Nėris Kūrybos Bruožai
Salomėja Nėris. Kūryba. Salomėja Nėris. Salomėja nėris (1904-1945 m. ). Bačinskų šeima. Apie1924 m. . Pirmoje eilėje iš kairės poetės sesuo Ona. Eilėraščių rinkinyje “Anksti rytą” Salomėja Nėris išskyrė svarbiausias ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 07 19
Salomėja Nėris
Salomėja Nėris. Neblėstanti Salomėjos Nėries šlovė, jos nuostabių eilių užburianti sugestija pirmiausiai rodo, kad didžioji mūsų poetė atspėjo lyrikos paslaptį ir giliai suvokė, kur lypi poezijos magiškoji galia. Pavergiantis ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 puslapiai
2010 03 03
Kas yra laisvė? (pagal Arvydą Šliogerį)
Kas yra laisvė? (Pagal Arvydą ŠlogerįĮvadas. Laisvės sąvoka. Kas yra laisvė? Kas yra laisvė Arvydui Šlogeriui? Psichologinė laisvė. Socialinė laisvė. Ekonominė laisvė. Egzistencinė laisvės samprata. Kas yra individualizacija ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 22
Salomėja Nėris. Eilėraščio “Tėvynei” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Tėvynei” interpretacija. Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Salomėja Nėris. Žvaigždė – jaunystė
Žvaigždė – jaunystė. S. Nėris – tai didelio talento lietuvių lyrikė. Kūrybinį kelią poetė pradėjo anksti, būdama dvidešimt trijų metų. Jau pirmasis jos rinkinys įsitvirtino geriausiųjų gretose.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Žodžio ir spaudos laisvė projektas
Žodžio ir spaudos laisvė. Žodžio laisvė. Žodžio laisvė (kartais įvardinama. Žodžio laisvė egzistavo tik partizanų laikraščiuose (1944 – 1957 m. Spaudos laisvė – kiekvieno demokratinės visuomenės piliečio teisė laisvai ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 02 23
Salomėja Nėris Našlaitė
Aprašymas: Gyveno našlaitę, ji turėjo brolį, jų tėvai žuvo ir jie gyveno su pamote ir jos dukra. Kai brolis išjojo į karą, pamotė pasakė našlaitei, kad ji sumegztų sau marškinius. Našlaitei padėjo karveitė. Kai našlaitė ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2014 06 12
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti skaidrės
Laisvė – tai asmens galimybė apsispręsti. Kas yra laisvė? Determinizmas ir neuromokslai. Laisvės sampratos. Esu tai, ką pats pasirenku. Abstrakčiausia prasme, laisvė yra dvipusės individualizacijos aktas. Laisvė skiriasi nuo ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 02 27
Rašinys laisvė
Laisvė. Kas tai? Tai nebuvimas apribojimų, tai galėjimas nevaržomai reikšti savo nuomonę, tai turėjimas valios daryti, ką nori. Ar aš visą tai turiu? Aš galiu laisvai kalbėti su draugais, su tėvais, mokytojais. Galiu turėti savo ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 05 08
Laisvė skaidrės
Laisvė. Kaip suprasti žodį “Laisvė”? Tai nebuvimas apribojimų, varžančių visuomeninį politinį gyvenimą bei visuomenės ar atskiro jos nario veikimą. Laisvės esmė. Laisvė žmogui reiškia jo veikimo būdą. Kas sąlygoja žmogaus ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 05 23
Kam žmogui reikalinga laisvė?
Pakalbėkime plačiau apie dvasinę laisvę. Be jos žmogus lyg kūnas be sielos, tarsi miręs. Tai puikiai įrodo V. Mykolaičio – Putino poema „Vergas“, kurioje aprašomas vergo laisvės, naujų, nepažintų platybių troškimas. Poemos ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 04 14
Laisvė, atsakomybė
Įvadas. Filosofų mintys apie laisvę ir atsakomybę. Etikų nuomonės apie laisvę ir atsakomybę. Laisvės problema moksle ir mene. Dorovinė laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema įvairiose gyvenimo srityse. Išvados. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 20
Salomėja Neris. Jaunystės polėkis "Anksti rytą"
Jaunystės polėkis ("Anksti rytą"). "Anksti rytą" buvo pirmasis išleistas Salomėjos Nėries eilėraščių ciklas, parašytas poetei dar esant studente. Poetė buvo pilna stipraus gyvenimo džiaugsmo ir gyveno jaunystės pojūčiais.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2010 03 03
Salomėja Nėris: gyvenimas ir kūryba
Salomėja Nėris. Salomėja Nėris (Bačinskaitė – Bučienė) – lietuvių poetė. Salomėja Nėris gimė. Metais Salomėja Nėris pradėjo lankyti Alvito pradinę mokyklą. Metų okupacija buvo Salomėjos Nėries gyvenimo dramos kulminacija. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 06 18
Lyrikė Salomėja Nėris
Salomėja Nėris. Kas buvo Salomėja Nėris? ,,Mimoza“ Išvaizda Gerbėjai. Salomėja Nėris buvo XX a. Pirmos pusės lyrikė, neoromantikė, išpažintinės lyrikos atstovė. Mimoza“. Salomėja buvo svajinga. Išvaizda. Salomėja ilgai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 12 17
Laisvė, nelaisvėje
Kiekvienas žmogus žodį laisvė suvokia skirtingai , nes kiekvienas yra individuali asmenybė , turinti savą vertybių sistemą. Vieni laisvę suvokia kaip galimybę daryti ką nori ir kaip nori. Kitiems laisvė yra atsakomybė ar galimybė ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2014 10 14
S. Nėris: biografija ir eilėraščiai
Salomėja Nėris. Salomėja Nėris (1904– 1945)– didžiausia lietuvių lyrikė. 1924 m. Salomėja Nėris įstojo į Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos mokslų fakultetą. 1926 m. pradėjo bendradarbiauti Griniaus redaguojamoje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 04 30
Salomėja Nėris. Saulės įvaizdis kūryboje
Saulės įvaizdis Salomėjos Nėries kūryboje. Salomėja Nėris – viena įžymiausių poečių lietuvių literatūroje. Ji debiutavo eilėraščių rinkiniu “anksti rytą”. Tuo metu poetė buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto studentė, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 7 puslapiai
2010 03 03
Laisvė ir atsakomybė referatas
Įvadas. Atsakomybė ir laisvė. Dorovinė laisvė ir atsakomybė. Laisvės problema įvairiose gyvenimo srityse. Laisvė gyvųjų gyvenime. Išvados. Literatūra.
Etikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 01 10
Salomėjos Nėries kūryba projektas
Salomėja neris. Salomėja Nėris - didžiausia lietuvių lyrikė. Gimė 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose valstiečių Uršulės ir Simono Bačinskų šeimoje. 1924 m. Salomėja Bačinskaitė įstojo į Lietuvos universiteto ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2018 03 11
Salomėja Nėris ryškiausia romantinės pasaulėjautos kūrėja
Gryniausia lyrinė poetė ir ryškiausia romantinės pasaulėjautos kūrėja tarp visu neoromantikų. Biografija. Būdo savybės. Salomėjos nėries memorialinis muziejus. Namas palemone. Kapas petrašiūnų kapinėse. Kūryba. „anksti rytą“. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 27
Salomėja Nėris: biografiniai aspektai ir kūryba
Salomėja Nėris. (1904-1945Biografija(ISalomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) gimė 1904 m. Biografija(IIBaigusi Vilkaviškio gimnaziją. Salomėjos Nėries gyvenimas karo metais. M. Okupacija buvo S. Nėries gyvenimo dramos kulminacija. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 11 29
Salomėja Nėris. Žvilgsnis į Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą
Žvilgsnis į Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą. Turinys. Įžanga. Salomėjos Nėries gyvenimas ir kūryba. S. Nėries kūryba. Eilėraščių kontekstai. Kūrybos bruožai. Salomėja Nėris – lyrikos žmogus. Bendra charakteristika. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 12 puslapių
2010 03 03
Našlaitės motyvas pasakose
Pasakos – vieni ryškiausių ir žinomiausių tautosakos kūrinių. Pasakos yra skirstomos į daugelį tipų. Vienas žinomiausių ir įdomiausių tipų yra stebuklinės pasakos, kuriose pasakojamos neįtikinamiausios istorijos. Pasakų veikėjai ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 puslapiai
2010 03 03
Salomėja Neris Širvinta eilėraščio analizė
Salomėja nėris širvinta. Eileraščio tipas ir pavadinimo analizė. Tema ir problema. Stuktūra. Vertybės ir pagrindinė mintis. Eilėraščio nuotaika. Meninės priemonės. Simboliai. Ir pabaigti norėčiau j. Marcinkevičiaus mintimis apie ...
Lietuvių projektai, Projektas, 11 puslapių
2013 05 28
Filosofija. Laisvė
Kiekvienas mūsų pasaulyje gyvenantis žmogus supranta gyvenimą savotiškai, turi savo nuomonę kaip gyventi ir kaip elgtis šiame pasaulyje. Kiekvienas žmogus turi teisę pasirinkti sau tinkamą ir jo manymu taisyklingą gyvenimo būdą. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2011 05 02
Salomėja Nėris eilėraščio “Žydi saulė” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Žydi saulė” interpretacija. K. Čiurlionis ir Salomėja Nėris, dvi pirmojo ryškumo žvaigždės lietuvių tautos kultūros padangėje, sakytum, prasilenkė savo gyvenimo orbitomis, kad maždaug po keturių ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2010 03 03
Salomėjos Nėries asmenybė
Salomėjos Nėries asmenybė. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė). Kūryba. Salomėja Nėris mokydamasi Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijoje įstojo į moksleivių ateitininkų kuopą. S. Nėris palyginti anksti suprato revoliucijos ir ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 11 09
Pasirinkimo laisvė kalbėjimas

Lietuvių kalbėjimas: „Pasirinkimo ...

Kas gi pirmiausia šauna į galvą,išgirdus žodį pasirinkimas, ir žodį laisvė? Turbūt per sekundę galvoje susimaišo dešimtys minčių. Nuo sovietų sąjungos cenzūros iki ...

Potemės 2021, 1 puslapis
2018 06 27
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo