Netaisyklingu sakiniu taisymas

256 dokumentai
Netaisyklingų sakinių taisymas namų darbas
Prietaiso išmatavimai kaip tik atitiko sienoje padarytą nišą, bet trukdė garso stiprintojo rankenėlė. Prietaiso matmenys kaip tik atitiko sienoje padarytą nišą, bet trukdė garso stiprintuvo rankenėlė.Po skandalingo bangų ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2018 03 31
Netaisyklingų sakinių rinkimas ir taisymas
Kaip yra atveriama storoji žarna per pilvo sieną, ligonio gyvenimas labai pasikeičia. Kai yra atveriama storoji žarna per pilvo sieną, ligonio gyvenimas labai pasikeičia. Įvesti zondą į virškinamąjį traktą. Įkišti zondą į ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 puslapiai
2012 01 09
Leksika kalbos kultūros savarankiškas darbas
Tikslai. Rasti, taisyti ir apibendrinti turizmo agentūrų ir viešbučių leidiniuose bei jų interneto puslapiuose pasitaikančias kalbos kultūros klaidas. Taisyti klaidas naudojantis reikiamais šaltiniais. Išmokti naudotis lietuvių kalbos ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2018 02 23
Kalbos klaidos ir jų taisymas
Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2012 12 07
Netaisyklingi sakiniai
Profesinės kalbos ugdymas netaisyklingų sakinių. Rinkimas ir taisymas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 12 06
Sakiniai su leksikos klaidomis
Sakiniai su leksikos klaidomis. Sakiniai su žodžių darybos klaidomis. Sakiniai su priesagomis. Sakiniai su priešdėliais. Durinių sakiniai. Sakiniai su sintaksės klaidomis. Su linksnių klaidomis. Su prielinksnių klaidomis. Sakiniai su ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 11 09
Kalbos kultura. Klaidų taisymas
Kalbos kultura. Šiame darbe stengsiuosi panaudoti pagrindines taisykles, bei remtis didžiųjų klaidų sąrašu. Ieškosime sintaksės, gramatikos ir leksikos klaidų internete bei spaudoje. Įvadas. Įvairių klaidų paieška ir jų taisymas. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 06 17
Kalbos kultūros sakinių nagrinėjimas
Parašyti po 10 kiekvienos grupės specialybės sakinius. Leksika. Sintaksė. Žodžių daryba. Morfologija. Parinkti tekstą, kuriame būtų kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai ( brūkšnio rašyba, brūkšnelio rašyba, skyryba tarpais, datos ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2011 03 29
Klaidų taisymas ir ieškojimas internete
Klaidu taisymas ir ieskojimas internete. Įvadas. Lentelė. -. Priedai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame savarankiškame darbe mums reikia rasti, ištaisyti ir pagrįsti leksikos, morfologijos ir sintaksės klaidas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 03 11
Kalbos kultūra testas su atsakymais ir kryžiažodis
Testas. Kalbos kultūra (siaurąja prasme) – tai. Kas yra stilistika? Kokie iš čia išvardintų yra mišrieji dvigarsiai? Mišriųjų dvigarsių balsiai i, u visada. Kokios taisyklingos priebalsių poros? Kaip skirstomi lietuvių kalbos garsai? ...
Kalbos kultūros testai, Testas, 7 puslapiai
2013 10 13
Specialybės kalba: klaidingų sakinių taisymas
Specialybės kalba: klaidingų sakinių taisymas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2019 05 17
Šalutinių sakinių laipsniai
Šalutinių sakinių laipsniai. Nurašykite sakinius. Padėkite skyrybos ženklus. Nubrėžkite sakinių schemas. Pažymėkite šalutinio sakinio rūšį ir laipsnį. Vertinimo kriterijai. Vertinimo normos.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 11 puslapių
2013 03 10
Netaisyklingų figūrų plotų skaičiavimas
Netaisyklingų figūrų ploto skaičiavimas. Tūrinys. Ko mes mokėmės? Figūrų savybės ir formulės. Trikampis. Statusis trikampis. Lygiašonis trikampis. Lygiakraštis trikampis. Lygiagretainis. Rombas. Trapecija. Trapecijų Rūšys. Pitagoro ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Kalbos kultūros klaidų taisymas
Įvadas. Kalbos klaidos. Sakinys. Klaidos tipas. Taisymas interneto svetainės. Išvados.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 09 26
Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai, jų skyryba
Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai, jų skyryba. Uždavinys. Sudėtinis prijungiamasis sakinys. Šalutiniai dėmenys. Šalutinių sakinių tipai (I). Šalutinių sakinių tipai (II). Šalutinių sakinių tipai (III). Šalutinių sakinių tipai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 27
Kalbos klaidų taisymas
1. Ši liga pasitaikė eilėje atvejų. Ši liga pasitaiko neretai.2.Ligonis atvežtas sunkioje būklėje .Ligonis atvežtas sunkios būklės.3.Kraujospūdis normoje .Kraujospūdis normalus; geras.4.Pas ...
Kalbos kultūros uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2013 02 21
Sakinių rūšys
Sakinių rūšys. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus, juos paaiškinkite. Pabraukite gramatinius centrus, skliaustuose nurodykite pateiktų sakinių rūšį pagal sandarą.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2018 11 20
Sudėtinių sakinių skyryba skaidrės
Pamokos tema. Sudėtinių sakinių skyrybos įtvirtinimo pratybos. Sudėtinių sakinių rūšių skiriamieji požymiai I. Sudėtiniai sujungiamieji sakiniai. Sudėtinių sakinių rūšių skiriamieji požymiai II. Sudėtinių bejungtukių sakinių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 07
Klaidingas sakinys ir jo taisymas
Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2018 04 02
Kalbos kultūra klaidų taisymas sakiniuose
1.Darbą pilnai privedėme iki galo2.Dėstytoja pakvietė atsakinėti 3.Nenaudokite maistui neplautų daržovių 4.Partija atstatė sugriautą liaudies ūkį. 5.Ėmė viską ir visiems išguldė. 6.Nuimti ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 05 02
Kalbos klaidos ir jų taisymas (2)
1. Riebalų energetinė vertė didesnė nei angliavandenių.2. Skydliaukės hormonų trūkumas vaikystėje apsprendžia kretinizmą. 3. Receptoriai, kurie randasi ląstelių membranose. 4. Impulsai gali sumuotis.5. To ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2013 12 20
Sakiniai su veiksmažodžiais
„Kaip užaugo pupą? “. PAMOKOS UŽDAVINYS Remdamiesi vadovėlyje pateikta informacija mokiniai sudarys sakinių su veiksmo žodžiais. Klaidų taisymas diktantas pavasaris. Tai yra pupa - sėkla. Pasodinus pupą į žemę po kiek laiko ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 05 16
Trumpiniai ir klaidingi sakiniai
Kalbos kultūra. Dačikas – jutiklis, daviklis. Akadas – programa Autocad. Mikrafas - mikrofonas. Radikas - radiatorius. Klava - klaviatūra. Vaizdiuškė – vaizdo plokštė. Telikas - televizorius. Slengas. Sakiniu taisymas. Klaidingi ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 03 05
Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos
Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Darbo tikslas – išanalizuoti sakinio dalių ir sakinio jungimo klaidų bei jų sprendimo būdus. Sakinio dalys – tai žodžiai. Sakinių dalys ir jų rašymo klaidos. Dažnai sakiniuose yra. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 03 21
Sakinių taisymas
Klaidingas sakinys Ištaisytas sakinys Taisyklė Leksikos klaida Morfologijos klaida. Įdiegus / naudojant / pasitelkus. Tėvų dėka Dėka tėvų. Statybininkų dėka Dėka statybininkų. Iš esmės / daugiausia. = Bet , tačiau , vis dėlto. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2020 01 19
Natūralios kalbos apdorojimas
Natūralios kalbos apdorojimas. Natūralios kalbos apdorojimas (Natural language processing) – sujungia lingvistiką ir informatiką. Taikymo sritys. Teksto skaitymas (įgarsinimas) Automatinis vertimas Automatinis teksto taisymas Informacijos ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Kalbos sudėtinės sakinių dalys
Sudėtinio sakinio skyrybos. Sudėtinis sakinys. Jungtukiniai sakiniai. Nurodykite du - tris sudėtinių sujungiamųjų sakinių požymius. (3 taškai). Sudėtinių sujungiamųjų sakinių. Nurodykite, kas būdinga sujungiamųjų sakinių skyrybai ( ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2014 03 22
Objektinio programavimo santrauka
Metodas – tai yra priemonė , padedanti sugrupuoti sakinių seka tam tikro veiksmo atlikimui arba konkretaus rezultato apskaičiavimui. Tai suteikia geresnę sakinių , iš kurių susidaro programos kodas , struktūrą.
Informatikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2019 01 16
Rašybos ir skyrybos klaidos spaudoje
Įvadas. Didžiųjų raidžių rašymo klaidos. Brūkšnelio rašymo klaidos. Kabučių rašybos klaidos. Skyrybos ir kitos klaidos. Išvados. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 04 07
Sintaksės taisymas
Sintaksės taisymas. Suraskite ir ištaisykite neteiktinus vertinius. Ištaisykite įvairias leksikos klaidas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2018 11 06
Klaidų taisymas sakiniuose
Klaidų taisymas sakiniuose. Pagal duotą pavyzdį ištaisykite kalbos klaidas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2020 03 09
Kalbos klaidų taisymas ir apibendrinimas rašytiniuose specialybės tekstuose
Įvadas. Klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 02 10
Kaip kurti pastraipą?
Kas yra pastraipa?. Pastraipa – rišlių sakinių grupė (kartais gali sudaryti ir vienas sakinys). Kokia pastraipos struktūra? Pastraipa pradedama teminiu sakiniu. Aiškinamieji arba įrodomieji. Pastraipos pavyzdys. Taigi pastraipa – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 26
Bejungtukių sakinių skyryba - lentelė
Bejungtukių sakinių skyryba Skiriamieji ženklai Kada rašoma Kablelis. Ir , , bet , tačiau , tik. Jei , nors , kai. Nes , kadangi. Jei , nors kai. Tad , todėl , tai.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2017 05 28
Mokslinio teksto kalba
Pirmasis požymis. Antrasis požymis. Stilistinės mokslinio stiliaus ypatybės. Mokslinio teksto turinio ypatumai. Mokslinio teksto kūrimo būdai. Mokslionio teksto struktūra. Įvade turi būti darbo tikslas ir uždaviniai. Dėstymas. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 46 puslapiai
2020 03 08
Šalutinis nuolaidos aplinkybės sakinys, užduotys
Pabraukite šalutinius nuolaidos aplinkybės sakinius ir , kur reikia , surašykite skyrybos ženklus. Iš dviejų vientisinių sakinių sudarykite sudėtinį prijungiamąjį sakinį su šalutiniu nuolaidos aplinkybės sakiniu.
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 1 puslapis
2020 05 21
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo