Neverbalinė komunikacija

300 dokumentų
Neverbaline komunikacija kūno kalba gestai
Neverbalinė kalba. Gestai. Gestų tipai (pagal p. Ekmanas ir w. Friesenas ). Kai kurių mūsų visuomenėje dažnų gestų ir kūno padėties paaiškinimai:. Rankų gestai. Dėl rankų padėties kalbėjimo metu susiję nemažai draudimų. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 65 puslapiai
2012 12 12
Neverbalinė komunikacija ir jos reikšmė
Įvadas. Platesnė neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinio bendravimo elementai. Neverbalinės komunikacijos veiksniai. Neverbalinė komunikacija vadovo darbe. Išvados. Literatūra. Užduotys.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2018 02 23
Neverbalinė komunikacija skaidrės
Neverbalinė komunikacija. Tiesioginės komunikacijos poveikis. Vizualinis aspektas. Vokalinis. Verbalinis. Neverbalinės komunikacijos elementai. Kūno kalba. Paraverbalika. Savęs prezentavimas. Kūno kalbos signalai gali būti naudojami kaip. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 12 18
Neverbalinė komunikacija versle
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Komunikacija. Komunikacijos samprata. Komunikacijos proceso apibūdinimas. Neverbalinė komunikacija. Neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinės komunikacijos rūšys. Neverbalinės komunikacijos ...
Verslo referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 08 11
Neverbalinė komunikacija referatas
Įvadas. Neverbalinės komunikacijos svarba. Pozityvi neverbalinė komunikacija. Negatyvūs neverbaliniai signalai. Neverbalinės komunikacijos ženklai. Svarbiausi kūno kabos ženklai. Išvados. Literatūros sarašas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 01 19
Neverbalinė komunikacija referatas (2)
Įvadas. Neverbalinė komunikacija. Kūno kalba. Veido išraiška bei akių kontaktas. Gestai. Poza. Atstumas. Prisilietimas. Kūno sudėjimas, išvaizda. Balso intonacijos. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Komunikacijų referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 11 10
Neverbalinė komunikacija (2)
Neverbalinę komunikaciją galima suskirstyti į. Poza. Gestai. Veido išraiška. Džiaugsmas. Nuostaba. Pyktis. Bjaurėjimasis. Baimė. Liūdesys. Akių kontaktas. Garsiniai būdai. Išvaizda. Linksėjimas galva. Emocinis kalbos tonas. Rankos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 02 16
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija
Sėkmingo bendravimo samprata. verbalikos ir neverbalikos ypatumai. Kokie yra sėkmingo bendravimo kriterijai? Sėkmingas bendravimas. Komunikacijos kanalai. Pranešimo aspektai. Eksplicitiniai ir implicitiniai pranešimai. Pranešimas yra. Kalba - ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 06 27
Bendravimas su klausytojais. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija
Bendravimas su klausytojais. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 4 puslapiai
2014 11 18
Neverbalinė komunikacija Neverbalinis bendravimas
Įvadas. Neverbalinis bendravimas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Kūno kalba. Prisilietimai. Gestų reikšmės. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 06 17
Neverbalinė komunikacija projektas (2)
Neverbalinė komunikacija. Prisilietimai. Tai keitimasis informacija. Komunikacija gali būti verbalinė ir neverbalinė. Neverbalinių pranešimo funkcijos yra tokios pačios, kaip ir verbalinių. Sužinoti / atrasti palaikyti. Dažnai ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 06 14
Neverbalinė komunikacija bendravimas
Įvadas. Bendravimas. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinių ženklų reikšmės. Neverbalinės kūno kalbos skirtymas. Neverbaliniai pranešimai. Atstumo laikymasis. Rankų ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 11 12
Neverbalinė komunikacija organizacijoje
Neverbalinė komunikacija organizacijoje. Planas. Kūno kalbos reikšmė komunikacijos procese. Prezentacijos laukimas. (jeigu pranešėją pristato. renginio vedėjas). Prezentacijos laukimas. (jeigu tenka laukti salėje). Laikysena prezentacijos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 60 puslapių
2016 07 02
Neverbalinė komunikacija skaidrės (2)
Neverbalinė komunikacija. Intuicija ir nuojauta. Neverbalinių pranešimo funkcijos yra tokios pačios, kaip ir verbalinių. Dažnai neverbalinis bendravimas papildo verbalinį, todėl atlieka papildomas funkcijas. Neverbaliniai pranešimai yra ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 10 24
Neverbalinė komunikacija tapybos darbuose
Neverbalinė komunikacija tapybos darbuose. Pasitikėjimo ir nepasitikėjimo išraiška. Tiziano Vecelli „Tarquin and Lucretia“ (1571). Ticianas Večelis (Tiziano Vecelli) „The Three Ages of Man“ (1512). Gustav Klimt „Three Ages of ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 11 08
Neverbalinė komunikacija projektas
Neverbalinė komunikacija.Specialybės kalbos pagrindų savarankiškas darbas..Darbo vadovė... Šiauliai. Neverbalinės komunikacijos skirstymas. Vizualiai gaunama informacija. Neverbaliniai signalai suvokiami per prisilietimus. Neverbaliniai ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 04 27
Neverbalinė komunikacija bei jos naudojimo tvarka
Neverbalinė komunikacija. Vilnius. Tikslas. Supažindinti su neverbaline komunikacija, bei jos naudojimo nauda. Neverbalinė komunikacija, tai keitimasis informacija naudojant kūno kalbą. Kategorijos. Estetinė Fizinė Gestų Simbolių. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 04 08
Dalykinė komunikacija: Neverbalinė komunikacija
Neverbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija – tai ne kalbos ženklais. Neverbalinei komunikacijai priskiriamos šios pagrindinės funkcijos emocijų raiškos. Neverbaliniai elementai yra daugiaprasmiai ir jų teisingas iškodavimas yra ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 24
Gestai - neverbalinė komunikacija
Įvadas. Gestų kalba Lietuvoje. Gestų kalba ir kurtieji. Kurčiųjų ir girdinčiųjų komunikacija. Išvados. Naudotų šaltinių ir literatūros sąrašas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2020 03 10
Kas yra komunikacija
Komunikacija. Komunikacijos rūšys. Vidinė ir išorinė komunikacija. Biologinė ir socialinė komunikacija. De fleur tarpasmeninis komunikacijos modelis. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Masinė komunikacija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 01
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija Japonijoje
Įvadas. Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos samprata. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija Japonijoje. Neverbalinė komunikacija Japonijoje. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 02 15
Komunikacija Visuomenių bendravimas
Įvadas. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir neverbalinė komunikacija. Rašytinė ir nerašytinė komunikacija. Asmeninė ir dalykinė ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 14
Neverbalinė kūno kalba
Įvadas. Kalba. Neverbalinė komunikacija. Skirtingos neverbalinių ženklų reikšmės. Veido išraiška. Akys. Žvilgsnių rūšys. Balsas. Poza. Rankos spaudimas. Melo atpažinimas. Asmuo. Išvados. Naudota literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 01 03
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija: Žako Fresko vaizdo įrašo atvejo analizė
Įvadas. Sąvokų žodynėlis. Pranešėjo išvaizda. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Pranešimo tyrinio analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2019 12 21
Verbalinė ir neverbalinė komunikacija skaidrės
Verbalinė ir nevarbalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos formos. Žodinė komunikacija. Raštinė komunikacija. Žodinė forma. Raštinė forma. Kiekvienu atveju mes pasirenkame, kaip reiktų bendrauti su ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 04
Komunikacija skaidrės
Komunikacija. Kas yra komunikacija? Komunikacijos procesas. Komunikacijos komponentai. Komunikacija lygių analizė. Komunikacijos proceso elementai. Komunikacijos proceso sąlygos. Asmens-grupės komunikacija. Masinė komunikacija. Verbalinė ir ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2015 06 17
Komunikacijos mokslo samprata ir sudedamosios dalys
Aleksandro stulginskio universitetas. Įvadas. Šiais technologijų amžiaus laikais komunikacija vaidina svarbų vaidmenį ne tik kiekvieno žmogaus gyvenime. Komunikacijos samprata. Taigi kas. Komunikacija gali reikšti ryšį ar sąsają. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 04 11
Tarpkultūriniai bendravimo skirtumai, neverbalinė komunikacija
Įvadas. Kaip elgtis svečioje šalyje? Neverbalinė komunikacija. Proksemika asmeninė erdvė ir distancija tarp asmenų. Haptika prisilietimai, fizinis kontaktas. Okuletika žiūrėjimas tiesiai į akis, akių kontaktas. Kinetika kūno judesiai ...
Psichologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2019 03 22
Pranešimo analizė
Įvadas. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Komunikacijų referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 05 10
Nevarbalinė komunikacija
Neverbalinė komunikacija. Asmeninės erdvės valdymas. Akių kontaktas. Veido išraiška. Kūno kalba.
Lyderystės namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2016 02 24
Neverbalinė kalba: vyrų kūno kalba santykiuose su moterimis
Paveikslai. Įvadas. Džeimso požiūris į neverbalinę komunikaciją. Situacijos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 08
Dalykinė komunikacija skaidrės
Dalykinė komunikacija. Komunikacija ir bendravimas. Komunikacijos rūšys, procesas, modeliai, funkcijos. Kas yra komunikacija? Komunikavimo pobūdis. Intraasmeninė socialinė komunikacija. Tarpasmeninė socialinė komunikacija. Asmens - grupės ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2013 11 28
Gestai - neverbalinė komunikacija skaidrės
Gestai- neverbalinė komunikacija. Gestų kalba – kalba, kuri suvokiama vizualiai ir perduodama rankų (bei ne rankų) gestais. Gestų reikšmių skirtumai tarp šalių. Gestas „Taip“ ir „Ne“. Gestas „Ok“. Iškeltas nykštys. Gestas ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 05
Efektyvi komunikacija
Įvadas. Komunikacija. Gero kalbėjimo bruožai. Gero oratoriaus savybės. Kvėpavimas-vienas svarbiausių fiziologinių aspektų. Neverbalinė komunikacija ir jos ypatybės. Kūno kalbos signalai gali būti naudojami kaip. Laikysena ir kai kurių ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 05 07
Neverbalinis bendravimas konspektas
Interpersonalinė komunikacija. Verbalinė komunikacija. Neverbalinė komunikacija. Gestai. Kūno padėtis, judesiai. Veido išraiška. Akių kontaktas, žvilgsnis. Balso ypatybės. Fiziniai duomenys. Turimi daiktai. Apranga, išvaizda. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2014 10 22
Bendravimas su JAV verslo partneriais
Įvadas. Komunikacijos apibrėžimas. Komunikacija su JAV verslo partneriais. Neverbalinė komunikacija su JAV verslo atstovais. Verbalinė komunikacija su JAV verslo atstovais. Amerikiečių savybės komunikuojant 05 Penki veiksniai į sėkmę ir ...
Verslo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 05 07
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo