Organizacijos misija vizija kultura

300 įrašai
Įmonės vizija ir misija
Organizacijos vizija ir misija. Vizijos samprata. Organizacijos vizija. Vizijos reikšmė ir jos savybės. Organizacijos misijos samprata. Misijos formulavimas. Teo misija. Misijos reikšmė ir jos svarbiausi elementai. Misijos ir vizijos skirtumai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2012 07 23
Organizacijos vizija, misija, filosofija ir kultūra
Vizija – tai pageidaujama organizacijos ateitis. Organizacijos veiklos komponentai, kurie turi atsispindėti vizijoje. Fakulteto vizija. Savarankiškas, atviras ir nuolat tobulėjantis aukštosios mokyklos (kolegijos) padalinys. Vizijos tekstas ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 06 30
Organizacijų kultūra
Organizacijų kultūra. Kas yra organizacijų kultūra? Organizacijos kultūra – esminių vertybių sistema. Kartais sakoma, kad organizacijos kultūra – tai vidinis darbuotojo kompasas. Organizacijos kultūros elementai. Vizija Vertybės ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 05 05
Verslo planas AB “Rokiškio sūris”
AB “Rokiškio sūris”. Verslo idėja. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2010 03 03
Strateginis valdymas projektas
Strateginis valdymas. Strategijos kūrimo prielaidos. Strateginio planavimo nauda. Strategija. Strateginis planas. Pagrindiniai strateginio valdymo etapai. Misijai - tai. Misija padeda spręsti tokias problemas. Kuriant misiją atsakoma į tokius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2017 04 21
Organizacijų vizijos ir misijos
Organizacijų. Vizijos ir misijos. Pelno siekiančios organizacijos, kuriomis mes naudojamės. Misija kad rūbas. Misija. Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrą šalyje. Ne pelno organizacijos. MISIJA ginti vaiko teises. Vizija. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 06
Organizacijos kultūra skaidrės
Organizacijos kultūra. Kodėl tai svarbu ? Organizacijos kultūra – kas tai? Organizacijos kultūros istorija. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Subkultūros organizacijoje. Kultūros reikšmė. Organizacijos kultūros stiprumo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2012 01 12
Organizacijos kultūros kūrimas ir palaikymas
Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūra – kas tai? Organizacijos kultūra – tai organizacijos vertybių sistema. Organizacijos kultūros komponentai. Kultūra kaip asmenybė. Žmogaus asmenybę sudaro jo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 10 14
Mūsų svajonių organizacija projektas
Įmonės siekiai. Vizija ir misija. Organizacijos vertybės bei kultūra. Vadovavimo sprendimai. Motyvavimo priemonės. Darbuotojų ugdymo priemonių numatymas.
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2021 03 24
Gyvūnų globos ir kontrolės tarnyba: organizacijos veikla
Gyvūnų globos ir kontrolės tarnyba organizacijos veikla. Organizacijos veikla. Veiklos pobūdis. Misija bei vizija. Organizacijos vertybės bei kultūra. SSGG analizėOrganizacijos komunikacija. Komunikacijos klaidos. Problemos apibrėžimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2018 12 10
AB „Vilkyškių pieninė“ veiklos analizė
Įvadas. Organizacijos apibūdinimas. Juridinis statusas. Organizacijos veiklos pobūdis, dydis, amžius ir savininkas. Organizacijos vizija ir misija. Organizacijos vidinės aplinkos veiksniai. Naudojamos technologijos. Organizacijos socialinė ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 04 20
SSGG analizė savarankiškas darbas
Įmonės „ Marsemus “ SSGG analizė. Strateginis planavinas. Strateginis planas turi būti paremtas plačiais tyrimais ir faktais. Swot ssgg analizė. Norint išaiškinti organizacijos stiprybes , silpnybes , galimybes ir grėsmes būtina ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2016 05 16
Lietuvos universitetų vizijos, misijos, tikslų samprata ir formulavimas
Organizacijos vizijos ir misijos samprata. Misijos formuluotės kūrimos procesas. Misijos formuluotės charakteristikos ir nauda. Misijos formuluotės sudedamosios dalys. Vizija, misija ir stateginiai tikslai. Įmonės vizija ir misija. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 12 12
Įmonės vizija misija tikslai
Įmonės vizija,misija,tikslai gali būti priskiriami prie įmonės vidinės verslo aplinkos. Vizija, kaip visuminis organizacijos įvaizdis. Misija, kaip visos veiklos loginis pagrindas. Tiksliai apibrėžti organizacijos ketinimus, juos ...
Verslo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 30
Socialinių paslaugų administravimas vaikų globos namuose
Vytauto Didžiojo Universitetas. Švietimo Akademija. Tema likę be tėvų globos vaikai. Organizacijos tikslas. Globos namų uždaviniai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Alytaus vaikų globos namai. Organizacijos struktūra. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 05 22
Organizacijos kultūra
Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros charakteristikos. Oragnizacijos kultūros formavimas. Organizacijos kultūros elementai. Orhanizacijos kultūros vertybės. Ceremonija. Ceremonijos scenarijus. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 12 21
Vidinė verslo aplinka aprašymas
Vizija , misija , tikslai. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos kulrtūra.
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2016 03 15
Strateginio valdymo esmė ir tikslai
Įvadas. Strateginio valdymo esmė. Stateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo funkcijos. Pagrindinės strateginio valdymo funkcijos. Integruojančios strateginio valdymo funkcijos. Strateginio valdymo procesai. Organizacijos vizija, misija, ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 11 05
Darbo kultūra
Įvadas. Organizacijos darbo kultūros samprata. Organizacijos kultūros lygiai. Asmens įtaka organizacijos kultūrai. Grupės įtaka individo požiūriu. Organizacijos klimatas. Kultūros keitimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 01 04
Organizacijos kultūra, vertybės
Turinys. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros samprata ir struktūra. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūra ir jos subkultūros. Organizacijos kultūrų tipai. Kultūros gyvavimo etapai. Kultūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 02 13
Organizacijos veiklos analizė
Uab „klaipėdos hidrotechnika“ veiklos analizė. Įvadas. Organizacija. Organizacijos vizija, misija, tikslai. Uab „klaipėdos hidrotechnika“ veikla. Istorija. Veikla. Uab „klaipėdos hidrotechnika“ vizija, misija, tikslai. Organizacijos ...
Vadybos analizės, Analizė, 32 puslapiai
2012 03 06
Imonės aprašymas. GNT Lietuva
Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 03 01
Įmonės UAB “Vakarų medienos grupė” SSGG analizė
Pirmasis praktikos darbas Įmonės Uab “ Vakarų medienos grupė ” SSGG analizė. ĮMONĖS Uab “ Vakarų medienos grupė ” Vizija , misija , tikslai Vizija –. Strateginis planavinas Strateginis planas turi būti paremtas plačiais tyrimais ...
Vadybos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 01 02
Modernios organizacijos misija ir įgyvendinimo sprendimai
Modernios organizacijos misija ir jos įgyvendinimo sprendimai. Modernios organizacijos misija Modernios organizacijos valdymo struktūra Startuolio misija Jos įgyvendinimo procesas. Misija. Lankstumas Iššūkių nesibaiminimas Naujų vadybos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 11 21
Organizacijos kultūra ir jos skirtumai
Įvadas. Organizacijos kultūros sandara. Organizacijos kultūros keitimo procesai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros skirtumai įvairiose įmonėse. Organizacijos kultūra švediškoje įmonėje „IKEA“. Organizacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 05 14
Verslo planas UAB “Kertinga”
Įvadas. Verslo idėja. Įžanga. Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos vidinė ir išorinė aplinka. Pagrindinės veiklos kryptys. Socialinė. Atsakomybė. Planavimas ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2010 03 03
Krovinių pervežimas (kraustymosi paslaugos) Kaune
Įvadas. Organizacijos vizija, misija. Organizacijos tikslai. Organizacijos išorinės aplinkos analizė. Makro aplinkos analizė. Mikro aplinkos analizė. Swot analizė(galimybės, grėsmės. Organizacijos verslo strategija. Organizacinė ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2019 03 24
Organizacijos strategijos sukūrimas, SSGG anlizė
Įvadas. Dabartinė įmonės valdymo situacija. Organizacijos SSGG analizė. Vizija, misija, tikslai. Organizacijos strateginis planas 2019-2024 m. Įgyvendinimo priemonių planas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 02 19
UAB „Vilniaus viešasis transportas“
UAB „Vilniaus viešasis transportas“. Įvadas Misija, vizija, tikslai Organizacijos problemos ir jų gerinimas Valdymo struktūra Apibendrinimas. Įvadas. Ši bendrovė įsikūrė dar 1945 metais. Misija, vizija, tikslai. Vilniaus viešojo ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 05 11
Organizacijos vystymo tikslai socializacija
Įvadas. Organizacijos kultūra ir klimatas ir jų įtaka organizacijos vystymui. Organizacijos kultūra. Organizacijos klimatas. Organizacijos kultūros ir klimato įtaka organizacijos vystymui. Organizacijos požiūrį į pokyčiusdarbuotojų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2012 03 25
Organizacijos kultūra (2)
Įvadas. Kas yra organizacijos kultūra? Išoriniai ir vidiniai veiksniai, darantys įtaką organizacijos kultūrai. Organizacijos kultūrinis voratinklis. Organizacijos kultūros stiliai. Organizacijos kultūros poveikis jos veiklos rezultatams. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 07
Verslo organizacijos kultūra ir etika
Verslo organizacijos kultūra ir etika organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros tipai. Vadovavimo įtaka organizacijos kultūrai. Asmens moralinis išsivystymas. Organizacijos moralinis išsivystymas. Verslo organizacijos elgsenos ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2019 03 26
Proceso dalyvių tikslai organizacijos misija
Procesų dalyvių tikslai. Organizacijos misija. Tikslas ir uždaviniai. Sąvokų paaiškinimas. Procesų klasifikavimas. Verslo procesų dalyviai. Proceso diagrama. Bendra verslo procesų schema. Organizacijos tikslai. Finansiniai organizacijos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2013 11 07
Organizacijos kultūra ir mikroklimatas
Įvadas. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros samprata. Vadovo poveikis organizacinei kultūrai. Organizacijos kultūros ryšys su darbuotojų motyvacija. Organizacijos mikoklimatas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 01 20
Vidinės aplinkos veiksniai
Vidinė verslo aplinka. Vidinė verslo aplinka – tai veiksniai, tiesiogiai susiję su verslininko. Galimybėmis ir darantys įtaką įmonės veiklos efektyvumui. Vidinės aplinkos veiksniai, darantys tiesioginę įtaką šiai verslo idėjos. ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2018 01 22
Restorano verslo planas
9,6( 5 atsiliepimai )
Verslo planas - restoranas. Verslo plano santrauka. Idėja. Misija. Vizija. Tikslai. Galimi rizikos veiksniai. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. Patalpos ir įrengimai. Tiekėjai. Personalas. Finansinė informacija. Bendrosios išvados.
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2012 11 19
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo