Organizacijos strateginis valdymas

300 dokumentų
Strateginis valdymas konspektas
Strateginis valdymas. Strategijos apibrėžimas. Verslo strategijos vaidmuo. Strateginis valdymas. Verslo strategijos dinamika. Organizacija ir jos tikslai. Organizacijos. Pelningumo priežastys. Strategijos rengimas projektavimas ar procesas? ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2013 11 01
Planavimas ir strateginis valdymas organizacijose
Įvadas. Planavimas vadybos funkcijos dalis. Planavimas ir strateginis valdymas. Planavimas. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo raida. Organizacijos. Organizacijos, jų bruožai. Organizacijų aplinkos pažinimo būdai. Strategijos ir ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 11 01
Strateginis valdymas. Konspektai
Strategijos identifikavimas. Verslo strategijos dinamika. Strateginis planavimas prieš strateginį mąstymą. Verslo strategija. Konkurencinis pranašumas. Organizacijos projektavimas. Organizacija ir konkurencinis pranašumas. Išorinė situacija: ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 80 puslapių
2010 03 03
Imonės strateginis valdymas
Įvadas. Strategijos samprata. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2012 05 16
Strateginis organizacijos valdymas
Įvadas. Strateginio valdymo aspektai. Strategijos sąvokų interpretacijos. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo bruožai. Strateginė organizacijos analizė. Strateginio valdymo aplinkos analizė. Ssgg analizė. Strateginė organizacijos ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 05 23
Įmonės analizė Duty Free
Įvadas. Įmonės organizacijos struktūra. Aukščiausias organizacijos lygmuo. Organizacijos strateginis planas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Komunikacija organizacijoje. Darbo organizavimas. Finansų valdymas. Išvados.
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 01 13
Strateginis valdymas kursinis
Santrauka. Įvadas. „x“ įmonės veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Strateginio valdymo teorijos analizė. Prognozavimas. Strateginis valdymas. Strateginis planavimas. Strateginio valdymo metodologija. Strategijos įgyvendinimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 04 02
Strateginis planavimas ir valdymas
Strateginis planavimas. Planavimas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Kuo strateginiai planai skiriasi nuo operatyvinių planų. Įgyvendinimo etapai. Planavimo svarba organizacijose. Planavimo nepasisekimo priežastys. Autorių ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 05 19
Strateginis valdymas
Politinė – teisinė aplinka. Strateginis valdymas. Verslo strategijos vaidmuo. Verslo strategijos dinamika. Verslo strategija. Verslo strategijos apibūdinimas. Tikslai. Veiklos apimtis. Konkurencinis pranašumas. Logika. Strategijos ir misijos, ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2010 03 03
Strateginis organizacijos planavimas
Strateginis organizacijos planavimas. Kas tai? Strateginio planavimo ypatumai. Eiga. Sėkminga organizacija=. vizija + misija + iškelti tikslai. Strateginio planavimo. principai. Taisyklės. Vertybės. Strateginio planavimo faktoriai. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 09 28
Strateginio planavimo ir valdymo teoriniai aspektai
Strateginio planavimo ir valdymo teoriniai aspektai. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo esmė. Strateginio planavimo funkcijos. Strateginis valdymas. Strateginio valdymo samprata. Strateginio valdymo modeliai. Misijos ir tikslų ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2010 03 03
Marketingas ir Paskirstymas „X“ organizacijos strateginis marketingo planas
Įvadas. „X“ organizacijos apibūdinimas. „X“ organizacijos strateginis marketingo planas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 02 02
Organizacijos strategijos kūrimas ir optimizavimas
Įvadas. Strategijos samprata ir jų mokyklų klasifikavimas. Strateginių pokyčių valdymas organizacijoje. Savivados modelis. Organizacijos strategijos,atitinkančios pokyčius,optimizavimas. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 03 29
Strateginis finansų valdymas
Įvadas. „n“ įmonės veklos analizė. Įmonės apibūdinimas. Uab „katalita“ finansinės būklės analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų horizontalioji analizė. Uab „katalita“ balanso ir pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 27
Strategija ir strateginio valdymo samprata, strategijos esmė, strateginio valdymo tikslai. Strateginio valdymo metodologija: nustatytinė ir plėtotinė. Strategijų hierarchija, tipai ir jų esmė: integracijos strategija, korporacinė strategija, ...
Vadybos šperos, Špera, 14 puslapių
2010 03 03
Įmonės strateginis valdymas Lietuvos įmonėje
Įmonės strateginis valdymas Lietuvos įmonėje. Kaip sukurti ilgalaikę veiklos strategiją, kai išorinė aplinka taip greitai keičiasi? Strateginis valdymas. Strateginė analizė. Ssgg analizė. Įmonės tikslinė orientacija. Strateginis ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 06
Strateginių planų ir biudžeto dermė
Projektų finansų ir kokybės valdymas. Strategijos apibrėžimai. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo privalumai yra šie. Ką turi apimti strateginis planavimas? Strateginis valdymas. Strateginio valdymo procesas. Pagrindiniai ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2020 02 11
Praktika cheminio valymo įmonėje
Įvadas. Organizacijos veiklos charakteristika. Organizacijos funkcinės veiklos analizė. Organizacijos plėtros galimybių ir krypčių nustatymas. Gamybos proceso organizavimas. Logistika – aprūpinimo organizavimas. Personalo valdymas. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 02 17
Strateginis valdymas UAB „Fauga“
Įvadas. Strateginio valdymo samprata. Strateginis valdymas. Prognozavimas-sudedamoji strateginio valdymo dalis. Strateginis planavimas kaip strateginio valdymo ciklo funkcija. Strateginis planavimas ir alternatyvų pasirinkimas. Įmonės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2020 03 12
Vadybos ir organizacijų teorijos
ĮVADINĖ DALIS (terminijos klausimaiVadybos ir organizacijų teorijos įvadas. Valdymo procesas. Vadybos teorijos raida. Vadovo veiklos sritis. Organizacijos ir natūrali aplinka. Organizacijos kultūra ir valdymo filosofija. Valdymas ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 88 puslapiai
2018 11 18
Strateginis projektų valdymas
Įvadas projekto sąvoka. Projektų klasifikavimas. Projekto gyvavimo ciklas. Projekto valdymas. Projekto valdymo procesai. Projekto valdymo procesų grupės. Strateginio valdymo tipai. Projekto planavimas. Projekto grafikas. Projekto įgyvendinimo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 07 29
Vadybos konspektas VU
Įvadinė dalis. Vadybos ir organizacijų teorijos įvadas. Valdymo procesas. Vadybos teorijos raida. Vadovo veiklos aplinka. Organizacijos ir natūrali aplinka. Socialinė atsakomybė ir etika. Organizacinė kultūra. Organizacijos valdymo ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2014 02 20
Strateginis valdymas VĮ „Oro navigacija“ strategijos analizė
Strateginis valdymas. Įvadas. Apie įmonę. Strateginio plano analizė. Išvados.
Vadybos analizės, Analizė, 10 puslapių
2016 10 17
Organizacijos valdymas
Įvadas. Organizacijos vadovų valdžios formos. Organizacijos struktūra. Valdymo metodai. Lyderystės (pirmavimo) samprata. Bendravimas organizacijose. Sprendimų priėmimo būdai. Sprendimų priėmimo procesas. Valdymo sprendimų priėmimas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2010 03 03
Strateginis valdymas projektas
Strateginis valdymas. Strategijos kūrimo prielaidos. Strateginio planavimo nauda. Strategija. Strateginis planas. Pagrindiniai strateginio valdymo etapai. Misijai - tai. Misija padeda spręsti tokias problemas. Kuriant misiją atsakoma į tokius ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2017 04 21
Strateginio valdymo sistemos
Strateginio valdymo sistema. Vilnius. Įvadas Strateginis valdymas privačiame sektoriuje Strateginis valdymas viešajame sektoriuje Strateginio planavimo modeliai Kritika Išvados. Tradicinis viešojo administravimo. Įvadas. Buvo svarstoma, bet ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 06 06
Transporto logistika. Strateginis planavimas
Įvadas. Strateginis planavimas. Logistikos procesų valdymas. Transportavimo sistemos reikšmė logistikos procesų valdyme. Išvados. Naudota literatūra:.
Transporto referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 06 24
Įmonės strateginis planavimas
Strateginis planavimas UAB,,”. Space for your logo. Tikslas ir uždaviniai. Tikslas. Strateginis planavimas. Organizacijos vadybos planas, reikalingas pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Strateginis planavimas ir SSGG. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 04 26
Strateginis įmonės planavimas
Strateginis valdymas – įvairios teorijos ir požiūriai. Strateginis valdymas. Organizacijos raida. Vizija, misija, tikslai. Kompanijos misija. Kompanijos vizija. Kompanijos ilgalaikiai tikslai. Kompanijos filosofija / ideologija / konstitucija. ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2015 05 11
Įmonės strateginis planas
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2010 03 03
Strateginis valdymas spera
Strategijos apibrėžimas. Strateginis valdymas. Išorinė aplinka. Konkurenciją pramonės šakoje lemia šie veiksniai. Konkurencinių jėgų analizė leidžia nustatyti. Strateginės grupės. Pagrindinės charakteristikos, padedančios ...
Vadybos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 08 27
Strateginė lyderystė ir strateginis valdymas. Knygos pristatymas
Stringham Shand. Apie autorių. Shand Stringham 26 metus dirbo Jungtinės Karalystės kariuomenėje ir buvo pulkininkas. Skaitant šią knygą galima išmokti. Daryti įtaką pokyčių lyderiystei ir vadovavimui. Rekomenduočiau perskaityti šią ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 05 07
Personalo valdymas ir jo analizė
Įvadas. Pį „kardažolė“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Personalo valdymo svarba vadovams. Prekybos įmonės organizavimo ypatumai. Darbuotojų motyvavimo priemonių taikymas organizacijoje. Organizacijos struktūros tipai. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 12 09
Strateginis valdymas ir verslo analizė
Įvadas. Strateginis valdymas ir situacija Lietuvoje. Verslo analizė. Išvada. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2020 05 23
Imonės aprašymas. GNT Lietuva
Įmonės charakteristika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra (nurodant darbuotojų skaičių). Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Organizacijos aplinka. Organizacijos socialinė atsakomybė. Planavimas ir strateginis valdymas. Įmonės ...
Vadybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 03 01
Organizacijos ir jos aplinkos struktūrizavimas referatas
Įvadas. Organizacijos struktūra. Organizacijos tikslai. Organizacijos atstovai. Darbų pasiskirstymas organizacijoje. Organizacijos Technologija. Organizacijos Valdymas. Organizacijos aplinka. Vidinė aplinka. Išorinė aplinka. Aplinkos ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 04 25
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo