Pagrindiniai teismų veiklos principai

300 dokumentų
Pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai
Jungtinės tautos pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai. Teismų nepriklausomumas. Žodžio ir susivienijimų laisvė. Kvalifikacija , atranka ir mokymai. Tarnybos sąlygos ir kadencija. Drausmė , įgaliojimų sustabdymas ir atleidimas iš ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 04 12
Teismų vieta ir reikšmė teisėsaugos institucijų sistemoje
„ teismų vieta ir reikšmė lr teisėsaugos institucijų sistemoje “. Teisminė valdžia. Konstitucinis teismas. Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jų kompetencija. Apylinkės teismai. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 05
Teismų savivalda Lietuvoje
Įvadas. Teismų savivaldos organai Lietuvos respublikoje. Visuotinis teisėjų susirinkimas. Teisėjų taryba. Teisėjų garbės teismas. Teismų savivaldos organų atliekamos funkcijos ir atsiskaitomumas. Teismų savivaldos institucijų ...
Teisės referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 02 10
Teisėjų administracinės veiklos kontrolė
Anotacija. ANOTATION (anglų k. ). Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Adminsitracinės veiklos ir kontrolės samprata. Teisėjų administracinės veiklos kontrolę reglamentuojantys teisės aktai. Teismų įstatymo pakeitimai, susiję su ...
Teisės diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2013 12 03
Administracinių teismų sistema
Administracinių teismų vieta lr teismų sistemoje. Administracinių teismų sistema ir jos raida. Administracinių teismų veiklos organizavimas. Administraciniai teismai nagrinėja: ginčus dėl teisės administravimo srityje. Apygardos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 19 puslapių
2011 08 05
Muitines veikla konspektas
Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės veiklos broužai. Patikrinimą atliekančių valstybės institucijų veikla ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2011 12 07
LT ir Vokietijos Konstituciniai Teismai
Įvadas. Konstitucinių Teismų istorinės aplinkybės. Vokietijos ir Lietuvos Konstitucinių Teismų statusas ir bruožai. Konstitucinių Teismų kompetencija,funkcijos ir kontrolė. Konstitucinių Teismų santykiai su kitomis valdžios ...
Teisės referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 02 18
Administracinė justicija Lietuvoje
Įvadas. Lietuvos administracinės justicijos formavimas. Lietuvos administracinių teismų paskirtis ir kompetencija. Administracinių teismų ir Konstitucinio Teismo santykis. Administracinių ir bendrosios kompetencijos teismų santykis. ...
Teisės referatai, Referatas, 26 puslapiai
2013 12 03
Teisėsaugos institucijos konspektas
Lr teisėsaugos institucijų (lrti) kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir pagrindiniai jos bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Sovietinė teismų sistema lietuvoje. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 37 puslapiai
2011 08 05
Teisėsaugos institucijos 4
Lietuvos teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Norminiai kurso šaltiniai. Teisminės valdžios supratimas ir jos pagrindiniai bruožai. Teismų veiklos principai. Teismų sistema tarpukario lietuvoje. Lietuvos teismai. Lietuvos respublikos ...
Teisės konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2011 08 05
Pagrindiniai socialinio darbo principai
Pagrindiniai socialinio darbo principai. Socialinių paslaugų teikimo principai. Decentralizacijos. Planavimo. Deinstitucializacijos. Bendradarbiavimo. Atvirumo bendruomenei. Prieinamumo. Adekvatumo. Pokyčių žmoguje skatinimo. Benamiai.
Sociologijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2013 03 13
Lietuvos teismų sistema teismai referatas
Lietuvos respublikos teismų sistema; pagrindiniai bruožai. Įvadas. Tarpukario lietuvos teismų sistema. Apeliaciniai rūmai. Teismų sistema po nepriklausomybės atkūrimo. Administraciniai teismai. Specialiosios kompetencijos administraciniai ...
Teisės referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 04 08
Teisminė valdžia Lietuvos respublikoje
Teisminė valdžia Lietuvos respublikoje. Teisiminė valdžia. Tai valdžios dalis,atskirta pagal valdžių padalijimo principą. Lietuvos teisinėje sistemoje. Veiklos principai. Teismų sistemai būdingi teisėjų ir teismų nepriklausomumo. Kaip ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 01 19
Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindai
Operatyvinės veiklos esmė ir teisiniai pagrindaiįžanga. Operatyvinės veiklos esmė. Operatyvinės veiklos samprata, dalykas, pagrindiniai jos požymiai. Operatyvinės veiklos principai. Operatyvinės veiklos pagrindiniai uždaviniai. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 03 26
Teisminė valdžia Lietuvoje
Teisminė valdžia Lietuvos Respublikoje. Pamokos uždaviniai ir tikslai. Sužinoti, ką veikia Konstitucinis Teismas. Perprasti pagrindinius teismų veiklos principus. Naujos sąvokos. Kas sudaro teisminę valdžią? Teismų veikla. Lygybės prieš ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 12 03
Bankų veiklos efektyvumas
Bankų veiklos efektyvumo vertinimo metodai: esmė, privalumai, trūkumai ir taikymo sritys. Įvadas. Bankų veiklos efektyvumo vertinimo apžvalga. Efektyvumo samprata. Bankų veikla, jos aplinka ir principai. Veiklos esmė. Veiklos aplinka. ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 11 14
Pagrindiniai komerciniai bankai Lietuvoje bei jų veiklos principai
Įvadas. Veikiantys komerciniai bankai Lietuvoje. Statistika. Veiklos principai. Išvados. Literatūra.
Bankininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 11 27
Teismų sistema Lietuvoje
Įvadas. Teismų sistema. Teismo instancijos. Apylinkės ir apygardos teismų panašumai. Apeliacinės instancijos ir kasacijos skirtumai. Konstitucinio Teismo vieta teismų sistemoje. Teisenų rūšys. Atskirų teismų kompetencija. Apylinkės ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 03 29
Lietuvos respublikos ir ES šalių teismų sistemos
Įvadas. Lr teismų sistemos raida ir struktūra. Administraciniai teismai. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Apygardų teismai. Apylinkių teismai. Konstitucinis teismas. Es šalių teisinė ir teismų sistema. ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 05 12
Teisminė valdžia Lietuvos respublikos konstitucinėje teisėje
Įvadas. Lietuvos respublikos teismai. Lietuvos respublikos teismų sistema5,6,7. Teismų veiklos konstituciniai principai9. Teisėjai ir jų statusas11,12,13. Teisminės valdžios ir prokuratūros santykiai. Išvados. Šaltiniai.
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 12 07
Lietuvos teismai, teismų sistemos raida
Įvadas. Kas yra teismas. Lietuvos teismų ištakos. Pirmasis bandymas kodifikuoti teisę Lietuvoje. Teismų reforma 1564 – 1566 m.m. Valstybingumo praradimas. Pirmasis etapas. Lietuvos teismai Rusijos imperijos okupacijoje 1795 – 1915 m.m. ...
Teisės referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 07 16
Lietuvos administracinė teisė konspektas
Dabarties Lietuvos administracinės teisės samprata administracinės teisės pažinimo šaltiniai norminių teisės aktų tekstai. Bendrieji teisės principai. Subsidarumo principas. Teismų jurisprudencija teismų aktai. Teisės doktrina teisės ...
Teisės konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2015 05 28
Administraciniai teismai skaidrės
Lietuvos administraciniai teismai. Lietuvos administracinių teismų sistemos raida. Teismų kompetencijos sąvoka ir rūšys. Administracinių teismų kompetencija. Administracinių teismų kompetencijos ribojimai. Teismingumas ar priskirtinumas? ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2014 05 14
Administraciniai specializuoti teismai
Administraciniai (specializuoti). teismai. Administraciniai teismai nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus) dėl. Administracinių teismų nespręstinos bylos. Apylinkių teismai. Kompetencija. Apylinkės teismo teisėjai. ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2017 03 17
Lietuvos teismų sistema
Įvadas. Bendrosios kompetencijos teismai. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Lietuvos apeliacinis teismas. Lietuvos aukščiausiasis teismas. Lietuvos respublikos konstitucinis teismas. Specializuotieji teismai. Administracinis teismas ir ...
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 04 17
Administracinės teisės principų sistema
Administracinės teisės principų sistema. Administracinės teisės principų samprata. Administracinės teisės principų paskirtis. Administracinės teisės principų sistema. Pagrindiniai administracinės teisės principai. Pagrindiniai ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 45 puslapiai
2016 02 12
Kontrolė kaip viešojo administravimo sritis
Įvadas. Viešojo administravimo kontrolė. Viešojo administravimo kontrolės sąvoka, pagrindiniai principai ir rūšуs. Lietuvos Respublikos Prezidento vуkdoma viešojo administravimo institucijų kontrolė. Lietuvos Respublikos Seimo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 09 29
LR Teismų sistema
Kas nustato teisėjų veiklos vertinimo sistemą? Po kiek metų pirmą kartą vertinama naujai paskirto teisėjo veikla. Kokia institucija nagrinėja teisėjų drausmines bylas? Kokias drausmines nuobaudas gali skirti teisėjui už netinkamai ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2011 05 21
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai skaidrės
Valstybės tarnyba. ir. valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos. pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rušys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2014 10 29
Apskaita ir finansinė atskaitomybė Kauno tardymo izoliatorius
Įvadas. Kauno tardymo izoliatorius. Istorija. Kauno tardymo izoliatoriaus nuostatai. Veiklos tikslai ir funkcijos. Darbo organizavimas. Apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Nematerialusis turtas. Finansinio turto apskaitos principai. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 04 21
×