Pajamu ir sanaudu analize

300 dokumentų
įmonės pajamų ir sąnaudų analizė
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Pajamų reikšmė ir klasifikavimas. Pajamų apibūdinimas ir klasifikacija. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų reikšmė ir klasifikavimas. Sąnaudų apibūdinimas ir klasifikacija. Sąnaudų pripažinimas apskaitoje. Sąnaudų ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2012 09 25
Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas bei pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų analizės etapai. Ab „Vilkyškių pieninė“ pajamų ir sąnaudų analizė. AB ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 02 19
Įmonės finansinė būklė: pajamų ir sąnaudų analizė
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Pajamų analizė. Pajamų pripažinimas apskaitoje. Paslaugų tiekimo pajamų pripažinimas. Sąnaudų analizė. Sąnaudų sąvoka ir pripažinimas apskaitoje. Įmonės pajamų ir sąnaudų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2018 02 20
Akcinės bendrovės pajamų ir sąnaudų analizė
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Bendrovės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata ir svarba. Pajamų ir sąnaudų sudėtis ir pripažinimas. Akcinės bendrovės „X“ pajamų ir sąnaudų ...
Finansų referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 04 12
AB „Orlen lietuva“ pajamų ir sąnaudų analizė
Santrauka. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Pajamų ir sąnaudų sąvokų samprata. Pajamų ir sąnaudų sampratos interpretacijų analizė. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos. AB ,,orlen Lietuva“ pajamų ir sąnaudų ...
Apskaitos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 03 14
Pajamų ir sąnaudų analizės pristatymas
Finansinė analizė. Pajamų ir sąnaudų analizė. Darbo objektas pajamų ir sąnaudų analizė. Pajamų didinimo galimybių. Pajamų sampratos interpretacijos analizė. Pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo. Pajamų ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2019 10 05
Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita
Įvadas. Įmonės pardavimo pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų sampratos interpretacijų analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų sudėties analizė. Pardavimo pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pardavimo pajamų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2014 04 25
Uab „Autokaravanas“ pajamų ir sąnaudų analizė bei sąnaudų optimizavimo galimybės
Svarbiausių terminų žodynas. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų samprata. Pajamų ir sąnaudų klasifikavimas. Pajamų ir sąnaudų įvertinimas. Įmonės ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2016 02 11
Pajamų ir sanaudų apskaita (2)
Pjamų ir sąnaudų apskaita. Įvadas. Pardavimo pajamų ir sąnaudų apskaita. Pajamų ir sąnaudų samprata. Prekybinė veikla ir pardavimo pajamos. Pardavimo apskaita. Pajamų pripažinimas. Pardavimo sąnaudos. Sąnaudų apskaita. Pardavimo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 02 21
AB „Lietuvos geležinkeliai“ pajamų, sąnaudų ir pelno analizė
Įvadas. Akcinės bendrovės ,, Lietuvos geležinkeliai“ veiklos apibūdinimas. Įmonės pajamų ir sąnaudų teorinė analizė. Pajamų ir sąnaudų sudėties analizė. Pelno samprata. Bendrovės 2012 – 2014m. pajamos, sąnaudos ir pelnas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 05 22
Pajamų ir sąnaudų apskaitymas lopšelyje darželyje
Įvadas. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų ir sąnaudų grupavimas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Finansavimo sumos. Gautinos finansavimo sumos. Gautos finansavimo sumos. Panaudotos finansavimo sumos. Rietavo savivaldybės biudžetinės įstaigos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 27
Pajamų ir sąnaudų apskaita
Įvadas. Pajamos ir sąnaudos. Pajamų pripažinimas. Sąnaudų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų dydžio įvertinimas. Pardavimo savikaina. Veiklos sąnaudos. Netipinės veiklos pajamos ir sąnaudos. Tipinės veiklos prekių pardavimas. Tipinės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 01 25
Pajamų ir sąnaudų auditas
Pajamų ir sąnaudų auditas. Įvadas. Pajamų ir sąnaudų teoriniai aspektai. Audito samprata ir atsiradimas. Pajamų ir sąnaudų apskaita ir audito reikšmingumas bei rizikos. Pajamos. Sąnaudos. Audito svarba ir rizikos. Audito klaidos ir ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2019 01 14
Sąnaudų apskaita
Įvadas. Sąnaudos. Sąnaudų grupavimas. Suteiktų paslaugų savikaina sąnaudų apskaitoje. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų pripažinimo kriterijai. Sąnaudų pripažinimas. Parduotų prekių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 01 07
AB „Telia Lietuva“ pajamų ir sąnaudų apskaita: Tarptautiniai apskaitos standartai
Tarptautiniai apskaitos standartai. Darbo objektas. Įmonės AB telia Lietuva veiklos apibūdinimas. “ Jaunimo liniją ”. Įmonės aprašymas. „ Telia Lietuva “ – tai. Itin platus paslaugų spektras.Stipriausi tinklai.Modernūs duomenų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2018 11 21
UAB „Dovilina“ sąnaudų apskaita ir analizė
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų klasifikavimas ir pripažinimas. Sąnaudų apskaitos reglamentavimas. Sąnaudų pateikimas finansinėse ataskaitose. Sąnaudų analizės metodologija. Finansinės analizės reikšmė ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 53 puslapiai
2018 05 12
Naftos produktų tiekimo įmonės sąnaudų mažinimo galimybės
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Sanaudų teorinė analizė. Sąnaudų samprata ir sudėtis. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų analizės būdai, metodika. Sąnaudų mažinimo galimybės. Akcinės bendrovės „Klaipėdos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2019 01 28
Sąnaudų apskaita įmonėje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Sąnaudų apskaitos teoriniai aspektai. Sąnaudų rūšys. Sąnaudų pripažinimas. Sąnaudų lygio rodikliai. Informacijos šaltinių analizės išvados. Uab „X“ sąnaudų apskaita. Darbo metodika. Įmonės pristatymas. Uab „X“ ...
Apskaitos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 43 puslapiai
2014 10 26
Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės sąnaudos, jų skirstymas ir apskaičiavimas. Įmonės sąnaudų samprata. Sąnaudų klasifikavimo būdai. Sąnaudų apskaita. Įmonės veiklos efektyvumo rodikliai. Likvidumas. Rentabilumas. Augimas. Įmonės sąnaudų įtaka ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 04 23
Pardavimo pajamų apskaita
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Pardavimo pajamų ir sąnaudų samprata. Pardavimo pajamos. Pajamų reglamentavimas. Pardavimo pajamų apskaita. Pardavimo sąnaudos. Parduotų prekių savikaina. Pardavimo pajamų ir sąnaudų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 02 05
Pajamų ir sąnaudų apskaita skaidrės
Pajamų ir sąnaudų apskaita. Vilnius. Pajamų ir sąnaudų. Pajamos. Pajamos – ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo. Pajamų pripažinimas. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir pinigų principu. Pinigų apskaitos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2014 12 05
Bankų apskaita
Įvadas. Bankų finansinė atskaitomybė. Ab seb banko pajamų ir sąnaudų apskaita. Misija, vizija, vertybės. Ab seb įmonės. SEB banko patiriama rizika. AB SEB grupės pajamos 2012 metais. Ab dnb banko pajamos is sąnaudos. Ab dnb bankas. AB ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2014 05 09
Transporto įmonės buhalterinė apskaita
Įvadas. Uab ,, saitema‘‘ apskaitos tvarkymo analizė. Uab,, Saitema‘‘ apskaitinio darbo sritys. Uab,, Saitema‘‘ piniginių lėšų apskaita. Uab,, Saitema‘‘ ilgalaikio turto apskaita. Uab,, Saitema‘‘ atsargų apskaita. Uab,, ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2015 04 28
Elektrinių vežimėlių neįgaliesiems atsiperkamumo analizė
Įvadas. Elektrinių vežimėlių atsiperkamumo analizės teoriniai aspektai. Elektrinių vežimėlių rinkos aplikos analizės aspektai. Gaminio gamybos organizavimo schemos elementai. Bendrųjų investavimo sąnaudų apskaičiavimas ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 12 12
Saskaitų uždarymas
Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Įvadas. Pajamų ir sąnaudų sąskaitų uždarymas. Apibendrinimas. Atlikus visumą apskaitos procedūrų sudarančių apskaitos ciklą, prasideda apskaitos ciklo pabaiga ir naujo pradžia. Ataskaitinio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 3 puslapiai
2016 07 22
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ Mokomosios praktikos darbas
Įvadas. Pajamų ir sąnaudų analizė. Pelno analizė. Turto analizė. Pelningumų analizė. Efektyvumas. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2017 02 09
Pajamų apskaita paslaugų įmonėje
Įvadas. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Suteiktų paslaugų pajamų dokumentavimas. Pajamų pripažinimą apskaitoje reglamentuojantys dokumentai. Pagrindinės ūkinės operacijos ir ūkiniai ekonominiai ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 03 27
Pelno formavimosi procesas įmonėje
9,5( 2 atsiliepimai )
Pelno formavimasis. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Pelno reišmė ir formavimosi procesas verslo įmonėje. Pelno samprata ir reikšmė verslo įmonėje. Pelno sudedamosios dalys ir didinimo veiksniai. Pelno apskaita ir atvaizdavimas ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 11 20
Valstybės pajamos, jų dinamikos analizė, valstybės pajamų didinimo problema Lietuvoje. Klaipėdos savivaldybės pajamų analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Valstybė ir mokesčiai. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės išlaidų politika. Praktinė dalis. LR Valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 05 02
Regresinė analizė AB „Rokiškio sūris“
Įvadas. AB „Rokiškio sūris“ aprašymas. AB „Rokiškio sūris“ įmonės veikla ir struktūra. Produkcijos rezultatai. Eksportas. AB „Rokiškio sūris“ rinkos dalis. AB „Rokiškio sūris“ regresinė analizė. Grynojo pelno ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2017 02 22
Ūkių pajamos ir jų veiksniai
Įvadas. Ūkių pajamų ir veiksnių teoriniai aspektai. Pajamų samprata. Ūkių pajamų šaltiniai. Ūkių pajamų veiksniai. Ūkių pajamų pokyčių analizė. Ūkių pajamų veiksnių analizė. Veiksnių įtakojančių ūkių pajamas detali ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 51 puslapis
2017 10 09
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2017 04 29
Pajamų auditas
Įvadas. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimų ir ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 01 12
Lietuvos respublikos valstybės biudžeto analizė
Įvadas. Lr valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Lr valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. Vertikalioji išlaidų analizė. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 22 puslapiai
2012 01 03
Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje
10( 3 atsiliepimai )
Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 05 08
Valstybės pajamos, jų dinamikos analizė, valstybės pajamų didinimo problema Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Valstybės pajamos. Valstybės biudžeto pajamų politika, klasifikacija, šaltiniai. Valstybės išlaidų politika. Praktinė dalis. Vertikalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. Ukmergės savivaldybės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2015 05 12
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo