Pamokos planas (3)

300 dokumentų
Pamokos planas futbolas
Pamokos planas nr. Parengiamoji dalis 10 min. Žaidimas „ Vaivorykštė “. Žaidimas „ kamuolys – kūnas “. Pagrindinė dalis 25 min. Žaidimas „ Futbolo baulingas “. Pratimas „ Gyvatėlė “. Baigiamoji dalis 5 min. Pamokos ...
Kūno kultūros planai, Planas, 6 puslapiai
2016 01 25
Muzikos pamokos planas (2)
Muzikos pamokos planas. DALYKAS – Muzika. PAMOKOS TEMA Romantika lietuvių liaudies dainose. Pamokos tikslas. Supažindinti su lietuvių liaudies jaunimo ir meilės dainomis ir jų žanru. Pamokos uždaviniai. Darbo metodai ir priemonės. ...
Muzikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 28
Etikos pamokos planas Smutras ir priklausomybė
Pamokos planas Tema Smurtas ir priklausomybė Pamokos tema. Pamokos problema. Pamokos tikslai. Darbo priemonės. Papildoma literatūra. Pamokos dalys ir laikas Mokytojo veikla.
Etikos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 09 16
Pamokos planas: vikrumo, greitumo, jėgos lavinimas
Krūvio apimtis ir inten syvumas. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant BL pratimus. Pagreitėjimai bėgimo iš įvairių pradinių padėčių. Rankų jėgos lavinimas. Kvėpavimo ir ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 04 28
Dailės pamokos planas (2)
Idėja dailės pamokai. Pamokos tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą bei lavinti jų vaizduotę. Pamokos uždaviniai. Įžvelgti gyvūną ar daiktą savo piršto atspaude, pieštuku pripiešti reikiamas detales. Gebėti sukurti pasaką laisva ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 18
Istorijos pamokos planas
Pamokos situacija. Ši pamoka skirta naujos temos aiškinimui. Praėjusią pamoką, mokiniai rašė kontrolinį darbą iš praeito skyriaus „LDK XIII – XV a. “ Kadangi mokiniai tą dieną turėjo dvi pamokas, tai per antrąją pamoką buvo ...
Istorijos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 12 06
Teatro pamokos planas
Teatro pamokos planas. Trukmė. Užduotis. Komentaras, užduoties aprašymas.
Menų planai, Planas, 3 puslapiai
2014 11 24
Pamokos planas – Dialogo skyryba
Pamokos planas – Dialogo skyryba. Mokymo dalykas. Pamokos tema. Pamokos situacija. Pamokos uždavinys. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis. Užduotys Iš nuspalvintų raidžių sudėliok žodžius ir sužinosi pamokos temą. ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2015 02 09
Fizinio pamokos planas (2)
KŪNO KULTŪROS ILGALAIKIS PLANAS 11-12 (3-4 gimnazijos) KLASĖMS. Bendrasis kursas. Dalykas. Kūno kultūra. Kursas. Bendrasis/aerobika. Klasė. -12 (3-4 gimnazijos) klasės; 2011–2012, 2012–2013 mokslo metai. Pamokų skaičius. Pamokos per ...
Kūno kultūros planai, Planas, 9 puslapiai
2016 08 01
Ekonomikos pamokos planas Rinkos kainos nustatymas
9( 2 atsiliepimai )
Rinkos kainos nustatymas (9-10 kl. ). Pamokos planas.
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2014 02 26
Interviu pamokos planas
Tema. Interviu. Pamokos uždaviniai. Suvokti sąvokos interviu reikšmę. Suprasti interviu reikalingumą, analizuoti pateiktą interviu pavyzdį. Mokiniai mėgins patys pabūti žurnalistais ir respondentais, pateikti gautus rezultatus. Tipas ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 09 30
Kūno kultūros pamokos planas (3)
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas. Pamokos dalys ir laikas. Turinys. Krūvio apimtys ir intensyvumas. Metodinės organizacinės pastabos.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2014 11 13
Matematikos pamokos planas Statistinės informacijos apdorojimo metodai
Matematikos pamokos planas – konspektas Grupė. Įvadinė dalis 8 min. Pagrindinė dalis 30 min. Min 10 min 10 min 5 min 5min. Baigiamoji dalis 5 min. Min 2 min 2min.
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 10 25
Dailės pamokos planas - figūros vaizdavimas
Ankstyvieji pirmykščių žmonių piešiniai ant olų pasižymėjo paprastumu. Žmonių figūros stilizuotos, dažnai ištemptos į ilgį. Dažniausiai vaizduojama tema – medžioklė. Nes medžioklė anuomet buvo vienas pagrindinių ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 03 29
Lietuvių pamokos planas Daiktavardžio galūnių rašyba
9,5( 2 atsiliepimai )
Dalykas - lietuvių kalba. Klasė – 4c. Pamokos tema – daiktavardžių galūnių rašyba. Mokymosi situacija – mokiniai lietuvių kalbos pamokose mokėsi daiktavardžio linksnių pavadinimus, pavadinimų trumpinimus, klausimus, skaitė tekstus ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2014 04 10
Pasaulio pažinimo pamokos planas
Tema Vyksta statybos. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Metodai aiškinimas, pokalbis,minčių lietus, komandinis darbas.Mokymo/si priemonės. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2017 05 22
Detalusis pamokos planas
Detalusis teminis planas. Vertinimas atliekamas pagal vilniaus sietuvos vidurinės mokyklos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. Mėnuo savaitė. Tema. Val. Sk. Tikslai ir uždaviniai. Siektini rezultatai. Metodai. Mokymosi ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 13
Lietuvių pamokos planas konspektas o raidės mokymas
Tema Raidžių O,o mokymas. Mokymosi situacija mokiniai susipažinę su kitomis abėcėlės raidėmis iki O,o raidžių, geba jas parašyti, skaito trumpus tekstus. Pamokos uždavinys atlikę užduotis mokiniai gebės taisyklingai parašyti O,o ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 05
Pamokos planas Kalendorinės šventės. Advento laikotarpio žaidimai ir rateliai
Kryptingas meninis ugdymas / ŠOKIS. Klasei pamokos planas. Pamokos tema Kalendorinės šventės. Advento laikotarpio žaidimai ir rateliai. Tikslas supažindinti mokinius su Advento laikotarpio papročiais ir žaidimais, gebėti bendradarbiauti ...
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2014 11 19
Pamokos planas: Velykos – gyvybės atbudimas
Tema ,,Velykos – gyvybės atbudimas“. Veiklos sritys. Socialinė kompetencija santykis su aplinka (gamtine, socialine, kultūrineSveikatos kompetencija veikla ir poilsis. Pažinimo kompetencija informacijos apdorojimas, mąstymas, vaizduotė, ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 22
Pamokos planas: matai ir matavimai
Pamokos planas matai ir matavimai. Klasė 4b. Pamokos tema. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Metodai pokalbis, darbas porose, IT (skaidrių demonstravimas), praktinė veikla. Mokymosi priemonės. Informacijos šaltiniai. Pamokos eiga. ...
Matematikos planai, Planas, 7 puslapiai
2019 05 02
Grožis ir sveikata pamokos planas
Žmogaus sveikatos pagrindas - tinkama mityba. Prisiminti sveikos mitybos pagrindus. Išnagrinėti sveikos mitybos piramidę ir principus;. Išsiaiškinti reikalingų maisto medžiagų kiekį;. Mokytis parinkti maisto produktų kiekį pagal ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2013 04 20
Rūgštys Išplėstinis biologijos pamokos planas
Išplėstinis biologijos pamokos planas. Mokinių ypatingumai. Pamokos trukmė. Pamokos tema. Pamokos tikslas. Mokymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai. Pamokos tipas. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Pamokos temos skelbimas. Naujos medžiagos ...
Biologijos planai, Planas, 6 puslapiai
2016 04 28
Muzikos pamokos planas: Muzikos instrumentai
KLASĖ DALYKAS muzika. Mokymo(si) situacija. TEMA. Pamokos uždavinys. Metodai. Priemonės. Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. (gali būti nurodoma integracija, ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas, mokinių ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2018 04 29
Gimnastika pamokos planas ir pedagoginė analizė
Pamokos pedagoginio stebėjimo (analizės) schema. Bendrosios žinios. Pasirengimas pamokai. Mokinių pasiruošimas pamokai. Mokytojo veiklos vertinimas. Savalaikė ir tikslinga pamokos pradžia ir pabaiga. Mokinių veikla pamokoje. Išvados ir ...
Kūno kultūros projektai, Projektas, 4 puslapiai
2012 11 28
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 02 06
Chemijos pamokos planas Oksidacija redukcija
Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir jų taikymas. Pamokos tikslas. •. Suvokti cheminių procesų sąsają su elektros srove. Pamokos uždaviniai. Mokiniai. •. Paaiškins, kokie oksidacijos – redukcijos procesai vyksta prie elektrodų ...
Chemijos planai, Planas, 6 puslapiai
2013 10 29
Pamokos planas Pasaulio pažinimas 3 klasė
•Mokiniai išsiaiškins, kiek valandų per parą miega klasės draugai, apibendrins gautus iš 3-4 rišliais sakiniais suformuluos išvadą.Pamokos pradžia: mokytoja šiai temai pasirinko skaidrių tipo pateikta inforacija. Ji mokiniams ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 01 02
Krepšinio pamokos planas Estafetės Lankstumo technika
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Estafetės ugdančios vikrumą.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2017 03 07
Lietuviu kalbos pamokos planas (2)
Tema Garsai [f‘], [f] ir raidės F, f. Mokymosi situacija vaikai pažįsta raides A, a, B, b, C, c, Č, č, Ą, ą, D, d, Dž, dž, I, i, T, t, M, m, O, o, E, e, Ė, ė, J, j, h h, Ch, ch, skaito žodžius ir tekstus, moka rašyti raides ir ...
Lietuvių planai, Planas, 8 puslapiai
2014 05 07
Dailės pamokos planas Meninės raiškos priemonės kompozicija
Pamokos tema meninės raiškos priemonės kompozicija. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009) Pvz. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Lietuvių kalbos pamokos planas Tema Ilgųjų ir trumpųjų balsių taisyklingas tarimas ir rašyba
Tema Ilgųjų ir trumpųjų balsių taisyklingas tarimas ir rašyba. Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas. Tikslai ir uždaviniai. Įtvirtinti ilgųjų ir trumpųjų balsių taisyklingą tarimą ir rašybą. Toliau mokytis raiškiai ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 07
Pamokos planas: Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“ (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Pamokos planas: Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“ (2) Adomas Mickevičius –. epochos rašytojas. Keliaudamas po platųjį pasaulį parašė daug kūrinių. Gražina kunigaikščio. žmona. Ji ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2017 11 29
Laikraščio kūrimas pamokos planas 5 klasei
Pamokos planas. Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis. Iniciatyvumo ir kūrybingumo. Pasiekimai iš bendrųjų programų. Pamokos tema. Pamokos uždavinys (- iai. Mokinių sudominimas , jų patirties išsiaiškinimas , pamokos uždavinio ...
Lietuvių planai, Planas, 3 puslapiai
2015 02 11
Lietuvių pamokos planas Raidžių Ū, ū rašymo mokymas
Mokymosi situacija. Pamokos uždainiai. Mokymo si priemonės. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2015 04 09
Pamokos planas: Kamuolio varymo ir metimo porose mokymas Nugaros raumenų ir pilvo preso lavinimas
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas Pamoką vedė. Pamokos struktūrinė dalis. Įžanginė pamokos dalis. Parengiamoji pamokos dalis. 10 min. Pagrindinė pamokos dalis. 30 min. Baigiamoji pamokos dalis. 5 min. Ėjimo , bėgimo ir ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2017 05 22
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo