Pamokos planas (3)

300 dokumentų
Lietuvių kalbos pamokos planas Garso R tarimas ir raidžių R ir r rašymo mokymas
Mokymosi situacija. Pamokos uždaviniai. Mokymo si priemonės. Informacijos šaltiniai. Pamokos eiga. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 03 21
Dailės pamokos planas - figūros vaizdavimas
Ankstyvieji pirmykščių žmonių piešiniai ant olų pasižymėjo paprastumu. Žmonių figūros stilizuotos, dažnai ištemptos į ilgį. Dažniausiai vaizduojama tema – medžioklė. Nes medžioklė anuomet buvo vienas pagrindinių ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2013 03 29
Dailės pamokos planas
DALYKAS: Dailės pamokaTEMA: Renesanso epochaTIKSLAS: Supažindinti mokinius su renesanso epochos menininkais, darbais, architektūra. Išmokyti mokinius atskirti šiai epochai būdingus meno bruožus.UŽDAVINIAI: ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 05 21
Etikos pamokos planas Smutras ir priklausomybė
Pamokos planas Tema Smurtas ir priklausomybė Pamokos tema. Pamokos problema. Pamokos tikslai. Darbo priemonės. Papildoma literatūra. Pamokos dalys ir laikas Mokytojo veikla.
Etikos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 09 16
Muzikos pamokos planas (2)
Muzikos pamokos planas. DALYKAS – Muzika. PAMOKOS TEMA Romantika lietuvių liaudies dainose. Pamokos tikslas. Supažindinti su lietuvių liaudies jaunimo ir meilės dainomis ir jų žanru. Pamokos uždaviniai. Darbo metodai ir priemonės. ...
Muzikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 28
Ekonomikos pamokos planas Rinkos kainos nustatymas
9( 2 atsiliepimai )
Rinkos kainos nustatymas (9-10 kl. ). Pamokos planas.
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2014 02 26
Grožis ir sveikata pamokos planas
Žmogaus sveikatos pagrindas - tinkama mityba. Prisiminti sveikos mitybos pagrindus. Išnagrinėti sveikos mitybos piramidę ir principus;. Išsiaiškinti reikalingų maisto medžiagų kiekį;. Mokytis parinkti maisto produktų kiekį pagal ...
Sveikatos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2013 04 20
Istorijos pamokos planas
Pamokos situacija. Ši pamoka skirta naujos temos aiškinimui. Praėjusią pamoką, mokiniai rašė kontrolinį darbą iš praeito skyriaus „LDK XIII – XV a. “ Kadangi mokiniai tą dieną turėjo dvi pamokas, tai per antrąją pamoką buvo ...
Istorijos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 12 06
Interviu pamokos planas
Tema. Interviu. Pamokos uždaviniai. Suvokti sąvokos interviu reikšmę. Suprasti interviu reikalingumą, analizuoti pateiktą interviu pavyzdį. Mokiniai mėgins patys pabūti žurnalistais ir respondentais, pateikti gautus rezultatus. Tipas ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 09 30
Pamokos planas Kalendorinės šventės. Advento laikotarpio žaidimai ir rateliai
Kryptingas meninis ugdymas / ŠOKIS. Klasei pamokos planas. Pamokos tema Kalendorinės šventės. Advento laikotarpio žaidimai ir rateliai. Tikslas supažindinti mokinius su Advento laikotarpio papročiais ir žaidimais, gebėti bendradarbiauti ...
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2014 11 19
Gimnastika pamokos planas ir pedagoginė analizė
Pamokos pedagoginio stebėjimo (analizės) schema. Bendrosios žinios. Pasirengimas pamokai. Mokinių pasiruošimas pamokai. Mokytojo veiklos vertinimas. Savalaikė ir tikslinga pamokos pradžia ir pabaiga. Mokinių veikla pamokoje. Išvados ir ...
Kūno kultūros projektai, Projektas, 4 puslapiai
2012 11 28
Chemijos pamokos planas Oksidacija redukcija
Oksidacijos – redukcijos reakcijos ir jų taikymas. Pamokos tikslas. •. Suvokti cheminių procesų sąsają su elektros srove. Pamokos uždaviniai. Mokiniai. •. Paaiškins, kokie oksidacijos – redukcijos procesai vyksta prie elektrodų ...
Chemijos planai, Planas, 6 puslapiai
2013 10 29
Anglų kalbos pamokos planas
Pamokos planas. Klasė. Dalykas. Anglų kalba. Data. Tema. „ IN THE GARDEN“ ( SODE ). Tikslas lavinti kalbėjimo, tarties, skaitymo ir komunikacinius įgūdžius, plėsti ir turtinti mokinių žodyną. Uždaviniai. Gebėti iš jau žinomų ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 11 12
Lietuvių pamokos planas konspektas o raidės mokymas
Tema Raidžių O,o mokymas. Mokymosi situacija mokiniai susipažinę su kitomis abėcėlės raidėmis iki O,o raidžių, geba jas parašyti, skaito trumpus tekstus. Pamokos uždavinys atlikę užduotis mokiniai gebės taisyklingai parašyti O,o ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 05
Dailės pamokos planas (2)
Idėja dailės pamokai. Pamokos tikslas – ugdyti vaikų kūrybiškumą bei lavinti jų vaizduotę. Pamokos uždaviniai. Įžvelgti gyvūną ar daiktą savo piršto atspaude, pieštuku pripiešti reikiamas detales. Gebėti sukurti pasaką laisva ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 18
Teatro pamokos planas
Teatro pamokos planas. Trukmė. Užduotis. Komentaras, užduoties aprašymas.
Menų planai, Planas, 3 puslapiai
2014 11 24
Rūgštys Išplėstinis biologijos pamokos planas
Išplėstinis biologijos pamokos planas. Mokinių ypatingumai. Pamokos trukmė. Pamokos tema. Pamokos tikslas. Mokymo uždaviniai. Mokymosi uždaviniai. Pamokos tipas. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Pamokos temos skelbimas. Naujos medžiagos ...
Biologijos planai, Planas, 6 puslapiai
2016 04 28
Krepšinio pamokos planas Estafetės Lankstumo technika
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Estafetės ugdančios vikrumą.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2017 03 07
Detalusis pamokos planas
Detalusis teminis planas. Vertinimas atliekamas pagal vilniaus sietuvos vidurinės mokyklos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą. Mėnuo savaitė. Tema. Val. Sk. Tikslai ir uždaviniai. Siektini rezultatai. Metodai. Mokymosi ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 13
Tikybos pamokos planas - konspektas.
Dalykas: tikyba. Tema: ,,ką pasitinku advento metu? “. Pamokos dalys. Mokytojos veikla. Mokinių veikla pastabos. Įžanga.Situacija iš gyvenimo. Temos skelbimas. Tikėjimo tiesų aiškinimaskrikščioniška moralė. Įtvirtinimas ...
Tikybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2013 02 06
Lietuvių kalbos pamokos planas Tema Ilgųjų ir trumpųjų balsių taisyklingas tarimas ir rašyba
Tema Ilgųjų ir trumpųjų balsių taisyklingas tarimas ir rašyba. Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas. Tikslai ir uždaviniai. Įtvirtinti ilgųjų ir trumpųjų balsių taisyklingą tarimą ir rašybą. Toliau mokytis raiškiai ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2016 08 07
Lietuvių pamokos planas Daiktavardžio galūnių rašyba
9,5( 2 atsiliepimai )
Dalykas - lietuvių kalba. Klasė – 4c. Pamokos tema – daiktavardžių galūnių rašyba. Mokymosi situacija – mokiniai lietuvių kalbos pamokose mokėsi daiktavardžio linksnių pavadinimus, pavadinimų trumpinimus, klausimus, skaitė tekstus ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2014 04 10
Dailės pamokos planas Meninės raiškos priemonės kompozicija
Pamokos tema meninės raiškos priemonės kompozicija. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009) Pvz. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Lietuvių pamokos planas Raidžių Ū, ū rašymo mokymas
Mokymosi situacija. Pamokos uždainiai. Mokymo si priemonės. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2015 04 09
Pamokos planas Pasaulio pažinimas 3 klasė
•Mokiniai išsiaiškins, kiek valandų per parą miega klasės draugai, apibendrins gautus iš 3-4 rišliais sakiniais suformuluos išvadą.Pamokos pradžia: mokytoja šiai temai pasirinko skaidrių tipo pateikta inforacija. Ji mokiniams ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 01 02
Pamokos planas: Kamuolio varymo ir metimo porose mokymas Nugaros raumenų ir pilvo preso lavinimas
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas Pamoką vedė. Pamokos struktūrinė dalis. Įžanginė pamokos dalis. Parengiamoji pamokos dalis. 10 min. Pagrindinė pamokos dalis. 30 min. Baigiamoji pamokos dalis. 5 min. Ėjimo , bėgimo ir ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2017 05 22
Pamokos planas - Daiktavardis
Pamokos eiga. Mokytojo. Veikla. Tema Kas tai? Mokymosi situacija mokiniai jau yra susipažinę su kalbos dalimi – veiksmažodis, žino iš kokių. Pamokos uždaviniai išsiaiškinti, kas yra daiktavardis, kaip juos galima suskirstyti. ...
Lietuvių planai, Planas, 9 puslapiai
2018 03 14
Technologijų pamokos planas (2)
4.1.Sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam žmogui gyvenant nuolat kintančioje aplinkoje, gebėti naudotis nesudėtingomis technologijomis, pasigaminti aktualius konstrukcinių medžiagų ...
Technologijų planai, Planas, 2 puslapiai
2014 02 10
Lietuviu kalbos pamokos planas (2)
Tema Garsai [f‘], [f] ir raidės F, f. Mokymosi situacija vaikai pažįsta raides A, a, B, b, C, c, Č, č, Ą, ą, D, d, Dž, dž, I, i, T, t, M, m, O, o, E, e, Ė, ė, J, j, h h, Ch, ch, skaito žodžius ir tekstus, moka rašyti raides ir ...
Lietuvių planai, Planas, 8 puslapiai
2014 05 07
Anglų pamokos planas
Pamokos tema. Būsimojo laiko raiškos galimybės anglų kalboje ( future simple, going to frazė ir present continuous)Mokomieji uždaviniai. Visų minėtų laikų sintezė, mokėjimas juos pavartoti. Mokymosi metodai. Mokymosi priemonės. Mokytojo ...
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2015 01 17
Pamokos planas: Velykos – gyvybės atbudimas
Tema ,,Velykos – gyvybės atbudimas“. Veiklos sritys. Socialinė kompetencija santykis su aplinka (gamtine, socialine, kultūrineSveikatos kompetencija veikla ir poilsis. Pažinimo kompetencija informacijos apdorojimas, mąstymas, vaizduotė, ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 22
Laikraščio kūrimas pamokos planas 5 klasei
Pamokos planas. Bendrosios kompetencijos Mokėjimo mokytis. Iniciatyvumo ir kūrybingumo. Pasiekimai iš bendrųjų programų. Pamokos tema. Pamokos uždavinys (- iai. Mokinių sudominimas , jų patirties išsiaiškinimas , pamokos uždavinio ...
Lietuvių planai, Planas, 3 puslapiai
2015 02 11
Saugus darbas Švara ir higiena virtuvėje pamokos planas
Pamokos planas. Klasė 5 – 6. Trukmė 90 min. Pamokos tema Saugus darbas. Švara ir higiena virtuvėje. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Darbo priemonės sąsiuvinis, rašiklis, pieštukas, flomasteriai. Literatūra ir ...
Maisto technologijos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 09 07
Pasaulio pažinimo pamokos planas: Kas sukurta gamtos, o kas - žmogaus?
Pasaulio pažinimo pamokos planas Kas sukurta gamtos, o kas - žmogaus? Dalykas Pasaulio pažinimas. Klasė Pamokos tema Kas sukurta gamtos, o kas - žmogaus? Tikslas Metodai Priemonės vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, kortelės, skaidrės, ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2018 11 02
Fotosintezė pamokos planas
Pamokos tema. „Fotosintezė“. Pamokos tikslas. Supažindinti mokinius su fotosintezės shema, nurodyti, kokios medžiagos reikalingos šiam procesui. Ugdymo(si) uždaviniai. Žinių. Žinos, kad forotintezei augalai naudoja vandenį, anglies ...
Biologijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 03 16
Lietuvių kalbos pamokos planas II klasei Sakinys
Pamokos tema. Įvadinė dalis. Pamokos eiga. Nykštukas iš dėžutės. Žaidimo sakinys. Individuali užduotis. Įrašyk tinkamą raidę. Padėk ženklus sakinio gale. Įrašiau teisingai. Surinkta taškų iš. Padėk reikiamą ženklą sakinio ...
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2016 02 10
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema