Pamokos planas (4)

300 dokumentų
Pamokos planas: ugdymo vikrumas
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Dalykas Kūno kultūra. Pamokos vykdymo vieta ir data sporto salė. Klasė. Pamokos tikslas ugdyti vikrumą ir suteikti teigiamas emocijas žaidžiant žaidimus. Pamokos uždaviniai tobulinti ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 22
Pamokos planas: Laikrodžio pažinimas
Pamokos uždavinys (- iai. Mokymo si metodai. Mokymo ir mokymosi eiga. Mokymo ir mokymosi veikla. Apibendrinimas vertinimas , įsivertinimas , refleksija.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2018 02 26
Šaknis pamokos planas
Šaknis. Apie kurią šaknį kalbėsime?. Uždavinys. Ką jau žinote apie šaknį?. Šaknis gali kisti. Kokių pakitimų įvyko šių žodžių šaknyje?. Tapti, tampa, tapo. Darbas grupėje. Įsidėmėkite. Dažniausiai kinta šaknies balsis. Gali ...
Lietuvių planai, Planas, 17 puslapių
2013 12 17
Technologijų pamokos planas (2)
4.1.Sudaryti prielaidas mokiniams išsiugdyti technologinius gebėjimus, būtinus kiekvienam žmogui gyvenant nuolat kintančioje aplinkoje, gebėti naudotis nesudėtingomis technologijomis, pasigaminti aktualius konstrukcinių medžiagų ...
Technologijų planai, Planas, 2 puslapiai
2014 02 10
Anglų pamokos planas
Pamokos tema. Būsimojo laiko raiškos galimybės anglų kalboje ( future simple, going to frazė ir present continuous)Mokomieji uždaviniai. Visų minėtų laikų sintezė, mokėjimas juos pavartoti. Mokymosi metodai. Mokymosi priemonės. Mokytojo ...
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2015 01 17
Žemes menas dailės pamokos planas
Dalyko pavadinimas. Pamokos problema – tema. Darbo priemonės , medžiagos. Tarp dalykinė integracija. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009 ) Pvz. Nuostatos Gebėjimai Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 04 13
Lietuvių kalbos pamokos planas II klasei Sakinys
Pamokos tema. Įvadinė dalis. Pamokos eiga. Nykštukas iš dėžutės. Žaidimo sakinys. Individuali užduotis. Įrašyk tinkamą raidę. Padėk ženklus sakinio gale. Įrašiau teisingai. Surinkta taškų iš. Padėk reikiamą ženklą sakinio ...
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2016 02 10
Pamokos planas apie spalvas
Mokymosi situacija. Mokymo si priemonės. Informaciniai šaltiniai. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2016 03 15
Gimnastikos pamokos planas (2)
Gimnastikos pamokos planas. Pamokos dalys ir laikas Pratimai Normavimas. Dalis 14 min. Dalis 26 min. Ėjimas su užduotimi. Bėgimas tarp suoliukų. Bendrieji pratimai su gimnastikos suoliuku. Akrobatika Pramankšta. Kūlvirsčio atgal mokymas. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2016 11 10
Pamokos planas: Muzikos kūrinio klausymas, muzikos kūrinio keliamos emocijos
„ žiemos orkestras “. Pamokos pradžia. Sužadinimas. Pamokos eiga Susipažinimas su sąvoka „ orkestras “. Muzikos klausymas ir judesys. Ritmavimas ir skandavimas. Savarankiškas darbas pratybų sąsiuvinyje. Įsivertinimas „ ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2019 05 03
Pamokos planas Egzaminų baimė
Įskaitinės pamokos išplėstinis planas. Pamokos tema Egzaminų baimė. Tikslai supažindinti mokinius su egzaminų baimės sąvoka, pasiūlyti būdus, kurie padėtų šią baimę įveikti. Metodai diskusija, teorijos paaiškinimas. Pamokos tipas ...
Psichologijos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 04 16
3 klasės ilgametis šokių pamokos planas
Programos tikslas. Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įvertinimas. Etapo pavadinimas Gebėjimai. Šokio stebėjimas , interpretavimas ir vertinimas. Šokio ryšių su socialiniu kultūriniu gyvenimu pažinimas. Pamokų skaičius per ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 01 12
Šuolio į aukštį nugara mokymas pamokos planas
Pamokos planas – konspektas. Treniruotę vedė. Vieta. Treniruotės vedimo data. Laikas 09 00 h. Dalyvaujančių skaičius. Treniruotės tikslas Šuolio į aukštį nugara mokymas. Uždaviniai Išmokyti taisyklingai šoktį į aukštį nugara. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 18
Saugus darbas Švara ir higiena virtuvėje pamokos planas
Pamokos planas. Klasė 5 – 6. Trukmė 90 min. Pamokos tema Saugus darbas. Švara ir higiena virtuvėje. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai. Darbo priemonės sąsiuvinis, rašiklis, pieštukas, flomasteriai. Literatūra ir ...
Maisto technologijos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 09 07
Teksto glaudinimas pamokos planas
Teksto glaudinimas. Kas yra teksto glaudinimas? Uždavinys. Įsivertinkime. Užduotis 20 min. Įsivertinkime. Refleksija. Geros dienos. Dirbdami grupėse suglaus tekstą, kad jame būtų ne daugiau kaip 10 sakinių.
Lietuvių planai, Planas, 11 puslapių
2013 12 20
Tikybos pamokos planas
Pamokos planas. Dalykas Tikyba. Pamokos tema Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai? Uždaviniai. Stebėdami pateiktis ir klausydami mokytojos aiškinimo, kurdami plakatą mokės paaiškinti sąvokas Bažnyčia ir bažnyčia. Pamokos tipas ...
Tikybos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 09 08
Fotosintezė pamokos planas
Pamokos tema. „Fotosintezė“. Pamokos tikslas. Supažindinti mokinius su fotosintezės shema, nurodyti, kokios medžiagos reikalingos šiam procesui. Ugdymo(si) uždaviniai. Žinių. Žinos, kad forotintezei augalai naudoja vandenį, anglies ...
Biologijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 03 16
Matematikos pamokos planas dalyba Cirkas
Įvadas. Dėžutė su užduotimi cirkas. Kartojame taisykles. Sprendžiama užduotis cirkas. Cirko bilietai. Pagrindinė dalis. Cirko pasirodymas šuniukai. Demonstruoju vandenį ir stiklines. Pedagogine pertrukele. Skaičių eilė. Darbas mp ...
Matematikos planai, Planas, 5 puslapiai
2015 03 10
Kamuolio varymo įgūdžių tobulinimas Krepšinio pamokos planas
Vardas, pavardė. Pamokos struktūra ir laikas. Pratimai. Krūvio apimtis ir intensyvumas.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 21
Lengvosios atletikos pamokos planas (3)
Pamokos data 2015 03 17 Pamokoje dalyvauja 20 mokinių 10 berniukų , 10 mergaičių Uždaviniai. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Specialieji bėgimo pratimai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 10 23
Žaidimas ir pratimai tinklinio kamuoliais - pamokos planas
Pamokos data Vieta. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo užduotys salės pakraščiais. Bėgimo užduotys salės pakraščiais. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Pratimai su tinklinio kamuoliais.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2018 05 21
Dailės pamokos planas eskizavimas
Dailė. Eskizavimas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga ir laikas. Mokytojo veikla. Mokinio veikla.
Dailės planai, Planas, 1 puslapis
2013 06 22
Ekonomikos pamokos planas
Tema Verslas ir jo organizavimo formos. Tikslai Susipažinti mokinius su verslo savoka. Papasakoti pagrindinius skirtumus tarp UAB nuo AB arba Ūkinės bendrijos. Pateikti konkrečių pavyzdžių apie verslo įmones Lietuvoje. Uždaviniai Po pamokos ...
Ekonomikos planai, Planas, 5 puslapiai
2014 04 15
Geografijos pamokos planas
Pamokos ekskursijos tema. Mokomojo ciklo dalys/Laiko sąnaudos*. Mokinių veikla. Mokytojo veikla. Metodai. Priemonės. Prasmė.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 12 28
Lietuvių kalbos pamokos planas Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas
Tema Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas. Įsidėmėtinos rašybos žodžių įtvirtinimas. Tikslai ir uždaviniai. Įtvirtinti įsidėmėtinų žodžių bei žodžių, kurie atsako į klausimus kur? , ką? , ko? , ką veika? , rašybą. ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 08 07
Australijos ūkis geografijos pamokos planas
TEMA Australijos ūkis. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. III. Pasiruošimas naujos medžiagos perteikimui. IV. Naujos medžiagos perteikimas (dėstymasV. Medžiagos įsisąmoninimas. VI. Medžiagos įtvirtinimas. ...
Geografijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 11 19
Kūno kultūros pamokos planas (6)
Kūno kultūros pamokos – konspektas data. Pamokos tikslai įveikti vidutinius nuotolius. Pamokos uždaviniai Paaiškinti bėgimo techniką lavinti ištvermę. Bėgti vidutinius nuotolius 500m , 1000m. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 10 06
Istorijos pamokos planas Prancuzmetis Lietuvoje
Istorijos pamokos planas. Prancūzmetis lietuvoje.
Istorijos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 12 09
Dailės pamokos planas: grafika, frotažo technika, giminingos spalvos
Pamokos planas. Dalykas. Dailė. Data. 2016-11. Tema. „Rudeninė grafika frotažo technika“. Darbas dviems pamokoms. II pamoka. Ugdymo uždaviniai. Supažindinti su vaizduojamosios dailės rūšimi - grafika frotažo technika. A4 formato ...
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2018 03 10
Pamokos planas: Donelaičio kūrybos apžvalga
Mokytojai įvadiniam pokalbiui. Ką veikia saulė rudenį? Kodėl kasdien vis daugiau ji slepia savo spindulius. Kodėl saulės nėra žiemos vaizde? Įsivaizduok vėjuotą pučia šiaurys , niūrią visus gąsdinančią , nemalonią žiemos ...
Lietuvių planai, Planas, 4 puslapiai
2017 05 17
Pamokos planas: Seku seku pasaką
Veiklos sritys Socialinė kompetencija. Žaidimas „ Surask skirtumus “. Naudojant kauliuką ir dviejų spalvų pieštukus vaikai spalvins pasirinktą bitę. Lavins atidumo , susikaupimo įgūdžius Deimantė , Enzo. Raidės V įtvirtinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 22
Lengvosios atletikos pamokos planas (2)
Vikrumo ir koordinacijos ugdymo pratimai Pratimai su kopėtėlėmis. Pratimai ant laiptų. Pratimai su teniso kamuoliuku.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2017 05 31
Dailės pamokos planas: Fantastinis gyvūnas iš skiautės
Pamokos planas. Dalykas. Dailė. Data. 2016-11. Tema. „Fantastinis gyvūnas iš skiautės“. Ugdymo uždaviniai. A3 formato lapuose poroje ar individualiai sukurti animalistinio žanro piešinį. Piešinyje kaip gyvūno kūno dalį panaudoti ...
Dailės planai, Planas, 4 puslapiai
2018 03 10
Tinklinio pamokos planas (2)
Planas kūno kultūros pamokos planas konspektas. Krūvio apimtis ir inten syvumas. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant BL pratimus. Kamuolio perdavimą abiem rankom iš viršaus ...
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2018 05 10
Gimnastkos pamokos planas
Gimnastikos pamokos planas- konspektas. Pamokos dalys ir laikas. Turinys. Fizinis krūvis. Metodiniai- organizaciniai nurodymai.
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2014 03 29
Išplėstinis istorijos pamokos planas 5 klasės mokiniams
Pamokos tikslas. Padėti suvokti, kokia kaina buvo pasiekta ir įtvirtinta Lietuvos Nepriklausomybė. Metodai. Aiškinimas Demonstravimas Darbas su vadovėlio. Organizacinė dalis. Klausimai mokiniams (visi. Naujos medžiagos dėstymas. (Lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 06
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo