Pamokos planas (4)

300 dokumentų
Pamokos planas apie spalvas
Mokymosi situacija. Mokymo si priemonės. Informaciniai šaltiniai. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2016 03 15
Pasaulio pažinimo pamokos planas
Tema Vyksta statybos. Mokymosi situacija. Pamokos uždavinys. Metodai aiškinimas, pokalbis,minčių lietus, komandinis darbas.Mokymo/si priemonės. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2017 05 22
Pamokos planas: ugdymo vikrumas
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Dalykas Kūno kultūra. Pamokos vykdymo vieta ir data sporto salė. Klasė. Pamokos tikslas ugdyti vikrumą ir suteikti teigiamas emocijas žaidžiant žaidimus. Pamokos uždaviniai tobulinti ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 22
Lengvosios atletikos pamokos planas (3)
Pamokos data 2015 03 17 Pamokoje dalyvauja 20 mokinių 10 berniukų , 10 mergaičių Uždaviniai. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Specialieji bėgimo pratimai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 10 23
Pamokos planas: Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“ (2)
Pamokos planas: Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“ (2) Adomas Mickevičius –. epochos rašytojas. Keliaudamas po platųjį pasaulį parašė daug kūrinių. Gražina kunigaikščio. žmona. Ji ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2017 11 29
Dailės pamokos planas eskizavimas
Dailė. Eskizavimas. Tikslas. Uždaviniai. Metodai. Priemonės. Pamokos eiga ir laikas. Mokytojo veikla. Mokinio veikla.
Dailės planai, Planas, 1 puslapis
2013 06 22
Šaknis pamokos planas
Šaknis. Apie kurią šaknį kalbėsime?. Uždavinys. Ką jau žinote apie šaknį?. Šaknis gali kisti. Kokių pakitimų įvyko šių žodžių šaknyje?. Tapti, tampa, tapo. Darbas grupėje. Įsidėmėkite. Dažniausiai kinta šaknies balsis. Gali ...
Lietuvių planai, Planas, 17 puslapių
2013 12 17
Pamokos planas Egzaminų baimė
Įskaitinės pamokos išplėstinis planas. Pamokos tema Egzaminų baimė. Tikslai supažindinti mokinius su egzaminų baimės sąvoka, pasiūlyti būdus, kurie padėtų šią baimę įveikti. Metodai diskusija, teorijos paaiškinimas. Pamokos tipas ...
Psichologijos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 04 16
Geografijos pamokos planas
Pamokos ekskursijos tema. Mokomojo ciklo dalys/Laiko sąnaudos*. Mokinių veikla. Mokytojo veikla. Metodai. Priemonės. Prasmė.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 12 28
Australijos ūkis geografijos pamokos planas
TEMA Australijos ūkis. Pamokos eiga. Organizacinė dalis. Praeitos medžiagos kartojimas. III. Pasiruošimas naujos medžiagos perteikimui. IV. Naujos medžiagos perteikimas (dėstymasV. Medžiagos įsisąmoninimas. VI. Medžiagos įtvirtinimas. ...
Geografijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 11 19
Kūno kultūros pamokos planas (6)
Kūno kultūros pamokos – konspektas data. Pamokos tikslai įveikti vidutinius nuotolius. Pamokos uždaviniai Paaiškinti bėgimo techniką lavinti ištvermę. Bėgti vidutinius nuotolius 500m , 1000m. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 10 06
Šuolio į aukštį nugara mokymas pamokos planas
Pamokos planas – konspektas. Treniruotę vedė. Vieta. Treniruotės vedimo data. Laikas 09 00 h. Dalyvaujančių skaičius. Treniruotės tikslas Šuolio į aukštį nugara mokymas. Uždaviniai Išmokyti taisyklingai šoktį į aukštį nugara. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 18
3 klasės ilgametis šokių pamokos planas
Programos tikslas. Mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas ir įvertinimas. Etapo pavadinimas Gebėjimai. Šokio stebėjimas , interpretavimas ir vertinimas. Šokio ryšių su socialiniu kultūriniu gyvenimu pažinimas. Pamokų skaičius per ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 01 12
Kamuolio varymo įgūdžių tobulinimas Krepšinio pamokos planas
Vardas, pavardė. Pamokos struktūra ir laikas. Pratimai. Krūvio apimtis ir intensyvumas.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 02 21
Dailės pamokos planas: grafika, frotažo technika, giminingos spalvos
Pamokos planas. Dalykas. Dailė. Data. 2016-11. Tema. „Rudeninė grafika frotažo technika“. Darbas dviems pamokoms. II pamoka. Ugdymo uždaviniai. Supažindinti su vaizduojamosios dailės rūšimi - grafika frotažo technika. A4 formato ...
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2018 03 10
Istorijos pamokos planas Prancuzmetis Lietuvoje
Istorijos pamokos planas. Prancūzmetis lietuvoje.
Istorijos planai, Planas, 2 puslapiai
2013 12 09
Teksto glaudinimas pamokos planas
Teksto glaudinimas. Kas yra teksto glaudinimas? Uždavinys. Įsivertinkime. Užduotis 20 min. Įsivertinkime. Refleksija. Geros dienos. Dirbdami grupėse suglaus tekstą, kad jame būtų ne daugiau kaip 10 sakinių.
Lietuvių planai, Planas, 11 puslapių
2013 12 20
Lietuvių kalbos pamokos planas Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas
Tema Lietuvių kalbos rašybos taisyklių kartojimas. Įsidėmėtinos rašybos žodžių įtvirtinimas. Tikslai ir uždaviniai. Įtvirtinti įsidėmėtinų žodžių bei žodžių, kurie atsako į klausimus kur? , ką? , ko? , ką veika? , rašybą. ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 08 07
Žemes menas dailės pamokos planas
Dalyko pavadinimas. Pamokos problema – tema. Darbo priemonės , medžiagos. Tarp dalykinė integracija. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009 ) Pvz. Nuostatos Gebėjimai Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir ...
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2015 04 13
Lengvosios atletikos pamokos planas (2)
Vikrumo ir koordinacijos ugdymo pratimai Pratimai su kopėtėlėmis. Pratimai ant laiptų. Pratimai su teniso kamuoliuku.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2017 05 31
Pamokos planas: Laikrodžio pažinimas
Pamokos uždavinys (- iai. Mokymo si metodai. Mokymo ir mokymosi eiga. Mokymo ir mokymosi veikla. Apibendrinimas vertinimas , įsivertinimas , refleksija.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2018 02 26
Muzikos pamokos planas: Muzikos instrumentai
KLASĖ DALYKAS muzika. Mokymo(si) situacija. TEMA. Pamokos uždavinys. Metodai. Priemonės. Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinių veikla. Pastabos. (gali būti nurodoma integracija, ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas, mokinių ...
Muzikos planai, Planas, 4 puslapiai
2018 04 29
Gimnastkos pamokos planas
Gimnastikos pamokos planas- konspektas. Pamokos dalys ir laikas. Turinys. Fizinis krūvis. Metodiniai- organizaciniai nurodymai.
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2014 03 29
Tikybos pamokos planas
Pamokos planas. Dalykas Tikyba. Pamokos tema Kas yra Bažnyčia – žmonės ar maldos namai? Uždaviniai. Stebėdami pateiktis ir klausydami mokytojos aiškinimo, kurdami plakatą mokės paaiškinti sąvokas Bažnyčia ir bažnyčia. Pamokos tipas ...
Tikybos planai, Planas, 4 puslapiai
2014 09 08
Matematikos pamokos planas Statistinės informacijos apdorojimo metodai
Matematikos pamokos planas – konspektas Grupė. Įvadinė dalis 8 min. Pagrindinė dalis 30 min. Min 10 min 10 min 5 min 5min. Baigiamoji dalis 5 min. Min 2 min 2min.
Matematikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 10 25
Biologijos pamokos planas: Kraujo sandara
Biologija. Iš ko sudarytas kraujas? Mokytojo veikla. Vertinimo ir įsivertinimo kriterijai.
Biologijos planai, Planas, 3 puslapiai
2019 04 02
Pamokos planas kūrybos procesas ir kūrybiškumas
Skyrius: Psichologijos pamokaTema: Kūrybos procesas ir kūrybiškumas Tikslai: 1.Supažindinti mokinius su kūrybiškumo sąvoką, kūrybinio mąstymo ypatybėmis.2.Torranso testo pagalba įvertinti mokinių kūrybinį ...
Psichologijos planai, Planas, 6 puslapiai
2013 08 15
Geografijos pamokos planas Ledynų susidarymo ir jų įtakos Žemės paviršiaus formavimuisi aiškinimas
Kas pavaizduota nuotraukoje?. Pamokos tema. Pamokos uždavinys. Tai kas gi tas ledynas?. Ledynas. Ledynai skirstomi. Alečo ledynas Šveicarijoje. Himalajuose tirpstantys ledynai. Ledynas Naujojoje Zelandijoje. Malaspino ledynas Aliaskoje. Ledynas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2014 04 03
Ekonomikos pamokos planas
Tema Verslas ir jo organizavimo formos. Tikslai Susipažinti mokinius su verslo savoka. Papasakoti pagrindinius skirtumus tarp UAB nuo AB arba Ūkinės bendrijos. Pateikti konkrečių pavyzdžių apie verslo įmones Lietuvoje. Uždaviniai Po pamokos ...
Ekonomikos planai, Planas, 5 puslapiai
2014 04 15
Mikroskopinė gyvybė pamokos planas
Pamokos tema. „Mikroskopinė gyvybė“. Pamokos tikslas. Supažindinti mokinius su vienaląsčių organizmų įvairove, jų mityba bei dauginimusi. Ugdymo(si) uždaviniai. Gebėjimų mokės pateikti vienaląsčių organizmų pavyzdžių. ...
Biologijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 03 16
Gimnastikos pamokos planas (2)
Gimnastikos pamokos planas. Pamokos dalys ir laikas Pratimai Normavimas. Dalis 14 min. Dalis 26 min. Ėjimas su užduotimi. Bėgimas tarp suoliukų. Bendrieji pratimai su gimnastikos suoliuku. Akrobatika Pramankšta. Kūlvirsčio atgal mokymas. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2016 11 10
Pamokos planas: Donelaičio kūrybos apžvalga
Mokytojai įvadiniam pokalbiui. Ką veikia saulė rudenį? Kodėl kasdien vis daugiau ji slepia savo spindulius. Kodėl saulės nėra žiemos vaizde? Įsivaizduok vėjuotą pučia šiaurys , niūrią visus gąsdinančią , nemalonią žiemos ...
Lietuvių planai, Planas, 4 puslapiai
2017 05 17
Būdvardžių linksniavimas ir rašyba pamokos planas
Mokymo būdai ir piemonės. Pamokos eiga Pamokos struktūra , dalis , vartojami metodai , numatomas laikas Mokytojo žodžiai ir veikla.
Lietuvių planai, Planas, 5 puslapiai
2018 01 09
Dailės pamokos planas: Dekoratyvus natiurmortas
Pamokos planas. Dalykas. Dailė. Data. 2016-11. Tema. „Dekoratyvus natiurmortas“. Darbas dviems pamokoms. I pamoka. Ugdymo uždaviniai. Išsiaiškinti, kuo skiriasi realistinis nuo dekoratyvaus vaizdavimo būdai. Metodai. Vaizdusis ...
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2018 03 10
Tinklinio pamokos planas (2)
Planas kūno kultūros pamokos planas konspektas. Krūvio apimtis ir inten syvumas. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant BL pratimus. Kamuolio perdavimą abiem rankom iš viršaus ...
Kūno kultūros planai, Planas, 5 puslapiai
2018 05 10
Fizinio pamokos planas konspektas
Estafetė. Žaidėjai paskirstomi į. –. Komandas, kurios sustoja vorele toliau nuo krepšio. Kiekvienai komandai duodama po. Kamuolį. Pirmasis žaidėjas varo kamuolį ir meta į krepšį viena ranka iš apačios. Įmetęs jis grįžta taip pat ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2013 05 27
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema