Pamokos planas (5)

300 dokumentų
Būdvardžių linksniavimas ir rašyba pamokos planas
Mokymo būdai ir piemonės. Pamokos eiga Pamokos struktūra , dalis , vartojami metodai , numatomas laikas Mokytojo žodžiai ir veikla.
Lietuvių planai, Planas, 5 puslapiai
2018 01 09
Trumpų ir vidutinių nuotolių bėgimas - pamokos planas
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Grupė 5 gr. Įžanginė pamokos dalis. Parengiamoji pamokos dalis. Min. Pagrindinė pamokos dalis. Min. Baigiamoji pamokos dalis 4 min.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2018 05 25
Pamokos planas: Raidės P mokymas
Ugdomosios veiklos / pamokos planas. C klasė. Dalykas Lietuvių kalba. Tema „Raidė P“. Ugdomosios veiklos/Pamokos kontekstas. Su mokiniu,turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių, mokėmės rašyti raidę P ir prisiminti jau išmoktas ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2018 11 17
Kūno kultūros pamokos planas: fizinių gabumų lavinimas - judrieji žaidimai
Kūno kultūros pamokos planas fizinių gabumų lavinimas - judrieji žaidimai. Parengiamoji Dalis svečių pristatymas Žaidimas. Baigiamoji dalis.
Kūno kultūros planai, Planas, 7 puslapiai
2019 01 05
Lietuvių kalbos ir technologijų integruotos pamokos planas: Ž ir z garsai
Tema Garsai ž ], raidės Ž ž. Potemė Žvaigždės ir žvaigždynai. Pamokos situacija išmokta turinio sritis. Atliktos užduotys namų darbai. Pamokos eiga mokytojo veikla mokinių veikla. Pamokos temos pateikimas. Naujos medžiagos ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2019 01 06
Biologijos pamokos planas: Kraujo sandara
Biologija. Iš ko sudarytas kraujas? Mokytojo veikla. Vertinimo ir įsivertinimo kriterijai.
Biologijos planai, Planas, 3 puslapiai
2019 04 02
Pamokos planas kūrybos procesas ir kūrybiškumas
Skyrius: Psichologijos pamokaTema: Kūrybos procesas ir kūrybiškumas Tikslai: 1.Supažindinti mokinius su kūrybiškumo sąvoką, kūrybinio mąstymo ypatybėmis.2.Torranso testo pagalba įvertinti mokinių kūrybinį ...
Psichologijos planai, Planas, 6 puslapiai
2013 08 15
Istorija pamokos planas
Istorijos pamokos planas. Tema Knygnešių laikai. “Projekto 093integruota pamoka“. Tikslas (-ai). Ugdyti suvokimą, jog prasidėjęs tautos rusinimas buvo skaudus smūgis lietuvių kultūrai. Parodyti knygnešių pasiaukojimą,nelegalios ...
Istorijos planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 28
Geografijos pamokos planas Ledynų susidarymo ir jų įtakos Žemės paviršiaus formavimuisi aiškinimas
Kas pavaizduota nuotraukoje?. Pamokos tema. Pamokos uždavinys. Tai kas gi tas ledynas?. Ledynas. Ledynai skirstomi. Alečo ledynas Šveicarijoje. Himalajuose tirpstantys ledynai. Ledynas Naujojoje Zelandijoje. Malaspino ledynas Aliaskoje. Ledynas ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2014 04 03
Dailės pamokos planas Kompozicija kompozicijų sudarymas
Pamokos tema Kompozicija kompozicijų sudarymas. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009) Pvz. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Gimnastikos pamokos planas - kūlvirstis
Gimnastikos pamokos planas - konspektas. Pamokos dalys ir laikas. Turinys. Krūvio apimtys ir intensyvumas. Metodinės organizacinės pastabos.
Kūno kultūros planai, Planas, 1 puslapis
2014 11 14
Dailės detalus pamokos planas
Detalus pamokos planas. Tema Architektūros stilių pažinimas. Tikslas Pagilinti žinias ir supratimą apie architektūros stilius, plėsti moksleivių kultūrinį akiratį. Uždaviniai. O. Vertinant architektūrinius pastatus susipažintų su ...
Dailės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 08 08
Mikroskopinė gyvybė pamokos planas
Pamokos tema. „Mikroskopinė gyvybė“. Pamokos tikslas. Supažindinti mokinius su vienaląsčių organizmų įvairove, jų mityba bei dauginimusi. Ugdymo(si) uždaviniai. Gebėjimų mokės pateikti vienaląsčių organizmų pavyzdžių. ...
Biologijos planai, Planas, 8 puslapiai
2015 03 16
Matematikos pamokos planas (2)
Tema Skaičius ir skaitmuo Skaitmens 4 rašymas. Mokymosi situacija Mokiniai jau pažįsta skaičius 1, 2 ir Geba pasakyti kuris skaičius mažesnis, o kuris didesnis. Pamokos uždavinys Išmokti skaičiuoti iki keturių. Išmokti rašyti ...
Pedagogikos planai, Planas, 5 puslapiai
2017 05 22
Dailės pamokos planas: Dekoratyvus natiurmortas
Pamokos planas. Dalykas. Dailė. Data. 2016-11. Tema. „Dekoratyvus natiurmortas“. Darbas dviems pamokoms. I pamoka. Ugdymo uždaviniai. Išsiaiškinti, kuo skiriasi realistinis nuo dekoratyvaus vaizdavimo būdai. Metodai. Vaizdusis ...
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2018 03 10
Pamokos planas: Trumpų nuotolių bėgimo technikos
Pamokos planas – konspektas. Įžanginė pamokos dalis. Parengiamoji pamokos dalis. 10 min. Pagrindinė pamokos dalis. 28 min. Baigiamoji pamokos dalis 5 min. Pagreitėjimai bėgimo iš įvairių pradinių padėčių. Estafetės Kvėpavimo ir ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2018 11 04
Lietuvių kalbos pamokos planas: K. Borutos romano „Baltaragio malūnas“ veikėjų charakteristikos
Šalčininkėlių pagrindinė mokykla detalus pamokos planas. Mokymo būdai ir priemonės. Aiškinamoji – motyvacinė dalis. Temos ir tikslų skelbimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Apibendrinimas ir namų darbų skyrimas.
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2018 12 23
Lengvosios atletikos pamokos planas: žemo starto mokymas
Lengvosios atletikos pamokos planas žemo starto mokymas. Pamokos dalys ir laikas. Turinys. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Metodinės, organizacinės pastabos. Parengiamoji. Dalis. -15 min. Pagrindinė dalis. Min. Baigiamoji dalis. Min.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2019 03 17
Fizinio pamokos planas konspektas
Estafetė. Žaidėjai paskirstomi į. –. Komandas, kurios sustoja vorele toliau nuo krepšio. Kiekvienai komandai duodama po. Kamuolį. Pirmasis žaidėjas varo kamuolį ir meta į krepšį viena ranka iš apačios. Įmetęs jis grįžta taip pat ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2013 05 27
Atomo sandara pamokos planas
Įvadinė dalis 8 min. Pagrindinė dalis 30 min. Min 10 min 10 min 10 min 10 min. Baigiamoji dalis 5 min. Min 2 min 2 min.
Chemijos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 10 25
Kelias, laikas, greitis pamokos planas
Mokytojos vardas pavardė. Pamokos eiga Įvadinė dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Priedas Nr. play 185 back Matematika 3 klasei. Trečioji knyga. Atnaujintas leidimas. Arkadijus Kiseliovas , Danutė Kiseliova Priedas Nr. Priedas Nr. Plakatai. ...
Matematikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 11 23
Pamokos planas - Pasakojimo dalys
Pamokos planas - Pasakojimo dalys. Laikas. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla.
Lietuvių planai, Planas, 5 puslapiai
2018 01 11
Pamokos planas: žaidimai su kamuoliais, lankais
Kūno kultūros valandėlė ikimokyklinukams data 2018 Vaikų amžius grupė. Veiklų metodai ir formos. Įvadinė dalis 5 min Žodinis supažindinimas Išsirikiavimas Mankšta „ Žveriukai keliauja į mišką “. Pagrindinė dalis 15 17min. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2018 11 24
Integruotos chemijos - istorijos pamokos planas: Tema - Alchemikai
Tikslas Išaiškinti kas buvo alchemikai , kuo jie užsiėmė , koks indėlis alchemikų į chemijos mokslo raidą. Uždaviniai Papasakoti apie alchemikus , jų išrastas medžiagas. Pradedama aiškinti apie viduramžius kuo ypatinga ši epocha , ...
Chemijos planai, Planas, 2 puslapiai
2018 12 04
Pamokos planas: Pavasario lauko gėlės
Pamokos planas Pavasario lauko gėlės. Pamokos tema Pavasario lauko gėlės. Trumpa klasės charakteristika. Pamokos tikslai. Pamokos uždavinys. Pamokos tipas kūrybinė pamoka. Pamokos trukmė 45 min. Mokymo ir mokymosi metodai. Mokinių ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2020 01 06
Tekstų tipai ir samprotavimas pamokos planas
Tekstų tipai Samprotavimas. Uždavinys. Priežastis - pasekmė. Ir priežastys, ir pasekmės dėstomos pagal didėjantį arba mažėjantį reikšmingumą. Priežasties ir pasekmės ryšį, faktų ir detalių reikšmingumą rodantys žodžiai. Namų ...
Lietuvių planai, Planas, 16 puslapių
2013 12 20
Pamokos planas dantų priežiūra
Kaip prižiūrimi dantukai. Mokymosi situacija. Pamokos uždaviniai. Mokymo si priemonės. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2015 03 24
Dviženklio skaičiaus sudėtis pamokos planas
PAMOKOS PLANAS Prie dviženklio skaičiaus pridedame vienaženklį skaičių. Mokytojos vardas pavardė. Kvalifikacinė kategorija. Mokymosi situacija.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 05 17
Laiko skaičiavimas ir nustatymas sprendžiant tekstinius uždavinius pamokos planas
PAMOKOS PLANAS Laiko skaičiavimas ir nustatymas sprendžiant tekstinius uždavinius. Mokytojos vardas pavardė Kvalifikacinė kategorija. Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos.
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2017 05 22
Pamokos planas: įgūdžių tobulinimas vidutinių nuotolių bėgime
Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Vidutinių nuotolių bėgimas laikui.
Kalbos kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 22
Pasaulio pažinimo pamokos planas: Žemė
Pasaulio pažinimo didaktika. Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos. Įvadinė dalis Mokytoja mokinius išsivedė į mokyklos kiemą. Mokytoja suranda varveklį ir mokiniams rodo Šypsenėlės įlaminuotos. Iš kur atsirado ledas.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2019 02 06
Pamokos planas: dainų žanrai
Pradinio ugdymo pedagogikos. Individualus praktikos planas. Data ir laikas. Įrašas apie veiklos. Pamoką vedančio mokytojo. Pamokos tipas aiškinamasis. Tikslas / uždavinys. Metodai ir priemonės. Min. Pamokos struktūrinės dalys. Užduotys. ...
Muzikos planai, Planas, 10 puslapių
2020 01 11
Fizinio pamokos planas
Pagrindiniai uždaviniai. Parengiamoji pamokos dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Baigiamoji pamokos dalis
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 20
Tekstas, siejimo priemonės pamokos planas
Tekstas. Uždavinys. Namų darbų aptarimas. Pakartokime. Užduotis grupėje 20 min. Įsivertinkime. Refleksija. Namų darbas. Pakartoję sakinių siejimo būdus ir pagrindines siejimo priemones, grupėje dirbdami, naudodamiesi lentele sudėlios ...
Lietuvių planai, Planas, 10 puslapių
2013 12 20
Ekonomikos pamokos planas Įmonių tipai
DALYKAS: EKONOMIKOS PAGRINDAIPAMOKOS TEMA: ĮMONIŲ TIPAIRYŠIAI SU KITAIS MOKSLAIS: istorija, matematika, informacinės technologijosPAMOKOS TIPAS: Aiškinimas, diskusija. MOKINIAI GEBĖS: 1.Išvardinti verslo ...
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 02 26
Sažinė pamokos planas
Pamokos tema Kas yra sąžinė? Pamokos uždavinys. Dirbdami grupėse ir atrinkdami teiginius apie sąžinę, teisingai įvardins, kas ji yra ir kodėl žmogui reikalinga. Pamokos tipas integruoto turinio pamoka. Integracija su muzika, daile, ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 05 14
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo