Pamokos planas (5)

300 dokumentų
Matematikos pamokos planas dalyba Cirkas
Įvadas. Dėžutė su užduotimi cirkas. Kartojame taisykles. Sprendžiama užduotis cirkas. Cirko bilietai. Pagrindinė dalis. Cirko pasirodymas šuniukai. Demonstruoju vandenį ir stiklines. Pedagogine pertrukele. Skaičių eilė. Darbas mp ...
Matematikos planai, Planas, 5 puslapiai
2015 03 10
Išplėstinis istorijos pamokos planas 5 klasės mokiniams
Pamokos tikslas. Padėti suvokti, kokia kaina buvo pasiekta ir įtvirtinta Lietuvos Nepriklausomybė. Metodai. Aiškinimas Demonstravimas Darbas su vadovėlio. Organizacinė dalis. Klausimai mokiniams (visi. Naujos medžiagos dėstymas. (Lietuvos ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 06
Atomo sandara pamokos planas
Įvadinė dalis 8 min. Pagrindinė dalis 30 min. Min 10 min 10 min 10 min 10 min. Baigiamoji dalis 5 min. Min 2 min 2 min.
Chemijos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 10 25
Pamokos planas - Pasakojimo dalys
Pamokos planas - Pasakojimo dalys. Laikas. Pamokos eiga. Mokytojo veikla. Mokinių veikla.
Lietuvių planai, Planas, 5 puslapiai
2018 01 11
Žaidimas ir pratimai tinklinio kamuoliais - pamokos planas
Pamokos data Vieta. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo užduotys salės pakraščiais. Bėgimo užduotys salės pakraščiais. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Pratimai su tinklinio kamuoliais.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2018 05 21
Pamokos planas: žaidimai su kamuoliais, lankais
Kūno kultūros valandėlė ikimokyklinukams data 2018 Vaikų amžius grupė. Veiklų metodai ir formos. Įvadinė dalis 5 min Žodinis supažindinimas Išsirikiavimas Mankšta „ Žveriukai keliauja į mišką “. Pagrindinė dalis 15 17min. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 puslapiai
2018 11 24
Tekstų tipai ir samprotavimas pamokos planas
Tekstų tipai Samprotavimas. Uždavinys. Priežastis - pasekmė. Ir priežastys, ir pasekmės dėstomos pagal didėjantį arba mažėjantį reikšmingumą. Priežasties ir pasekmės ryšį, faktų ir detalių reikšmingumą rodantys žodžiai. Namų ...
Lietuvių planai, Planas, 16 puslapių
2013 12 20
Istorija pamokos planas
Istorijos pamokos planas. Tema Knygnešių laikai. “Projekto 093integruota pamoka“. Tikslas (-ai). Ugdyti suvokimą, jog prasidėjęs tautos rusinimas buvo skaudus smūgis lietuvių kultūrai. Parodyti knygnešių pasiaukojimą,nelegalios ...
Istorijos planai, Planas, 2 puslapiai
2014 03 28
Dailės pamokos planas Kompozicija kompozicijų sudarymas
Pamokos tema Kompozicija kompozicijų sudarymas. Tikėtini mokinių pasiekimai iš BP ( 2009) Pvz. Nuostatos. Gebėjimai. Žinios ir supratimas. Veiklos sritis dailės raiška. Veiklos sritis dailės raiškos ir dailės kūrinių stebėjimas,. ...
Dailės planai, Planas, 2 puslapiai
2014 05 30
Gimnastikos pamokos planas - kūlvirstis
Gimnastikos pamokos planas - konspektas. Pamokos dalys ir laikas. Turinys. Krūvio apimtys ir intensyvumas. Metodinės organizacinės pastabos.
Kūno kultūros planai, Planas, 1 puslapis
2014 11 14
Dailės detalus pamokos planas
Detalus pamokos planas. Tema Architektūros stilių pažinimas. Tikslas Pagilinti žinias ir supratimą apie architektūros stilius, plėsti moksleivių kultūrinį akiratį. Uždaviniai. O. Vertinant architektūrinius pastatus susipažintų su ...
Dailės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 08 08
Pamokos planas dantų priežiūra
Kaip prižiūrimi dantukai. Mokymosi situacija. Pamokos uždaviniai. Mokymo si priemonės. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2015 03 24
Kūno kultūros pamokos planas: fizinių gabumų lavinimas - judrieji žaidimai
Kūno kultūros pamokos planas fizinių gabumų lavinimas - judrieji žaidimai. Parengiamoji Dalis svečių pristatymas Žaidimas. Baigiamoji dalis.
Kūno kultūros planai, Planas, 7 puslapiai
2019 01 05
Integruotos chemijos - istorijos pamokos planas: Tema - Alchemikai
Tikslas Išaiškinti kas buvo alchemikai , kuo jie užsiėmė , koks indėlis alchemikų į chemijos mokslo raidą. Uždaviniai Papasakoti apie alchemikus , jų išrastas medžiagas. Pradedama aiškinti apie viduramžius kuo ypatinga ši epocha , ...
Chemijos planai, Planas, 2 puslapiai
2018 12 04
Lietuvių kalbos pamokos planas: K. Borutos romano „Baltaragio malūnas“ veikėjų charakteristikos
Šalčininkėlių pagrindinė mokykla detalus pamokos planas. Mokymo būdai ir priemonės. Aiškinamoji – motyvacinė dalis. Temos ir tikslų skelbimas. Naujos medžiagos aiškinimas. Apibendrinimas ir namų darbų skyrimas.
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2018 12 23
Fizinio pamokos planas
Pagrindiniai uždaviniai. Parengiamoji pamokos dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Baigiamoji pamokos dalis
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 11 20
Tekstas, siejimo priemonės pamokos planas
Tekstas. Uždavinys. Namų darbų aptarimas. Pakartokime. Užduotis grupėje 20 min. Įsivertinkime. Refleksija. Namų darbas. Pakartoję sakinių siejimo būdus ir pagrindines siejimo priemones, grupėje dirbdami, naudodamiesi lentele sudėlios ...
Lietuvių planai, Planas, 10 puslapių
2013 12 20
Ekonomikos pamokos planas Įmonių tipai
DALYKAS: EKONOMIKOS PAGRINDAIPAMOKOS TEMA: ĮMONIŲ TIPAIRYŠIAI SU KITAIS MOKSLAIS: istorija, matematika, informacinės technologijosPAMOKOS TIPAS: Aiškinimas, diskusija. MOKINIAI GEBĖS: 1.Išvardinti verslo ...
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 02 26
Sažinė pamokos planas
Pamokos tema Kas yra sąžinė? Pamokos uždavinys. Dirbdami grupėse ir atrinkdami teiginius apie sąžinę, teisingai įvardins, kas ji yra ir kodėl žmogui reikalinga. Pamokos tipas integruoto turinio pamoka. Integracija su muzika, daile, ...
Lietuvių planai, Planas, 6 puslapiai
2014 05 14
Tikybos pamokos planas Kam reikalinga šeima
Pamokos planas. Dalykas Tikyba. Pamokos tema Kodėl man reikalinga šeima? Uždaviniai. Dalydamiesi patirtimi su mokytojos pagalba atsakys į pateiktus klausimus papasakodami apie savo šeimas, išskirdami paprastus ir ypatingus šeimos įvykius. ...
Tikybos planai, Planas, 6 puslapiai
2014 09 08
Pamokos planas Šokis
Pamokos planas 2016 – 02. Ugdomoji veikla Numatomi rezultatai Trukmė Veikla / Metodai.
Pedagogikos planai, Planas, 1 puslapis
2017 01 04
Pamokos planas: Seku seku pasaką
Veiklos sritys Socialinė kompetencija. Žaidimas „ Surask skirtumus “. Naudojant kauliuką ir dviejų spalvų pieštukus vaikai spalvins pasirinktą bitę. Lavins atidumo , susikaupimo įgūdžius Deimantė , Enzo. Raidės V įtvirtinimas. ...
Pedagogikos planai, Planas, 2 puslapiai
2017 05 22
Pamokos planas - mes esame skirtingi
Planas – konspektas. Įvadinė pamokos dalis. Pagrindinė pamokos dalis. Tema. Mokymosi situacija. Mokymosi uždaviniai. Metodai. Mokymosi priemonės.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2017 12 03
Dailės pamokos planas: simbolio kūrimas
Pamokos planas. Dalykas. Dailė. Data. 2016-11. Tema. „Simbolis užpildytas raidėmis“. Darbas 2 pamokoms. I pamoka. Ugdymo uždaviniai. A4 formato popieriuje sukurti simbolį, kurio formą išpildyti kapitalinio šrifto raidėmis. Darbą ...
Dailės planai, Planas, 3 puslapiai
2018 03 10
Dailės pamokos planas: Fantastinis gyvūnas iš skiautės
Pamokos planas. Dalykas. Dailė. Data. 2016-11. Tema. „Fantastinis gyvūnas iš skiautės“. Ugdymo uždaviniai. A3 formato lapuose poroje ar individualiai sukurti animalistinio žanro piešinį. Piešinyje kaip gyvūno kūno dalį panaudoti ...
Dailės planai, Planas, 4 puslapiai
2018 03 10
Lietuvos geografija – požeminiai vandenys: Pamokos planas
Lietuvos geografija – požeminiai vandenys. Išplėstinis planas. Tikslai. Uždaviniai. Pamokos eiga. KLASĖ. Požeminiai vandenys.
Pedagogikos planai, Planas, 7 puslapiai
2018 10 23
Pamokos planas: fiziniai pratimai su kliūtimis
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Studento vardas , pavardė. Pamokos dalys ir laikas. – 30 min. Ramus žaidimas „ Aplenk porininką “. Pamokos aptarimas , atsisveikinimas.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2018 11 19
Pamokos planas: Raidės P mokymas
Ugdomosios veiklos / pamokos planas. C klasė. Dalykas Lietuvių kalba. Tema „Raidė P“. Ugdomosios veiklos/Pamokos kontekstas. Su mokiniu,turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių, mokėmės rašyti raidę P ir prisiminti jau išmoktas ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2018 11 17
Informatikos pamokos planas
Dėstymas. Socialinių tinklapių peržiūra internetu. Laukiami rezultatai.
Informatikos planai, Planas, 4 puslapiai
2013 10 13
Dalybos komponentai pamokos planas
Įvadas. Pagrindinė dalis. Baigiamas darbas skaidrese. Pedagogine pertraukele. Baigiamoji dalis. Isivertinimas.
Matematikos planai, Planas, 4 puslapiai
2015 03 10
Budizmas pamokos planas
Pamokos metrika. Ugdytini mokinių pasiekimai per pamoką. Literatūra ir šaltiniai. Internetp prieigos. Pamokos situacija išmokta. Atliktos užduotys. Motyvacijos ir mokymosi lygis , bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai. Tikėjimo augimo ...
Tikybos planai, Planas, 5 puslapiai
2015 04 26
M. Musorgskis muzikos pamokos planas
Modestas Musorgskis. ( 1839 – 1881 ). Rusų kompozitorius Romantizmo epochos atstovas. (Romantizmas – stilistinė XIX a. “Galingasis sambūris”. “Galingasis sambūris” - tai penkių kompozitorių draugiją. “Galingojo sambūrio” ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 01
Dviženklio skaičiaus sudėtis pamokos planas
PAMOKOS PLANAS Prie dviženklio skaičiaus pridedame vienaženklį skaičių. Mokytojos vardas pavardė. Kvalifikacinė kategorija. Mokymosi situacija.
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 05 17
Laiko skaičiavimas ir nustatymas sprendžiant tekstinius uždavinius pamokos planas
PAMOKOS PLANAS Laiko skaičiavimas ir nustatymas sprendžiant tekstinius uždavinius. Mokytojos vardas pavardė Kvalifikacinė kategorija. Mokytojo veikla Mokinių veikla Pastabos.
Pedagogikos planai, Planas, 6 puslapiai
2017 05 22
Pamokos planas: įgūdžių tobulinimas vidutinių nuotolių bėgime
Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant bendruosius pratimus. Vidutinių nuotolių bėgimas laikui.
Kalbos kultūros planai, Planas, 3 puslapiai
2017 05 22
Paukščių garsų ritmika ,šokio judesiai jų perteikimas piešiniu pamokos planas
Pradinio ugdymo pedagogika pui. DALYKO Dailės ir technologijų didaktikos. Pamokos uždavinys (- iai ). Mokymo si priemonės. Mokytojo veikla Mokinių veikla.
Pedagogikos planai, Planas, 3 puslapiai
2017 09 13
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema