Pamokos planas (9)

300 dokumentų
Pedagoginė praktika
Užsienio kalbos kabineto įrengimo ir bibliotekoje esančių mokymo priemonių įvertinimas. Ilgalaikio ir trumpaliokio pamokų planų pavyzdžiai ir ataskiros pamokos planas. Keturių stebėtų pamokų aprašai. Pamokos išplėstinis planas. ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2013 12 22
Kaip kinta širdies darbas po įvairaus intensyvumo krūvio?
Kūno kultūros pamokos planas Mokykla. Pamokos uždavinys iai. Inventorius , mokymo si priemonės pamokoje. Mokykla. Vieta. Mokytojas. Klasė, mokinių skaičius. Data. Veiklos sritis. Pamokos tema. Pamokos uždavinys(iaiInventorius, mokymo(si) ...
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2019 06 21
 Kuno kulturos pamokos teoriniai aspektai
Įvadas. Kuno kulturos pamokos teoriniai aspektai. Kūno kultūros pamoka. Pamokų klasifikavimas. Pamokos struktūra. Vienas iš pagrindinių šiuolaikinės kūno kultūros uždavinių yra ugdyti mokinių fizinio aktyvumo kasdieniame gyvenime ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2010 03 03
Gimnastikos pamoka planas
Gimnastikos pamokos parengiamosios dalies planas. Pamokos uždaviniai Mokyti stovėsenos ant galvos Mokyti atraminio šuolio, užšokant i atremtį tupint, nušokti į pažymėtus kvadratus. Pamokosdalis ir laikas. Pratimai. Norma- vimas. Metodiniai ...
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2014 09 09
Pratimų junginys su lankais
Kūno kultūros pamokos planas Mokykla. Pamokos uždavinys iai. Inventorius , mokymo si priemonės pamokoje.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 puslapiai
2017 10 08
Kūno kultūros pamokos analizė planas
Kūno kultūros pamokos analizė Mokytojos vardas. Mokinių skaičius. Vedimo vieta. Pamokos tema. Pamokos tikslas. Uždaviniai. Tyrimo uždavinys. Pasirengimas. Laiko panaudojimas , krūvio paskirstymas. Lavinamasis efektyvumas. Mokymo metodai , ...
Kūno kultūros planai, Planas, 1 puslapis
2015 03 05
Kūno kultūros pamoka planas
Kūno kultūros pamokos planas. Rikiuotė,supažindinimas su pamokos uždaviniais. Bėgimas derinamas su šuoliukais. Žingsnius bėgti, 4 šuoliukai aukštyn. Tempimo pratimai. Atsisėdimas sulenktais keliais. Dešine alkūne siekti sulenktą ...
Kūno kultūros planai, Planas, 7 puslapiai
2016 09 10
Krepšinio pamokos konspektas
Kūno kultūros pamokos planas konspektas vieta. Krūvio apimtis ir inten syvumas. Išsirikiavimas , supažindinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankštos pratimai. Estafete įmesk į krepši. Estafete Aštuoniuke. Judrusis ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 05 11
Lietuviu kalbos diktanto aprašas
Lietuviu kalbos diktanto aprašas. Tema. Tikslai. Metodai ir būdai. Pamokos tipas. Kiti integruojami dalykai. Mokymo(si) priemonės. Naudota literatūra. Aiškinamojo diktanto eiga. Pamokos situacija. Pamokos eiga. Pamokos dalys. Mokytojo veikla. ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 12 18
Kamuolių perdavimas tinklinio žaidimo metu
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas. Mokinių skaičius Vieta. Išsirikiavimas , pasisveikinimas , supažindinimas su pamokos uždaviniais.
Kūno kultūros planai, Planas, 6 puslapiai
2019 02 20
Menines veiklos planas
Bendroji dalis Data. Pamokos temos pavadinimas. Ugdymo uždaviniai. Laukiami ugdymo rezultatai. Mokymo si metodai. Pamokos eiga. Mokinių parengimas mokytis pamokoje. Dalykinis parengimas - mokinių žinių ir gebėjimų tikrinimas. Motyvacinis ...
Pedagogikos planai, Planas, 4 puslapiai
2016 10 26
Žmogaus teisės - laisvės ir taikos pamatas pamokų planas
Žmogaus teisės - laisvės ir taikos pamatas. Pamokos tema žmogaus. Pagrindinis didaktinis tikslas. Įžanginė pamokos dalis parengimas. Pamokos temos paskelbimas suvokimas. Naujos temos nagrinėjimas supratimas. Žmogaus teisių pažeidimai ...
Pilietiškumo planai, Planas, 6 puslapiai
2017 03 21
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema