Parduotuves analize

300 dokumentų
Drogas parduotuvės analizė
Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Rinkos situacija. Uab „drogas“ tiekėjai. Uab „drogas“ konkurentai. Uab „drogas“ taikomos rinkodaros priemonės. Paslaugų ir prekių asortimentas. Uab „drogas“ paslaugų politika. Uab ...
Vadybos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2013 03 11
Kepyklos parduotuvės analizė
Kepyklos analizė. Apie įmonę. Mikroaplinka. Makroaplinka. Segmentavimas. Vartotojo elgsena:. Pozicionavimas. Konkurencinis pranašumas. Konditerijos gaminių gyvavimo ciklo nustatymas. Konditerijos gaminių gaminių modifikacijos numatymai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 puslapių
2013 03 17
Pigu.lt elektroninės parduotuvės analizė
Bostonmatrix Cash. Įmonės analizė dabartinėje rinkoje. SWOT analizė Privalumai. Biudžėtas ir pardavimai Pardavimai prekės. Marketingas pardavimai. Įmonės prekių pardavimas. Diversikuotų prekių pardavimas. Mažojo verslo savininkas ir ...
Verslo analizės, Analizė, 11 puslapių
2016 03 08
Drabužių parduotuvės analizė
Įvadas. Bendrieji verslo suvokimo pagrindai. Verslo samprata. Organizacijos paskirties formuluotė. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymas ir tikslinė orientacija. Įstaigos aplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Rinkodaros planas. Prekė. ...
Verslo analizės, Analizė, 28 puslapiai
2014 02 06
Elektroninės parduotuvės analizė
Elektroninė parduotuvės analizė. Tinklapio pasiekiamumas. Užsakymo priėmimo būdas. Atsiskaitymo už prekes būdas. Prekių pristatymas. Grąžinamų prekių priėmimo būdas. Pretenzijų iš klientų priėmimo būdai. Klientų aptarnavimo ...
Vadybos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 03 15
Internetinės parduotuvės analizė
Įvadas. Apie įmonę. Elektroninio verslo modelis. Interneto svetainės analizė. Marketingo strategija. Konkurencinė aplinka. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo analizės, Analizė, 11 puslapių
2015 11 13
Maisto prekių parduotuvės analizė
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. Įmonės veiklos analizė. Pardavimų ir investicijų pelningumo rodiklių analizė. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įsiskolinimo laipsnio analizė. Veiklos efektyvumo rodikliai. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2014 03 18
AB Lietuvos draudimas el. parduotuvės analizė
Įvadas. „Lietuvos draudimas“ el. parduotuvės apžvalga. „Lietuvos draudimas“ el. parduotuvės swot analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 02 06
Elektroninės parduotuvės marketingo veiklos analizė
Įvadas. Elektroninės parduotuvės marketingo reikšmė ir jo aplinka. Bendra Elektroninės parduotuvės charakteristika. Marketingo vaidmuo įmonės veikloje. Elektroninės parduotuvės mikroaplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 10 14
Elektorinės parduotuvės rinkodaros planas
Įvadas. Elektroninės parduotuvės „Keturios letenos“ apžvalga. Parduotuvės makro ir mikro aplinka. Parduotuvės makroaplinkos analizė. Parduotuvės mikroaplinkos analizė. Rinkos analizė ir paskirstymas į segmentus. Planuojamas rinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 12 09
Elektroninės parduotuvės „E-drabužiai” rinkodaros planas
Įvadas. Elektroninės parduotuvės “AAA” apžvalga. Elektroninės parduotuvės “AAA” rinkodaros aplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės “AAA” makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 11 12
Elektroninės parduotuvės rinkodaros planas
Įvadas. Elektroninės parduotuvės "Stilingas jaunimas" apžvalga. Elektroninės parduotuvės rinkodaros aplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos ...
Marketingo planai, Planas, 14 puslapių
2016 08 04
Mikroaplinkos veiksnių įtaka AB Lėvuo parduotuvės Esprit pelningumui
Įvadas. Mikroaplinka ir pagrindiniai finansiniai rodikliai teoriniu aspektu. Mikroaplinkos samprata ir jos elementai. Tiekėjai. Konkurentai. Pirkėjai ir jų elgsena. Prekybinės įmonės pelningumo rodikliai. Tyrimas ir jo organizavimas. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2016 04 01
Elektroninės parduotuvės rinkodaros analizė
Šmaikščių prekių elektroninės parduotuvės rinkodaros analizė. E-parduotuvės aprašymas. SSGG analizė. Segmentavimas. P analizė. Mikraplinkos analizė. Makroaplinkos analizė.
Marketingo analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 12 23
Įmonės „Reserved“ vadybinė analizė
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. UAB „Lpp lithuania“ įmonės padalinio „Reserved“ charakteristika. Parduotuvės „Reserved“ misija vizija ir tikslai. Parduotuvės „Reserved“Planavimo sistema. Parduotuvės ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2020 05 27
 Internetinės parduotuvės informacijos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Elektroninė parduotuvė pigu.lt. Informаcijos kokybė. Duomenų rinkimo metodai. Atrankos būdai. Tyrimo kriterijų sudarymas. Tiriamoji dalis. Internetinė parduotuvė „pigu. Lt“. Tyrimo procesas. Temos pasirinkimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2011 03 29
Parduotuvės veiklos analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės veiklos analizė teoriniu aspektu. Organizacijos samprata. Įmonės aplinka. Uab „Kosmelita“ 835 „Eurokos“ parduotuvės veiklos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2014 05 20
Elektroninės parduotuvės referatas
Įvadas. Elektroninis verslas. Internetinė parduotuvė. Elektroninės parduotuvės samprata. Elektroninės parduotuvės struktūra. Elektroninės parduotuvės įgyvendinimas. Elektroninės parduotuvės klasifikacija. Elektroninėms parduotuvėms ...
Informatikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 06 18
E. parduotuvės logistinės sistemos tobulinimas
Įvadas. E. parduotuvės logistinės sistemos teorinė analizė. E. parduotuvės. Elektroninės logistikos suvokimo ypatumai. Elektroninio pirkimo ir pardavimo proceso organizavimas. Prekės pristatymas pirkėjui. Marketingo ir paskirstymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 01 18
„Baltman“ parduotuvės marketingo planas
Paveikslų sąrašas. Įmonės pristatymas. Išorinės „Baltman“ parduotuvės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos indentifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempas. Rinkos tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos patrauklumas ir ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 09
Internetinės parduotuvės Lietuvoje: situacijos analizė
Įvadas. Internetinės parduotuvės Lietuvoje. Internetinė parduotuvė. Elektroninė prekyba Lietuvoje. Internetinių parduotuvių privalumai ir trūkumai. Internetinės parduotuvės Lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 10 16
UAB „Ginalas“ elektroninės parduotuvės tyrimas
Įvadas. Elektroninės prekybos teoriniai aspektai. Elektroninės parduotuvės samprata. Elektroninio verslo infrastruktūra. UAB „Ginalas“ veiklos analizė. Tyrimo metodologijos aprašymas. Anketinė apklausa. Interviu. Focus grupė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 03 18
Parduotuvės rinkodaros kompleksas
Įvadas. Rinkodaros kompleksas teoriniu aspektu. Rinkodaros komplekso samprata. Rinkodaros komplekso elementai. Prekybos objekto vieta. Asortimento politika. Kainų politika. Rėmimo politika. AB „Lėvuo“ parduotuvės „Etam lingerie“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 05 02
Kosmetikos parduotuvės išorinio įvaizdžio tyrimas
Santrauka. Kosmetikos parduotuvės „Superdrug“ įvaizdžio tyrimas. Įvadas. Kosmetikos parduotuvės "Superdrug" veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės įvaizdis teoriniu aspektu. Įmonės įvaizdžio esmė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 27
E-parduotuvės žinomumo vertinimas.
E-senukai.lt el. parduotuvės žinomumo vertinimas. Tyrimo objektas ir problemos aprašymas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas ir jų paruošimas. Tyrimo rezultatų interpretacija. Išvados ir ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 07
UAB "Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Konkurencijos teoriniai aspektai. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas, konkurencinis pranašumas ir jį lemiantys veiksniai. Konkurencinio pranašumo modeliai ir strategijos. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2016 04 28
Elektroninės parduotuvės tinklapio analizė
Elektroninės komercijos dalyko savarankiškas darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Elektroninė komercija teoriniu aspektu. Elektroninės parduotuvės elektroninės komercijos forma. Apie elektroninę parduotuvę. Elektroninės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 10 21
Drabužių parduotuvė nėščioms mamoms verslo planas
9( 3 atsiliepimai )
Santrauka.Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai. Prekės aprašymas.Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Asortimento strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2012 05 22
Parduotuvės planas
Parduotuvės firminis ženklas. Parduotuvės patalpų planas. Prekių pardavimo sistemos. Prekių išdėstymo planas. Prekių išdėstymas parduotuvėje. Parduotuvėje pirkėjų srautų valdymo sistemos. Parduotuvėje naudojami baldai. Parduotuvėje ...
Technologijų planai, Planas, 13 puslapių
2015 09 07
Elektroninės parduotuvės steigimas, įkūrimas
Sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Kaip sukurti sėkmingą elektroninę parduotuvę? Internetinė reklama. El. Parduotuvės sukūrimas. Turinio parengimas ir sukėlimas. El. Parduotuvės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 09
Rinkodara baldų prekybos įmonėje
Įvadas. Parduotuvės „baldenė“ veiklos charakteristika. Parduotuvės „baldenė“ verslo aplinka. Parduotuvės „baldenė“ verslo realizavimo politika. Parduotuvės vietos vertinimas. Parduotuvės asortimento ir teikiamų papildomų ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 21
Elektroninės parduotuvės ir atsiskaitymas jose
Elektroninės parduotuvės ir atsiskaitymas juose. Internetinės parduotuvės. Jų kūrimas. Elektroninės parduotuvės veikimo principas. Elektroninės parduotuvės kūrimas. Galimi atsiskaitymo būdai. Prekių pristatymo būdai. Apmokėjimas už ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 26
Rinkodaros planavimas skaidrės
Iį ,,šakočių namai“ rinkodaros planavimas. Įvadas. Iį „šakočių namai“ veiklos pristatymas. IĮ „Šakočių namai“ veikloje taikomos priemonės. IĮ „Šakočių namai“ tiriamų problemų aprašymas. Tyrimo veiklos aprašymas. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 19
Džinsų parduotuvės verslo planas
Įvadas. Paduotuvei reikalingi daiktai. Parduotuvės patalpos. Žmogiškieji ištekliai. Prekių kainos, darbo laikas ir atsiskaitymas už. Prekes. Konkurentai. Klientai. Reklama. Ssgg analizė. Tiekėjai. Finansai. Balansas. Pelno (nuostolių) ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2013 04 09
UAB „Transekspedicija” rinkodaros veikla
UAB „ transekspedicija ” rinkodaros planas. Logistinės įmonės UAB “ transekspedicija ” apžvalga. Bendrovės krovininių automobilių servise teikiamos šios paslaugos. Logistinės įmonės UAB “ Transekpedicija ” rinkodaros ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2019 11 15
Parduotuvės marketingas
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti veiksnius, įtakojančius patduotuvės „centas“ pasirinkimą. Maistą bei būtiniausias prekes perkate. Pasirenkant parduotuvę jums svarbu. Ar esate girdėjęs apie parduotuvę „centas“. Kokia jūsų ...
Marketingo analizės, Analizė, 5 puslapiai
2012 01 03
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo