Parduotuves ssgg analize

300 dokumentų
Ekologiškos kosmetikos parduotuvės SSGG analizė
Ekologiškos kosmetikos parduotuvės. SSGG analizė. SSGG analizė yra modelis, nurodantis bendrovės strateginių planų vystymo kryptį ir suteikiantis jiems pagrindą. Norint išaiškinti organizacijos stiprybes. Ekologiškos kosmetikos ...
Kosmetologijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 05 23
Elektroninės parduotuvės „E-drabužiai” rinkodaros planas
Įvadas. Elektroninės parduotuvės “AAA” apžvalga. Elektroninės parduotuvės “AAA” rinkodaros aplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės “AAA” makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 11 12
Elektroninės parduotuvės rinkodaros planas
Įvadas. Elektroninės parduotuvės "Stilingas jaunimas" apžvalga. Elektroninės parduotuvės rinkodaros aplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės makroaplinkos analizė. Politinės - teisinės aplinkos charakteristika. Ekonominės aplinkos ...
Marketingo planai, Planas, 14 puslapių
2016 08 04
Elektroninės parduotuvės marketingo veiklos analizė
Įvadas. Elektroninės parduotuvės marketingo reikšmė ir jo aplinka. Bendra Elektroninės parduotuvės charakteristika. Marketingo vaidmuo įmonės veikloje. Elektroninės parduotuvės mikroaplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 10 14
Elektroninės parduotuvės rinkodaros analizė
Šmaikščių prekių elektroninės parduotuvės rinkodaros analizė. E-parduotuvės aprašymas. SSGG analizė. Segmentavimas. P analizė. Mikraplinkos analizė. Makroaplinkos analizė.
Marketingo analizės, Analizė, 13 puslapių
2014 12 23
Elektorinės parduotuvės rinkodaros planas
Įvadas. Elektroninės parduotuvės „Keturios letenos“ apžvalga. Parduotuvės makro ir mikro aplinka. Parduotuvės makroaplinkos analizė. Parduotuvės mikroaplinkos analizė. Rinkos analizė ir paskirstymas į segmentus. Planuojamas rinkos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 12 09
„Baltman“ parduotuvės marketingo planas
Paveikslų sąrašas. Įmonės pristatymas. Išorinės „Baltman“ parduotuvės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos indentifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempas. Rinkos tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos patrauklumas ir ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 05 09
Kosmetikos parduotuvės išorinio įvaizdžio tyrimas
Santrauka. Kosmetikos parduotuvės „Superdrug“ įvaizdžio tyrimas. Įvadas. Kosmetikos parduotuvės "Superdrug" veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės įvaizdis teoriniu aspektu. Įmonės įvaizdžio esmė. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 27
UAB "Gintaro baldai“ konkurencingumo didinimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Konkurencijos teoriniai aspektai. Konkurencijos samprata. Konkurencingumas, konkurencinis pranašumas ir jį lemiantys veiksniai. Konkurencinio pranašumo modeliai ir strategijos. ...
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2016 04 28
Transporto vadyba. Lietuvos transporto sektoriaus ssgg analizė
Turinys. Įvadas. Tikslas. Kelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Geležinkelių transporto sektoriaus ssgg analizė. Vandens transporto sektoriaus ssgg analizė. Oro transporto sektoriaus ssgg analizė. Bendra lietuvos transporto sektoriaus ...
Transporto referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 09
Džinsų parduotuvės verslo planas
Įvadas. Paduotuvei reikalingi daiktai. Parduotuvės patalpos. Žmogiškieji ištekliai. Prekių kainos, darbo laikas ir atsiskaitymas už. Prekes. Konkurentai. Klientai. Reklama. Ssgg analizė. Tiekėjai. Finansai. Balansas. Pelno (nuostolių) ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2013 04 09
Mikroaplinkos veiksnių įtaka AB Lėvuo parduotuvės Esprit pelningumui
Įvadas. Mikroaplinka ir pagrindiniai finansiniai rodikliai teoriniu aspektu. Mikroaplinkos samprata ir jos elementai. Tiekėjai. Konkurentai. Pirkėjai ir jų elgsena. Prekybinės įmonės pelningumo rodikliai. Tyrimas ir jo organizavimas. ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 56 puslapiai
2016 04 01
Finansinė duomenų analizė
Įvadas. Parduotuvės ssgg analizė. Finansinių rezultatų veiklos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Įmonės bankroto galimybės. Išvados.
Finansų analizės, Analizė, 12 puslapių
2014 03 20
Įmonės „Reserved“ vadybinė analizė
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. UAB „Lpp lithuania“ įmonės padalinio „Reserved“ charakteristika. Parduotuvės „Reserved“ misija vizija ir tikslai. Parduotuvės „Reserved“Planavimo sistema. Parduotuvės ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2020 05 27
 Internetinės parduotuvės informacijos analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Elektroninė parduotuvė pigu.lt. Informаcijos kokybė. Duomenų rinkimo metodai. Atrankos būdai. Tyrimo kriterijų sudarymas. Tiriamoji dalis. Internetinė parduotuvė „pigu. Lt“. Tyrimo procesas. Temos pasirinkimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2011 03 29
Ssgg analizė pristatymas
Ssgg analizė. Rinkodaros strategijos ir planavimas. Ssgg. Stiprybės. SSGG analizės modelis. Organizacija Organizaciniai ištekliai Žmogiškieji ištekliai Finansiniai ištekliai Gamybiniai pajėgumai Marketingas. SSGG analizės etapai. Ssgg ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 13
Parduotuvės veiklos analizė
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti baigiamuoju darbu, sąrašas. Įmonės veiklos analizė teoriniu aspektu. Organizacijos samprata. Įmonės aplinka. Uab „Kosmelita“ 835 „Eurokos“ parduotuvės veiklos ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 51 puslapis
2014 05 20
Kūno priežiūros ir kosmetikos prekių parduotuvės verslo planas
Santrauka. Verslo srities aprašymas. Įmonės istorija. Įmonės tikslai. Prekių aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Ssgg - stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės. Kainodara. Pardavimo strategija. Reklama ir rėmimas. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 12 puslapių
2012 11 01
Maisto prekių parduotuvė verslo planas
Maisto prekių parduotuvė verslo planas. Santrauka. Verslo įmonės aprašymas. Rinkodara ir analizė. Rinkos apžvalga. Konkurentų analizė. Individualios įmonės „vėtra“ ssgg (swot) analizė. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Reklama ir ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 20 puslapių
2013 02 20
Elektroninės parduotuvės referatas
Įvadas. Elektroninis verslas. Internetinė parduotuvė. Elektroninės parduotuvės samprata. Elektroninės parduotuvės struktūra. Elektroninės parduotuvės įgyvendinimas. Elektroninės parduotuvės klasifikacija. Elektroninėms parduotuvėms ...
Informatikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 06 18
E. parduotuvės logistinės sistemos tobulinimas
Įvadas. E. parduotuvės logistinės sistemos teorinė analizė. E. parduotuvės. Elektroninės logistikos suvokimo ypatumai. Elektroninio pirkimo ir pardavimo proceso organizavimas. Prekės pristatymas pirkėjui. Marketingo ir paskirstymo ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 01 18
Internetinės parduotuvės Lietuvoje: situacijos analizė
Įvadas. Internetinės parduotuvės Lietuvoje. Internetinė parduotuvė. Elektroninė prekyba Lietuvoje. Internetinių parduotuvių privalumai ir trūkumai. Internetinės parduotuvės Lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 10 16
UAB „Ginalas“ elektroninės parduotuvės tyrimas
Įvadas. Elektroninės prekybos teoriniai aspektai. Elektroninės parduotuvės samprata. Elektroninio verslo infrastruktūra. UAB „Ginalas“ veiklos analizė. Tyrimo metodologijos aprašymas. Anketinė apklausa. Interviu. Focus grupė. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 03 18
Parduotuvės rinkodaros kompleksas
Įvadas. Rinkodaros kompleksas teoriniu aspektu. Rinkodaros komplekso samprata. Rinkodaros komplekso elementai. Prekybos objekto vieta. Asortimento politika. Kainų politika. Rėmimo politika. AB „Lėvuo“ parduotuvės „Etam lingerie“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 05 02
Ssgg analizė skaidrės
Ssgg (swot): organizacijos stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės (nustatymas, grupavimas, vertinimas, rezultatas). Ssgg analizės tikslas. Kas yra stiprybės ir silpnybės? Kas yra galimybės ir grėsmės? Pagal strateginio planavimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2012 10 10
E-parduotuvės žinomumo vertinimas.
E-senukai.lt el. parduotuvės žinomumo vertinimas. Tyrimo objektas ir problemos aprašymas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas ir jų paruošimas. Tyrimo rezultatų interpretacija. Išvados ir ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 07
Ssgg analizės ypatumai
SSGG analizė nurodo organizacijos strateginio plano vystymo kryptis. SSGG analizė (Stiprybės, Silpnybės, Galimybės, Grėsmės). Pildant SSGG analizės lentelę veikla apibūdinama atsakant į klausimus. Tikslingi klausimai padeda atlikti ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 06
AB Lietuvos draudimas el. parduotuvės analizė
Įvadas. „Lietuvos draudimas“ el. parduotuvės apžvalga. „Lietuvos draudimas“ el. parduotuvės swot analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2017 02 06
Elektroninės parduotuvės tinklapio analizė
Elektroninės komercijos dalyko savarankiškas darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Elektroninė komercija teoriniu aspektu. Elektroninės parduotuvės elektroninės komercijos forma. Apie elektroninę parduotuvę. Elektroninės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 10 21
Drabužių parduotuvė nėščioms mamoms verslo planas
9( 3 atsiliepimai )
Santrauka.Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai. Prekės aprašymas.Rinkodara. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Asortimento strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. ...
Ekonomikos verslo planai, Verslo planas, 19 puslapių
2012 05 22
Ssgg
Įvadas. SSGG Analizė(vidinė ). SSGG Analizė(išorinė). Išvados. Informacijos šaltiniai.
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2014 05 16
Parduotuvės planas
Parduotuvės firminis ženklas. Parduotuvės patalpų planas. Prekių pardavimo sistemos. Prekių išdėstymo planas. Prekių išdėstymas parduotuvėje. Parduotuvėje pirkėjų srautų valdymo sistemos. Parduotuvėje naudojami baldai. Parduotuvėje ...
Technologijų planai, Planas, 13 puslapių
2015 09 07
Įmonės situacijos analizė „Baltman“ parduotuvė
Įvadas. Trumpas įmonės pristatymas. Išorinės “Baltman“ parduotuvės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Rinkos tendencijos. Esminiai sekmės veiksniai. Rinkos patrauklumas ir šakos ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 02 24
Elektroninės parduotuvės steigimas, įkūrimas
Sąvokos. Projektavimas. Idėjos paieška, analogai, jų analizė ir apibendrinimas. Kaip sukurti sėkmingą elektroninę parduotuvę? Internetinė reklama. El. Parduotuvės sukūrimas. Turinio parengimas ir sukėlimas. El. Parduotuvės ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 04 09
Rinkodara baldų prekybos įmonėje
Įvadas. Parduotuvės „baldenė“ veiklos charakteristika. Parduotuvės „baldenė“ verslo aplinka. Parduotuvės „baldenė“ verslo realizavimo politika. Parduotuvės vietos vertinimas. Parduotuvės asortimento ir teikiamų papildomų ...
Vadybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 02 21
Įmonės analizė SSGG metodu
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Išorinės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Pasiskirstymo sistema. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Esminiai sėkmės veiksniai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 11 03
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo