Paslaugų teikimo proceso pasirinkimas

300 dokumentų
Paslaugų proceso valdymas
Įvadas. Paslaugų proceso valdymo teoriniai aspektai. Paslaugos samprata. Proceso samprata. Paslaugų proceso valdymo samprata. Paslaugos kokybės užtikrinimas. Marketingo kompleksas. Praktinė dalis. Paslaugos teikimo proceso analizė ...
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 04 15
Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo proceso analizė
Darbo metodiniai. Investicinių paslaugų teikimo ir klientų pavedimų priėmimo ir vykdymo proceso audito programa. Audito atlikimo terminas. Audito grupės vadovas. Ataskaitos pateikimo data. Ataskaitoje audituojamas laikotarpis. Auditą ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 01 09
Verslo procesų valdymas (2)
Teikiamo produkto ar paslaugos nustatymas. Organizacijos teikiamos paslaugas ar produktai. Nagrinėjamas produktas arba paslauga. Vartotojų poreikių medis. Vartotojų poreikių rikiavimas pagal svarbą. Vertės pasiūlymo pagrindimas. ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 12 04
Paslaugų marketingo komplekso analizė
Įvadas. Darbo uždaviniai. Paslaugų statistinė analizė. Automobilių remonto paslaugų marketingo komplekso analizė. Paslaugų charakteristika. Automobilių remonto paslaugų pasiūlos modelis. Paslaugų vartotojai ir teikėjai. Paslaugų ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 puslapių
2015 09 16
„West express“ įmonės paslaugų marketingo elementų analizė
Įvadas. west express“ įmonės paslaugų marketingo komplekso elementų analizė. Įmonės pritatymas. Įmonės teikiamos paslaugos. Įmonės buveinės vieta. West Express“ rėmimo priemonės. West Express” kainodara. Paslaugų teikimo ...
Marketingo referatai, Referatas, 20 puslapių
2017 03 20
SEB banko paslaugų marketingo vertinimas
Įvadas. Ab „vilniaus banko“ paslaugų statistinė analizė. Vilniaus banko teikiamų paslaugų marketingo komplekso analizė. Vilniaus banko paslaugų charakteristikos. Vilniaus banko paslaugų pasiūlos modelis. Paslaugų vartotojai ir ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 03 27
Viešoji paslauga
Viešųjų paslaugų teikimo ypatumai. Paslauga samprata. Paslaugų savybės. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų požymiai. Viešųjų Paslaugų teikimo teisinė aplinka. Viešųjų Paslaugų finansavimo mechanizmas ir jo ypatumai atskirose ES ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 21
Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas
Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos teikimo organizavimas. Įvadas. Savokų aiškinimas. Socialinių paslaugų ir socialinės pagalbos aptartis. Socialinių paslaugų teorinė samprata. Socialinės pagalbos teorinė samprata. Socialinių ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2013 09 30
Komercinio nekilnojamojo turto nuomos paslaugų teikimo vertinimas
Įžanga. Paslaugų teikimo proceso elementai. Kylančios problemos ir kliūtys dėl nuomos paslaugų savybių. Teikimo sistemos projektavimas įmonėje. Nekilnojamojo turto nuomos rinka. Komercinių patalpų nuomos paslaugų vertinimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2010 03 03
Paslaugų organizavimo analizė
Įvadas. Paslaugų veiklos teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata. Savybės. Paslaugų teikimo veiklos numatymas. Paslaugų paketas. Kokybės veiksniai. Kokybės nepastovumai. Paslaugų teikimo schema. Išvados. Literatūros sarašas.
Verslo analizės, Analizė, 12 puslapių
2015 01 21
Viešųjų paslaugų teikimas naudojant informacines technologijas
Įvadas. Elektroninių paslaugų projektai. Europe 2005 – informacinė visuomenė visiems. Tarptautinės paslaugos. Elektroninių paslaugų būsenos brandumo lygiai. Elektroninės valdžios vartai. Populiariausios paslaugos. Naujos paslaugos. ...
Informatikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 09 11
Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje ir kitose šalyse
Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje ir kitose šalyse. Įvadas. Viešųjų paslaugų teikimo samprata ir reikšmė. Paslaugų veikla. Viena iš paslaugų veiklos rūšių. Viešosios įstaigos. Viešosios paslaugos teikimui būdingas. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 11 30
Paslaugų ekonomika konspektas
Paslaugų ekonomika. Paslaugų ūkio plėtros prielaidos. Paslaugų ūkio raidos etapai. Paslaugų samprata ir savybės. Paslaugų klasifikavimo galimybės. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kainodaros metodai ir strategijos. Paslaugos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 04 28
Klientų aptarnavimas SEB bankas
AB „SEB bankas“ klientų aptarnavimas. Turinys. Įvadas. Įmonės paslaugų apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Banko teikiamos paslaugos. Pagrindiniai vartotojai. Vilniaus banko konkurentai. Vb valdymo bei ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2010 03 03
Bankai kursinis darbas
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei paslaugų kriterijai. Paslaugų klasifikavimas pagal funkcinę paskirtį. Paslaugų teikimo kanalai. Tiesioginis paslaugų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 05 29
Paslaugos teikimo proceso valdymas
Įvadas. Produktas. Produkto gavinys. Produkto darymo technologinis procesas. Dirbantieji asmenys bei darbo priemonės. Organizacijos valdymo struktūra. Darbuotojų skaičius pagal profesijas. Teorinis paslaugos teikimo proceso valdymo modelis. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2015 03 16
Stomatologijos ir odontologijos klinikos paslaugų marketingo komplekso analizė
Įvadas. Stomatologijos ir odontologijos kabineto veiklos pristatymas. Dentavita paslaugų marketingo komplekso analizė. Paslaugų pristatymas. Kainodara. Paslaugų teikimo vieta. Rėmimas. Paslaugų proceso dalyviai. Paslaugų teikimo procesas. ...
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 05 29
Marketingo komplekso vertinimas
Įvadas. Paslaugų statistinė analizė. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų marketingo komplekso analizė. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos paslaugų charakteristika. Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 05 02
Optikos marketingo vertinimas
Įvadas. Optikos salono „vizija“ paslaugų statistinė analizė. Optikos „vizija“ paslaugų marketingo komplekso analizė. Optikos salono “vizija” paslaugų charakteristika. Optikos „vizija“ paslaugų pasiūlos modelis. Optikos ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 03 28
Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Transporto bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 45 puslapiai
2015 06 17
Transporto paslaugų įmonės rinkodaros komplekso ypatumai UAB „Vlantana“
Vertinimo forma ir kriterijai. Atsakymai į klausimus Išanalizuokite įmonės teikiamų paslaugų asortimentą. Gabenamų krovinių sąrašas. Aprašykite įmonės taikomus kainodaros metodus. Aprašykite įmonės vietos specifiškumą. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 03 31
Vilniaus dviračių sporto akademijų paslaugų teikimo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugos teorinis aspektas. Paslaugų teikimo sistema. Segmentacija. Kartų teorija. Dviračių sporto akademijų paslaugų teikimo analizė Vilniaus mieste. Pačių akademijų analizė, jų teikiamos paslaugos ir rinkos ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 14 puslapių
2016 11 14
Higienos normos konspektas
Lietuvos higienos norma hn 117. „ grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai “.   iii. sąvokos ir jų apibrėžimai  . A kategorijos paslauga. B kategorijos paslauga. Instrumento valymas. Sterilus instrumentas.  . bendrieji patalpų ...
Medicinos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 05 09
Socialinių paslaugų kokybės analizė Alytaus savivaldybėje
Lentelių sąrašas. Įvadas. Socialinių paslaugų sistema. Socialinių paslaugų teikimo raida. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija ir rūšys. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2015 06 24
Ekspedicinės įmonės „x“ veiklos ypatumai
Įvadas. Logistikos teikiamų paslaugų teorinė analizė. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas. Transporto įmonių vieta transportavimo versle. Ekspedijavimo ypatumai. „X“ ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2016 03 31
Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai
Įvadas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teoriniai aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Paslaugų savybės ir klasifikavimas
Paslaugų savybės ir klasifikavimas. Paslauga – yra bet kuri vienos šalies kitai galima pasiūlyti priemonė ar nauda. Neapčiuopiamumas. Vartotojams sunku suvokti ir įvertinti paslaugos naudą. Heterogeniškumas (nevienalytiškumas). ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 04 24
Všį „Dainava“ paslaugų kokybės vertinimas
„ Dainava “ favours quality assessment. At theory part. At analytical part. At designed part. Paslaugų kokybės teoriniai aspektai paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės sistemos. Paslaugos kokybės valdymas. Paslaugų kokybės ...
Vadybos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 41 puslapis
2020 04 18
Gamybos proceso organizavimas ir gamybos technologija AB Utenos trikotažas
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Gamybos proceso organizavimo analizė teoriniu aspektu. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso technologijos. Ab ,, utenos trikotažas“ gamybos proceso organizavimo apžvalga. AB ,, ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2016 04 07
Mobiliųjų kosmetologinių paslaugų rūšys, tipai ir teikimo taisyklės
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Mobiliųjų kosmetologinių paslaugų teikimas nespecializuotose vietose tai. Pagrindinės mobiliosios kosmetologijos paslaugų rūšys. Mobiliosios kosmetologinės paslaugos dažniausiai teikiamos. Paslaugų ...
Kosmetologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 03 07
Atskiros paslaugų teikimo sutarčių rūšys
Atskiros paslaugų teikimo sutarčių rūšys. Asmens sveikatos priežiūros sutarties bendra charakteristika ( – Teisinio reguliavimo ypatumai. Sutarties šalių pareigos. Sutarties nutraukimo ypatumai (Turizmo paslaugų teikimo sutartis ( – ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 11 03
Gamybos organizavmo Kursinis darbas
Įvadas. Gamybos proceso organizavimo analizė teoriniu aspektu. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso technologijos. UAB ,,LONAS“ gamybos proceso organizavimo apžvalga. UAB ,,LONAS“ veiklos pristatymas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 11 17
UAB paslaugų marketingo komplekso elemento analizė
Įvadas. UAB „Sdg“ ir jos teikiamos paslaugos. Marketingo elemento „Vieta“ analizė. UAB „Sdg“ naudojamos rėmimo priemonės. UAB „Sdg“ kainodara. Paslaugų proceso dalyvių, fizinis akivaizdumas. UAB „Sdg“ paslaugos teikimo ...
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 02 08
Skalbykla verslo planas
Santrauka. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai. Paslaugų aprašymas. Rinkos apžvalga. Konkurencija. Marketingo planas. Marketingo tikslai. Kainodara. Pardavimo strategija. Reklama. Paslaugų teikimo proceso aprašymas. Patalpos. Žaliavos ir ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 22 puslapiai
2014 02 06
UAB „Lordas“ organizacijos projektas
Santrauka. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. UAB „Lordas“ verslo sferos pasirinkimas. Veiklos apibūdinimas. Vartotojai. Išorinė aplinka. Geografinė situacija ir infrastruktūra. Ekonominė situacija. Teisinė situacija. ...
Vadybos projektai, Projektas, 60 puslapių
2016 06 06
Grožio paslaugų teikimo aprašas: Gelinių nagų priauginimas
Gelinių nagų priauginimas. Grožio paslaugos teikimo aprašas. Paslaugų vartotojų grupės asmenys. Kada negalima atlikti procedūros. Grožio paslaugos teikimo aprašo parengimo data. Atsakingo už grožio paslaugos teikimą asmens vardas , ...
Kosmetologijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2018 11 15
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo