Pastato konstrukcijos

300 dokumentų
Pastato projektas
Įvadas. Sklypo plano aprašymas. Esama padėtis. Išdėstymas sklype. Sklypo pritaikymas žmonių su negalia reikmėms. Aplinkotvarka. Apšvietimas, apsauga. Bendrieji sklypo rodikliai. Pastato architektūra. Pastato architektūriniai sprendiniai. ...
Architektūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 24
Pastatų konstrukcijos. Kursinis projektas. Vieno aukšto autoserviso dirbtuvės. Darbas su AutoCad brėžiniu. Įvadas. Sklypo planas. Bendroji pastato charakteristika. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pamatai ir pamatinės sijos. Sienos ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 04 15
Gyvenamųjų namų analizė
Gyvenamųjų namų analizės. Hanna – Honeycomb House. Pastato forma, dizainas. Medžiagos, konstrukcijos. Erdvė, interjeras. Aplinka. Villa Shodhan. (or Shodhan house). Pastato forma, dizainas. Medžiagos, konstrukcijos. Erdvė, interjeras. ...
Architektūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2015 06 01
Įvadas. Pastato tūrinė - planinė charakteristika. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Sienos. Pertvaros. Pamatai. Perdangos. Laiptai. Stogas. Grindys. Langai ir durys. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai - ekonominiai rodikliai. ...
Statybos projektai, Projektas, 20 puslapių
2013 11 11
Vieno aukšto gyvenamojo namo statybos aiškinamasis raštas
Įvadas. Konstrukcinė dalis. Pastato konstrukcinė schema ir planinis – tūrinis sprendimas. Sklypo planas. Pastato konstrukcijos. Kolonos. Pamatai. Sienos. Stogas. Langai ir durys. Grindys. Inžinerinė pastato įranga. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 11 28
Perkūno namas
Gotika ir jos ypatybės. Perkuno namo istorija. Sklypo ir pastato struktūra. Pastato statybinės konstrukcijos. Pastato planas. Pastato architektūra. Interjeras ir eksterjeras. Pastato įvertinimas aplinkoje. Legendos apie perkūno šventyklą. ...
Architektūros namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 06 14
Pamatų tipai
Įvadas. Pastato pagrindo įrengimas. Pamatų tipai ir vartojamos medžiagos. Juostinių pamatų konstrukcijos. Pamatų įgilinimas. Sublokuotų pastatų pamatų įrengimas. Juostinių pamatų pado blokų efektyvios konstrukcijos. Pastatų sienų ...
Statybos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 12 11
Pastatų konstrukcijos gamybinis pastatas su buitinėmis patalpomis projektas
Įvadas. Sklypo planas. Bendra pastato charakteristika. Konstrukcinis pastato sprendimas. Pamatai ir kolonos. Sienos ir pertvaros. Perdangos ir grindys. Stogas. Laiptai. Langai, durys ir vartai. Lauko ir vidaus apdaila. Išvados. Literatūra.
Statybos projektai, Projektas, 14 puslapių
2017 04 24
Visuomeninių ir pramonės pastatų konstrukcijos
Architektūrinė dalis išorinė pastato apdaila. Vidinė pastato apdaila. Konstrukcinė dalis pamatai. Sienos ir pertvaros. Langai ir durys. Indžinerinių tinklų dalis vandentėkis ir buitinės atliekos.
Architektūros analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 05 30
Karkasinio pastato projektavimas
Karkasiniu pastatu aiskinamasis darbas. Įvadas. Projektiniaisprendiniai. Duomenys projektavimui. Pastato konstrukcinė schema. Pastato planinis sprendimaspastato konstrukcijos perdangos plokščių parinkimas. Denginio plokščių parinkimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 04
Dviejų aukštų namas su garažu kursinis
Dviejų aukštų su garažu gyvenamasis namas. Įvadas. Tūrinė - planinė pastato charakteristika. Statybos sklypas. Bendrieji statybos sklypo duomenys. Pastato konstrukcijos. Pamatai. Sienos. Pertvaros. Laiptai. Langai, durys, vartai. Grindys. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 29
Pastato atitvarinės konstrukcijos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas
Įvadas. Išorinės sienos konstrukcijos schema. Išorinės sienos šiluminės varžos su vėdinamu oro tarpu, ribotai vėdinamu oro tarpu ir nevėdinamu oro tarpu skaičiavimas. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2013 11 27
Statybinė braižyba VGTU
Pastato statybiniai brėžiniai. Pastato brėžinių turinys. Pagrindiniai pastato konstrukcijos elementai. Bendri duomenys apie modulinę sistemą ir koordinates. Matmenys ir užrašai brėžiniuose. Statybinės braižybos užduotis. Brėžinių ...
Statybos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 06 08
Pastato langai
Pastato langai. Tikslas. Išsiaiškinti langų rūšis, sudedamąsias dalis. Aptarti langų istoriją, vyravusius stilius. Langas. Įstiklinta anga sienoje, šviesai į pastato vidų patekti. Amžiaus langai. Šiuolaikiniuose pastatuose langai būna ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 05 05
Projektų rūšys
Projektų rūšys. Projektas. Projekto tikslai. Statinio projektas. Rekonstravimo projektas. Rekonstravimo projekto tikslas. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas. Populiariausios pastato atnaujinimo priemonės. Kapitalinio remonto ...
Braižybos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 11
Konstrukcijos
Pamatai. Juostinių pamatų konstrukcijos. Sienos. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. ...
Statybos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2010 03 03
Strukturizuotos kabelinės sistemos projektavimas
Pastato projektavimas. Aparatines ir darbo viety projektavimas. Kabelių apskaičiavimas. Pastato auksto aukstis lygus 3,5 m, o bendras perdangių. storis - 30 cm. Pastato darbo patalpų sistema yra vienoda, koridorine, ir jij matmenys yra 6x3 m. ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2011 06 25
Konstrukcijos.Špera.
Pamatai. Smulkių elementų mūrinės sienos. Pastatų konstrukcijos. Juostinių pamatų konstrukcijos. Perdangos su medinėmis, plieninėmis sijomis. Gelžbetoniniai monolitiniai perdengimai. Gelžbetoniniai surenkamieji perdengimai. Sutapdinti ...
Statybos šperos, Špera, 1 puslapis
2010 03 03
Pastato šildymas
Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato atitvarų projektinių savitųjų nuostolių skaičiavimas. Pastato šildymo sistemos galios nustatymas. Šildymo prietaisų parinkimas. Metinis pastato ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 11 27
Architekturos stiliai referatas
Įvadas. Neogotika. Sklypo planas. Pastato konstrukciniai sprendimai. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Techniniai – ekonominiai pastato rodikliai. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Statybos referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 04
Pastatų renovacija
Konstrukcijos šiluminės varžos nustatymas. Konstrukcijos šiluminė varža apskaičiuojama pagal formulę. Nustatome konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūrą. Konstrukcijos vidinio paviršiaus temperatūra apskaičiuojama pagal tokia ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2013 03 17
Pastato planas Kompiuterizuotos projektavimo sistemos
Įvadas. Pastato aukšto planas. Pastato skersinis pjūvis.
Braižybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 10 30
Įvadas. Pradiniai duomenys. Pastato charakteristika. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Plokštės saugos (str) ribinių būvių naudojimo situacijoje skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skerspjūvio matmenų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 12 31
Pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūra, vertinimo metodika ir nauda
Įvadas. Darnus pastatas. Pastato energinio naudingumo sertifikavimo procedūra. Būtinas sertifikavimas. Sertifikavimo ekspertai. Sertifikavimo procedūra. Pastato sandarumas. Nesandarių pastato vietų nustatymas dūmų testu. Termoviziniai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2018 01 20
Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys
Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždavinys. Sprendimas. Skaičiuojame strypų ašines jėgas. Leistinas projektinės apkrovos didumas. Skaičiuosime poslinkį mazgo, kuriame susikerta 1 ir 2 suprojektuotos sistemos strypai.
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 12 03
Rankų protezų konstrukcijos
Įvadas. Rankų protezų tipai, konstrukcijos ypatumai. Kosmetiniai protezai. Protezai, varomi kūno jėgomis. Darbo protezų konstrukcijos. Protezų sportui konstrukcijos. Kojų protezų klasifikacija. Ortopediniai įdėklai ir pėdos įtvarai. ...
Medicinos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 03 17
Pastatų mikroklimatas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pastato statybos vietovės klimato duomenys ir lauko oro projektiniai parametrai. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Pastato atitvaros. Konstrukcijų charakteristikos. Išorinės sienos šilumos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2011 04 18
Šildymas
Aiškinamasis raštas. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos (savitieji) nuostoliai. Atitvarų šilumos nuostoliai. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Šildymo įrangos parinkimas. Metinis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 12 02
Pastato ženklinimas vietovėje
Darbo tikslas – atlikti pastato nužymėjimo planus prieš statybas ir po jų. Užduotys. Įvadas. Pastato ženklinimas. Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. LR teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų ...
Geodezijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2017 04 11
Pastatų renovacijos ir rekonstrukcijos kursinis projektas
Architektūriniai sprendiniai. Vidaus apdaila. Inžinerinės pastato sistemos. Techniniai sprendimai. Šildymas. Vėdinimas. Vandentiekis. Nuotekos. Pastato eksterjeras. Pastato interjeras. Inžinerinių sistemų priežiūra. Statinių apsauga nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 05 12
×