Pastato nuoteku tinklo hidrauliniai sakiciavimai

300 dokumentų
Pastato vandentiekio nuotekų šildymo inžinerinių tinklų įrengimas
Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 06 01
Nuotakynai (kanalizacija)
Nuotakynai (kanalizacija). Nuotekos yra skirstomos į tris grupes. Buitinių nuotekų geodezinis planas. Teršalų koncentracija. Nuotekų tinklai pagal slėgį skirstomi. Nuotekų šuliniai. Naujos kartos nuotekų priežiūros šulinys su dvigubo ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 01 09
Skysčių mechanikos namų darbas
Skysčių mechanikos namų darbas. Pastatų vandentiekio ir nuotakyno kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 03 03
Statybos techninis reglamentas
Statybos techninis reglamentas. Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. Bendrosios nuostatos. Nuorodos. Pagrindinės sąvokos. Pastato vandentiekio esminiai reikalavimai. Bendrieji ...
Statybos referatai, Referatas, 59 puslapiai
2013 06 26
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose sistemos
Vandentiekio ir nuotekų šalinimo pastatuose sistemos. Bendras kursinio projekto aprašymas. Nuotekų sistemos projektavimas. Stovų projektavimas. Išvado projektavimas. Vandentiekio tinklo projektavimas. Sekundinių debitų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2010 03 03
Nuotakyno projektavimas
Įvadas. Bendrosios žinios apie miestuose susidarančių nuotekų šalinimą. Nuotekų rūšys. Nuotekų šalinimo sistemos. Nuotekų šalinimo schemos parinkimas. Buitinio nuotakyno projektavimo principai. Buitinių nuotekų debito skaičiavimas. ...
Statybos aprašymai, Aprašymas, 63 puslapiai
2014 05 18
Tinklo projektas Miškų urėdijai
Tikslas. Bendrieji tinklo nuostatai. Organizacijos reikalavimai. Tinklo sauga. Tinklo našumas. Tinklų sujungimas. Pastatų išdėstymas. Pagrindinio pastato schema. Antro ir trečio pastato schema. Tinklo loginė schema. Kabeliai. Kabelių ...
Informatikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 11 28
Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Priedai. Literatūros sąrašas. Grafinė dalis. Situacijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2011 03 06
Pastatų vandentiekis ir nuotakynas
Pastatų vandentiekio ir nuotakyno kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis skaičiuojamasis raštas. Bendras kursinio projekto aprašymas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato karštojo vandentiekio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2010 03 03
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo skaičiavimai
Duomenys. Aiškinamoji – skaičiuojamoji dalis. Pastato vandentiekio skaičiavimas. Buitinių nuotekų skaičiavimas. Lietaus nuotekyno skaičiavimas. Išvados. Literatūra.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2016 06 27
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 puslapis
2016 04 26
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų charakteristikos. Nuotekų susidarymas. Nuotekų skirstymas ir užterštumas. Nuotekų valymo būdai. Projaktuojamų nuotekų valymo įrenginių skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2016 10 18
Nuotekų perdirbimas
Įvadas. Referato tikslas. Referato uždaviniai. Referato dėstymas. Pirma nuotekų apdirbimo stadija – nuotekų dumblo gavimas. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos technologinio proceso aprašymas mažos drėgmės nuotekų dumblo gavimui. ...
Aplinkos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 04 14
Nuotekų valymo įrenginiai
Santrauka. Summary. Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų susidarymo kiekiai ir užterštumas. Mažieji nuotekų valymo įrenginiai. Teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kuktiškių miestelio nuotekų valymo ...
Aplinkos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 36 puslapiai
2014 01 14
Nuotekos
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkym. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 11 30
Nuotekų valymas tvarkymas praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės aprašas. Nuotekų tvarkymas panevėžio mieste. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Parengiamasis valymas. Pirminiai nusodintuvai ir pirminio dumblo šalinimas. Cheminių reagentų naudojimas. Nuotekų pertekliaus ...
Aplinkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 40 puslapių
2015 02 08
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 19
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2010 03 03
Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Nuotekų tipai. Nuotekų valymo būdai ir technologijos parinkimas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga, pagrindiniai jas reglamentuojantys dokumentai. Nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 09 09
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 30
Nuotekų valymo įrenginio pritaikymas individualiam namui
Įvadas. Nevalytos buitinių nuotekų tvarkymas. Išleidžiamų nevalytų buitinių nuotekų poveikis aplinkai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų tvarkymas. Nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų tvarkymas individualiame name. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 02 08
Nuotekų išmetimas
Nuotekų išmetimas. Sąlyga: apskaičiuoti nuotekų teršalų kiekį išmetamą į:. Gamtinę aplinką;. Nuotekų tinklus;. Vandens telkinį (priimtuvą, ežerus, upes,. ). Kadangi vidutinė metinė dlk yra nustatoma individualiai, mums near ...
Aplinkos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 05 08
Drenažas
Įvadas. Kursinio projekto sudėtis. Drenažo projektavimas. Bendrosios nuostatos. Paruošiamieji drenažo tinklo projektavimo darbai. Drenažo tinklo projektavimas plane. Drenavimo atstumas. Drenavimo gylis. Vandens greičiai ir nuolydžiai ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2014 10 30
Nuotekų valymo įrenginių pritaikymas kaimo turizmo sodyboje
Įvadas. Nuotekų charakteristika ir jų valymo būdai. Nuotekų tipai ir sudėtis. Nedidelių kiekių nuotekų valymo būdai. Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys nuotekų valymą. Kaimo turizmo sodybos veikla. Nuotekų valymo įrenginio ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2016 05 22
Paviršinių nuotekų teisinis reglamentavimas
Paviršinių nuotekų sąvoka įvadas. Paviršinių nuotekų tvarkymo tikslai ir priemonės. Paviršinių nuotekų tvarkymo reguliavimo institucijos bei jų kompetencija. Aplinkosaugos reikalavimų paviršinių nuotekų tvarkymui teisinis ...
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2013 10 13
Hidrauliniai keltuvai
Hidrauliniai presai. Pagrindiniai presų parametrai. Presavimo ir štampavimo įrengimai.
Mechanikos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2014 04 28
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 puslapiai
2013 04 25
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2015 01 11
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 06 05
Nuotekų valymas skaidrės
Nuotekų valymas. Nuoteku valymo etapai. Grotos. Nešmenų valymas. Smėlio atskyrimas. Smėlio valymas. Kanalizacijos ir lietaus nuotekų valymas. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas Biologinis valymas Cheminis valymas. Mechaninis ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 02 10
×