Pastraipos rasymas

290 dokumentų
Samprotavimo pastraipos kūrimo teorija
Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Argumentavimo teksto dėstymo pastraipos. Teiginių ( dėstymo teminių sakinių) kūrimas.
Lietuvių planai, Planas, 5 puslapiai
2014 12 11
E ir ia rašymas
Įvadas. Balsių supriešakėjimas. E rašymas šaknyje. E rašymas priesagose. E rašymas galūnėse. Kiti balsės e rašymo atvejai. Ia rašymas šaknyje. Ia rašymas priesagose. Ia rašymas galūnėse. Ia rašymas dūriniuose. Išvados. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 12 21
Pastraipos kūrimo metodika
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentacija. Argumentas. Tezė. Tinkamas. Svarus. Išsamus pagrindimas. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Kultūrinė patirtis. Socialinė patirtis. Pastraipos struktūra. Pastraipos ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 1 puslapis
2013 10 21
Žodžių rašymas kartu ir atskirai
Įvadas. Sudurtinių žodžių, kilusių iš sutrumpėjusių junginių bei samplaikų, rašymas. Nesutrumpėjusių junginių bei samplaikų rašymas. Jaustukų rašymas. Kai kurių dalelyčių rašymas. Neiginio ne rašymas. Nelietuviškų dėmenų ...
Lietuvių referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 09 10
Lietuvių rašyba
Įvadas. Didžiųjų raidžių rašymas. Kabučių rašymas. Brūkšnelio rašymas. J raidės rašyba. Nelietuviškų žodžių ir dėmenų rašymas. Žodžių rašymas kartu ir atskirai. Daiktavardžio formų rašymas. Dalyvio, padalyvio, ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2014 09 16
Lietuvių kalbos taisyklingos rašybos projektinis darbas
Didžiųjų raidžių rašymas. Kabučių rašymas. „ oregon “. „ walbro “. „ aromatinė ”. Windows CE. Brūkšnelio rašymas. J raidės rašyba Jieškomos. Nelietuviškų žodžių ir dėmenų rašymas video. Žodžių rašymas kartu ...
Lietuvių projektai, Projektas, 11 puslapių
2016 03 30
Rašinių rašymo žingsniai
Samprotavimo rašinys. Samprotavimo užduoties analizė ir parengiamieji darbai. Argumentų rinkimas ir rašinio planavimas. Rašydamas laikykis pastraipos struktūros. Įžangos rašymas gali rašyti parašęs dėstymą arba ją tikslinti. Dėstymo ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 17 puslapių
2016 01 12
Pastraipų kūrimas
Pastraipų kūrimas 11 Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas. Kaip komponuoti pastraipas. Sieti tarpusavyje. Dėstymo pastraipų išdėstymas. Pastraipos struktūra. Pastraipos pradžia tezė. Sakinys tiltas. Būtinas ...
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 4 puslapiai
2015 11 13
Pastraipos struktūra
Pastraipos struktūra. Pastraipos pradžia tezė. Sakinys tiltas. Kultūrinis pavyzdys. Samprotavimo pastraipos kūrimas. Tinkamas argumentas. Svarus argumentas. Išsamus pagrindimas. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Ar net nepalankiausiomis ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2015 05 21
Samprotavimo pastraipos kūrimas
Samprotavimo pastraipos kūrimas. Samprotavimas. Sąvokos. Argumentų parėmimas pavyzdžiais. Pastraipos struktūra. Pastraipos pavyzdys. Ar net nepalankiausiomis istorinėmis aplinkybėmis žmogus privalo atlikti savo pareigą?
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2013 04 23
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas skaidrės
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas. Kaip komponuoti pastraipas? Dėstymo pastraipų išdėstymas. Kodėl verta pasistengti? Kam skirtas juodraštis? Pastraipos struktūra. Pastraipos pradžia. Pratybos. Mūsų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2014 01 16
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstagų, valdymo institucijų dokumentų pavadinimuose
9( 2 atsiliepimai )
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstagų, valdymo institucijų dokumentų pavadinimuose. Darbų pasiskirstymo lentelė. Įvadas. Temos aktualumas, svarbumas reikalingumas. Objektas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Teorinė dalis. Svarbiausių ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 08
Serijinu laiškų rašymas
Serijinių laiškų rašymas MS Outlook. Adresatų duomenų bazės parengimas. Šablono ruošimas. Duomenų įvedimas į šabloną. Pirmasis žingsnis. Antrasis žingsnis. Trečiasis žingsnis. Ketvirtasis žingsnis. Penktasis žingsnis. Šeštasis ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 05 08
Pasiruošimas samprotavimo rašiniui
Pasiruošimas rašiniui. Kl. SR reikalingos bent3 pastraipos 1 Įžangos –nusakoma rašinio kryptis. Pastraipa – tai mažiausias teksto vienetas, teksto statybinė medžiaga. Įžangos pastraipa. Pradžia (teminis sakinys. Dėstymo pastraipos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 07 06
Word teorija
Word. Puslapio ir teksto formatavimas. Pastraipos skirstymas į skiltis. Tabuliatoriai. Automatinis pastraipų numeravimas. Formulių rašymas ir paveikslu įkėlimas. Paveikslų, lentelių, puslapių automatinis numeravimas. Antraštės ir ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2015 06 01
Įstaigos duomenų rekvizitas
Dokumentų valdymo projektinis darbas. Įvadas. Kas sudaro įstaigos duomenų rekvizitą? Įstaigos duomenų rašymas pagal reikalavimus. Telefono ryšio numerio rašymo rekomendacijos. Adresų rašymas. Elektroninis paštas. Lietuviškų kabučių ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 09 02
Įstaigos dokumentų rekvizitai
Įvadas. Įstaigos duomenų rekvizito rašymas. Įstaigos duomenų rašymo reikalavimai. Adreso rašymas. Adreso išdėstymas. Adreso trumpinimas. Telefono ir fakso numerio rašymas rekvizite. Pagrindiniai telefono ir fakso numerių simboliai. ...
Raštvedybos projektai, Projektas, 14 puslapių
2015 12 03
Kurso kartojimas ir gilinimas: Kalbos dalių gramatiniai požymiai
V pamokos. Kalbos dalių gramatiniai požymiai. Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. „( šis darbelis ). Dgs. gal. galūnė didžiosios. VII pamokos. Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos. Pastraipos rašymas. Kūrybinis darbas. Siūti ...
Lietuvių uždaviniai, Uždavinys, 3 puslapiai
2017 04 11
Ms word, teksto rinkimas, redagavimas, spausdinimas
Dokumento tvarkymo režimai ir atvaizdas programos lange. Naujo dokumento sukūrimas. Dokumento išsaugojimas. Anksčiau sukurto dokumento atidarymas. Dokumento įterpimas. Teksto rinkimas redagavimas, spausdinimas. Teksto rinkimas. Informaciniai ...
Informatikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 04 07
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipų kūrimas ir komponavimas. Kaip komponuoti pastraipas? Dėstymo pastraipų išdėstymas. Pastraipos struktūra. Pastraipos pradžia (tezė). Argumentavimas. Sakinys tiltas. Kultūrinis pavyzdys. Pastraipos ...
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2013 11 29
Skaidrės apie straipsnį
Straipsnis. Probleminis straipsnis. Diskusinis straipsnis. Probleminio rašinio pastraipos struktūra. Diskusinio rašinio pastraipos struktūra. Trūkumai. Priežastys.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 22
Kaip rašyti pastraipą planas
PASTRAIPA Pastraipa – pagrindinis rišlaus teksto sandaros vienetas. Pagrindinę mintį. Nusakyti teksto pradžios. Nukelti į pabaigą. Verta paslėpti. Skaidoma į svarbiausius teiginius. Bet gali sudaryti ir vienas. Klasikinės pastraipos ...
Lietuvių planai, Planas, 2 puslapiai
2018 04 05
Elektroninis paštas Laiškų rašymas ir siuntimas
Elektroninis paštas Laiškų rašymas ir siuntimas. Pašto dėžutė ir elektroninio pašto. Adresas. Prisijungimas prie pašto dėžutės. Naujo laiško rašymas. Patarimai rašantiems elektroninius. Laiškus. Užduotis. Darbo eiga. Laiškas su ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 03 12
Jonas Biliūnas Vagis analizė ir interpretacija
Jono Biliūno novelės „Vagis“ analizė ir interpretacija. Įžanga (interpretuojamo teksto kontekstas). Dėstymas. Nuosekli teksto analizė ir interpretacija. Pradinė situacija – trys pirmos pastraipos. Centrinis įvykis, skylantis į tokias ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 puslapiai
2013 09 19
Didžiųjų raidžių rašymas įvairių įstaigų, valdymo institucijų, dokumentų pavadinimuose
Įvadas. Bendriniai bei tikriniai įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimai. Tiesioginės reikšmės pavadinimų rašymas. Simbolinių pavadinimų rašymas. Didžiosios raidės dokumentų, įvairių institucijų ir įstaigų pavadinimuose. ...
Raštvedybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 03 26
Pastraipa: rūšys, sandara
Pastraipa. Tai nedidelė teksto dalis, keletas (kartais ir vienas) sakinių. Teminis – pagrindinis pastraipos sakinys. Sakinys, kuris perteikia pagrindinę mintį. Žinoma, teiginys nebūtinai turi būti pirmasis pastraipos sakinys. Yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 05 28
Samprotavimo pastraipos
Apie M. Daukšą ir ,,Postilę“. M. Mažvydas “Katekizmas”. J. Radvanas „Radviliada“ (literatūrinio rašinioK. Donelaitis „Metai“ (literatūrinio rašinio(samprotavimoJ. Savickis (samprotavimo.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2014 05 13
Žodžių rašymas drauge ir skyrium konspektas
Žodžių rašymas drauge ir skyrium. Kodėl rašoma ne visai , bet nevisiškai. Ne visiškai. Vis su gi. Te , tebe. Bet vis dėl to žmogaus aš nuolat vėluoju. Tegu tegul. Be ir ne. Be galo , be juoko. Keblesnė sudurtinių žodžių rašyba. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 05 17
CV Rašymas skaidrės
CV rašymas. Kas yra CV? Kaip paruošti gerą CV? Vaizdinis CV išdėstymas ir apimtis. Pagrindinės CV dalys. Bendrieji patarimai.  Kietas / geras darbuotojas.  Posakis “Out of the box” arba lietuviškai - „Už apsibrėžtų ribų“. ...
Raštvedybos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2014 05 19
Dažniausios dokumentų kalbos klaidos
Dažniausios dokumentų kalbos klaidos. Kalbos klaidų rūšys. Žodyno klaidos. Svetimybės. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas. Kilmininkas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2014 01 09
Rašyba
Brūkšnio rašyba:. Tarpai. Kabutės. Nededame kabučių rašant:. Sutrumpinimai. Datos rašymas. Pavadinimų rašymas. Padalinių rašymas. Simbolinių rašyba. Simbolinės reikšmės pavadinimai po teisinės formos nuorodos rašomi su ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 11 04
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipos struktūra
Samprotavimo rašinio dėstymo pastraipos (dedukcinės) struktūra. Teiginys/tezė argumentai+kontekstas siejamasis sakinys pavyzdžiai ( + kontekstas) argumentai (+kontekstas) dalinė išvada.
Lietuvių planai, Planas, 1 puslapis
2018 04 08
Žodžių rašymas drauge ir skyrium
Žodžių rašymas drauge ir skyrium. Sutumpėję ir nesutrumpėję žodžiai. Žodžių junginiai, kurie, sutrumpėjus bent vienam jų nariui, įgyja vieno žodžio reikšmę, rašomi drauge. Drauge rašomi prielinksniai su sutrumpėjusiomis ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 08 08
Dokumentų duomenų bazių pavadinimų rašymas
Dokumentų duomenų bazių pavadinimų rašymas. Juridinių asmenų pavadinimų rašymas.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2018 03 29
J rašymas ir priebalsių asimiliacija
J tariamas ir rašomas. J tariamas, bet nerašomas. Priebalsio j rašymas tarptautiniuose žodžiuose. Priebalsių supanašėjimas (asimiliacija.
Lietuvių aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2014 12 10
Kaip kurti pastraipą?
Kas yra pastraipa?. Pastraipa – rišlių sakinių grupė (kartais gali sudaryti ir vienas sakinys). Kokia pastraipos struktūra? Pastraipa pradedama teminiu sakiniu. Aiškinamieji arba įrodomieji. Pastraipos pavyzdys. Taigi pastraipa – ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 26
×