Patyčios mokykloje (4)

300 dokumentų
Patyčios: vaidmenys, vietos, pasekmės
Patyčių temos pristatymas etikos pamokose. Pageidaujamo , draugiško mokinių elgesio atpažinimas ir skatinimas. Išvados ko galima pasimokyti iš šios situacijos? Pagalba skriaudžiamam vaikui. Individualūs pokalbiai su vaikų tėvais ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 03 12
Paauglių pasirinkimo mokytis muzikos mokykloje motyvacija
Įvadas. Sąvokos. Mokymosi motyvacijos analizė mokslinėje literatūroje. Mokymosi motyvacijos samprata. Mokymosi motyvacijos ypatybės neformaliajame muzikiniame ugdyme. Mokymosi motyvaciją lemiantys veiksniai. Mokymosi motyvacijos ...
Muzikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 66 puslapiai
2017 01 02
Studijos aukštojoje mokykloje
Studijos aukštojoje mokykloje, kaip profesinio tobulėjimo priemonė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 11 28
Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integracija bendrojo lavinimo mokykloje
Įvadas. Specialieji poreikiai. Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių integracija bendrojo lavinimo mokykloje. Sutrikusios klausos vaikų ugdymo ypatumai. Vaiko turinčio klausos negalę, integruoto mokymo galimybės. Pagalba sutrikusios ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 20
Skaidrės apie pilietiškumą
Pilietiškumas. Kaip Tu supranti kas yra pilietiškumas?. Ar Tu esi pilietiškas savo mokykloje. Ar esi pilietiškumo pavyzdys savo mokykloje, jeigu taip kodėl, taip manote ?. Kaip manai ar lengva būti pilietišku?. Kokios savybes lemia ...
Pilietiškumo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 27
Anketa apie narkomaniją
Anketa apie narkomaniją. Ar esate girdėjęs apie narkomanijos problemą mokykloje, kurioje mokosi jūsų vaikas? Ar jūs manote, kad esate pakankamai informuotas apie narkomanijos žala? Ar norėtute daugiau sužinoti apie narkotiku prevencijas? ...
Pedagogikos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 01 09
Viešosios kalbos plano pavyzdys
Patyčios ir visuomenės moralinė degradacija Lietuvoje. TIKSLAS Įtikinti, kad Lietuva dar turi galimybę tapti ne smurto ir patyčių šalimi. Planas.
Lietuvių pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2014 03 26
Tradicines literatūros ir menų pamokas mokykloje dažnai paįvairina susitikimai su menininkais - Kultūra, 12 potemė

Kalbos potemė 10 kl. 2015 m. Tema Kultūra. 12 potemė su išplėstiniu planu ir šaltiniais. Potemė apie susitikimus su menininkais mokykloje. 1

Mokykla yra kiekvieno žmogaus gyvenimo kelio kūrimo ir radimo pradžia. Joje prasideda viskas: ir žinių gavimas, ir pirmoji draugystė, ir meilė, ir džiaugsmas, ir pykčiai. Ir tai ...

Potemės 2020, 10 klasė, 3 puslapiai
2015 02 17
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją
Socialinio pedagogo veikla pagrindinėje mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Mokymosi motyvacijos ypatumai jaunesniajame mokykliniame amžiuje. Įvadas. Mokykloje skatinant mokinių mokymosi motyvaciją. Socialinio pedagogo funkcijos. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2015 12 05
Ryšys su gyvenimu pasaulio pažinimo procese pradinėje mokykloje: situacijos analizė
Įvadas. Pasaulio pažinimas pradinėje mokykloje teorinis apektas. Pasaulio pažinimo ugdymo tikslai. Pasaulio pažinimo ugdymo metodai. Ryšio su gyvenimu pasaulio pažinimo procese pradinėje mokykloje tyrimo rezultatai. Tyrimo metodika. ...
Biologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 01 06
Baimės mokykloje
Įvadas. Baimės mokykloje. Mokyklos baimė. Baimė eiti į mokyklą pirmą kartą. Baimė pasirodyti niekam tikusiam. Egzaminų baimė. Mokytojų baimė. Baimė nepritapti prie bendraamžių. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 11 05
Vaikai, patiriantys smurtą mokykloje
Vaikai , patiriantys smurtą mokykloje. Projekto įgyvendinimo terminai. Skatinančios ir trugdančios jėgos.
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 12 05
Verslo idėjos pristatymas Kurjerių paslaugos mokykloje
Verslo idėja Kurjerių paslaugos mokykloje ir už jos ribų. „Dpd“. Veikimo principas. Nauda. Darbo Transportas. Taipat pristatome tiesiai prie durų. Galimi konkurentai (GLS). Galimi konkurentai (TNT). Galimi konkurentai (BIJUSTA). Galimi ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 27
Smurto prevencija mokykloje skaidrės
Smurto prevencija mokykloje. Mokymo programa. Prevencinė programa vyks bendroje mokymo programoje. Tai vyks atskiros pamokos, per klasės valandėles. Mokykloje mokytojai turėtu. Budėti per pertrauka,nes. Būtina taikyti drausmines priemonės. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 01 09
Programos Saugesnis internetas įgyvendinimas mokykloje
Įvadas. Žalingo naudojimosi internetu grėsmė vaikams. Programa „Saugesnis internetas“. Programos „Saugesnis internetas“ įgyvendinimo kryptis mokykloje. Išvados. Šaltiniai.
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2014 06 02
Emocinė pagalba
Smurtas visuomenėje yra. Smurtas. Ką daryti , jei patiriate smurtą Pirmasis žingsnis. Jei pastebite smurtą. Patyčios. Kaip suprasti , koks elgesys jau yra patyčios Pirmasis žingsnis. Jei patiriate patyčias. Kur kreiptis emocinės ...
Psichologijos referatai, Referatas, 5 puslapiai
2019 10 22
Mokinių maitinimas mokyklose
Įvadas. Mokinių maitinimas. Pietūs mokykloje. Maisto grupės, kurios negali būti tiekiamos mokykloje. Rekomenduojami produktai mokinių maitinimui. Sveikatą tausojančio mokiniųmaitinimo planas (valgiaraštis). Variantas. Mitybos įtaką ...
Sveikatos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 04 17
Pirmokų adaptacija mokykloje
Pirmokų adaptacija mokykloje. Mokyklinės adaptacijos etapai. Sėkmingos adaptacijos kriterijai. Adaptaciją dar galima skirstyti į lygius. Projekcinė metodika „Gyvūnų mokykla“. Interpretavimas. Anketa „Aš klasės aplinkoje“. ...
Pedagogikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2019 11 12
Mokytojų padėjėjų funkcijos ir jų ryšys su kitų specialistų funkcijomis
Mokytojų padėjėjų funkcijos ir jų ryšys su kitų specialistų funkcijomis. Turinys. Įvadas. Literatūros apžvalga. Mokytojo padėjėjo samprata. Specialiųjų poreikių mokiniai. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius įvairių rūšių ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
Fiziškai aktyvių mokinių socialinis statusas bendrojo lavinimo mokykloje
Santrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga ir analizė. Fizinis aktyvumas ir jį įtakojantys veiksniai. Lietuvos mokinių fizinis aktyvumas. Socialinis aktyvumas ir socialinis statusas. Tyrimo metodai ir organizavimas. Rezultatai. Mokinių ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 38 puslapiai
2016 04 08
Tolerancija referatas
Tolerancija mokykloje. Tolerancijos stoka aukštosiose mokyklose. Tolerancijos nebuvimas vyresniojo amžiaus žmonėms. Kitataučiai turi teisę būti gerbiami. Tolerancijos ugdymas.
Pilietiškumo referatai, Referatas, 3 puslapiai
2014 05 27
Disgrafija, jos reikšmė mokinio sėkmei mokykloje, pagalbos organizavimas
Disgrafija , jos reikšmė mokinio sėkmei mokykloje , pagalbos organizavimas referatas. Artikuliacinė akustinė disgrafija. Apraksinė kinestezinė disgrafija. Disgrafija dėl nesusiformavusių kalbinės analizės ir sintezės įgūdžių. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 02 06
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi kokybės veiksniai
Ankstyvosios anglų kalbos pradinėje mokykloje mokymosi. Kokybės veiksniai. Santrauka. Įvadas. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemų ir ankstyvojo. Anglų kalbos mokymosi veiksnių teoriniai pagrindai. Kokybiško vaikų mokymo(si) sistemos. Į ...
Anglų magistro darbai, Magistro darbas, 97 puslapiai
2016 01 15
Bendravimas internete projektas
Bendravimas virtualioje erdvėje. Bendravimo internetu būdai. Facebook Instagram Snapchat Omegle One Connectedme. Nauda. Greitas susisiekimas. Galimybė bendrauti su toli gyvenančiais asmenimis. Pavojai. Gali būti pateikta klaidinga ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 03 11
Mokinių apklausa: ar domintų filmų vakaras mokykloje?
Mokinių apklausa. Filmų vakaras-naktis. Kas yra filmų vakaras-naktis? Tai vakaras-naktis, kada tu galėtum atsinešti maisto. Tikslas. Sužinoti ar mokinius domintų filmų vakaras-naktis mokykloje. Buvo apklausti. -okai210-okai10 ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 06 12
Konfliktai šeimoje, mokykloje poveikis vaikams.
Įvadas. Konfliktų pobūdis ir pasekmės šeimoje. Šeimos konfliktų priežastys. Vaikas konfliktinėje šeimoje. Koks poveikis vaikui augant konfliktinėje šeimoje. Šeimyninių santykių įtaka auklėjant vaikus. Tėvų konfliktai – įspaudas ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 03 09
Ko dar išmokstame mokykloje, neskaitant mokomųjų dalykų?
Rašinys ,,Ko išmoktame mokykloje, neskaitant mokomųjų dalykų? “.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 11 10
Stebėtojo praktika - Informacinių kūno kultūros priemonių mokykloje analizė
Stebėtojo pedagoginės praktikos rašto darbas. Kūno kultūros užduotys. Informacinių kūno kultūros priemonių mokykloje analizė. Tikslas – ugdyti sveiką, stipru, gerai fiziškai išsivysčiusi, ištvermingą žmogų, savimi ir savo ...
Kūno kultūros praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2013 03 18
Pilietiškumas mokykloje
Šiandien turbūt ne be pagrindo yra įsigalėjusi nuomonė, kad mūsų visuomenė stokoja pilietiškumo. Dažnai girdime, kad karta, užaugusi nepriklausomoje Lietuvoje, bus ir aktyvesnė ir labiau pilietiškesnė. Tačiau akivaizdžių ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2014 10 28
Referatas Krepšinis
Krepšinis. Mokyklos istorija. Sporto pasiekimai krepšinyje. -2008 m. Krepšinio turnyras "sveika komanda". Literatūros šaltiniai.
Kūno kultūros referatai, Referatas, 5 puslapiai
2014 05 23
Mokyklos reikšmė jaunam žmogui
Pradedame eiti į mokyklą. Darbo tikslas. Išanalizuoti mokyklos reikšmę jaunam žmogui. Tiek kultūriniu, tiek švietimo atžvilgiu. Darbe analizuojamos problemos. Mokykla. Švietimo įstaiga. Formalusis arba ir neformalusis švietimas. Nauda. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 03 23
Sveikos gyvensenos ugdymas pradinėje mokykloje
Įvadas. Sveikos gyvensenos ugdymas mokykloje. Sveikatos ugdymo(si) pasiekimai. Sveikos gyvensenos sudedamosios dalys. Fizinio aktyvumo vaidmuo. Racionali mityba. Higiena. Racionali veiklos ir poilsio kaita. Rūkimo profilaktika. Mokinių saugumo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 02 06
Vaikų išgyvenimai dėl skurdo
Įvadas. Skurdo samprata. Skurdo priežastys. Skurdą patiriančių jaunesniųjų mokinių išgyvenimai mokykloje. Skurdo aplinka ir jo įtaka vaikui. Galimi jaunųjų mokinių išgyvenimai mokykloje dėl skurdo aplinkos. Bendraamžių agresija. ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 20
K. Donelaitis: gyvenimas ir kūryba
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis gimė. Mokėsi beturčių mokykloje , vėliau – Karaliaučiaus lotyniškojoje penkiametėje mokykloje. M. Įstojo į Karaliaučiaus universitetą. - 1742 m. Dirbo Stalupėnų mokykloje muzikos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 03 21
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo lavinimo mokykloje
Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje. Socialinio pedagogo adaptacija bendrojo ugdymo mokykloje teoriniai tyrimo pagrindai. Temos aktualumas. TEMOS AKTUALUMAS Jei darbuotojui sunkiai sekasi prisitaikyti. TYRIMO PROBLEMA ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 03
Sporto diena mokykloje
Sporto diena mokykloje. RENGINIO TIKSLAS Paminėti pasaulio sveikatos organizacija „Judėjimo sveikatos labui“ dieną. Renginio eiga. Renginį ves kvalifikuotas kviestinis svečias (sporto instruktorius. Išvados ir rekomendacijos. PSO ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2017 12 30
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema